133 - Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування (бакалавр)

Освітня програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної діяльності за спеціальністю «Галузеве машинобудування» і орієнтована на формування широкого науково-технічного світогляду.

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

 

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Назва спеціалізації:

133.01 – Автомобілі та трактори

Контакти:

Кафедра «Автомобіле- та тракторобудування», м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Лабораторний корпус, (057) 707-60-66, NTU.KPI.AT@gmail.com

Завідувач кафедри:

доктор технічних наук Ребров Олексій Юрійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Конструкція автомобілів та тракторів та їх аналіз;
 • Системи автоматизованого проектування в автотракторобудуванні;
 • Теорія та проектування автомобілів та тракторів;
 • Технологія виробництва автомобілів та тракторів;
 • Основи оптимізації конструкцій автомобілів та тракторів;
 • Автоматизоване проектування систем автомобілів та тракторів;
 • Коливання та віброзахист автомобілів та тракторів;
 • Теорія безступінчастих та гібридних трансмісій автомобілів та тракторів;
 • Математичні моделі та автоматизований аналіз систем  автомобілів та тракторів.
Характеристика спеціалізації:

Освіта за спеціалізацією автомобілі та трактори побудована на застосуванні сучасних методів 3D-моделювання та інформаційних технологій в автомобіле- та тракторобудуванні, дає змогу працевлаштування на підприємствах з розробки і виготовлення нових зразків транспортних засобів, експлуатації та ремонту автотракторної, сільськогосподарської та військової техніки.

Можливості працевлаштування:

Випускник може працювати на підприємствах на посадах згідно класифікатора професій ДК 003:2010: механік, механік виробництва, механік дільниці, механік груповий, механік цеху, механік з ремонту устаткування, технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік-конструктор (механіка), технік-технолог (механіка), механік-налагоджувальник.

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/kafedra.AT.NTU.KhPI/

https://twitter.com/kafedra_AT

https://plus.google.com/collection/scDhQF

http://ait.kharkov.ua/

https://www.instagram.com/kafedra_a_i_t/

Назва спеціалізації:

133.02 – Автоматизоване проектування транспортних засобів високої прохідності

Контакти:

Кафедра інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова, НТУ «ХПІ», адміністративно-господарчий корпус, 2 під’їзд, 2 поверх, (057) 707-63-55, vdo_khpi@ukr.net

Завідувач кафедри:

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор, доктор технічних наук ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олегович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Конструкції транспортних засобів високої прохідності (ТЗВП);
 • Чисельні методи та основи оптимізації;
 • Теорія ТЗВП;
 • САПР;
 • Технологічні основи машинобудування;
 • Гідравліка;
 • Основи автоматики ТЗВП;
 • Конструювання і розрахунок ТЗВП;
 • Технічна експлуатація, обслуговування і основи ремонту ТЗВП;
 • Системи ТЗВП
Характеристика спеціалізації:

Випускник підготовлений для проектно-конструкторської, організаційної, експлуатаційної та випробувальної діяльності в галузі виробництва ТЗВП як народно-господарчого, так і спеціального призначення. Спеціаліст за час навчання одержує: глибоку загальнотеоретичну фундаментальну і прикладну інженерну підготовку; знання і навички в області сучасних спеціалізованих методик розрахунків та проектування вузлів і агрегатів ТЗВП, а також машини в цілому; знання і навички в роботі на сучасній обчислювальній техніці, в застосуванні її для інженерних розрахунків, САПР і в роботі з інформацією. Одержані знання дозволяють бакалавру: складати технічні завдання і проектувати деталі, вузли, агрегати і ТЗВП в цілому; узагальнювати опит експлуатації ТЗВП, виявляти конструктивні дефекти та відхилення від технічних вимог; розробляти програми і методики випробувань ТЗВП і агрегатів в лабораторних та полігонних умовах; організовувати грамотну експлуатацію, діагностику і ремонт ТЗВП як в народному господарстві, так і в армії.

Можливості працевлаштування:

Випускники названої спеціалізації можуть навчатися за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмами підготовки магістрів, працювати в сферах розробки, виробництва, продажу, експлуатації та обслуговування, ремонту транспортних засобів та спеціальних (військових, дорожньо-будівельних і т.п.) шасі як на колісному так і на гусеничному ходу. Найвидатніші випускники спеціалізації досягли постів директорів заводів та головних конструкторів провідних конструкторських установ галузі.

Медіаконтент:

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/kgm/http://www.kpi.kharkiv.edu/kgm

Назва спеціалізації:

133.03 – Машини і механізми нафтогазових промислів

Контакти:

Кафедра «Гідравлічні машини ім. Г.Ф. Проскури»; адреса 61002, Харків, вул. Кирпичова 2;  телефон 057-707-46-66;  e-mail gmntukhpi@gmail.com

Завідувач кафедри:

доктор технічних наук Роговий Андрій Сергійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Інформаційні технології та програмування.
 • Гідравліка, гідро- та пневмоприводи.
 • Основи підземної гідравліки і теорія фільтрації.
 • Механіка в’язкої рідини та бурильних розчинів.
 • Основи теорії робочого процесу гідромашин.
 • Машини та обладнання для буріння нафтових та газових сверловин.
 • Машини та обладнання для видобутку нафти та інших видів вуглеводневої сировини.
 • Гідравлічні двигуни та передачі.
 • Гідравлічні і пневматичні нагнітачі.
 • Проектування гідромашин.
Характеристика спеціалізації:

Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована по соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компоненту за фахом. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та прикладних дисциплін, а також з дисциплін професійної та спеціальної підготовки.Багатопрофільні фахівці з розробки і проектування машин та механізмів нафтогазових промислів з використанням сучасних пакетів прикладних програм.

Можливості працевлаштування:

Випускник може працювати на посадах:  інженера, інженера-механіка, інженера-конструктора відповідних  машинобудівних підприємств або відділу головного механіка.

Медіаконтент:

http://sites.kpi.kharkov.ua/gdm

Назва спеціалізації:

133.04 – Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Контакти:

Кафедра “Підйомно-транспортні машини і обладнання”, ауд. 1202, 1204, корпус У1, вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002; 38-057-70-76-582, 38-057-70-76-581, 38-057-70-76-881; kafedra.ptm@kpi.kharkov.ua, khpi.ptm1929@gmail.com

Завідувач кафедри:

Коваленко Валентин Олександрович, канд. техн. наук, доцент

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Комп’ютерні технології в машинобудуванні;
 • Операційні системи в кранобудуванні;
 • Автоматизація підйомно-транспортних машин;
 • Системи автоматизованого проектування підйомно-транспортних машин;
 • Автоматизований гідропривід підйомно-транспортних та будівельних машин;
 • Металеві конструкції підйомно-транспортних машин;
 • Вантажопідйомні машини;
 • Будівельні, дорожні та меліоративні машини;
 • Основи логістики;
 • Технологія кранобудівного виробництва;
 • Підйомники;
 • Машини для земляних робіт;
 • Експлуатація та обслуговування машин;
 • Науково-дослідна робота.
Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання” має на меті фахову підготовку, яка відноситься до пріоритетних напрямків розвитку техніки і дозволяє виконувати інженерну, конструкторську, технологічну роботу в галузі розробки, випробовування і експлуатації, сертифікації та впровадження нового транспортного устаткування, підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних та інших транспортних систем і обладнання.

Можливості працевлаштування:

Фахівці цього напрямку працюють у вітчизняних та закордонних організаціях, де проектують чи експлуатують: крани, будівельні машини, дорожні і меліоративні машини, навантажувачі, ескалатори, рольганги, ліфти, транспортери та інше сучасне обладнання технологічної логістики.

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/188825658370046/

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/187650708487541/

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/180564445862834/

https://www.facebook.com/OmegaTPC/videos/1902315143422487/

Назва спеціалізації:

133.05 – Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв

Контакти:

кафедра «Хімічної техніки  та  промислової  екології», Тел.: (057)707-61-55, email: kafedrahtpe@i.ua. Кафедра знаходиться в технічному корпусі на першому поверсі (в арці).

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук Шестопалов Олексій Валерійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи проектування та експлуатації в харчовому машино- та апаратобудуванні з використанням САПР ;
 • Технологічні основи машинобудування;
 • Процеси та апарати переробних та харчових  виробництв;
 • Експлуатація та обслуговування машин;
 • Загальна технологія харчових виробництв;
 • Технологія харчових виробництв малих підприємств;
 • Технологія переробки та зберігання сільськогосподарської продукції
Характеристика спеціалізації:

Майбутній бакалавр з машинобудування отримує фундаментальні знання щодо об’єктів машинобудування, поглиблені вміння здійснювати аналіз та проектувати  машини, механізми та обладнання різного призначення, розробляти сучасні технології їх виробництва та керування ними, забезпечувати якісну експлуатацію. У процесі навчання студенти одержують глибоку загальнотеоретичну фундаментальну і прикладну інженерну підготовку, сучасні знання та практичні навички, достатні для використання у будь-якій діяльності за фахом. Також вони отримують поглиблену підготовку з соціальних та економічних дисциплін. Наші випускники вільно володіють пакетами 3D моделювання та САПР, сучасними методиками інженерних розрахунків та проектування обладнання для хімічної, харчової та переробної  галузі; мають навички в застосуванні сучасних прикладних програм для ЕОМ  та роботи з інформацією.

Можливості працевлаштування:

Інженери спеціалізації «Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв» високо цінуються у нашій країні та за кордоном. Випускники кафедри працюють в науково-дослідних інститутах  та на промислових і харчових підприємствах у Харківській, Сумській, Дніпропетровській і інших областях України інженерами-механіками, начальниками цехів, завідувачами відділами та ін.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/

Назва спеціалізації:

133.08 – Автоматизовані та роботизовані технологічні комплекси у машинобудуванні

Контакти:

Кафедра «Технологія машинобудування та металорізальні верстати», Головний аудиторний корпус, ауд. 102,  вул.. Кирпичова, 2, Харків, 707-66-25, prihodko.o.u@gmail.com, perm_a@i.ua

Завідувач кафедри:

Проф., д.т.н.  Пермяков Олександр Анатолійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Інформатика
 • Комп’ютерно-інтегровані технології
 • Електроустаткування технологічних комплексів
 • Основи проектування систем автоматизації
 • Комп’ютерні технології
 • Технологічні вимірювання і прилади
 • Технологія автоматизованого машинобудівного виробництва
 • Автоматизований електропривод
 • Автоматизоване металорізальне устаткування
 • Автоматизовані системи керування технологічними процесами
 • Основи систем автоматизованого проектування
 • Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів
 • Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації
 • Програмування обробки на верстатах з ЧПК
 • Гнучке автоматизоване виробництво
 • Системи автоматизованого проектування технологічних процесів
 • Роботизовані системи у машинобудуванні
 • Промислові мережі
Характеристика спеціалізації:

Випускники спеціалізації повинні вміти при проектуванні систем автоматизації та роботизованих технологічних комплексів:  складати завдання на проектування систем автоматизації;  розробляти функційні схеми автоматизації;  розробляти принципові електричні і пневматичні схеми живлення систем автоматизації;  розробляти монтажні креслення;  підготувати пояснювальну записку до проекту автоматизації; використовувати сучасну обчислювальну техніку при проектуванні систем автоматизації; формулювати задачу побудови АСУ ТП;  розробити комплекс технічних засобів АСУ ТП; використовувати мікропроцесорні засоби для побудови АСУ ТП.

Керуючи монтажем та експлуатацією засобів і систем автоматизації в умовах виробництва, випускники повинні:  читати документацію на проведення монтажних робіт, керувати монтажними роботами;  слідкувати за додержанням правил експлуатації систем автоматизації.

Можливості працевлаштування:

1)  Державне підприємство  Український науково-технічний центр  «Енергосталь»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю  «Технополіс Машинобудування»

3)Українсько-американське товариство з обмеженою відповідальністю  Фірма «КОДА»

4) Державне підприємство  «Завод ім. В.О.Малишева»

5) Державне підприємство  Харківський машинобудівний завод  «ФЭД»

6) Публічне акціонерне товариство Турбоатом

7) Державне підприємство  «Електроважмаш»

8) Акціонерне товариство  «ХАРП»

9)Публічне акціонерне товариство «Харківський тракторний завод»

Медіаконтент:

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/5081/1/12_com-100-103.pdf

Назва спеціалізації:

133.09 – Мехатронні системи транспортних засобів

Контакти:

Кафедра інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова, НТУ «ХПІ», адміністративно-господарчий корпус, 2 під’їзд, 2 поверх, (057) 707-63-55, vdo_khpi@ukr.net

