133 - Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування (магістр)

Освітня програма підготовки магістрів розроблена для студентів, які прагнуть стати професіоналами у сфері науково-технічної діяльності за спеціальністю «Галузеве машинобудування» і орієнтована на формування широкого науково-технічного світогляду.

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Артикул: 133.08M Категорія: Позначка:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Назва спеціалізації:

133.01 – Автомобілі та трактори

Контакти:

Кафедра «Автомобіле- та тракторобудування», м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Лабораторний корпус, (057) 707-60-66, NTU.KPI.AT@gmail.com

Завідувач кафедри:

доктор технічних наук Ребров Олексій Юрійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Моделювання процесів в галузевому машинобудуванні;
 • Керованість та стійкість руху автомобілів та тракторів;
 • Автоматичне регулювання самохідних машин;
 • Функціонально-вартісний аналіз в автотракторобудуванні;
 • Ергономічні властивості та екологія самохідних машин;
 • Методи випробувань та основи сертифікації;
 • Трьохмірне моделювання в автотракторобудуванні;
 • Технологічність конструкцій самохідних машин.
Характеристика спеціалізації:

Освіта за спеціалізацією автомобілі та трактори має практичну спрямованість та забезпечує усвідомлення отриманих компетентностей. Вона побудована на застосуванні сучасних методів 3D-моделювання та інформаційних технологій в автомобіле- та тракторобудуванні, дає змогу працевлаштування на підприємствах з розробки і виготовлення нових зразків транспортних засобів, експлуатації та ремонту автотракторної, сільськогосподарської та військової техніки.

Можливості працевлаштування:

Випускник може працювати на посадах згідно класифікатора професій ДК 003:2010: інженер з налагодження й випробувань; інженер з організації експлуатації та ремонту; інженер з проектування механізованих розробок; інженер з розрахунків та режимів; інженер з транспорту; інженер із впровадження нової техніки й технології; інженер-дослідник; інженер-конструктор (механіка); інженер-конструктор машин та устаткування сільськогосподарського виробництва; інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку; інженер з експлуатації машинно-тракторного парку; інженер з комплектації устаткування.

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/kafedra.AT.NTU.KhPI/

https://twitter.com/kafedra_AT

https://plus.google.com/collection/scDhQF

http://ait.kharkov.ua/

https://www.instagram.com/kafedra_a_i_t/

Назва спеціалізації:

133.02 – Автоматизоване проектування транспортних засобів високої прохідності

Контакти:

Кафедра інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова, НТУ «ХПІ», адміністративно-господарчий корпус, 2 під’їзд, 2 поверх, (057) 707-63-55, vdo_khpi@ukr.net

Завідувач кафедри:

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор, доктор технічних наук ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олегович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Керованість та стійкість руху транспортних засобів високої прохідності (ТЗВП);
 • Автоматичне регулювання в ТЗВП;
 • Спецпитання конструювання і розрахунку ТЗВП;
 • Синтез планетарних передач;
 • Ергономіка та обитаємість ТЗВП;
 • Трьохмірне моделювання в транспортному машинобудуванні
Характеристика спеціалізації:

Випускник підготовлений для проектно-конструкторської, організаційної, експлуатаційної, випробувальної та науково-дослідної діяльності в галузі виробництва ТЗВП як народно-господарчого, так і спеціального призначення. Спеціаліст за час навчання одержує: глибоку загальнотеоретичну фундаментальну і прикладну інженерну підготовку; знання і навички в області сучасних спеціалізованих методик розрахунків та проектування вузлів і агрегатів ТЗВП, а також машини в цілому; знання і навички в роботі на сучасній обчислювальній техніці, в застосуванні її для інженерних розрахунків, САПР і в роботі з інформацією. Одержані знання дозволяють спеціалісту: складати технічні завдання і проектувати деталі, вузли, агрегати і ТЗВП в цілому; узагальнювати опит експлуатації ТЗВП, виявляти конструктивні дефекти та відхилення від технічних вимог; розробляти програми і методики випробувань ТЗВП і агрегатів в лабораторних та полігонних умовах; організовувати грамотну експлуатацію, діагностику і ремонт ТЗВП як в народному господарстві, так і в армії.

Можливості працевлаштування:

Випускники названої спеціалізації можуть працювати в сферах розробки, досліджень, виробництва, продажу, експлуатації та обслуговування, ремонту транспортних засобів та спеціальних (військових, дорожньо-будівельних і т.п.) шасі як на колісному так і на гусеничному ходу. Найвидатніші випускники спеціалізації досягли постів директорів заводів та головних конструкторів провідних конструкторських установ галузі.

Медіаконтент:

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/kgm/http://www.kpi.kharkiv.edu/kgm

Назва спеціалізації:

133.03 – Машини і механізми нафтогазових промислів

Контакти:

Кафедра «Гідравлічні машини ім. Г.Ф. Проскури»; адреса 61002, Харків, вул. Кирпичова 2;  телефон, 057-707-46-66;  e-mail gmntukhpi@gmail.com

Завідувач кафедри:

доктор технічних наук Роговий Андрій Сергійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи наукових досліджень.
 • Теорія технічних систем.
 • Проектування технічних об’єктів та обладнання.
 • Моделювання процесів в галузевому машинобудуванні.
 • Сучасні наукові школи кафедри.
 • Підвищення надійності та ресурсозбереження нафтогазового обладнання.
 • Гідропневмоавтоматика нафтогазового обладнання.
 • Динаміка гідропневмосистем.
 • Технічне оснащення та технологія ремонту свердловин.
 • Динаміка гідропневмосистем нафтогазової галузі.
 • Проектування об’ємних гідромашин та гідроприводів нафтових і газових промислів.
Характеристика спеціалізації:

Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової і професійно-практичної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

Можливості працевлаштування:

Випускник може працювати на посадах в нафтогазових підприємствах: конструктором у конструкторському бюро; технологом у технологічному відділі; у відділі капітального та поточного ремонту свердловин, розробки нафтових і газових родовищ.

Медіаконтент:

http://sites.kpi.kharkov.ua/gdm

Назва спеціалізації:

133.04 – Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Контакти:

Кафедра “Підйомно-транспортні машини і обладнання”, ауд. 1202, 1204, корпус У1, вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002; 38-057-70-76-582, 38-057-70-76-581, 38-057-70-76-881; kafedra.ptm@kpi.kharkov.ua, khpi.ptm1929@gmail.com

Завідувач кафедри:

Коваленко Валентин Олександрович, канд. техн. наук, доцент

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи наукових досліджень;
 • Теорія технічних систем;
 • Проектування технічних об’єктів та обладнання;
 • Моделювання процесів в галузевому машинобудуванні;
 • Будівельні, дорожні та меліоративні машини;
 • Спеціальні крани;
 • Динаміка вантажопідйомних машин;
 • Машини безперервного транспорту;
 • Кабельні крани і канатні дороги;
 • Ліфти і ескалатори;
 • Інноваційні технології в машинобудуванні.
Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання” має на меті фахову науково-дослідну підготовку, яка відноситься до пріоритетних напрямків розвитку техніки і дозволяє виконувати науково-дослідну, інженерну, технологічну, контрольну, освітню роботу в галузі розробки, випробовування і експлуатації, сертифікації та впровадження нового транспортного устаткування, підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних та інших транспортних систем і обладнання.

Можливості працевлаштування:

Фахівці цього напрямку працюють у вітчизняних та закордонних науково-дослідних та проектних організаціях, де проектують чи експлуатують: крани, будівельні машини, дорожні і меліоративні машини, навантажувачі, ескалатори, рольганги, ліфти, транспортери та інше сучасне обладнання технологічної логістики.

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/191688984750380/

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/187650708487541/

https://youtu.be/pAk64Lgqbvo

 

Назва спеціалізації:

133.06 – Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів

Контакти:

Підготовку проводить кафедра «Хімічної техніки  та  промислової  екології».

Тел.: (057)707-61-55,

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/,

email: kafedrahtpe@i.ua.

Кафедра знаходиться в технічному корпусі на першому поверсі (в арці).

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук Шестопалов Олексій Валерійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Машини та апарати хімічних підприємств,
 • Розрахунок хімічного обладнання на електронно-обчислювальних машинах, Технологічні комплекси підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій,
 • Спеціальне обладнання та процеси органічної та неорганічної хімії,
 • Методи дослідження, діагностика, моніторинг технічного стану машин та апаратів хімічних виробництв,
 • Стандартизація та сертифікація обладнання хімічних виробництв,
 • Методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів хімічних виробництв,
 • Утилізація та рекуперація відходів хімічних виробництв,
 • Основи наукових досліджень
Характеристика спеціалізації:

Майбутній фахівець-машинобудівник отримує фундаментальні знання в області  методів проектно-конструкторських робіт, передових методів освоєння нової техніки та технології у виробництві; має сучасні уявлення про загальні вимоги з проектування, монтажу, експлуатації та основні методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів ; володіє основними методами моделювання і оптимізації технологічних схем різних хімічних виробництв; має розуміння про методи управління організацією та проектування технологічного обладнання різних технологічних процесів; знає основні методи та прийоми конструювання ефективного технологічного обладнання для прийняття інноваційних рішень.

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри працюють в науково-дослідних інститутах, в конструкторських бюро і науково-проектних інститутах, діяльність яких пов’язана з машинобудуванням (проектувати підприємства, конструювати технологічне обладнання; розробляти і організовувати технологічні процеси, застосовувати сучасні комп’ютерні CAD, CAE системи для проектування та дизайну технічних виробів, здійснювати технічний аудит виробничих процесів), на промислових підприємствах хімічного та будівельного профілю у Харківській, Сумській, Дніпропетровській і інших областях України інженерами-механіками, начальниками цехів, завідувачами відділами та ін.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/

 

Назва спеціалізації:

133.07 – Обладнання харчових та переробних виробництв

Контакти:

Кафедра «Хімічної техніки та промислової екології», тел.: (057)707-61-55, email: kafedrahtpe@i.ua. Кафедра знаходиться в технічному корпусі на першому поверсі (в арці).

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук Шестопалов Олексій Валерійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Методи дослідження, діагностика, моніторинг технічного стану машин та апаратів переробних і харчових виробництв,
 • Методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів переробних і харчових виробництв,
 • Холодильна техніка та технології зберігання продукції,
 • Автоматизація виробничих процесів,
 • Розрахунок харчового та переробного обладнання на електронно-обчислювальних машинах,
 • Біохімічні та мікробіологічні основи харчової і бродильної технології,
 • Обладнання газо-, водоочищення та утилізації відходів переробних і харчових виробництв,
 • Спеціальне обладнання переробних виробництв сільськогосподарської продукції,
 • Основи наукових досліджень
Характеристика спеціалізації:

У світі щороку зростають вимоги до якості харчових продуктів, в тому числі на основі нових видів сировини. До того ж підвищуються вимоги до обладнання, яке повинно бути надійним, енергоефективним, швидкісним та екологічно безпечним. Конструювання та проектування нового обладнання для харчової та переробної промисловості здатні ефективно здійснювати тільки професіонали, які мають фундаментальну підготовку в проектній сфері, а саме наші магістри – професіонали в галузі машинобудування, які володіють методами проектно-конструкторських робіт, знають передові методи освоєння нової техніки та технології в харчовому та переробному виробництві; мають сучасні уявлення про загальні вимоги з проектування, монтажу, експлуатації та основні методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів харчової та переробної галузі; володіють основними методами моделювання і оптимізації технологічних схем різних харчових та переробних виробництв; мають розуміння про методи управління організацією та проектування технологічного обладнання різних технологічних процесів харчової галузі; знають основні методи та прийоми конструювання ефективного технологічного обладнання для прийняття інноваційних рішень в харчовій і переробній галузях.

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати в проектно-конструкторських організаціях, навчальних закладах та науково-дослідних інститутах (проектувати підприємства, конструювати технологічне обладнання; розробляти і організовувати технологічні процеси оброблення деталей; аналізувати умови і режими експлуатації обладнання; складати технічні завдання на проектування технологічних ліній, цехів, заводів; безпосередньо керувати процесами монтажу, налагодження, експлуатації і ремонту технологічного обладнання галузей харчової та переробної промисловості). Зокрема випускники працюють на таких підприємствах як ПрАТ «Куп’янський МКК», ТОВ «Нестле Україна», ПрАТ «ХБФ», Роганський м’ясокомбінат

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/

 

Назва спеціалізації:

133.08 – Автоматизовані та роботизовані технологічні комплекси у машинобудуванні

Контакти:

Кафедра «Технологія машинобудування та металорізальні верстати», Головний аудиторний корпус, ауд. 102,  вул. Кирпичова, 2, Харків, 707-66-25, prihodko.o.u@gmail.com, perm_a@i.ua

Завідувач кафедри:

Проф., д.т.н.  Пермяков Олександр Анатолійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи наукових досліджень
 • Теорія технічних систем
 • Проектування технічних об’єктів та обладнання
 • Моделювання процесів в галузевому машинобудуванні
 • Інтегровані системи управління технологічною підготовкою виробництва
 • Автоматизовані системи управління технологічними процесами
 • Пристрої та системи автоматизації верстатів
 • Електровимірювальне обладнання
 • Системи автоматизованої підготовки управляючих програм
 • Інтегровані системи управління автоматизованим виробництвом
 • Прогресивні методи обробки матеріалів
Характеристика спеціалізації:

Випускники спеціалізації повинні вміти при зборі, обробці, представленні інформації:  застосувати на практиці нормативно-правові акти при забезпечені правової охорони науково-технічної документації та товарної продукції;  проводити патентні дослідження в певній галузі техніки та оформити заявку на винахід або інший об’єкт промислової власності;  використати результати патентних досліджень при проведенні науково-дослідних, проектно-конструкторських, проектно-технологічних розробок з метою створення конкурентоспроможної продукції. Види майбутньої діяльності випускників: постановка задачі наукових досліджень; збір, обробка, представлення інформації; проектування систем автоматизації та роботизованих технологічних комплексів; розробка і впровадження сучасних технологічних процесів галузі; розробка та підбір приладів для спеціальних та нестандартних технологічних умов; побудова і оптимізація систем управління з використанням комп’ютерно-інтегрованих технологій; координація діяльності учасників виробничої діяльності; управління підрозділами та підприємствами; розробка та проектування автоматизованих механізмів та систем машинобудування; розробка прогресивних технологій; оцінка перспектив розвитку та модернізації автоматизованого управління технологічними процесами; обслуговування та налагодження автоматизованих пристроїв та систем; організація машинобудівного виробництва та автоматизованих систем.  Ці види діяльності, якими опанували випускники спеціалізації,  у повній мірі відповідають вимогам роботодавців.  Кафедрою здійснюється тісний зв’язок з керівництвом  підприємств,  що входять до інноваційно-технологічного кластеру «Металообробка та загальне машинобудування».

Можливості працевлаштування:

1) Державне підприємство  Український науково-технічний центр  «Енергосталь»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю  «Технополіс Машинобудування»

3)Українсько-американське товариство з обмеженою відповідальністю  Фірма «КОДА»

4) Державне підприємство  «Завод ім. В.О.Малишева»

5) Державне підприємство  Харківський машинобудівний завод  «ФЭД»

6) Публічне акціонерне товариство Турбоатом

7) Державне підприємство  «Електроважмаш»

8) Акціонерне товариство  «ХАРП»

9)Публічне акціонерне товариство «Харківський тракторний завод»

Медіаконтент:

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/5081/1/12_com-100-103.pdf

 

Назва спеціалізації:

133.09 – Мехатронні системи транспортних засобів

Контакти:

Кафедра інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова, НТУ «ХПІ», адміністративно-господарчий корпус, 2 під’їзд, 2 поверх, (057) 707-63-55, vdo_khpi@ukr.net

Завідувач кафедри:

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор, доктор технічних наук ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олегович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Конструювання мехатронних систем транспортних засобів;
 • САПР мехатронних систем транспортних засобів;
 • Конструювання і розрахунок транспортних засобів;
 • Теорія автоматичного керування;
 • Ергономіка та обитаємість транспортних засобів;
 • Моніторинг та телеметрія мехатронних систем
Характеристика спеціалізації:

Випускник підготовлений для проектно-конструкторської, організаційної, монтажно-налагоджувальної, науково-дослідної і ремонтно-діагностичної діяльності в галузі виробництва і експлуатації машин, в склад яких входять агрегати та системи з мікропроцесорним керуванням. За час навчання спеціаліст одержує: глибоку загальнотеоретичну підготовку з фундаментальних і прикладних наук; знання в області механіки та електроніки, практичні навички в створенні агрегатів і систем з мікропроцесорним керуванням; знання і навички в роботі на сучасній обчислювальній техніці, в застосуванні її для автоматизованого проектування систем і комп’ютерної діагностики автомобілів, машин народно-господарчого і спеціального призначення. Одержані знання дозволяють спеціалісту: працювати в КБ по створенню та модернізації агрегатів і систем транспортних засобів з мікропроцесорним керуванням; розробляти алгоритми, програмне забезпечення і засоби діагностування машин та систем; працювати на СТО по обслуговуванню, ремонту і комп’ютерному діагностуванню легкових автомобілів, машин народно-господарчого і спеціального призначення.

Можливості працевлаштування:

Випускники названої спеціалізації можуть працювати в сферах розробки, досліджень, виробництва, продажу, експлуатації та обслуговування і ремонту як окремих мікропроцесорних пристроїв та вузлів, так і транспортних засобів та спеціальних (військових, дорожньо-будівельних і т.п.) шасі на колісному і на гусеничному ходу, що обладнані системами, які керуються мікропроцесорними пристроями.

Медіаконтент:

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/kgm/http://www.kpi.kharkiv.edu/kgm

 

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Галузеве машинобудування (магістр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.