075 - Маркетинг

Маркетинг (Бакалавр)

МАРКЕТИНГ

Освітньо-професійна програма спрямована на надання ефективної, сучасної, якісної освіти шляхом формування загальних і професійних компетенцій маркетолога з урахуванням вимог ринку праці, з впровадженням інноваційних підходів в освіті

 

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 075.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (БЮДЖЕТНА ТА НЕБЮДЖЕТНА): «МАРКЕТИНГ»

 

Контакти:

Кафедра економіки та маркетингу, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, корпус У1, 9 поверх, ауд. 902, тел. 057 707 65 26; 057 707 62 68,

e-mail: kpikafeim@gmail.com

 

Завідувач кафедри: Сисоєв Володимир Вікторович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: Бакалавр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Маркетинг

Маркетингові дослідження

Маркетингова товарна політика

Маркетингове ціноутворення

Маркетингові комунікації

Інфраструктура товарних ринків

Поведінка споживача

Маркетингове планування

Соціально-етичний маркетинг

Маркетинг послуг

Зв’язки з громадськістю

Товарознавство

Медіапланування

Міжнародний маркетинг

Інформаційні системи в маркетингу

Маркетинговий аудит

Мерчандайзинг

Організація збуту та управління маркетингом

Маркетинг промислового підприємства

Маркетинг закупівель

 

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Рекламний бізнес» передбачає підготовку фахівців у сфері маркетингу та реклами. Базується на вивченні та оволодінні інструментарієм системного аналізу маркетингової діяльності підприємств та організацій; опануванні сучасних маркетингових та інформаційних технологій дослідження ринку, сегментації та позиціонування; формуванні ефективного комплексу маркетингу; проектуванні та проведенні рекламних кампаній та оцінки результатів цих заходів. В межах програми студенти засвоюють теоретичні та практичні аспекти дослідження ринку, його кон’юнктури, попиту та поведінки споживачів. Окрім цього отримують знання та навички щодо основ ведення рекламного бізнесу.

Програма навчання бакалавра орієнтована на спеціальну підготовку маркетологів, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до мінливого бізнес-середовища. Розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері маркетингу та рекламного бізнесу. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування професіонала з новим перспективним способом мислення, здатного застосовувати креативні управлінські рішення з урахуванням останніх тенденцій та вимог ринку.

Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних завдань шляхом використання тренінгових методів навчання.

 

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), де випускники працюють як керівники або виконавці маркетингових служб; в органах державного та муніципального управління; в структурах, де випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням маркетингових проблем.

Бакалавр з маркетингу може працювати як у сфері традиційного маркетингу, так і в галузі електронної комерції: Інтернет-маркетингу, Інтернет-біржах, Інтернет-магазинах та ін.

Випускник спеціалізації «Рекламний бізнес» може працювати на посадах: маркетолога, маркетолога-аналітика, бренд-менеджера, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, PR- менеджера, директора з маркетингу, керівника рекламного агентства, керівника відділу маркетингу підприємства.

 

Медіаконтент:

Сайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/keim/

Хто такий рекламіст?:  http://riu.com.ua/content/view/1630/48/lang,ru/

Реклама і зв’язки з громадськістю – ким працювати за цією спеціальністю:

http://womanday.in.ua/reklama-i-zvyazky-z-gromadskistyu-kym-p…

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ: «РЕКЛАМНИЙ БІЗНЕС»

 

Контакти:

Кафедра економіки та маркетингу, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, корпус У1, 9 поверх, ауд. 902, тел. 057 707 65 26; 057 707 62 68,

e-mail: kpikafeim@gmail.com

 

Завідувач кафедри: Сисоєв Володимир Вікторович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: Бакалавр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Маркетинг

