075 - Маркетинг

Маркетинг (Бакалавр)

МАРКЕТИНГ

Освітньо-професійна програма « Маркетинг» забезпечує підготовку фахівців з управління маркетинговою діяльністю суб’єктів господарювання, підґрунтя якої є чотири варіативні складові: рекламний бізнес, маркетинг інтелектуального бізнесу, міжнародний маркетинг та маркетинговий менеджмент, що передбачає застосування  відповідних методів з планування, організації, реалізації та контролю маркетингової діяльності організацій, розробки і реалізації товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики з використанням інформаційного забезпечення.

 

Шифр: 075.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МАРКЕТИНГ»

Назва варіативних складових :

рекламний бізнес, міжнародний маркетинг, маркетинг інтелектуального бізнесу, маркетинговий менеджмент

Конкурсна пропозиція пропонує абітурієнтам бюджетну та контрактну форму навчання.

 

Контакти (варіативна складова: Рекламний бізнес; Міжнародний маркетинг):

НТУ”ХПІ”, кафедра економіки та маркетингу, вул. Кирпичова, 2, корпус У1, 9 поверх, ауд. 902, м. Харків, , Україна, 61002, тел. (057) 707 61 22;

(057) 707 65 26;

e-mail: kpikafeim@gmail.com

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор, Сисоєв Володимир Вікторович

Контакти (варіативна складова: Маркетинг інтелектуального бізнесу):

НТУ”ХПІ”, кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; корпус У-1, 10 поверх, ауд. 1001, вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002; тел.: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53;

е-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

Контакти (варіативна складова: Маркетинговий менеджмент):

НТУ”ХПІ”, кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Україна, 61002, м.Харків, вул. Кирпичова, 2, Навчальний корпус У-2, 6 поверх, ауд. 601- 605, м. Харків, , Україна, 61002,
+38 (057) 707 65 53,
email: ekmm.khpi@gmail.com, vza@kpi.kharkov.ua , vza.kpi.kharkov@gmail.com

Завідувач кафедри:

Доктор економічних наук, професор Заруба Віктор Яковлевич

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • маркетинг
 • інтернет маркетинг
 • маркетингова політика розподілу
 • маркетингові комунікації
 • мультикультурний маркетинг
 • маркетингові дослідження на міжнародному ринку
 • маркетинг інтелектуальної власності
 • патентознавство
 • авторське право і суміжні права
 • креативний маркетинг
 • інформаційні системи в маркетингу
 • комп’ютерна графіка та дизайн
Характеристика конкурсної пропозиції «Маркетинг»

Головною перевагою програми є підготовка фахівців зі здатністю:

– здійснювати управління маркетинговою діяльністю організацій в галузях управління та адміністрування;

– застосовувати інформаційні технології, необхідні для прийняття і реалізації обґрунтованих управлінських рішень щодо визначення умови ведення та організації бізнесу, торгівлі та сфери послуг, в тому числі і міжнародного бізнесу, за допомогою особливостей знання маркетингу та правового їх регулювання;

– контролю за їх виконанням та оцінки їх ефективності.

Можливості працевлаштування :

Випускники стають фахівцями в галузі просування, брендінгу, PR-технологій, планування маркетингових заходів, реклами, захисту інтелектуальної власності, міжнародного маркетингу  і мають можливості працевлаштування на посадах: маркетолога, маркетолога-аналітика, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, спеціаліста з просування брендів, розробки web-сайтів, з впровадження та використання систем управління інформацією, керівника відділу маркетингу, візуальної реклами та інформаційної політики, менеджера з реклами інтелектуальної власності, консультанта з раціоналізації виробництва, консультанта відділу патентної та винахідницької роботи, інспектора відділу департаменту охорони прав інтелектуальної власності, керівника патентного відділу.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/golovna-2/

http://web.kpi.kharkov.ua/ekmm/

НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (НЕБЮДЖЕТНА): «РЕКЛАМНИЙ БІЗНЕС»

 

Контакти:

Кафедра економіки та маркетингу, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, НТУ «ХПІ», корпус У1, 9 поверх, ауд. 902, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707 65 26;  (057) 707 62 68, (057) 707 61 22; e-mail: kpikafeim@gmail.com

 

Завідувач кафедри: Сисоєв Володимир Вікторович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: Бакалавр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Маркетинг

Маркетингові дослідження

Маркетингова товарна політика

Маркетингове ціноутворення

Маркетингові комунікації

Інфраструктура товарних ринків

Поведінка споживача

Маркетингове планування

Соціально-етичний маркетинг

Маркетинг послуг

Зв’язки з громадськістю

Товарознавство

Медіапланування

Міжнародний маркетинг

Інформаційні системи в маркетингу

Маркетинговий аудит

Мерчандайзинг

Організація збуту та управління маркетингом

Маркетинг промислового підприємства

Маркетинг закупівель

 

Характеристика конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція «Рекламний бізнес» передбачає підготовку фахівців у сфері маркетингу та реклами. Базується на вивченні та оволодінні інструментарієм системного аналізу маркетингової діяльності підприємств та організацій; опануванні сучасних маркетингових та інформаційних технологій дослідження ринку, сегментації та позиціонування; формуванні ефективного комплексу маркетингу; проектуванні та проведенні рекламних кампаній та оцінки результатів цих заходів. В межах програми студенти засвоюють теоретичні та практичні аспекти дослідження ринку, його кон’юнктури, попиту та поведінки споживачів. Окрім цього отримують знання та навички щодо основ ведення рекламного бізнесу.

Програма навчання бакалавра орієнтована на спеціальну підготовку маркетологів, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до мінливого бізнес-середовища. Розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері маркетингу та рекламного бізнесу. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування професіонала з новим перспективним способом мислення, здатного застосовувати креативні управлінські рішення з урахуванням останніх тенденцій та вимог ринку.

Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних завдань шляхом використання тренінгових методів навчання.

 

Можливості працевлаштування:

Відділи маркетингу та продажів у комерційних банках, промислових підприємствах різних галузей, торгових фірмах; інвестиційні та рекламні компанії; маркетингові агенції; оптові комерційно-посередницькі компанії; брокерські, дилерські та дистриб’юторські фірми; центри зв’язків із громадськістю (PR-агенції);  спеціалізовані консалтингові фірми, які надають послуги з проведення маркетингових досліджень.

Бакалавр з маркетингу може працювати як у сфері традиційного маркетингу, так і в галузі електронної комерції: Інтернет-маркетингу, Інтернет-біржах, Інтернет-магазинах та ін.

Випускник конкурсної пропозиції «Рекламний бізнес» може працювати на посадах: маркетолога, маркетолога-аналітика, бренд-менеджера, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, PR-менеджера, директора з маркетингу, керівника рекламного агентства, керівника відділу маркетингу підприємства.

 

Медіаконтент:

Сайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/keim/

Хто такий рекламіст?:  http://riu.com.ua/content/view/1630/48/lang,ru/

Реклама і зв’язки з громадськістю – ким працювати за цією спеціальністю:

http://womanday.in.ua/reklama-i-zvyazky-z-gromadskistyu-kym-p…

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МАРКЕТИНГ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ»

Назва спеціалізації:

Маркетинг інтелектуального бізнесу

 

Контакти:

кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; корпус У-1, к. 1001, вул. Кирпичова 2, м. Харків, Україна, 61002; телефон (057)707-68-53, (057)707-62-53; e-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • маркетинг інтелектуальної власності
 • рекламний бізнес
 • економіка і організація підприємницької діяльності
 • бізнес-планування
 • економіка інтелектуальної власності
 • маркетингове ціноутворення
 • патентознавство
 • електронна комерція
 • авторське право і суміжні права
 • передача прав інтелектуальної власності
Характеристика спеціалізації:

фахівці з цієї спеціалізації одержують унікальні знання і уміння в області маркетингу, інтелектуального бізнесу, економіки і менеджменту інтелектуальної власності, правової охорони патентних і авторських прав. Вільно володіють іноземною мовою. Особливістю спеціалізації є те, що за повний цикл навчання (бакалавр – магістр) випускники отримують два дипломи з різних спеціальностей: «Маркетинг» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Крім того, спеціалізація передбачає вивчення основних дисциплін правового спрямування, що надає випускникам унікальне поєднання знань в найбільш важливих для сучасної економіки напрямках: бізнес, право, економіка, маркетинг та менеджмент. Фахівці з таким набором компетенцій, знань та умінь є найбільш затребуваними в сучасній економіці, їх праця є найбільш оплачувана

Можливості працевлаштування:

випускник спеціалізації «Маркетинг інтелектуального бізнесу»  має навички створення власного інтелектуального бізнесу, а також може  працювати на посадах: маркетолога, маркетолога-аналітика, менеджера зі збуту, менеджера з реклами інтелектуальної власності, консультанта з раціоналізації виробництва, фахівця відділу патентної та винахідницької роботи, в підрозділах силових структур України по охороні та захисту прав інтелектуальної власності, керівника патентного відділу

Медіаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

https://www.facebook.com/МІП-та-МЕВ-Кафедра-НТУ-ХПІ

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (НЕБЮДЖЕТНА): «МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ»

 

Контакти:

Кафедра економіки та маркетингу, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, НТУ «ХПІ», корпус У1, 9 поверх, ауд. 902, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707 65 26;  (057) 707 62 68, (057) 707 61 22; e-mail: kpikafeim@gmail.com

 

Завідувач кафедри: Сисоєв Володимир Вікторович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: Бакалавр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Маркетинг

Міжнародна економіка

Інформаційні системи і бази даних

Логістика

Маркетингові дослідження

Маркетингова товарна політика

Маркетингове ціноутворення

Маркетингові комунікації

Маркетингова політика розподілу

Інтернет маркетинг

Поведінка споживача

Інфраструктура міжнародних товарних ринків

Мультикультурний маркетинг

Світовий ринок товарів і послуг

Планування та аудит міжнародної маркетингової діяльності

Міжнародна торгівля

Маркетингові дослідження на міжнародному ринку

Міжнародні організації

Реклама в системі міжнародного маркетингу

Маркетингові стратегії на міжнародному ринку

Характеристика конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція «Міжнародний маркетинг» передбачає підготовку фахівців у сфері маркетингу з урахуванням специфіки міжнародних економічних відносин. Базується на вивченні інструментарію комплексного аналізу стану міжнародного маркетингового середовища; опануванні сучасних маркетингових та інформаційних технологій дослідження ринку, сегментації та позиціонування; організації виходу вітчизняних суб’єктів господарювання на зарубіжні ринки; управління маркетинговою діяльністю підприємств та організацій; проведення маркетингових заходів на національному та міжнародному ринках. Окрім цього студенти отримують знання та навички щодо вирішення практичних маркетингових завдань у сфері міжнародного маркетингу.

Програма навчання бакалавра орієнтована на спеціальну підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних проводити маркетингові дослідження вітчизняних та зарубіжних ринків, попиту та потреб споживачів; приймати оперативні та стратегічні рішення щодо форм виходу підприємств на зовнішні ринки; розробляти комплекс маркетингу для забезпечення ефективної діяльності підприємств у міжнародному конкурентному середовищі.

Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування професіонала з новим перспективним способом мислення, зі знанням двох іноземних мов, здатного застосовувати креативні управлінські рішення з урахуванням останніх тенденцій та вимог вітчизняного та міжнародного ринків.

Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних завдань шляхом використання тренінгових методів навчання.

 

Можливості працевлаштування:

Відділи маркетингу та продажів у комерційних банках, промислових підприємствах різних галузей, торгових фірмах; інвестиційні компанії; маркетингові агенції; оптові комерційно-посередницькі компанії; торгові представництва іноземних компаній; брокерські, дилерські та дистриб’юторські фірми;  спеціалізовані консалтингові фірми, які надають послуги з проведення маркетингових досліджень.

Бакалавр з маркетингу може працювати як у сфері традиційного маркетингу, так і в галузі електронної комерції: Інтернет-маркетингу, Інтернет-біржах, Інтернет-магазинах та ін.

Випускник конкурсної пропозиції «Міжнародний маркетинг» може працювати на посадах: маркетолога, маркетолога-аналітика з дослідження зарубіжних товарних ринків, бренд-менеджера, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, PR- менеджера, менеджера з маркетингу, директора з маркетингу, керівника відділу маркетингу підприємства.

 

Медіаконтент:

Сайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/keim/

Інтерв’ю зі спеціалістом з міжнародного маркетингу: http://www.directtalk.ru › Публикації:

10 якостей успішного маркетинг-директора, якого ми візьмемо на роботу:

https://ain.ua/…/10-kachestv-uspeshnogo-marketing-direktora-kotorogo-my-vozmem-…

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Контакти (варіативна складова:  «Маркетинговий менеджмент»):

НТУ”ХПІ”, кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Україна, 61002, м.Харків, вул. Кирпичова, 2, Навчальний корпус У-2, 6 поверх, ауд. 601- 605, м. Харків, , Україна, 61002,

+38 (057) 707 65 53,
email: ekmm.khpi@gmail.com, vza@kpi.kharkov.ua , vza.kpi.kharkov@gmail.com

 

Завідувач кафедри:

Доктор економічних наук, професор Заруба Віктор Яковлевич

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 

 • інтернет маркетинг
 • засоби візуалізації
 • інформаційні системи в маркетингу
 • комп’ютерна графіка та дизайн
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕБЮДЖЕТНОЇ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ «МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»:

 

Особливістю даної програми, яка є найбільш розповсюдженою серед університетів усього світу, є забезпечення освіти у галузі управління маркетингом та  реалізацію потреб роботодавців в фахівцях-маркетологах, що застосовують ефективний інструментарій управління маркетинговою діяльністю суб’єктів господарювання, зокрема методи і механізми управління маркетинговою діяльністю підприємства (підрозділу), які зорієнтовані на задоволення потреб і запитів споживачів цільових ринків, та володіють сучасними інформаційними технологіями, обумовлені динамічним розвитком цифрових медіа та інтерактивних каналів комунікації.

Можливості працевлаштування:

Випускники спеціалізації «Маркетинговий менеджмент» стають фахівцями з просування, брендінгу, PR-технологій, планування маркетингових заходів, розробки веб-сайтів підприємств, візуальної реклами і мають можливості працевлаштування на посадах: маркетолог, керівник відділу маркетингу,  спеціаліст з просування брендів, web-сайтів, з впровадження та використання систем управління інформацією, маркетингу, реклами та інформаційної політики.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/ekmm/

https://www.facebook.com/kafedraEKMM

http://web.kpi.kharkov.ua/ekmm/spetsialnosti/marketing-management/

 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «МАРКЕТИНГ»

Название вариативных компонент :

рекламный бизнес, международный маркетинг, маркетинг интеллектуального бизнеса, маркетинговый менеджмент

Конкурсное предложение предусматривает для  абитуриентов бюджетную и контрактную формы обучения.

 

Контакты (вариативная компонента: Рекламний бизнес; Межнародный маркетинг):

НТУ”ХПИ”, кафедра экономики и маркетинга, 61002, г. Харков, ул. Кирпичова, 2, корпус У1, 9 этаж, ауд. 902, г. Харьков, Украина, 61002, тел. (057) 707 61 22;  (057) 707 65 26;

e-mail: kpikafeim@gmail.com

Заведующий кафедры:

доктор экономических наук, профессор, Сысоев Владимир Викторович

Контакты (вариативная компонента: Маркетинг интеллектуального бизнеса):

НТУ”ХПИ”, кафедра менеджмента инновационного предпринимательства и международных экономических отношений; корпус У-1, 10 этаж, ауд. 1001, ул. Кирпичова, 2, г. Харьков, Украина, 61002; тел.: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53;

е-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Заведующий кафедры:

доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украини Перерва Петр Григорьевич

Контакты (вариативная компонента: Маркетинговий менеджмент):

НТУ”ХПИ”, кафедра экономической кибернетики и маркетингового менеджмента, Украина, 61002, г.Харьков, вул. Кирпичова, 2, корпус У-2, 6 этаж, ауд. 601-605, +38 (057) 707 65 53,

email: ekmm.khpi@gmail.com, vza@kpi.kharkov.ua , vza.kpi.kharkov@gmail.com

Заведующий кафедры:

Доктор экономических наук, профессор Заруба Виктор Яковлевич

Образовательно-квалификационный уровень выпускников:

бакалавр

Основные специальные образовательные дисциплины:
 • маркетинг
 • интернет маркетинг
 • маркетинговая политика распространения
 • маркетинговые коммуникации
 • мультикультурный маркетинг
 • маркетинговые исследования на международном рынке
 • маркетинг интеллектуальной собственности
 • патентоведение
 • авторское право
 • креативный маркетинг
 • информационные системы в маркетинге
 • компьютерная графика и дизайн
Характеристика конкурсного предложения «Маркетинг»

Главным преимуществом программы является подготовка специалистов для:
– осуществления управления маркетинговой деятельностью организаций в отраслях управления и администрирования;
– применения информационных технологий, необходимых для принятия и реализации обоснованных управленческих решений для организации и осуществления бизнеса, торговли и сферы услуг, в том числе и международного бизнеса, с помощью знаний о  маркетинге и правового их регулирования;
– контроля за их выполнением и оценки их эффективности.

Возможности трудоустройства :

Выпускники становятся специалистами по продвижению, брендингу, PR- технологиям, планированию маркетинговых мероприятий, рекламы, защиты интеллектуальной собственности, международного маркетинга и имеют возможности трудоустройства на должностях: маркетолога, маркетолога-аналитика, менеджера по сбыту, менеджера по рекламе, специалиста по продвижению брендов, разработки web- сайтов, внедрению и использованию системы управления информацией, руководителя отдела маркетинга, визуальной рекламы и информационной политики, менеджера по рекламе интеллектуальной собственности, консультанта по рационализации производства, консультанта отдела патентной и изобретательской работы, инспектора отдела департамента охраны прав интеллектуальной собственности, руководителя патентного отдела

Медиаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/golovna-2/

http://web.kpi.kharkov.ua/ekmm/

НЕБЮДЖЕТНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НЕБЮДЖЕТНОЕ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «МАРКЕТИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО БИЗНЕСА»

Название специализации:

Маркетинг интеллектуального бизнеса

 

Контакты:

кафедра менеджмента инновационного предпринимательства и международных экономических отношений; корпус У-1, к. 1001, ул. Кирпичёва 2, г. Харьков, Украина, 61002; тел. (057) 707-68-53, (057) 707-62-53; e-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • маркетинг интеллектуальной собственности
 • рекламный бизнес
 • экономика и организация предпринимательской деятельности
 • бизнес-планирование
 • экономика интеллектуальной собственности
 • маркетинговое ценообразование
 • патентоведение
 • электронная коммерция
 • авторское право и смежные права
 • передача прав интеллектуальной собственности
Характеристика специализации:

специалисты по этой специализации получают уникальные знания и умения в области маркетинга, интеллектуального бизнеса, экономики и менеджмента интеллектуальной собственности,  правовой охраны и защиты патентных и авторских прав. Свободно владеют иностранным языком. Особенностью специализации является то, что за полный цикл обучения (бакалавр – магистр) выпускники получают два диплома по различным специальностям: «Маркетинг» и «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность». Кроме того, специализация предусматривает изучение основных дисциплин правового направления, что предоставляет выпускникам уникальное сочетание знаний в наиболее важных для современной экономики направлениях: право, экономика, маркетинг и менеджмент. Специалисты с таким набором компетенций, знаний и умений являются наиболее востребованными в современной экономике, их труд является наиболее оплачиваемый

Возможности трудоустройства:

выпускник специализации «Маркетинг интеллектуального бизнеса» имеет навыки создания собственного интеллектуального бизнеса, может работать на должностях маркетолога, маркетолога-аналитика, менеджера по продажам, менеджера по рекламе интеллектуальной собственности, консультанта по рационализации производства, специалиста отдела патентной и изобретательской работы, в подразделениях силовых структур Украины по охране и защите прав интеллектуальной собственности, руководителя патентного отдела

Медиаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

https://www.facebook.com/МІП-та-МЕВ-Кафедра-НТУ-ХПІ

НЕБЮДЖЕТНОЕ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «МАРКЕТИНГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Контакты (вариативная компонента: Маркетинговий менеджмент):

НТУ”ХПИ”, кафедра экономической кибернетики и маркетингового менеджмента, Украина, 61002, г.Харьков, вул. Кирпичова, 2, корпус У-2, 6 этаж, ауд. 601-605, +38 (057) 707 65 53,

email: ekmm.khpi@gmail.com, vza@kpi.kharkov.ua , vza.kpi.kharkov@gmail.com

 

Заведующий кафедры:

Доктор экономических наук, профессор Заруба Виктор Яковлевич

 

Образовательно-квалификационный уровень выпускников:

бакалавр

Основные специальные образовательные дисциплины:

 

 • интернет маркетинг = 207
 • средства визуализации = 207
 • информационные системы в маркетинге = 207
 • компьютерная графика и дизайн = 207
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕБЮДЖЕТНОГО КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ «МАРКЕТИНГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»:

Особенностью данной программы, которая является наиболее распространенной среди университетов всего мира, является обеспечение образования в отрасли управления маркетингом и реализация потребностей работодателей в специалистах-маркетологах, которые применяют эффективный инструментарий управления маркетинговой деятельностью субъектов хозяйствования, в частности методы и механизмы управления маркетинговой деятельностью предприятия (подразделению), ориентированные на удовлетворение потребностей и запросов потребителей целевых рынков, и владеют современными информационными технологиями, обусловленными динамическим развитием цифровых медиа и интерактивных каналов

Возможности трудоустройства :

 

Выпускники специализации “Маркетинговый менеджмент” становятся специалистами по продвижению, брендингу, PR-технологиями, планированию маркетинговых мероприятий, разработке веб-сайтов предприятий, визуальной рекламы и имеют возможности трудоустройства на должностях: маркетолог, руководитель отдела маркетинга, специалист по продвижению брендов, web- сайтов, по внедрению и использованию системы управления информацией, маркетинга, рекламы и информационной политики.

 

Медиаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/ekmm/

https://www.facebook.com/kafedraEKMM

http://web.kpi.kharkov.ua/ekmm/spetsialnosti/marketing-management/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

075 Маркетинг

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Маркетинг (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *