133 - Галузеве машинобудування

Транспортно-технологічні машини і обладнання (бакалавр)

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «Транспортно-технологічні машини і обладнання»

Запрошуємо до вступу на освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Транспортно-технологічні машини і обладнання» всіх бажаючих опанувати сучасні інжинірингові навички у проектуванні транспортно-технологічних машин і обладнання для різних галузей промисловості.

 

В процесі навчання Ви навчитесь розробляти нові та удосконалювати наявні транспортно-технологічні машини різних галузей машинобудування, створювати їх ЗD моделі та застосовувати сучасні методи проектування і розрахунків для технічних об’єктів галузевого машинобудування.

 

Чому варто обрати нашу освітню програму?

 1. Актуальність і перспективність: машинобудування є базовою галуззю, від якої залежить розвиток усіх інших. Ця спеціальність визначена державою як одна з пріоритетних, тому їй надається особлива державна підтримка. Фахівці з машинобудування, що проектують машини та обладнання для технологічних процесів, є одними з найбільш затребуваних серед роботодавців.
 2. Сучасні технології: студенти отримують знання з програмування та використання сучасних програмних комплексів проектування виробів CAD/CAM/CAE, що відповідає вимогам сучасного ринку праці.
 3. Інноваційний підхід до навчання: теоретична підготовка студентів здійснюється на профільних кафедрах університету, а практична — в рамках робочого процесу на виробництві.
 4. Висококваліфіковані викладачі: досвідчені професіонали, які завжди готові допомогти та підтримати ваш розвиток!
 5. Міжнародне співробітництво: численні програми співробітництва з Європейськими університетами “Erasmus+” дозволять Вам пройти стажування та навчання за кордоном!
 6. Кар’єрні можливості: випускники нашої програми мають широкі можливості працевлаштування в різних галузях машинобудування.

 

Що ви отримаєте, при навчанні у нас?

 • Глибокі інженерні знання у галузі машинобудування щодо автомобілів та тракторів; автоматизованого проектування транспортних засобів високої прохідності; підйомно-транспортних, дорожніх, будівельних, меліоративних машини і обладнання; мехатронних систем транспортних засобів.
 • Практичні навички роботи у сучасному машинобудуванні на основі сучасних методів 3D-моделювання та інформаційних технологій в автомобіле- та тракторобудуванні, що дасть змогу: працевлаштуватися на підприємствах автотракторної, сільськогосподарської та військової техніки; отримати загальнотеоретичну фундаментальну і прикладну інженерну підготовку; виконувати інженерну, конструкторську, технологічну роботу в галузі розробки, випробовування і експлуатації, сертифікації та впровадження нового транспортного устаткування, підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних та інших транспортних систем і обладнання; працювати в КБ зі створення та модернізації агрегатів і систем транспортних засобів з мікропроцесорним керуванням; розробляти алгоритми та програмне забезпечення з керування машинами і системами.
 • Можливість працевлаштування серед великої кількості підприємств завдяки широкому вибору вакансій на ринку праці практично в усіх секторах економіки.
 • Професійні контакти та можливості для кар’єрного зростання.

 

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «Транспортно-технологічні машини і обладнання»

Контакти:

Кафедра «Автомобіле- і тракторобудування»; 61002 м Харків, вул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПІ», Лабораторний корпус, (095) 715-52-62;  e-mail at@khpi.edu.ua

 

Завідувач кафедри: Ребров Олексій Юрійович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр з галузевого машинобудування

Основні спеціальні навчальні дисципліни кафедри для даної освітньої програми:

Конструкція автомобілів та тракторів та їх аналіз.

Чисельні методи розрахунків автомобілів і тракторів.

Теорія та проектування автомобілів та тракторів.

Математичні моделі  АТ.

Електрогідравлічні та пневматичні системи АТ.

Технологія виробництва автомобілів та тракторів.

САПР в автотракторобудуванні.

Основи оптимізації конструкцій АТ.

Електрообладнання автомобілів та тракторів.

Коливання та віброзахист в автотракторобудуванні.

Характеристика підготовки:

Освіта за спеціалізацією автомобілі та трактори побудована на застосуванні сучасних методів 3D-моделювання та інформаційних технологій в автомобіле- та тракторобудуванні, дає змогу працевлаштування на підприємствах з розробки і виготовлення нових зразків транспортних засобів, експлуатації та ремонту автотракторної, сільськогосподарської та військової техніки.

 

Можливості працевлаштування:

Випускник може працювати на підприємствах на посадах згідно класифікатора професій ДК 003:2010: механік, механік виробництва, механік дільниці, механік груповий, механік цеху, механік з ремонту устаткування, технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік-конструктор (механіка), технік-технолог (механіка), механік-налагоджувальник.

