121 - Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення (Бакалавр, “Інноваційний кампус”)

Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення» передбачає спеціалізацію в сфері проєктування, розробки, конструювання та тестування програмного забезпечення, зокрема інтелектуальних систем. Програма орієнтована на партнерство із вітчизняними та закордонними закладами освіти та науки, приватним сектором, науковцями та практиками, участь в міжнародних програмах. Навчання здійснюється з застосуванням інноваційних педагогічних технологій, зокрема – проєктного підходу в навчальній лабораторії «Інноваційний кампус» НТУ «ХПІ», де студенти мають можливість оволодіти практичними навичками розробки та тестування програмного забезпечення, а також розвинути «soft skills», які необхідні сучасному фахівцю з інженерії програмного забезпечення для роботи в ІТ-компаніях та ІТ-підрозділах. Студентам доступні можливості проходження практики в ІТ-компаніях та участі в реальних проєктах, навчання англійською мовою. Програма враховує досвід провідних світових університетів, а також потреби ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

 

Докладніше: https://web.kpi.kharkov.ua/asu/spetsialnosti/bakalavriat/121-inzheneriya-programnogo-zabezpechennya/

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС)»

Назва освітньої програми:

Інженерія програмного забезпечення

Контакти:

Кафедра програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління

Адреса: м. Харків, вул. Кирпичова,2, корпус У-2, 7 поверх.

Телефон: +380 (57) 707-65-20, 707-64-74

E-mail: piitu@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

Ph.D., доцент Копп Андрій Михайлович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи програмування
 • Основи інженерії програмного забезпечення
 • Архітектура ЕОМ та операційні системи
 • Теорія алгоритмів
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Моделі та структури даних
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Комп’ютерні мережи
 • Математичні моделі та аналіз систем
 • Комп’ютерна математика
 • Основи веб-розробки
 • Проєктування та розробка баз даних
 • Інженерія вимог до програмного забезпечення
 • CI/CD
 • Архітектура та проєктування програмного забезпечення
 • Якість, тестування та підтримка програмного забезпечення
 • Основи кібербезпеки
 • Теорія прийняття рішень
 • Науково-практичний семінар «Інженерія програмного забезпечення»
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення
 • Практичний семінар з математичних методів в інженерії програмного забезпечення
 • Системи штучного інтелекту
 • Основи управління проєктами програмного забезпечення
Вибіркові навчальні траєкторії:

Характеристика вибіркового профілю:

Цей навчальний блок спеціалізується на вивченні Python для застосувань у Data Science, ШІ, обробці текстів і зображень, глибокому навчанні, та розробці чат-ботів. Він надає студентам інструменти для аналізу великих даних, розробки алгоритмів машинного навчання, автоматизації обробки природної мови та текстів, а також створення розуміючих візуальних систем, які можуть аналізувати і розуміти зображення. Курси глибокого навчання дозволяють розробляти складні моделі для прогресивних аналітичних рішень, а знання створення чат-ботів відкриває можливості для створення автоматизованих інтерактивних систем.

Вибіркові дисципліни:

 • Основи Python для Data Science
 • Штучний інтелект з Python
 • Прикладна обробка текстів та Text Mining у Python
 • Обробка зображень та комп’ютерний зір на Python
 • Прикладні задачі глибокого навчання на Python
 • Розробка інтелектуальних чат-ботів з Python

Особливості працевлаштування:

Перспективи працевлаштування включають позиції як аналітики даних, інженери з машинного навчання, спеціалісти з обробки природної мови, розробники комп’ютерного зору та конструктори глибоких нейронних мереж. Випускники також затребувані в індустрії розробки програмного забезпечення, де вони можуть спеціалізуватися на створенні розумних чат-ботів для різних платформ і сервісів. Відкриття від технологічних стартапів до великих корпорацій вимагають професіоналів з таким глибоким знанням Python та його застосуванням у сучасних технологічних рішеннях.

Характеристика вибіркового профілю:

Цей блок навчальних дисциплін покликаний надати студентам глибокі знання і практичні навички в сфері кібербезпеки та штучного інтелекту. Вивчаючи основи Python, студенти зможуть застосувати програмування для розв’язання задач кібербезпеки. Курси з етичного хакінгу та управління ризиками допоможуть розуміти та протидіяти потенційним загрозам. Заняття з основ ШІ в кібербезпеки, захисту та атаки даних розкривають методи захисту інформації та вразливості систем. Курс мережевої безпеки зосереджується на застосуванні ШІ для зміцнення захисту мережевих структур.

Вибіркові дисципліни:

 • Основи Python для ШІ
 • Етичний хакінг
 • Управління ризиками кібербезпеки
 • Основи ШІ та кібербезпеки
 • Захист та атака даних за допомогою
 • Мережева безпека та ШІ

Особливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати як спеціалісти з кібербезпеки, етичні хакери, аналітики безпеки, інженери з кібербезпеки, консультанти з питань безпеки, розробники систем безпеки та менеджери з кібербезпеки. Ці професії затребувані в різноманітних галузях, включаючи фінансові установи, урядові агенції, IT-компанії та консалтингові фірми, де їхні навички можуть використовуватися для захисту важливих даних і систем від кіберзагроз.

Характеристика вибіркового профілю:

Цей навчальний блок зосереджений на підготовці студентів до запуску та управління власним ІТ-бізнесом через розуміння основ підприємництва, бізнес-моделювання, прототипування, планування стартапів, інтернет-маркетингу та бізнес-аналітики. Курси надають знання та навички для розробки інноваційних бізнес-моделей, створення дієвих прототипів продуктів, планування стратегічного розвитку бізнесу, ефективного просування через цифрові канали, а також використання аналітичних інструментів для вимірювання успіху стартапів.

Вибіркові дисципліни:

 • Основи підприємництва
 • Бізнес-моделювання
 • Основи прототипування
 • Бізнес-планування стартапу
 • Інтернет-маркетинг
 • Бізнес-аналітика стартапу

Особливості працевлаштування:

Випускники цих курсів мають широкі можливості для працевлаштування в ролі підприємців, консультантів з бізнес-розвитку, менеджерів з маркетингу, бізнес-аналітиків або управлінців ІТ-стартапів. Ці навички високо цінуються в інноваційних індустріях та венчурному інвестуванні, де потрібне глибоке розуміння бізнес-процесів та здатність швидко адаптуватися до змін на ринку. Крім того, навички цифрового маркетингу та аналізу даних відкривають двері для кар’єри в онлайн-торгівлі та цифрових медіа.

Характеристика вибіркового профілю:

Цей освітній напрям розроблений для підготовки фахівців у галузі корпоративних інформаційних систем, охоплюючи все від розробки та баз даних до архітектури систем і управління проєктами. Студенти навчаються створювати масштабовані, ефективні корпоративні системи, що підтримують великі обсяги даних і високий рівень запитів, з особливим акцентом на забезпеченні безперебійної роботи та інтеграції з іншими бізнес-процесами. Курси також включають практичні аспекти проєктного менеджменту та формування команд, що є ключовими для успішного впровадження IT-проєктів у корпоративному середовищі.

Вибіркові дисципліни:

 • Розробка корпоративних інформаційних систем
 • Бази даних для корпоративних інформаційних систем
 • Архітектура корпоративних інформаційних систем
 • Проєктний практикум
 • Формування та розвиток команд ІТ-проєкту

Особливості працевлаштування:

Завдяки отриманим знанням і навичкам, випускники можуть працевлаштуватися як системні аналітики, архітектори корпоративних систем, розробники баз даних, проєктні менеджери або керівники IT-проєктів. Їхній професійний профіль підходить для роботи в різноманітних секторах, включаючи фінансові установи, технологічні компанії, урядові агенції та консалтингові фірми, де потрібні висококваліфіковані спеціалісти для розробки та управління складними інформаційними системами.

 

Особливості освітньої програми:
 • участь в міжнародних програмах обміну та стажуваннях;
 • проєктний підхід, peer-to-peer, гейміфікація в навчальній лабораторії «Інноваційний кампус» НТУ «ХПІ»;
 • участь у програмі подвійних дипломів з RWTH Aachen University (Німеччина);
 • можливість навчання англійською мовою;
 • скорочена форма навчання (після коледжу).
Можливості працевлаштування:
 • розробник програмного забезпечення (Software Engineer);
 • фахівець із забезпечення якості програмних продуктів (Software Testing / QA Engineer);
 • архітектор програмних систем (Software / System Architect);
 • аналітик програмних систем (Software Systems Analyst);
 • бізнес-аналітик, системний аналітик (Business / Systems Analyst);
 • фахівець з управління проєктами програмного забезпечення (Software / IT Project Manager);
 • та на інших посадах, пов’язаних з розробкою, супроводом та тестуванням програмного забезпечення, зокрема, складних програмних систем.
Медіаконтент:

Телеграм-чат: https://t.me/vstup_piitu_khpi/

Лендінг: https://piitu.education/

Веб-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/asu/uk/

Instagram: https://www.instagram.com/kafedra_piitu/

Facebook: https://www.facebook.com/piitu.kafedra

YouTube: https://www.youtube.com/@piitu_khpi

TikTok: https://www.tiktok.com/@piitu_khpi

Інформаційний чат-бот: https://t.me/AboutPIITU_bot

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

121 Інженерія програмного забезпечення

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Спрямованість:

Вища IT-освіта, Інноваційний кампус

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інженерія програмного забезпечення (Бакалавр, “Інноваційний кампус”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.