Завідувач кафедри:

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор, доктор технічних наук ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олегович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Конструкції транспортних засобів (ТЗ);
 • Компоненти мехатронних систем;
 • Теоретичні основи електротехніки;
 • Теорія ТЗ;
 • Технологічні основи машинобудування;
 • Конструювання і розрахунок ТЗ;
 • Гідравліка;
 • Моделювання мехатронних систем ТЗ;
 • Основи автоматики ТЗ;
 • Засоби розробки мехатронних систем;
 • Монтаж і налагоджування електротехнічних пристроїв;
 • Електрообладнання ТЗ
Характеристика спеціалізації:

Випускник підготовлений для проектно-конструкторської, організаційної, монтажно-налагоджувальної і ремонтно-діагностичної діяльності в галузі виробництва і експлуатації машин, в склад яких входять агрегати та системи з мікропроцесорним керуванням. За час навчання спеціаліст одержує: глибоку загальнотеоретичну підготовку з фундаментальних і прикладних наук; знання в області механіки та електроніки, практичні навички в створенні агрегатів і систем з мікропроцесорним керуванням; знання і навички в роботі на сучасній обчислювальній техніці, в застосуванні її для автоматизованого проектування систем і комп’ютерної діагностики автомобілів, машин народно-господарчого і спеціального призначення. Одержані знання дозволяють спеціалісту: працювати в КБ по створенню та модернізації агрегатів і систем транспортних засобів з мікропроцесорним керуванням; розробляти алгоритми і програмне забезпечення машин та систем; працювати на СТО по обслуговуванню, ремонту і комп’ютерному діагностуванню легкових автомобілів, машин народно-господарчого і спеціального призначення.

Можливості працевлаштування:

Випускники названої спеціалізації можуть навчатися за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмами підготовки магістрів, працювати в сферах розробки, досліджень, виробництва, продажу, експлуатації та обслуговування і ремонту як окремих мікропроцесорних пристроїв та вузлів, так і транспортних засобів та спеціальних (військових, дорожньо-будівельних і т.п.) шасі на колісному і на гусеничному ходу, що обладнані системами, які керуються мікропроцесорними пристроями.

Медіаконтент:

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/kgm/http://www.kpi.kharkiv.edu/kgm

 

НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

 

Назва спеціалізації:

133.01 – Автомобілі та трактори

Контакти:

Кафедра «Автомобіле- та тракторобудування», м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Лабораторний корпус, (057) 707-60-66, NTU.KPI.AT@gmail.com

Завідувач кафедри:

доктор технічних наук Ребров Олексій Юрійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Конструкція автомобілів та тракторів та їх аналіз;
 • Системи автоматизованого проектування в автотракторобудуванні;
 • Теорія та проектування автомобілів та тракторів;
 • Технологія виробництва автомобілів та тракторів;
 • Основи оптимізації конструкцій автомобілів та тракторів;
 • Автоматизоване проектування систем автомобілів та тракторів;
 • Коливання та віброзахист автомобілів та тракторів;
 • Теорія безступінчастих та гібридних трансмісій автомобілів та тракторів;
 • Математичні моделі та автоматизований аналіз систем  автомобілів та тракторів.
Характеристика спеціалізації:

Освіта за спеціалізацією автомобілі та трактори побудована на застосуванні сучасних методів 3D-моделювання та інформаційних технологій в автомобіле- та тракторобудуванні, дає змогу працевлаштування на підприємствах з розробки і виготовлення нових зразків транспортних засобів, експлуатації та ремонту автотракторної, сільськогосподарської та військової техніки.

Можливості працевлаштування:

Випускник може працювати на підприємствах на посадах згідно класифікатора професій ДК 003:2010: механік, механік виробництва, механік дільниці, механік груповий, механік цеху, механік з ремонту устаткування, технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік-конструктор (механіка), технік-технолог (механіка), механік-налагоджувальник.

