292 - Міжнародні економічні відносини

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ (Бакалавр)

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Підготовка висококваліфікованих фахівців з МЕВ, які мають фундаментальні фахові знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях

 

Шифр: 292.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Назва спеціалізації:

Міжнародні бізнес-структури

Міжнародна економіка

Контакти:

кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; корпус У-1, к. 1001, вул. Кирпичова 2, м. Харків, Україна, 61002; телефон (057)707-68-53, (057)707-62-53; e-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • міжнародні організації та міжнародна діяльність
 • основи міжнародного менеджменту
 • міжнародний бізнес
 • ціноутворення на світових товарних ринках
 • економічна дипломатія, дипломатичний, протокол та етикет
 • міжнародна інформаційно-аналітична діяльність
 • теорія та практика перекладу
 • управління ризиками транснаціональних корпорацій
 • митне регулювання
 • інституції міжнародної економічної політики
 • інноваційна діяльність у міжнародній економіці
 • міжнародна логістика
 • міжнародні фінанси і валютні операції
 • соціальна відповідальність транснаціональних корпорацій
 • експортний потенціал та конкурентоспроможність підприємств в розвинених країнах світу
 • антикризове управління в розвинених країнах
 • друга іноземна мова (німецька або французька за вибором студента)

Характеристика спеціалізації:

фахівці спеціалізації міжнародні економічні відносини отримують відповідні знання та вміння в сфері міжнародних економічних відносин та міжнародної економіки, як на макроекономічному (державному) рівні, так і на рівні міжнародних компаній, спеціалізація передбачає поглиблене вивчення двох іноземних мов: англійської та німецької або французької (за вибором студента).

Програма забезпечує формування та розвиток професійних знань і навичок, необхідних для здійснення міжнародної економічної співпраці, організації та розвитку міжнародного бізнесу шляхом забезпечення багатопрофільної підготовки фахівців, здатних аналізувати та застосовувати на практиці інформацію щодо стану, тенденцій та перспектив МЕВ. Програма орієнтована на підготовку спеціалістів з високим рівнем знань іноземних мов, що здатні працювати в умовах мінливого глобалізованого економічного середовища, вирішувати задачі у сфері зовнішньоекономічної діяльності та міждержавних відносин Діють договори, міжнародної студентської кредитної мобільності ERASMUS+ з європейськими університетами-партнерами, що дають право найкращим студентам спеціальності на навчання протягом семестру у європейських вузах-партнерах.

Конкурсна пропозиція пропонує абітурієнтам бюджетну та контрактну форму навчання по  спеціалізаціям: «Міжнародна економіка», та «Міжнародні бізнес-структури».

 

Можливості працевлаштування:

Випускники працюють на управлінських посадах як в українських, так і зарубіжних офісах мультинаціональних компаній, а також у міжнародних малих та середніх підприємствах за такими функціональними напрямками: міжнародний маркетинг, міжнародні продажі, менеджмент міжнародних проектів, міжнародні фінанси та інвестиції, бізнес-аналітика, менеджмент персоналу, міжнародна логістика.

Фахівці з переліком компетенцій цієї спеціалізації є найбільш затребувані в сучасній економіці та міжнародних компаніях, банках, транснаціональних корпораціях, що дозволяє їм отримувати високий рівень оплати праці та передбачає можливості швидкого кар’єрного зростання

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-metodychne-zabezpechennya-spetsialnistyu-mizhnarodni-ekonomichni-vidnosyny-2/

НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ»

Назва спеціалізації:

Міжнародні бізнес-структури

 

Контакти:

кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; корпус У-1, к. 1001, вул. Кирпичова 2, м. Харків, Україна, 61002; телефон (057)707-68-53, (057)707-62-53; e-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр з міжнародних відносин зі знанням іноземних мов

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • міжнародний бізнес
 • основи міжнародного менеджменту
 • міжнародні організації та міжнародна діяльність
 • теорія та практика перекладу
 • планування світових товарних ринків
 • основи світової економіки
 • світова та конкурентна політика країн Європейського союзу
 • міжнародний бізнес
 • економічна дипломатія, дипломатичний, протокол та етикет
 • механізм функціонування світової організації торгівлі
 • міжнародна електронна торгівля
 • світова інноваційна політика та нанотехнології
 • оптимізаційні методи і моделі міжнародного бізнесу
 • митне регулювання
 • міжнародний маркетинг
 • друга іноземна мова (французька або німецька за вибором студента)

