075 - Маркетинг

Маркетинг (Бакалавр)

МАРКЕТИНГ

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» забезпечує підготовку фахівців з управління маркетинговою діяльністю суб’єктів господарювання, що передбачає застосування  відповідних методів з планування, організації, реалізації та контролю маркетингової діяльності організацій, розробки і реалізації товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики з використанням інформаційного забезпечення.

 

Артикул: 075.02B Категорія: Позначка:

Опис

Вид фінансування: бюджет/контракт

 

Контакти:

НТУ”ХПІ”, кафедра маркетингу, Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Навчальний корпус У-2, 6 поверх, ауд. 601- 605, м. Харків, , Україна, 61002,

+38 (057) 707 65 53, marketing@khpi.edu.ua

 

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор Райко Діана Валеріївна

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • маркетинг
 • інтернет маркетинг
 • маркетингова політика розподілу
 • маркетингові комунікації
 • мультикультурний маркетинг
 • креативний маркетинг
 • інформаційні системи в маркетингу
Характеристика конкурсної пропозиції:

Головною перевагою освітньо-професійної програми є підготовка фахівців зі здатністю:

– здійснювати управління маркетинговою діяльністю організацій в галузях управління та адміністрування;

– застосовувати інформаційні технології, необхідні для прийняття і реалізації обґрунтованих управлінських рішень щодо визначення умови ведення та організації бізнесу, торгівлі та сфери послуг, в тому числі і міжнародного бізнесу, за допомогою особливостей знання маркетингу;

– контролю за їх виконанням та оцінки їх ефективності.

 

Можливості працевлаштування :

Випускники освітньо-професійної програми стають фахівцями в галузі просування, брендінгу, PR-технологій, планування маркетингових заходів, реклами,  міжнародного маркетингу  і мають можливості працевлаштування на посадах: маркетолога, маркетолога-аналітика, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, спеціаліста з просування брендів, розробки web-сайтів, з впровадження та використання систем управління інформацією, керівника відділу маркетингу, візуальної реклами та інформаційної політики.

 

Медіаконтент:

https://web.kpi.kharkov.ua/marketing/

https://www.facebook.com/marketing.KhPI/

https://uk.wikipedia.org/wiki/Керування_маркетингом

https://discovered.com.ua/marketing/reklama/

Вид финансирования: бюджет/контракт

 

Контакты:

НТУ”ХПИ”, кафедра маркетинга, Украина, 61002, г.Харьков, вул. Кирпичова, 2, корпус У-2, 6 этаж, ауд. 601-605, +38 (057) 707 65 53,

marketing@khpi.edu.ua

 

Заведующий кафедры:

доктор экономических наук, профессор Райко Диана Валериевна

 

Образовательно-квалификационный уровень выпускников:

бакалавр

Основные специальные образовательные дисциплины:
 • маркетинг
 • интернет маркетинг
 • маркетинговая политика распространения
 • маркетинговые коммуникации
 • мультикультурный маркетинг
 • креативный маркетинг
 • информационные системы в маркетинге
Характеристика конкурсного предложения:

Главным преимуществом образовательно-профессиональной программы  является подготовка специалистов для:

– осуществления управления маркетинговой деятельностью организаций в отраслях управления и администрирования;

– применения информационных технологий, необходимых для принятия и реализации обоснованных управленческих решений для организации и осуществления бизнеса, торговли и сферы услуг, в том числе и международного бизнеса, с помощью знаний о  маркетинге;

– контроля за их выполнением и оценки их эффективности.

Возможности трудоустройства :

Выпускники образовательно-профессиональной программы становятся специалистами по продвижению, брендингу, PR- технологиям, планированию маркетинговых мероприятий, рекламы, международного маркетинга и имеют возможности трудоустройства на должностях: маркетолога, маркетолога-аналитика, менеджера по сбыту, менеджера по рекламе, специалиста по продвижению брендов, разработки web- сайтов, внедрению и использованию системы управления информацией, руководителя отдела маркетинга, визуальной рекламы и информационной политики, менеджера по рекламе.

 

Медиаконтент:

https://web.kpi.kharkov.ua/marketing/

https://www.facebook.com/marketing.KhPI/

https://uk.wikipedia.org/wiki/Управление_маркетингом

https://discovered.com.ua/marketing/reklama/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

075 Маркетинг

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Маркетинг (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.