Маркетингові дослідження

Маркетингова товарна політика

Маркетингове ціноутворення

Маркетингові комунікації

Інфраструктура товарних ринків

Поведінка споживача

Маркетингове планування

Соціально-етичний маркетинг

Маркетинг послуг

Зв’язки з громадськістю

Товарознавство

Медіапланування

Міжнародний маркетинг

Інформаційні системи в маркетингу

Маркетинговий аудит

Мерчандайзинг

Організація збуту та управління маркетингом

Маркетинг промислового підприємства

Маркетинг закупівель

 

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Рекламний бізнес» передбачає підготовку фахівців у сфері маркетингу та реклами. Базується на вивченні та оволодінні інструментарієм системного аналізу маркетингової діяльності підприємств та організацій; опануванні сучасних маркетингових та інформаційних технологій дослідження ринку, сегментації та позиціонування; формуванні ефективного комплексу маркетингу; проектуванні та проведенні рекламних кампаній та оцінки результатів цих заходів. В межах програми студенти засвоюють теоретичні та практичні аспекти дослідження ринку, його кон’юнктури, попиту та поведінки споживачів. Окрім цього отримують знання та навички щодо основ ведення рекламного бізнесу.

Програма навчання бакалавра орієнтована на спеціальну підготовку маркетологів, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до мінливого бізнес-середовища. Розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері маркетингу та рекламного бізнесу. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування професіонала з новим перспективним способом мислення, здатного застосовувати креативні управлінські рішення з урахуванням останніх тенденцій та вимог ринку.

Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних завдань шляхом використання тренінгових методів навчання.

 

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), де випускники працюють як керівники або виконавці маркетингових служб; в органах державного та муніципального управління; в структурах, де випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням маркетингових проблем.

Бакалавр з маркетингу може працювати як у сфері традиційного маркетингу, так і в галузі електронної комерції: Інтернет-маркетингу, Інтернет-біржах, Інтернет-магазинах та ін.

Випускник спеціалізації «Рекламний бізнес» може працювати на посадах: маркетолога, маркетолога-аналітика, бренд-менеджера, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, PR- менеджера, директора з маркетингу, керівника рекламного агентства, керівника відділу маркетингу підприємства.

 

Медіаконтент:

Сайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/keim/

Хто такий рекламіст?:  http://riu.com.ua/content/view/1630/48/lang,ru/

Реклама і зв’язки з громадськістю – ким працювати за цією спеціальністю:

http://womanday.in.ua/reklama-i-zvyazky-z-gromadskistyu-kym-p…

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МАРКЕТИНГ І ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

 

Контакти:

кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; корпус У-1, к. 1001, вул. Кирпичова 2, м. Харків, Україна, 61002; телефон (057)707-68-53, (057)707-62-53; e-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • маркетинг інтелектуальної власності
 • менеджмент
 • економіка підприємства
 • фінанси підприємства
 • міжнародна економіка
 • маркетингові комунікації
 • економіка інтелектуальної власності
 • маркетингове ціноутворення
 • патентознавство
 • електронна комерція
 • авторське право і суміжні права
 • передача прав інтелектуальної власності
Характеристика спеціалізації:

фахівці з цієї спеціалізації одержують унікальні знання і уміння в області маркетингу, менеджменту, правової охорони і правового захисту патентних і авторських прав. Вільно володіють іноземною мовою. Особливістю спеціалізації є те, що за повний цикл навчання (бакалавр – магістр) випускники отримують два дипломи з різних спеціальностей: «Маркетинг» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Крім того, спеціалізація передбачає вивчення основних дисциплін правового спрямування, що надає випускникам унікальне поєднання знань в найбільш важливих для сучасної економіки напрямках: право, економіка, маркетинг та менеджмент. Фахівці з таким набором компетенцій, знань та умінь є найбільш затребуваними в сучасній економіці, їх праця є найбільш оплачувана

Можливості працевлаштування:

випускник спеціалізації «Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності» може працювати на посадах: маркетолога, маркетолога-аналітика, менеджера зі збуту, менеджера з реклами інтелектуальної власності, консультанта з раціоналізації виробництва, консультанта відділу патентної та винахідницької роботи, інспектора відділу департаменту охорони прав інтелектуальної власності, керівника патентного відділу

Медіаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

https://www.facebook.com/МІП-та-МЕВ-Кафедра-НТУ-ХПІ

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Контакти:

Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Україна, 61002, м.Харків, НТУ”ХПІ”, вул. Кирпичова 2, Навчальний корпус У-2, 6 поверх, аудиторії 601- 605, +38 (057) 707 65 53  , vza@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:
Доктор економічних наук, професор Заруба Віктор Яковлевич
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Надати перелік основних дисциплін використовуючи список з маркерами

 • Менеджмент
 • Економіка підприємства
 • Маркетинг
 • Міжнародна економіка
 • Інформаційні системи і бази даних
 • Фінанси підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетингове ціноутворення
 • Маркетингові комунікації
 • Маркетингова політика розподілу
 • Поведінка споживача
 • Математичні моделі в маркетингу та менеджменті
 • Статистичний аналіз даних
 • Планування маркетингових заходів
 • Маркетинг роздрібної торгівлі
 • Прогнозування попиту
 • Інформаційні системи в маркетингу
 • Розробка інструментів реклами та PR
 • Маркетинг інформаційних технологій та послуг
 • Промисловий маркетинг
Характеристика спеціалізації:

Маркетинг, з одного боку, покладається в основу менеджменту будь-якої організації у цілому, а з іншого боку сам маркетинг являє собою сукупність великого різноманіття видів діяльності, які потребують загального управління. Тому освітня програма „Маркетинговий менеджмент”, забезпечуючи освіту у галузі управління маркетингом,  є найбільш розповсюдженою серед університетів усього світу.

Спеціалізація „Маркетинговий менеджмент” в НТУ „ХПІ” спрямована також на отримання студентами компетенцій в галузі PR-технологій, брендінгу, маркетингових досліджень, планування маркетингових заходів, розробки веб-сайтів підприємств, візуальної реклами. Аналіз сучасного ринку праці свідчить про великий попит на таких фахівців.

Студенти, які навчаються за освітньою програмою «Маркетинговий менеджмент» отримують компетенції, що дозволяють їм:

 • прогнозувати за результатами маркетингових досліджень попит, собівартість і ціни на продукцію фірми, визначати її очікувані економічні результати діяльності;
 • розробляти проекти рішень та їх економічне обґрунтування відносно пропозиції нових товарів (послуг);
 • надавати маркетингове обґрунтування інвестиційних проектів з розвитку товарного виробництва та покращення якості товарів;
 • планувати маркетингові комунікаційні заходи щодо реклами і PR для просування на ринки товарів (послуг) фірми, створення брендів, підвищення лояльності споживачів;
 • обґрунтовувати економічну ефективність і доцільність маркетингових заходів;
 • розробляти візуальні інструменти реклами та PR: проспекти, біл-борди, фронтальні частини і змістовні сторінки веб-сайтів, репортажі та звернення у мас-медіа тощо.

Опитування підприємств роботодавців показує, що у наборі суто таких компетенцій випускників вони найбільш зацікавлені.

Можливості працевлаштування:
Випускники, які навчалися за спеціалізацією «Маркетинговий менеджмент», мають можливість працювати на таких підприємствах, як: компанія «Фрунзе-Авто» – маркетологи; компанія «Теплі моря» – маркетологи, менеджери, розробники візуальних інструментів реклами і PR проспектів; маркетингове агентство «Defence» – фахівці відділу «Комплексний маркетинг і брендинг», фахівці з розробки рекламних кампаній, розробки сайтів, інтернет-маркетингу; компанія «PRIDE GAS» – сервіс-менеджери, маркетологи; компанія «Nestlé» -керівники і фахівці відділу по оптимізації виробництва; ТОВ «Євромісто» – фахівці з дослідження кон’юнктури ринку і вивчення громадської думки; ТОВ “Смарт Солюшнс” – фахівці з управління персоналом (підбір персоналу різного рівня від лінійних фахівців до топ-менеджерів, аутстаффінг, лізинг персоналу); ТОВ «MY COFFEE» – HR-менеджери, фахівці маркетологи, а також на багатьох інших підприємствах.
Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/ekmm/

https://ekmm.com.ua

https://www.facebook.com/kafedraEKMM

https://uk.wikipedia.org/wiki/Керування_маркетингом

discovered.com.ua/marketing/marketing-menedzhment

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (БЮДЖЕТНА ТА НЕБЮДЖЕТНА): «МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ»

 

Назва спеціалізації: «Міжнародний маркетинг»

 

Контакти:

Кафедра економіки та маркетингу, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, корпус У1, 9 поверх, ауд. 902, тел. 057 707 65 26; 057 707 62 68,

e-mail: kpikafeim@gmail.com

 

Завідувач кафедри: Сисоєв Володимир Вікторович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: Бакалавр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Маркетинг

Міжнародна економіка

Інформаційні системи і бази даних

Логістика

Маркетингові дослідження

Маркетингова товарна політика

Маркетингове ціноутворення

Маркетингові комунікації

Маркетингова політика розподілу

Інтернет маркетинг

Поведінка споживача

Маркетинг промислового підприємства

Інфраструктура міжнародних товарних ринків

Мультикультурний маркетинг

Світовий ринок товарів і послуг

Планування та аудит міжнародної маркетингової діяльності

Міжнародна торгівля

Маркетингові дослідження на міжнародному ринку

Міжнародні організації

Реклама в системі міжнародного маркетингу

Маркетингові стратегії на міжнародному ринку

 

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Міжнародний маркетинг» передбачає підготовку фахівців у сфері маркетингу з урахуванням специфіки міжнародних економічних відносин. Базується на вивченні інструментарію комплексного аналізу стану міжнародного маркетингового середовища; опануванні сучасних маркетингових та інформаційних технологій дослідження ринку, сегментації та позиціонування; організації виходу вітчизняних суб’єктів господарювання на зарубіжні ринки; управління маркетинговою діяльністю підприємств та організацій; проведення маркетингових заходів на національному та міжнародному ринках. Окрім цього студенти отримують знання та навички щодо вирішення практичних маркетингових завдань у сфері міжнародного маркетингу.

Програма навчання бакалавра орієнтована на спеціальну підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних проводити маркетингові дослідження вітчизняних та зарубіжних ринків, попиту та потреб споживачів; приймати оперативні та стратегічні рішення щодо форм виходу підприємств на зовнішні ринки; розробляти комплекс маркетингу для забезпечення ефективної діяльності підприємств у міжнародному конкурентному середовищі.

Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування професіонала з новим перспективним способом мислення, здатного застосовувати креативні управлінські рішення з урахуванням останніх тенденцій та вимог вітчизняного та міжнародного ринків.

Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних завдань шляхом використання тренінгових методів навчання.

 

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування на вітчизняних та закордонних підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), де випускники працюють як керівники або виконавці маркетингових служб; в органах державного та муніципального управління; в структурах, де випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням маркетингових проблем.

Бакалавр з маркетингу може працювати як у сфері традиційного маркетингу, так і в галузі електронної комерції: Інтернет-маркетингу, Інтернет-біржах, Інтернет-магазинах та ін.

Випускник спеціалізації «Міжнародний маркетинг» може працювати на посадах: маркетолога, маркетолога-аналітика з дослідження товарних ринків, бренд-менеджера, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, PR- менеджера, менеджера з маркетингу, директора з маркетингу, керівника відділу маркетингу підприємства.

 

Медіаконтент:

Сайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/keim/

10 якостей успішного маркетинг-директора, якого ми візьмемо на роботу:

https://ain.ua/…/10-kachestv-uspeshnogo-marketing-direktora-kotorogo-my-vozmem-…

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

075 Маркетинг

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Маркетинг (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *