161 - Хімічні технології та інженерія

Енергоефективність та комп’ютерна хімічна інженерія (бакалавр)

«Енергоефективність та комп’ютерна хімічна інженерія» одночасно є і освітньою програмою, і конкурсною пропозицією, куди абітурієнту необхідно подавати заяву для вступу.

Навчання спрямоване на вивчення сучасних технологій енергозбереження та прийомів комп’ютерного моделювання, засвоєння принципів програмування, формування навичок проектування виробництв із дотриманням законів енергоресурсоефективності, оволодіння методами інтеграція процесів та концепціями альтернативної енергетики.

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА КОМП’ЮТЕРНА ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ»

Опис

“Енергоефективність та комп’ютерна хімічна інженерія”

Назва освітньої програми:

Енергоефективність та комп’ютерна хімічна інженерія

Контакти:

Кафедра «Інтегровані технології, процеси і апарати», НТУ «ХПІ», м. Харків, вул. Кирпичова, 2, лабораторний корпус №3. Тел. (057) 707-65-89; (067) 832-69-49. Е-mail: valeriy.e.ved@gmail.com Сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/itpa1

Завідувач кафедри:

Ведь Валерій Євгенович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Основи інтеграції теплових потоків;
 • Комп’ютерно-інтегровані технології;
 • Прикладна гідрогазодинаміка в інженерії;
 • Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії;
 • Обчислювальна математика та програмування;
 • Основи паливо- та ресурсоефективних технологій;
 • Енергоресурсоефективні технології в промисловості;
 • Основи імітаційного моделювання промислових виробництв;
 • Комп’ютерні засоби обробки графічної та текстової інформації;
 • Сучасні інформаційні технології та програмування в хімічній інженерії;
 • Основи проектування обладнання енергоефективних хімічних виробництв;
 • Техніко-економічні основи аналізу і проектування енергоефективних виробництв.

Характеристика спеціалізації:

В рамках освітньої програми «Енергоефективність та комп’ютерна хімічна інженерія» проводиться підготовка фахівців в області енерго- та ресурсозбереження із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення та комп’ютерних технологій. Основу спеціальності складають інженерно-орієнтовані дисципліни, які дозволяють студентам розвинути навички проектування енергоефективних промислових виробництв та створення цільового програмного забезпечення. У курсах розкриваються найбільш сучасні та високоефективні методи оптимального використання ресурсів, які одночасно допомагають вирішувати завдання охорони навколишнього середовища. Крім того, увага приділяється вивченню прийомів застосування вторинних енергоресурсів та нетрадиційних джерел енергії, виробничому енергоменеджменту та управлінню персоналом, що дозволяє забезпечити високу ефективність роботи виробництв.

Унікальність учбових програм полягає у орієнтованості на європейську освітню модель. Комплекс дисциплін, за якими кафедра готує фахівців, розроблений спільно з UMIST (Інститутом науки і технології Манчестерського університету) і не має аналогів у ВУЗах України або держав Європейського союзу. Завдяки такому підходу реалізується мультидисциплінарна підготовка випускників: разом із загальноосвітніми та фундаментальними технічними науками, студенти освоюють прикладні комп’ютерні технології, отримують практичні навички проектування та експлуатації теплоенергетичних об’єктів, навчаються управлінню виробництвом та персоналом, знайомляться з новітніми підходами до використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.

Можливості працевлаштування:

Отримані студентами знання можуть застосовуватися для спільного вирішення енергоресурсних та економічних, організаційних та розробницьких, управлінських та екологічних задач, що робить випускників затребуваними

 • у енергосервісних компаніях;
 • у аудиторських та експертних фірмах;
 • на промислових та виробничих підприємствах;
 • у компаніях з розробки програмного забезпечення;
 • у науково-дослідницьких та проектних організаціях;
 • у фірмах, які займаються охороною й кібербезпекою;
 • у центрах фундаментальних і теоретичних досліджень;
 • у компаніях з розробки комп’ютерних та мобільних ігор;
 • у сфері менеджменту торгових корпорацій;
 • у галузевих науково-виробничих компаніях;
 • у фірмах з виробництва засобів автоматизації;
 • у галузі оптимізації енергоємності бізнес-потоків;
 • у органах планування енергоспоживання виробництв;
 • у депаратаментах технічних інновацій та вдосконалень;
 • у підрозділах та керівництві профільними організаціями;
 • у сфері діджиталізації виробництва та промислової діяльності.

Медіаконтент:

https://web.kpi.kharkov.ua/itpa1/

https://www.instagram.com/itpa.khpi/

https://www.facebook.com/itpa.khpi/

 

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців, 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Енергоефективність та комп’ютерна хімічна інженерія (бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.