185 - Нафтогазова інженерія та технології

Видобування нафти і газу (Бакалавр)

Видобування нафти та газу це пошук і вилучення з надр землі нафти (газу) як технологічний процес. Видобування нафти та газу – це комплекс науково-пошукових та інженерно-технічних завдань нафтогазової галузі з питань буріння, газонафтовидобутку, транспортування і зберігання нафти, газу, нафтопродуктів тощо.

 

Термін навчання студентів денної форми становить 4 роки для отримання освітнього ступеня — бакалавр. Програма спеціалізації «Видобування нафти та газу» спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати проблеми, пов’язані з неперервним технологічним процесом від спорудження свердловин, видобутку, підготовки, транспортування до зберігання нафти та газу, переробки і їх реалізації.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 185.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Видобування нафти і газу
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Адреса кафедри: Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 85, учбовий корпус 4, 3 поверх

Тел. +380 (572) 707-65-15,

e-mail: dngik@ukr.net

 

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор, академік Української нафтової академії, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки Фик Ілля Михайлович.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр з нафтогазової справи
Основні спеціальні навчальні дисципліни Геологія нафти і газу, система геотехнологій, основи гірничого виробництва, газогідромеханіка, термодинаміка, технологія буріння нафтових і газових свердловин, теоретичні основи підготовки нафти і газу, машини та обладнання для буріння свердловин та видобутку нафти і газу, пошук та розвідка нафтових і газових родовищ, технологія видобування нафти і газу, основи теорії транспорту, технологія збору і підготовки нафтопромислової продукції, сучасні методи переробки нафти та газу
Характеристика спеціалізації Засвоєння студентами дисциплін загальноосвітньої та професійної підготовки, які є теоретичним та технологічним фундаментом нафтогазової справи. Забезпечення студентів широким спектром можливостей майбутньої діяльності в галузі нафтової інженерії. Створення студентам умов для подальшого підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня, вступу на магістерські та освітньо-професійні програми вищих рівнів. Отримання необхідної фундаментальної підготовки для проведення як теоретичних, так і прикладних досліджень, щодо проблем нафтогазової справи.
Можливості працевлаштування Інститут транспорту газу, Харківське управління магістральних газопроводів, БУ «УкрБургаз», Управління та структура газопостачання м. Харкова та області, Турбогаз, Промислово-геофізична експедиція, УкрНДІгаз, ПАТ «УкрГазВидобування», «УкрТрансГаз», САРС «ЛІКВО», Burisma Group, компании Weatherford,ТОВ «ДТЕК» та інші.
О специализации Добыча нефти и газа это поиск и изъятие из недр земли нефти (газа) как технологический процесс. Добыча нефти и газа – это комплекс научно-поисковых и инженерно-технических заданий нефтегазовой отрасли по вопросам бурения, газонефтедобычи, транспорта и хранения нефти, газа, нефтепродуктов.
Короткое описание образовательной программы / специализации Срок обучения студентов дневной формы составляет 4 года для получения образовательной степени — бакалавр. Программа специализации «Добыча нефти и газа» направлена на подготовку специалистов, способных решать проблемы, связанные з беспрерывным технологическим процессом от сооружения скважин, добычи, подготовки, транспорта до хранения нефти и газа, переработки и их реализации.
Название образовательной программы / специализации Добыча нефти и газа
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Адрес кафедры: Украина, г. Харьков, ул. Пушкинская, 85, учебный корпус 4, 3 этаж

Тел. +380 (572) 707-65-15,

e-mail: dngik@ukr.net

 

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор, академик Украинской нефтяной академи, лауреат государственной премии Украины в области науки и техники Фык Илья Михайлович.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр нефтегазового дела
Основные специальные учебные дисциплины Геология нефти и газа, система геотехнологий, основы горного производства, термодинамика, технология бурения нефтяных и газовых скважин, теоретические основы подготовки нефти и газа, машины и оборудование для бурения скважин и добычи нефти и газа, поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений, технология добычи нефти и газа, основы теории транспорта, технология сбора и подготовки нефтепромысловой продукции, современные методы переработки нефти и газа
Характеристика специализации Освоение студентами дисциплин общеобразовательной и профессиональной подготовки, которые являются теоретическим и технологическим фундаментом нефтегазового дела. Обеспечение студентов широким спектром возможностей будущей деятельности в области нефтяной инженерии. Создания студентам условий для дальнейшего повышения образовательно-квалификационного уровня, поступление на магистерские и образовательно-профессиональные программы высших уровней. Получение необходимой фундаментальной подготовки для проведения как теоретических, так и прикладных исследований, касательно проблем нефтегазового дела.
Возможности трудоустройства Институт транспорта газа, Харьковское управление магистральных газопроводов, БУ «УкрБургаз», Управление и структура газоснабжения г. Харькова и области, Турбогаз, Промыслово-геофизическая экспедиция, УкрНИИгаз, ПАО «УкрГазДобыча», «УкрТрансГаз», САРС «ЛИКВО», Burisma Group, компании Weatherford, ООО «ДТЕК» и другие.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

18 Виробництво та технології

Спеціальність:

185 Нафтогазова інженерія та технології

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Математика, Українська мова та література, Хімія

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра видобування нафти, газу і конденсату

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Видобування нафти і газу (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *