242 Туризм

Туристичний бізнес(Бакалавр)

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців з туризму з широким економічним і управлінським світоглядом, які здатні комплексно розв’язувати складні професійні задачі, практичні проблеми та управляти змінами у сфері туристичного бізнесу.

 

Туристичний бізнес (бакалавр)  

 

Артикул: 242.01B Категорія: Позначка:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС»
Вид фінансування:
Бюджет/контракт

Контакти:

Кафедра туризму і готельно-ресторанного бізнесу

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корпус У-5, 2 поверх, кімната 205.

Телефон (095)178-50-61

Web-сайт http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/turyzm-i-gotelno-restorannyj-biznes/

Е-mail tourism@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

Якименко-Терещенко Наталія Василівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

географія туризму і туристичне країнознавство, рекреалогія та курортологія, економіка туризму, менеджмент туризму, організація готельного господарства, організація туристичних подорожей і  екскурсійної діяльності, тренінг “Екскурсійна практика”, туристична логістика, туроперейтинг, Управління проектами та інноваціями в міжнародному туристичному бізнесі,  дестинаційний менеджмент та інші.

Характеристика спеціалізації:

Конкурсна пропозиція «Туристичний бізнес» спрямована на підготовку фахівців, які мають загальні й  фахові компетентності,  володіють сучасним економічним та управлінським мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками для успішного здійснення економічної, організаційно-управлінської, проектної, виробничо-технологічної діяльності у сфері туристичного бізнесу.

Мова навчання українська.

Можливості працевлаштування:

Випускники програми можуть займати посади: туризмознавець, фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.); фахівець із ресторанної справи; фахівець із готельної справи; консультант з подорожей та організатор подорожей; фахівець з туристичного обслуговування; екскурсовод; фахівець із конференц-сервісу;  фахівець із організації дозвілля; агент з туризму тощо.

Медіаконтент:

Веб-сайт: http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/turyzm-i-gotelno-restorannyj-biznes/
Facebook: www.facebook.com/groups/tourismkhpi/

Instagram: https://www.instagram.com/kafedraturizmui/

Telegram: https://t.me/tourism_khpi

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС»

Вид финансирования: бюджет/ контракт

 

Контакты:

Кафедра туризма и гостинично-ресторанного бизнеса

Адрес: 61002, Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус У-5, 2 этаж. комната 205.

Телефон (095)178-50-61

Web-сайт http://www.kpi.kharkov.ua/rus/department/turyzm-i-gotelno-restorannyj-biznes/

Е-mail tourism@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

Якименко-Терещенко Наталья Васильевна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:

география туризма, рекреалогия и курортология, экономика туризма, менеджмент туризма, организация гостиничного хозяйства, организация туристических путешествий и экскурсионной деятельности, тренинг “Экскурсионная практика”, туристическая логистика, туроперейтинг, управление проектами и инновациями в международном  туристическом бизнесе, дестинационный менеджмент и др.

 

Характеристика специализации:

Конкурсное предложение «Туристический бизнес» направлено на подготовку специалистов, обладающих общими и профессиональными компетентностями, современным экономическим и управленческим мышлением, теоретическими знаниями и практическими навыками для успешного осуществления экономической, организационно-управленческой, проектной, производственно-технологической деятельности в сфере туристического бизнеса.

Язык обучения: украинский.

 

Возможности трудоустройства:

Выпускники программы могут занимать должности: туризмовед, специалист по гостеприимству в местах размещения (гостиницы, туристические комплексы и др.); специалист по ресторанному делу; специалист по гостиничному делу; консультант по путешествиям и организатор путешествий; специалист по туристическому обслуживанию; экскурсовод; специалист по конференц-сервису; специалист по организации досуга; агент по туризму и т.д.

Медиаконтент:

Веб-сайт: http://www.kpi.kharkov.ua/rus/department/turyzm-i-gotelno-restorannyj-biznes/
Facebook: www.facebook.com/groups/tourismkhpi/

Instagram: https://www.instagram.com/kafedraturizmui/

Telegram: https://t.me/tourism_khpi

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

24 Сфера обслуговування

Спеціальність:

242 Туризм

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Туристичний бізнес(Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.