 

Медіаконтент:

https://web.kpi.kharkov.ua/ait/

https://www.facebook.com/kafedraAT.KhPI

https://www.youtube.com/@kafedraAT_KhPI

https://www.instagram.com/kafedraAT_KhPI

https://twitter.com/kafedra_AT


Кафедра «Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова»

Контакти: «Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова», 61002 м Харків, вул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПІ», адміністративно-господарчий корпус, 2 під’їзд, 2 поверх тел. (057)707-63-55, (067) 11-00-620, e-mail: sivikh1979@gmail.com

 

Завідувач кафедри: Сівих Дмитро Георгійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр з галузевого машинобудування

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Основи об’єктно-орієнтованого програмування.

Конструкції транспортних засобів високої прохідності (ТЗВП).

Теорія ТЗВП.

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка.

Конструювання і розрахунок транспортних засобів високої прохідності.

САПР транспортних засобів високої прохідності.

Спеціальні системи транспортних засобів високої прохідності.

Конструювання і розрахунок військових гусеничних та колісних машин.

Технологія виробництва транспортних засобів високої прохідності.

Експлуатація транспортних засобів високої прохідності

Спецпитання теорії транспортних засобів високої прохідності.

 

Характеристика спеціалізації:

Випускник підготовлений для проектно-конструкторської, організаційної, експлуатаційної та випробувальної діяльності в галузі виробництва ТЗВП як народно-господарчого, так і спеціального призначення. Спеціаліст за час навчання одержує: глибоку загальнотеоретичну фундаментальну і прикладну інженерну підготовку; знання і навички в області сучасних спеціалізованих методик розрахунків та проектування вузлів і агрегатів ТЗВП, а також машини в цілому; знання і навички в роботі на сучасній обчислювальній техніці, в застосуванні її для інженерних розрахунків, САПР і в роботі з інформацією. Одержані знання дозволяють бакалавру: складати технічні завдання і проектувати деталі, вузли, агрегати і ТЗВП вцілому; узагальнювати досвід експлуатації ТЗВП, виявляти конструктивні дефекти та відхилення від технічних вимог; розробляти програми та методики випробувань ТЗВП і агрегатів в лабораторних та полігонних умовах; організовувати грамотну експлуатацію, діагностику і ремонт ТЗВП як в народному господарстві, так і в армії.

 

Можливості працевлаштування:

Випускники названої спеціалізації можуть навчатися за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмами підготовки магістрів, працювати в сферах розробки, виробництва, продажу, експлуатації та обслуговування, ремонту транспортних засобів та спеціальних (військових, дорожньо-будівельних і т.п.) шасі як на колісному так і на гусеничному ходу. Найвидатніші випускники спеціалізації досягли посад директорів заводів та головних конструкторів провідних конструкторських установ галузі.

 

Медіаконтент:

web-сайт:

http://web.kpi.kharkov.ua/kgm/

http://www.kpi.kharkiv.edu/kgm

Контакти:

Кафедра «Підйомно-транспортні машини і обладнання»;  61002 м Харків, вул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПІ». Кафедра знаходиться в технічному корпусі на першому поверсі (в арці). Тел.: (057)707-61-55, email: kafedrahtpe@i.ua.

 

Завідувач кафедри: Коваленко Валентин Олександрович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр з галузевого машинобудування

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни кафедри для даної освітньої програми:

Моделювання в ПТМ та логістиці;

Мікроконтролери в підйомно-транспортних, накопичувальних та розподільчих  системах

Проектування та моделювання в підйомно-транспортних та складських комплексах

Діловодство і розробка технічної документації

Конструкційні елементи підйомно-транспортних, будівельних машин та складського обладнання

Інформаційні технології в ПТМ і логістиці

ПТМ і технічні засоби  логістики

Сучасні методи розрахунку металоконструкцій підйомно-транспортних, будівельних машин та складського обладнання

Будівельні та дорожні машини

Гідропривод підйомно-транспортних, будівельних машин і технічних засобів логістики

 

Характеристика спеціалізації:

Визнаний  95-річний досвід  підготовки інженерної еліти за напрямом «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання».

Напрями створені в рамках спеціальності з особливою підтримкою держави саме тут є найбільша ймовірність навчання на бюджеті.

За нашими напрямами є безліч можливостей при навчанні :

 • програма подвійних дипломів з Магдебургським університетом (DSG-2) та міжнародні програми, зокрема з Краківською політехнікою (договір про студентську мобільність Erasmus+ до 2027 р.) на споріднених кафедрах;
 • професійні знання в галузі програмування та 3D графіки;
 • практика в провідних компаніях України і за кордоном навіть в умовах військового стану.

Без фахівців даних напрямів неможливо існування найважливіших галузей:  виробництво, транспорт, будівництво, сільське господарство, розвиток  і відновлення інфраструктурних об’єктів, управління проектами, наукові дослідження і їх впровадження.

Можливості працевлаштування:

Кафедра Підйомно-транспортні машини і обладнання має велику кількість партнерів –провідних підприємств в Україні і за кордоном (Німеччина, Польща) і сприяє працевлаштуванню за фахом та проходженню практики під час навчання. Маємо гарантований запит на наших випускників від компаній,  де проектують чи експлуатують: крани, будівельні машини, дорожні і меліоративні машини, навантажувачі, ескалатори, рольганги, ліфти, транспортери та сучасне обладнання технологічної логістики. Підготовлені фахівці здійснюють професійну діяльність на посадах проектувальників, технологів, менеджерів виробництва, маркетологів, керівників проектів щодо розробки та фахового супроводу впровадження підйомно-транспортного обладнання.

Вас запрошують і чекають: ТОВ «Нова Пошта»; АТ «Укрпошта», ТОВ «ОМЕГА»; ТОВ НВФ «ТКС»; ТОВ «Київський завод ПТО»; ТОВ “РМК “КРАН-911”; ТОВ «Форкс»; Staff-eye GmbH, Німеччина; ТОВ «D LIGHT»; ТОВ «Укрінжтранспроект»; ТОВ «Крановий елєктропривід», ТОВ «ПСЕ Кран»; ТОВ «Технопідйом»; ТОВ «Метсис», ПрАТ Філіп Морріс Україна  та багато інших компаній, де Ви можете реалізувати свої здібності і амбіції та, можливо, заснувати власну компанію.

Медіаконтент:

https://t.me/ptm_logistic_abiturient/57

https://web.kpi.kharkov.ua/ltm/golovna/

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/186026941983251/

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/180564445862834/

https://www.facebook.com/Amazon.de/videos/1244321292280608/

https://www.facebook.com/100001927047724/videos/1694274040646814/

https://www.facebook.com/OmegaTPC/videos/1902315143422487/

https://youtu.be/lkVpCXzehsQ?si=0SJD3vtdtWKGKMCP

Контакти: «Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова», 61002 м Харків, вул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПІ», адміністративно-господарчий корпус, 2 під’їзд, 2 поверх тел. (057)707-63-55, (067) 11-00-620, e-mail: sivikh1979@gmail.com

 

Завідувач кафедри: Сівих Дмитро Георгійович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр з галузевого машинобудування

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Основи об’єктно-орієнтованого програмування

Конструкції транспортних засобів

Теорія транспортних засобів

Компоненти мехатронних систем транспортних засобів

САПР мехатронних систем транспортних засобів

Засоби розробки мікропроцесорних пристроїв (МПП) мехатронних систем (МС). Констрування і розрахунок транспортних засобів

Технологія виробництва мехатронних систем транспортних засобів

Електрообладнання транспортних засобів

Спецпитання теорії транспортних засобів

 

Характеристика спеціалізації:

Випускник підготовлений для проектно-конструкторської, організаційної, монтажно-налагоджувальної і ремонтно-діагностичної діяльності в галузі виробництва і експлуатації машин, в склад яких входять агрегати та системи з мікропроцесорним керуванням. За час навчання спеціаліст одержує: глибоку загальнотеоретичну підготовку з фундаментальних і прикладних наук; знання в області механіки та електроніки, практичні навички в створенні агрегатів і систем з мікропроцесорним керуванням; знання та навички в роботі на сучасній обчислювальній техніці, в застосуванні її для автоматизованого проектування систем і комп’ютерної діагностики автомобілів, машин народно-господарчого і спеціального призначення. Одержані знання дозволяють спеціалісту: працювати в КБ зі створення та модернізації агрегатів і систем транспортних засобів з мікропроцесорним керуванням; розробляти алгоритми і програмне забезпечення машин та систем; працювати на СТО по обслуговуванню, ремонту і комп’ютерному діагностуванню легкових автомобілів, машин народно-господарчого і спеціального призначення.

 

Можливості працевлаштування:

Випускники названої спеціалізації можуть навчатися за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмами підготовки магістрів, працювати в сферах розробки, досліджень, виробництва, продажу, експлуатації та обслуговування і ремонту як окремих мікропроцесорних пристроїв та вузлів, так і транспортних засобів та спеціальних (військових, дорожньо-будівельних і т.п.) шасі на колісному і на гусеничному ходу, що обладнані системами, які керуються мікропроцесорними пристроями.

 

Медіаконтент:

web-сайт:

http://web.kpi.kharkov.ua/kgm/,

http://www.kpi.kharkiv.edu/kgm

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

13 Механічна інженерія

Спеціальність:

133 Галузеве машинобудування

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Транспортно-технологічні машини і обладнання (бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.