Спеціальність Галузеве машинобудування

 

Оберіть освітню програму для того, щоб дізнатися більше про конкурсні пропозиції (КП) та спеціалізації.

В Вашому персональному електронному кабінеті Ви знайдете такі самі освітні програми:

Відображається 1-12 з 15 результатів

 • Автоматизовані та роботизовані технологічні комплекси в машинобудуванні (Магістр)

  Автоматизація виробництва — вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання й управління виробничими процесами здійснюються без участі людини, а лише під її контролем.

  Роботизований технологічний комплекс – поєднання     промислових роботів  з певним технологічним обладнанням, і призначений для виконання однієї або декількох конкретних технологічних операцій.

   

  Випускники спеціалізації повинні вміти при постановці задачі наукових досліджень:  розробити техніко-економічне обґрунтування науково-технічних рішень; розробити  графік виконання комплексу робіт та розрахувати їх параметри;  визначити основні параметри виробничого процесу;  володіти сучасними методами контролю якістю продукції;  володіти методами вивчення витрат робочого часу та використання ефективних форм організації праці; розрахувати необхідну кількість ресурсів, періодичність та тривалість проведення технічного обслуговування обладнання, ремонту.

 • Автомобілі та трактори Бакалавр

  Автомобілі та трактори (Бакалавр)

  Галузеве машинобудування – це спеціальність широкого профілю, що дозволяє навчитись розбиратись у складових частинах великих промислових виробництв, зрозуміти конструкцію автотракторної техніки та інших самохідних машин, навчитися проектувати та конструювати їх складові. Студенти спеціальності  Галузеве машинобудування навчаються новітнім комп’ютерним  технологіям на виробництві, вчаться вільно оперувати всіма потрібними програмами й розробляти надсучасні підходи до оптимізації промисловості.

   

  Освітня програма підготовки бакалаврів за спеціальністю Галузеве машинобудування є поєднанням високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Вона ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Автомобілі та трактори Магістр

  Автомобілі та трактори (Магістр)

  Галузеве машинобудування – це спеціальність широкого профілю з підготовки інженер-механіків-дослідників для підприємств і організацій, які здійснюють проектування, експлуатацію, монтаж і ремонт автомобілів і тракторів та інших самохідних дорожніх машин. Студенти спеціальності  Галузеве машинобудування протягом навчання вдосконалюють отримані раніше знання і навички тривимірного комп’ютерного моделювання, освоюють програмні комплекси для дослідження і математичного моделювання робочих процесів в системах і агрегатах автомобілів і тракторів.

   

  Освітня програма підготовки магістрів є поєднанням високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Вона ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

 • Машини і механізми нафтогазових промислів

  Машини і механізми нафтогазових промислів (Бакалавр)

  Машини і механізми нафтогазових промислів – це спеціалізація, в рамках спеціальності «Галузеве машинобудування». Спеціалізація «Машини і механізми нафтогазових промислів» передбачає поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

   

  Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в машинобудуванні, системах гідропневмоприводів, об’ємних гідромашин, металообробних та машинобудівних системах. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Машини і механізми нафтогазових промислів Магістратура Харків

  Машини і механізми нафтогазових промислів (Магістр)

  Машини і механізми нафтогазових промислів – це спеціалізація, в рамках спеціальності «Галузеве машинобудування». Спеціалізація «Машини і механізми нафтогазових промислів» передбачає поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

   

  Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в галузевому машинобудуванні нафтогазової промисловості. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової і професійно-практичної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

 • Мехатронні системи транспортних засобів (Бакалавр)

  Мехатронні системи транспортних засобів – це унікальна освітня програма, що поєднує в собі знання та навички в галузі сучасних електронних систем керування, електричних і гідравлічних приводів і класичних механічних виконавчих пристроїв для автомобілів і спеціальної техніки

   

  Освітня програма «Мехатронні системи транспортних засобів» побудована на застосуванні сучасних інструментів та інформаційних технологій для конструювання цифрових обчислювальних пристроїв і систем керування, та націлена на формування навичок з підготовки технічної бази для виготовлення, обслуговування і ремонту систем керування, вузлів та агрегатів транспортних засобів з мехатронними пристроями

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Мехатронні системи транспортних засобів (Магістр)

  Мехатронні системи транспортних засобів – це унікальна освітньо-професійна (наукова) програма, що поєднує в собі знання та навички в галузі сучасних електронних систем керування, електричних і гідравлічних приводів і класичних механічних виконавчих пристроїв для автомобілів і спеціальної техніки

   

  Освітньо-професійна (наукова) програма «Мехатронні системи транспортних засобів» побудована на застосуванні сучасних інструментів та інформаційних технологій для конструювання цифрових обчислювальних пристроїв і систем керування, та націлена на формування професіональних знань та навичок для роботи в науковій сфері, вищій школі, на підприємствах з дослідження, виготовлення, обслуговування і ремонту систем керування, вузлів та агрегатів транспортних засобів з мехатронними пристроями

 • Обладнання переробних і харчових виробництв Магістр

  Обладнання переробних і харчових виробництв (Магістр)

  Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 133 “Галузеве машинобудування ”. Профілями підготовки ОП “ Обладнання харчових та переробних виробництв ” є  оптимізації технологічних схем різних харчових та переробних виробництв; інноваційні технологічні схеми різноманітних харчових та переробних виробництв; процеси та технології основних виробництв харчової та переробної промисловості.

   

  метою освітньої програми є розвиток загальних і фахових компетентностей для забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі машинобудування, які здатні розв’язувати комплексні проблеми професійних завдань у галузі харчових та переробних виробничих процесів, застосовувати аналіз та синтез технічної, фахової та загальнонаукової інформації; здатність використовувати знання в галузі  машинобудування та хімічній технології проведення хіміко-технологічних процесів

 • Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв Бакалавр

  Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв (Бакалавр)

  Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 133 “Галузеве машинобудування ”. Профілями підготовки ОП “ Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв” є проектування технологічного обладнання різних технологічних процесів хімічних, харчових та переробних виробництв, поліпшення функціонування машин та апаратів, методи моделювання і оптимізації технологічних схем, автоматизація виробництва

   

  Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців до практичної, управлінської та науково-дослідної діяльності у сфері галузевого машинобудування харчових, переробних та хімічних виробництв, що спирається на теоретичні та практичні знання інноваційного характеру, досвід їх використання для вирішення проблемних професійних завдань у галузі хімічного та харчового машинобудування, а також проектування технологічного обладнання різних технологічних процесів. Сформовані компетенції у студентів дозволяють їм швидко адаптуватися до вимог будь якого виробництва, а навички роботи з САПР моментально пристосовуватися до будь-якого програмного забезпечення

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів Магістр

  Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (Магістр)

  Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 133 “Галузеве машинобудування ”. Профілями підготовки ОП “ Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів” є знання в галузі машинобудування та хімічній технології, проведення хіміко-технологічних явищ і процесів; здатність використовувати поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, досвід їх використання для вирішення проблемних професійних завдань у галузі хімічного машинобудування.

   

  метою освітньої програми є розвиток загальних і фахових компетентностей для забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі машинобудування, які здатні складати завдання на проектування, монтаж і експлуатацію обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів; формулювати задачу оптимізації технологічних схем різних хімічних виробництв; формулювати і вирішувати задачі моделювання і оптимізації технологічних схем, проводити діагностику та моніторинг технічного стану машин та апаратів різних виробництв.

 • Підйомно-транспортні машини Бакалавр Харків

  Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (Бакалавр)

  Підйомно-транспортні машини – це спеціалізація, яка дозволить вам стати фахівцями у сфері розрахунків, проектування, діагностики, сертифікації, експлуатації та обслуговування кранів, дорожніх машин, конвеєрів, ліфтів та іншого підйомно-транспортного обладнання. Підйомно-транспортні машини є невід’ємною частиною промисловості, сільського господарства, будівництва, транспортних систем, житлово-комунального господарства

   

  Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра спрямована на студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в галузі підйомно-транспортних машин. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього фахівця. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну базу за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019