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/kafedra.AT.NTU.KhPI/

https://twitter.com/kafedra_AT

https://plus.google.com/collection/scDhQF

http://ait.kharkov.ua/

https://www.instagram.com/kafedra_a_i_t/

Назва спеціалізації:

SMART-технології в підйомно-транспортних машинах

Контакти:

Кафедра “Підйомно-транспортні машини і обладнання”, ауд. 1202, 1204, корпус У1, вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002; 38-057-70-76-582, 38-057-70-76-581, 38-057-70-76-881; kafedra.ptm@kpi.kharkov.ua, khpi.ptm1929@gmail.com

Завідувач кафедри:

Коваленко Валентин Олександрович, канд. техн. наук, доцент

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Комп’ютерні технології в машинобудуванні;
 • Операційні системи в кранобудуванні;
 • Автоматизація підйомно-транспортних машин;
 • Системи автоматизованого проектування підйомно-транспортних машин;
 • Автоматизований гідропривід підйомно-транспортних та будівельних машин;
 • Металеві конструкції підйомно-транспортних машин;
 • Вантажопідйомні машини;
 • Будівельні, дорожні та меліоративні машини;
 • Основи логістики;
 • Технологія кранобудівного виробництва;
 • Підйомники;
 • Машини для земляних робіт;
 • Експлуатація та обслуговування машин;
 • Науково-дослідна робота.
Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання” має на меті фахову підготовку, яка відноситься до пріоритетних напрямків розвитку техніки і дозволяє виконувати інженерну, конструкторську, технологічну роботу в галузі розробки, випробовування і експлуатації, сертифікації та впровадження нового транспортного устаткування, підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних та інших транспортних систем і обладнання.

Можливості працевлаштування:

Фахівці цього напрямку працюють у вітчизняних та закордонних організаціях, де проектують чи експлуатують: крани, будівельні машини, дорожні і меліоративні машини, навантажувачі, ескалатори, рольганги, ліфти, транспортери та інше сучасне обладнання технологічної логістики.

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/188825658370046/

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/187650708487541/

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/180564445862834/

https://www.facebook.com/OmegaTPC/videos/1902315143422487/

Назва спеціалізації:

Автоматизоване проектування спеціальної техніки

Контакти:

Кафедра інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова, НТУ «ХПІ», адміністративно-господарчий корпус, 2 під’їзд, 2 поверх, (057) 707-63-55, vdo_khpi@ukr.net

Завідувач кафедри:

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор, доктор технічних наук ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олегович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Конструкції транспортних засобів високої прохідності (ТЗВП);
 • Чисельні методи та основи оптимізації;
 • Теорія ТЗВП;
 • САПР;
 • Технологічні основи машинобудування;
 • Гідравліка;
 • Основи автоматики ТЗВП;
 • Конструювання і розрахунок ТЗВП;
 • Технічна експлуатація, обслуговування і основи ремонту ТЗВП;
 • Системи ТЗВП
Характеристика спеціалізації:

Випускник підготовлений для проектно-конструкторської, організаційної, експлуатаційної та випробувальної діяльності в галузі виробництва ТЗВП як народно-господарчого, так і спеціального призначення. Спеціаліст за час навчання одержує: глибоку загальнотеоретичну фундаментальну і прикладну інженерну підготовку; знання і навички в області сучасних спеціалізованих методик розрахунків та проектування вузлів і агрегатів ТЗВП, а також машини в цілому; знання і навички в роботі на сучасній обчислювальній техніці, в застосуванні її для інженерних розрахунків, САПР і в роботі з інформацією. Одержані знання дозволяють бакалавру: складати технічні завдання і проектувати деталі, вузли, агрегати і ТЗВП в цілому; узагальнювати опит експлуатації ТЗВП, виявляти конструктивні дефекти та відхилення від технічних вимог; розробляти програми і методики випробувань ТЗВП і агрегатів в лабораторних та полігонних умовах; організовувати грамотну експлуатацію, діагностику і ремонт ТЗВП як в народному господарстві, так і в армії.

Можливості працевлаштування:

Випускники названої спеціалізації можуть навчатися за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмами підготовки магістрів, працювати в сферах розробки, виробництва, продажу, експлуатації та обслуговування, ремонту транспортних засобів та спеціальних (військових, дорожньо-будівельних і т.п.) шасі як на колісному так і на гусеничному ходу. Найвидатніші випускники спеціалізації досягли постів директорів заводів та головних конструкторів провідних конструкторських установ галузі.

Медіаконтент:

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/kgm/http://www.kpi.kharkiv.edu/kgm

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

13 Механічна інженерія

Спеціальність:

133 Галузеве машинобудування

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Галузеве машинобудування (бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.