 

Характеристика спеціалізації:

фахівці отримують фундаментальні знання та навички для успішної роботи в міжнародних бізнес-структурах, а також досконально володіють особливостями створення власного бізнесу за межами України. Рівень підготовки та практично вільне володіння двома європейськими мовами надає випускникам унікальні компетенції з міжнародного бізнесу, які дозволяють обіймати менеджерські позиції в міжнародних  компаніях  та  розв’язувати  складні  задачі  і  проблеми  у міжнародному  бізнесі,  що  передбачає  проведення  досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Діють договори, міжнародної студентської кредитної мобільності ERASMUS+ з європейськими університетами-партнерами, що дають право найкращим студентам спеціальності протягом семестру пройти навчання у європейських вузах-партнерах. При цьому фахова підготовка тісно поєднана з поглибленим вивченням двох іноземних мов та перекладу.

Можливості працевлаштування:

Ця спеціалізація надає фахівцю унікальні можливості  успішно працювати в різного роду міжнародних економічних структурах та представництвах, а також почати власний бізнес як в Україні, так і за її межами.  Випускники можуть працювати на економічних та менеджерських посадах у вітчизняному малому та середньому бізнесі та транснаціональних корпораціях. Фахівці з переліком компетенцій цієї спеціалізації є найбільш затребувані в сучасній економіці та міжнародних компаніях, банках, транснаціональних корпораціях, інвестиційних фондах, що дозволяє їм отримувати високий рівень оплати праці та передбачає можливості швидкого кар’єрного зростання

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-metodychne-zabezpechennya-spetsialnistyu-mizhnarodni-ekonomichni-vidnosyny-2/

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (НЕБЮДЖЕТНА): «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

Назва спеціалізації:

Міжнародна економіка

 

Контакти:

кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; корпус У-1, к. 1001, вул. Кирпичова 2, м. Харків, Україна, 61002; телефон (057)707-68-53, (057)707-62-53; e-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • математичні моделі міжнародної економіки та теорія і практика зовнішньої торгівлі,
 • інституції міжнародної економічної політики,
 • інноваційна діяльність у міжнародній економіці,
 • міжнародна логістика»,
 • міжнародні фінанси і валютні операції,
 • соціальна відповідальність транснаціональних корпорацій,
 • ефективність міжнародних економічних відносин»,
 • експортний потенціал та конкурентоспроможність підприємств в розвинених країнах світу,
 • антикризове управління в розвинених країнах,
 • друга іноземна мова (німецька або французька)

 

Характеристика спеціалізації:

Фахівці з цієї спеціалізації отримують фундаментальні знання, вміння та навички в сфері міжнародної економіки, як на макроекономічному (державному) рівні, так і на рівні міжнародних компаній. Програма орієнтована на підготовку спеціалістів з високим рівнем знань іноземних мов, що здатні працювати в умовах мінливого глобалізованого економічного середовища, вирішувати задачі у сфері зовнішньоекономічної діяльності та міждержавних відносин Діють договори, міжнародної студентської кредитної мобільності ERASMUS+ з європейськими університетами-партнерами, що дають право найкращим студентам спеціальності на навчання протягом семестру у європейських вузах-партнерах.

 

Можливості працевлаштування:

Випускники працюють на управлінських посадах: в органах і установах Міністерства закордонних справ на посадах у дипломатичних представництвах, в закладах вищої освіти, академічних організаціях міжнародного профілю; в транснаціональних корпораціях, банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування на підприємствах усіх форм власності; в науково-дослідних інститутах і лабораторіях, консалтингових компаніях, які займаються проблемами міжнародної економічної діяльності та формують вимоги до вільного знання іноземної мови. Високий рівень заробітної плати та можливості швидкого кар’єрного зростання роблять цю спеціалізацію надзвичайно привабливою для молодого покоління.

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-metodychne-zabezpechennya-spetsialnistyu-mizhnarodni-ekonomichni-vidnosyny-2/

 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»

Название специализации:
Международные бизнес-структуры
Международная экономика
Контакты:

кафедра менеджмента инновационного предпринимательства и международных экономических отношений; корпус У-1, к. 1001, ул. Кирпичёва 2, г. Харьков, Украина, 61002; тел. (057) 707-68-53, (057) 707-62-53; e-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
• международные организации и международная деятельность
• основы международного менеджмента
• международный бизнес
• ценообразование на мировых товарных рынках
• экономическая дипломатия, дипломатический протокол и этикет
• международная информационно-аналитическая деятельность
• теория и практика перевода
• управление рисками транснациональных корпораций
• таможенное регулирование
• институты международной экономической политики
• инновационная деятельность в международной экономике
• международная логистика
• международные финансы и валютные операции
• социальная ответственность транснациональных корпораций
• экспортный потенциал и конкурентоспособность предприятий в развитых странах мира
• антикризисное управление в развитых странах
• второй иностранный язык (немецкий или французский по выбору студента)
Характеристика специализации:
специалисты специализации международные экономические отношения получают соответствующие знания и умения в сфере международных экономических отношений и международной экономики, как на макроэкономическом (государственном) уровне, так и на уровне международных компаний, специализация предусматривает углубленное изучение двух иностранных языков: английского и немецкого или французского (по выбору студента). Программа обеспечивает формирование и развитие профессиональных знаний и навыков, необходимых для осуществления международного экономического сотрудничества, организации и развития международного бизнеса путем обеспечения многопрофильной подготовки специалистов, способных анализировать и применять на практике информацию о состоянии, тенденциях и перспективах МЭО.
Программа ориентирована на подготовку специалистов с высоким уровнем знаний иностранных языков способны работать в условиях меняющегося глобализированного экономической среды, решать задачи в сфере внешнеэкономической деятельности и межгосударственных отношений Действуют договоры, международной студенческой кредитной мобильности ERASMUS + с европейскими университетами-партнерами, дают право лучшим студентам специальности на обучение в течение семестра в европейских вузах-партнерах.
Конкурсное предложение предлагает абитуриентам бюджетную и контрактную форму обучения по специализациям: «Международная экономика» и «Международные бизнес-структуры».
Возможности трудоустройства:
Эта специализация предоставляет специалисту уникальные возможности успешно работать в разного рода международных экономических структурах и представительствах, а также начать собственный бизнес как в Украине, так и за ее пределами. Выпускники могут работать на экономических и менеджерских должностях в отечественном малом и среднем бизнесе и транснациональных корпорациях. Специалисты с перечнем компетенций этой специализации является наиболее востребованы в современной экономике и международных компаниях, банках, транснациональных корпорациях, инвестиционных фондах, что позволяет им получать высокий уровень оплаты труда и предусматривает возможности быстрого карьерного роста
Медиаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-metodychne-zabezpechennya-spetsialnistyu-mizhnarodni-ekonomichni-vidnosyny-2/

НЕБЮДЖЕТНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НЕБЮДЖЕТНОЕ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ БИЗНЕС-СТРУКТУРЫ»

Название специализации:
Международные бизнес-структуры

 

Контакты:

кафедра менеджмента инновационного предпринимательства и международных экономических отношений; корпус У-1, к. 1001, ул. Кирпичёва 2, г. Харьков, Украина, 61002; тел. (057) 707-68-53, (057) 707-62-53; e-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

Бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:

 • международный бизнес
 • основы международного менеджмента
 • международные организации и международная деятельность
 • теория и практика перевода
 • планирование мировых товарных рынков
 • основы мировой экономики
 • мировая и конкурентная политика стран Европейского союза
 • международный бизнес
 • экономическая дипломатия, дипломатический протокол и этикет
 • механизм функционирования Всемирной торговой организации
 • международная электронная торговля
 • мировая инновационная политика и нанотехнологии
 • оптимизационные методы и модели международного бизнеса
• таможенное регулирование
• международный маркетинг
• второй иностранный язык (французский или немецкий по выбору студента)
Характеристика специализации:
специалисты получают фундаментальные знания и навыки для успешной работы в международных бизнес-структурах, а также досконально владеют особенностями создания собственного бизнеса за пределами Украины. Уровень подготовки и практически свободное владение двумя европейскими языками предоставляет выпускникам уникальные компетенции международного бизнеса, которые позволяют занимать менеджерские позиции в международных компаниях и решать сложные задачи и проблемы в международном бизнесе, который предусматривает проведение исследований и / или осуществления инноваций и характеризуется неопределенностью условий и требований. Действуют договоры, международной студенческой кредитной мобильности ERASMUS + с европейскими университетами-партнерами, дают право лучшим студентам специальности в течение семестра пройти обучение в европейских вузах-партнерах. При этом профессиональная подготовка тесно связана с углубленным изучением двух иностранных языков и перевода.

 

Возможности трудоустройства:
Эта специализация предоставляет специалисту уникальные возможности успешно работать в разного рода международных экономических структурах и представительствах, а также начать собственный бизнес как в Украине, так и за ее пределами. Выпускники могут работать на экономических и менеджерских должностях в отечественном малом и среднем бизнесе и транснациональных корпорациях. Специалисты с перечнем компетенций этой специализации является наиболее востребованы в современной экономике и международных компаниях, банках, транснациональных корпорациях, инвестиционных фондах, что позволяет им получать высокий уровень оплаты труда и предусматривает возможности быстрого карьерного роста
Медиаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-metodychne-zabezpechennya-spetsialnistyu-mizhnarodni-ekonomichni-vidnosyny-2/

НЕБЮДЖЕТНОЕ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА»

Название специализации:
Международная экономика

 

Контакты:

кафедра менеджмента инновационного предпринимательства и международных экономических отношений; корпус У-1, к. 1001, ул. Кирпичёва 2, г. Харьков, Украина, 61002; тел. (057) 707-68-53, (057) 707-62-53; e-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

Бакалавр

Основные специальные дсициплины:

 • международные организации и международная деятельность
 • основы международного менеджмента
 • международный бизнес
 • ценообразование на мировых товарных рынках
 • экономическая дипломатия, дипломатический протокол и этикет
 • международная информационно-аналитическая деятельность
 • теория и практика перевода
 • управление рисками транснациональных корпораций
 • таможенное регулирование
 • институты международной экономической политики
 • инновационная деятельность в международной экономике
 • международная логистика
 • международные финансы и валютные операции
 • социальная ответственность транснациональных корпораций
 • экспортный потенциал и конкурентоспособность предприятий в развитых странах мира
 • антикризисное управление в развитых странах
 • второй иностранный язык (немецкий или французский по выбору студента)
Характеристика специализации:
Специалисты по этой специализации получают фундаментальные знания, умения и навыки в сфере международной экономики, как на макроэкономическом (государственном) уровне, так и на уровне международных компаний. Программа ориентирована на подготовку специалистов с высоким уровнем знаний иностранных языков способны работать в условиях меняющегося глобализированного экономической среды, решать задачи в сфере внешнеэкономической деятельности и межгосударственных отношений Действуют договоры, международной студенческой кредитной мобильности ERASMUS + с европейскими университетами-партнерами, дают право лучшим студентам специальности на обучение в течение семестра в европейских вузах-партнерах.

 

Возможности трудоустройства:
Выпускники работают на управленческих должностях в органах и учреждениях Министерства иностранных дел на должностях в дипломатических представительствах, в учреждениях высшего образования, академических организациях международного профиля; в транснациональных корпорациях, банках, страховых компаниях, инвестиционных фондах, международных организациях, органах государственного управления и местного самоуправления на предприятиях всех форм собственности; в научно-исследовательских институтах и ​​лабораториях, консалтинговых компаниях, которые занимаются проблемами международной экономической деятельности и формируют требования к свободному знания иностранного языка. Высокий уровень заработной платы и возможности быстрого карьерного роста делают эту специализацию чрезвычайно привлекательной для молодого поколения.

 

Медиаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-metodychne-zabezpechennya-spetsialnistyu-mizhnarodni-ekonomichni-vidnosyny-2/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

29 Міжнародні відносини

Спеціальність:

292 Міжнародні економічні відносини

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *