292 - Міжнародні економічні відносини

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ (Бакалавр)

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Підготовка висококваліфікованих фахівців з МЕВ, які мають фундаментальні фахові знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях

 

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 292.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

 

Контакти:

кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; корпус У-1, к. 1001, вул. Кирпичова 2, м. Харків, Україна, 61002; телефон (057)707-68-53, (057)707-62-53; e-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • міжнародні організації та міжнародна діяльність
 • основи міжнародного менеджменту
 • міжнародний бізнес
 • ціноутворення на світових товарних ринках
 • економічна дипломатія, дипломатичний, протокол та етикет
 • міжнародна інформаційно-аналітична діяльність
 • теорія та практика перекладу
 • управління ризиками транснаціональних корпорацій
 • митне регулювання
 • інституції міжнародної економічної політики
 • інноваційна діяльність у міжнародній економіці
 • міжнародна логістика
 • міжнародні фінанси і валютні операції
 • соціальна відповідальність транснаціональних корпорацій
 • експортний потенціал та конкурентоспроможність підприємств в розвинених країнах світу
 • антикризове управління в розвинених країнах
 • друга іноземна мова (німецька або французька за вибором студента)

Характеристика спеціалізації:

фахівці спеціалізації міжнародні економічні відносини отримують відповідні знання та вміння в сфері міжнародних економічних відносин та міжнародної економіки, як на макроекономічному (державному) рівні, так і на рівні міжнародних компаній, спеціалізація передбачає поглиблене вивчення двох іноземних мов: англійської та німецької або французької (за вибором студента).

Програма забезпечує формування та розвиток професійних знань і навичок, необхідних для здійснення міжнародної економічної співпраці, організації та розвитку міжнародного бізнесу шляхом забезпечення багатопрофільної підготовки фахівців, здатних аналізувати та застосовувати на практиці інформацію щодо стану, тенденцій та перспектив МЕВ. Програма орієнтована на підготовку спеціалістів з високим рівнем знань іноземних мов, що здатні працювати в умовах мінливого глобалізованого економічного середовища, вирішувати задачі у сфері зовнішньоекономічної діяльності та міждержавних відносин Діють договори, міжнародної студентської кредитної мобільності ERASMUS+ з європейськими університетами-партнерами, що дають право найкращим студентам спеціальності на навчання протягом семестру у європейських вузах-партнерах.

Конкурсна пропозиція пропонує абітурієнтам бюджетну та контрактну форму навчання по  спеціалізаціям: «Міжнародна економіка», та «Міжнародні бізнес-структури».

 

Можливості працевлаштування:

Випускники працюють на управлінських посадах як в українських, так і зарубіжних офісах мультинаціональних компаній, а також у міжнародних малих та середніх підприємствах за такими функціональними напрямками: міжнародний маркетинг, міжнародні продажі, менеджмент міжнародних проектів, міжнародні фінанси та інвестиції, бізнес-аналітика, менеджмент персоналу, міжнародна логістика.

Фахівці з переліком компетенцій цієї спеціалізації є найбільш затребувані в сучасній економіці та міжнародних компаніях, банках, транснаціональних корпораціях, що дозволяє їм отримувати високий рівень оплати праці та передбачає можливості швидкого кар’єрного зростання

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-metodychne-zabezpechennya-spetsialnistyu-mizhnarodni-ekonomichni-vidnosyny-2/

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-СТРУКТУРИ»

Назва спеціалізації:

Міжнародні бізнес-структури

Контакти:

кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; корпус У-1, к. 1001, вул. Кирпичова 2, м. Харків, Україна, 61002; телефон (057)707-68-53, (057)707-62-53; e-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр з міжнародних відносин зі знанням іноземних мов

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • міжнародний бізнес
 • основи міжнародного менеджменту
 • міжнародні організації та міжнародна діяльність
 • теорія та практика перекладу
 • планування світових товарних ринків
 • основи світової економіки
 • світова та конкурентна політика країн Європейського союзу
 • міжнародний бізнес
 • економічна дипломатія, дипломатичний, протокол та етикет
 • механізм функціонування світової організації торгівлі
 • міжнародна електронна торгівля
 • світова інноваційна політика та нанотехнології
 • оптимізаційні методи і моделі міжнародного бізнесу
 • митне регулювання
 • міжнародний маркетинг
 • друга іноземна мова (французька або німецька за вибором студента)

 

Характеристика спеціалізації:

фахівці отримують фундаментальні знання та навички для успішної роботи в міжнародних бізнес-структурах, а також досконально володіють особливостями створення власного бізнесу за межами України. Рівень підготовки та практично вільне володіння двома європейськими мовами надає випускникам унікальні компетенції з міжнародного бізнесу, які дозволяють обіймати менеджерські позиції в міжнародних  компаніях  та  розв’язувати  складні  задачі  і  проблеми  у міжнародному  бізнесі,  що  передбачає  проведення  досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Діють договори, міжнародної студентської кредитної мобільності ERASMUS+ з європейськими університетами-партнерами, що дають право найкращим студентам спеціальності протягом семестру пройти навчання у європейських вузах-партнерах. При цьому фахова підготовка тісно поєднана з поглибленим вивченням двох іноземних мов та перекладу.

Можливості працевлаштування:

Ця спеціалізація надає фахівцю унікальні можливості  успішно працювати в різного роду міжнародних економічних структурах та представництвах, а також почати власний бізнес як в Україні, так і за її межами.  Випускники можуть працювати на економічних та менеджерських посадах у вітчизняному малому та середньому бізнесі та транснаціональних корпораціях. Фахівці з переліком компетенцій цієї спеціалізації є найбільш затребувані в сучасній економіці та міжнародних компаніях, банках, транснаціональних корпораціях, інвестиційних фондах, що дозволяє їм отримувати високий рівень оплати праці та передбачає можливості швидкого кар’єрного зростання

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-metodychne-zabezpechennya-spetsialnistyu-mizhnarodni-ekonomichni-vidnosyny-2/

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

Назва спеціалізації:

Міжнародна економіка

Контакти:

кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; корпус У-1, к. 1001, вул. Кирпичова 2, м. Харків, Україна, 61002; телефон (057)707-68-53, (057)707-62-53; e-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • математичні моделі міжнародної економіки та теорія і практика зовнішньої торгівлі,
 • інституції міжнародної економічної політики,
 • інноваційна діяльність у міжнародній економіці,
 • міжнародна логістика»,
 • міжнародні фінанси і валютні операції,
 • соціальна відповідальність транснаціональних корпорацій,
 • ефективність міжнародних економічних відносин»,
 • експортний потенціал та конкурентоспроможність підприємств в розвинених країнах світу,
 • антикризове управління в розвинених країнах,
 • друга іноземна мова (німецька або французька)

 

Характеристика спеціалізації:

Фахівці з цієї спеціалізації отримують фундаментальні знання, вміння та навички в сфері міжнародної економіки, як на макроекономічному (державному) рівні, так і на рівні міжнародних компаній. Програма орієнтована на підготовку спеціалістів з високим рівнем знань іноземних мов, що здатні працювати в умовах мінливого глобалізованого економічного середовища, вирішувати задачі у сфері зовнішньоекономічної діяльності та міждержавних відносин Діють договори, міжнародної студентської кредитної мобільності ERASMUS+ з європейськими університетами-партнерами, що дають право найкращим студентам спеціальності на навчання протягом семестру у європейських вузах-партнерах.

 

Можливості працевлаштування:

Випускники працюють на управлінських посадах: в органах і установах Міністерства закордонних справ на посадах у дипломатичних представництвах, в закладах вищої освіти, академічних організаціях міжнародного профілю; в транснаціональних корпораціях, банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування на підприємствах усіх форм власності; в науково-дослідних інститутах і лабораторіях, консалтингових компаніях, які займаються проблемами міжнародної економічної діяльності та формують вимоги до вільного знання іноземної мови. Високий рівень заробітної плати та можливості швидкого кар’єрного зростання роблять цю спеціалізацію надзвичайно привабливою для молодого покоління.

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/navchalno-metodychne-zabezpechennya-spetsialnistyu-mizhnarodni-ekonomichni-vidnosyny-2/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

29 Міжнародні відносини

Спеціальність:

292 Міжнародні економічні відносини

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Історія України, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *