141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханіка (Магістр)

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ “ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА” ЦЕ:

 • Електричні апаратиї
 • Електропобутова техніка
 • Електричні машини
 • Електричний транспорт

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ “ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА”

 

Назва спеціалізації:

Електричні апарати

Контакти:

Кафедра «Електричні апарати», Електротехнічний корпус, 2-й поверх, к. 217, НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, м. Харків. Тел.: 057 707 6281, 050 653 4982, e-mail – yevhen.baida@khpi.edu.ua, a.m.grechko@gmail.com . Відповідальний за роботу з абітурієнтами – доцент Гречко Олександр Михайлович, моб. тел. 067 359 4696.

Завідувач кафедри:

Байда Євген Іванович, д.т.н., доцент.

Ступені вищої освіти випускників:

магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи наукових досліджень
 • Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем і пристроїв
 • Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем і пристроїв
 • Технології, проблеми та перспективи розвитку галузі
 • Надійність та діагностика
 • Методи досліджень та випробувань електричних апаратів
 • Мікропроцесорні пристрої в електричних апаратах
 • Комплектні пристрої розподільних мереж
 • Сервісне обслуговування електромеханічних пристроїв
 • Технологія виробництва електричних апаратів
 • Новітні методи пошуку та обробки інформації
 • Охорона праці в галузі
 • Інтелектуальна власність
 • Організація виробництва та маркетинг
 • Дисципліни вільного вибору студента психологічного спрямування (Психологія лідерства в бізнесі, Психологія лідерства в освіті, Основи професійної психології)
 • Дисципліни вільного вибору студента правового спрямування (Правове регулювання інноваційної діяльності, Інформаційне право, Авторське право та суміжні права)
 • Дисципліни вільного вибору студента науково-професійного спрямування (Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень, Новітні досягнення теорії та практики апаратобудування, Нанотехнології та сучасні матеріали, Чисельні комп’ютерні пакети програм, Електромагнітна сумісність електрообладнання, Вища освіта України і Болонський процес та ін.).
Характеристика спеціалізації:

Електричні апарати – це спеціалізація, яка охоплює величезну групу електро­технічних пристроїв, призначених для розподілення електричної енергії між споживачами; керування електроприймачами; захисту електричних мереж та електроприймачів від надструмів і перенапруг за неприпустимих або аварійних режимів роботи; захисту людей, майна і довкілля від згубної дії електричної енергії; регулювання, вимірювання та контролю електричних і неелектричних параметрів різних пристроїв, машин, механізмів тощо в процесі виробництва, передачі, перетворення, розподілення та споживання електричної енергії.

Спеціалізація «Електричні апарати» є однією із найбільш затребуваних й перспективних, оскільки сучасні електричні апарати являють собою надзвичайно потужну індустрію та динамічний ринок, які весь час розвиваються та потребують висококваліфікованих фахівців з даного напрямку.

Термін підготовки складає 1 рік й 4 місяці за Освітньо-професійною програмою (орієнтація на інженерну підготовку) або 1 рік й 9 місяців за Освітньо-науковою програмою (орієнтація на дослідницьку підготовку).

Спеціалізація пов’язана з проектуванням, розробкою, дослідженням, виробництвом, експлуатацією, сервісним обслуговуванням, діагностикою та маркетингом сучасної електричної апаратури з використанням комп’ютерних та інформаційних технологій.

Студенти набувають також компетентності з експлуатації, організації та управління, охорони праці, інженерно-економічної, екологічної та комерційної діяльності, науково-дослідної роботи, новітніх методів пошуку та обробки інформації, правового регулювання інноваційної діяльності, інформаційного та авторського права, вивчають комп’ютерне моделювання і комп’ютерну графіку, системи автоматизованого проектування, автоматизовані системи керування технологічними процесами з використанням сучасних мікроконтролерів в промисловому виробництві, енергетиці на транспорті, в комунальному секторі, в побутовій сфері.

Кафедра «Електричні апарати» має потужний науково-педагогічний потенціал та оснащена найсучаснішою електричною апаратурою, цифровим вимірювальним обладнанням, мікропроцесорною, комп’ютерною та мультимедійною технікою, що забезпечує підготовку високоосвічених фахівців.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом магістра, може продовжити навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном на третьому рівні вищої освіти для отримання освітньо-наукового ступеня доктора філософії (Philosophy Doctor, PhD). Кафедра має плідні наукові та академічні зв’язки з низкою європейських універси­тетів та електротехнічних компаній, зацікавлених у навчанні, стажуванні та працевлашту­ванні кращих випускників нашої кафедри.

Можливості працевлаштування:

Випускники працевлаштовуються на провідних підприємствах України, у державних та приватних компаніях, що спеціалізуються на розробці, виробництві й продажу сучасної електричної апаратури та іншого електротехнічного обладнання, у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації на посади: інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер-дослідник, інженер-випробувач електротехнічного обладнання; керівник бригади (дослідної, проектної організації), керівник структурного підрозділу (конструкторський, технологічний відділи тощо), завідувач відділу (конструкторський, технологічний відділи тощо), начальник (завідувач) лабораторії (електротехніка), начальник зміни, начальник цеху (електротехнічна промисловість); інженер з експлуатації, інженер з налагодження й випробувань електротехнічного обладнання; викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач вищого навчального закладу; науковий співробітник (електротехніка), науковий співробітник-консультант (електротехніка); менеджер (управитель) в торгівлі електричною апаратурою тощо.

Наші випускники працюють в НВО «Вертікаль» (керівник проекту), ДП завод «Електроважмаш» (завідувач відділу, начальник випробувально-дослідної станції), НТЦ «Харківрелекомплект» (керівник НТЦ, менеджери з продажу), ПАТ «Харківметропроект» (завідувач сектору), ВАТ «Електромашина» (інженер-конструктор), ВАТ «ХТЗ», ДП «Південна залізниця», ПАТ «Укртелеком», СКБ «Укрелектромаш», КП «Харківський метрополітен», ЗАТ «Струм», ЗАТ «Електрощит», ТОВ «Євроіндастрі», ОКБ комплектних пристроїв «ЕЛКОР» та ін.

Медіаконтент:

Наш сайт http://web.kpi.kharkov.ua/ea/pro-kafedru/

Наша группа у https://www.facebook.com/groups/elapparaty#_=_

Наша презентация на https://www.youtube.com/watch?v=pM2nfFlqC7U&t=13s

Назва спеціалізації:

Електропобутова техніка

Контакти:

Кафедра «Електричні апарати», Електротехнічний корпус, 2-й поверх, к. 217, НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, м. Харків. Тел.: 057 707 6281, 050 653 4982, e-mail – yevhen.baida@khpi.edu.ua, a.m.grechko@gmail.com . Відповідальний за роботу з абітурієнтами – доцент Гречко Олександр Михайлович, моб. тел. 067 359 4696.

Завідувач кафедри:

Байда Євген Іванович, д.т.н., доцент.

Ступені вищої освіти випускників:

магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи наукових досліджень
 • Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем і пристроїв
 • Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем і пристроїв
 • Технології, проблеми та перспективи розвитку галузі
 • Надійність та діагностика
 • Методи досліджень та випробувань електропобутової техніки
 • Електронні та мікропроцесорні пристрої в електропобутовій техніці
 • Конструювання електропобутової техніки
 • Системи автоматичного керування електропобутовими приладами
 • Випробування, сертифікація та акредитація електропобутової техніки
 • Новітні методи пошуку та обробки інформації
 • Охорона праці в галузі
 • Інтелектуальна власність
 • Організація виробництва та маркетинг
 • Дисципліни вільного вибору студента психологічного спрямування (Психологія лідерства в бізнесі, Психологія лідерства в освіті, Основи професійної психології)
 • Дисципліни вільного вибору студента правового спрямування (Правове регулювання інноваційної діяльності, Інформаційне право, Авторське право та суміжні права)
 • Дисципліни вільного вибору студента науково-професійного спрямування (Інтелектуальні системи керування електропобутовою технікою, Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень, Новітні досягнення теорії та практики розвитку електропобутової техніки, Нанотехнології та сучасні матеріали, Вища освіта України і Болонський процес, Застосування новітніх мікроконтролерів у електропобутовій техніці, Ресурсозберігаючі та екологічнобезпечні технології, Електромагнітна сумісність електрообладнання та ін.).

 

Характеристика спеціалізації:

Електропобутова техніка – це спеціалізація, яка охоплює величезну групу електротехнічних пристроїв що використовуються в побуті і призначені для полегшення домашніх робіт та створення комфорту в повсякденному житті людини. До електропобутової техніки відносяться кухонні прилади для приготування, механічної обробки та зберігання їжі, кліматична техніка, техніка санітарно-гігієнічного призначення, техніка для механізації робіт у побуті тощо, а також інтелектуальні системи розумного дому.

Спеціалізація «Електропобутова техніка» в рамках спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є однією із найбільш затребуваних і перспективних, оскільки сучасна електропобутова техніка являє собою надзвичайно потужну індустрію та динамічний ринок, які весь час розвиваються та потребують висококваліфікованих фахівців з даного напрямку.

Термін підготовки складає 1 рік й 4 місяці за Освітньо-професійною програмою (орієнтація на інженерну підготовку) або 1 рік й 9 місяців за Освітньо-науковою програмою (орієнтація на дослідницьку підготовку).

Спеціалізація пов’язана з проектуванням, розробкою, дослідженням, виробництвом, інсталяцією, експлуатацією, сервісним обслуговуванням, ремонтом та маркетингом сучасної електропобутової техніки та систем розумного дому з використанням комп’ютерних та інформаційних технологій.

Студенти набувають також компетентності з експлуатації, організації та управління, охорони праці, інженерно-економічної, екологічної та комерційної діяльності, науково-дослідної роботи, новітніх методів пошуку та обробки інформації, правового регулювання інноваційної діяльності, інформаційного та авторського права, вивчають комп’ютерне моделювання і комп’ютерну графіку, системи автоматизованого проектування, системи автоматичного керування електропобутовими приладами, інтелектуальні системи розумного дому та ін..

Кафедра «Електричні апарати» має потужний науково-педагогічний потенціал та оснащена найсучаснішою електричною апаратурою, цифровим вимірювальним обладнанням, мікропроцесорною, комп’ютерною та мультимедійною технікою, що забезпечує підготовку високоосвічених фахівців.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом магістра, може продовжити навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном на третьому рівні вищої освіти для отримання освітньо-наукового ступеня доктора філософії (Philosophy Doctor, PhD). Кафедра має плідні наукові та академічні зв’язки з низкою європейських універси­тетів та електротехнічних компаній, зацікавлених у навчанні, стажуванні та працевлашту­ванні кращих випускників нашої кафедри.

Можливості працевлаштування:

Випускники працевлаштовуються на провідних підприємствах України, у державних та приватних компаніях, що спеціалізуються на розробці, виробництві, сервісному обслуговуванні, ремонті й продажу електропобутової техніки, систем розумного дому та іншого електротехнічного обладнання, у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації на посади: інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер-дослідник, інженер-випробувач електротехнічного обладнання; керівник бригади (дослідної, проектної організації), керівник структурного підрозділу (конструкторський, технологічний відділи тощо), завідувач відділу (конструкторський, технологічний відділи тощо), начальник (завідувач) лабораторії (електротехніка), начальник зміни, начальник цеху (електротехнічна промисловість); інженер з експлуатації, інженер з налагодження й випробувань електротехнічного обладнання; викладач професійно-технічного навчального закладу, викладач вищого навчального закладу; науковий співробітник (електротехніка), менеджер (управитель) в торгівлі електропобутовою технікою тощо.

Наші випускники працюють в НВО «Вертікаль», ДП завод «Електроважмаш», НТЦ «Харківрелекомплект», ПАТ «Харківметропроект», ВАТ «Електромашина», ВАТ «ХТЗ», ДП «Південна залізниця», ПАТ «Укртелеком», ЗАТ «Струм», ЗАТ «Електрощит», ТОВ «Євроіндастрі», ОКБ комплектних пристроїв «ЕЛКОР», «МакДональдз Юкрейн Лтд» тощо.

Медіаконтент:

Наш сайт http://web.kpi.kharkov.ua/ea/pro-kafedru/

Наша группа у https://www.facebook.com/groups/elapparaty#_=_

Наша презентация на https://www.youtube.com/watch?v=pM2nfFlqC7U&t=13s

Назва спеціалізації:

Електричні машини

Контакти:

Кафедра електричних машин, електротехнічний корпус, к. 113, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», м. Харків. Тел.: (057)707-65-14; (057)707-65-77; (057)707-68-44, e-mail: lexfromkhar1@gmail.com, mvikemkpi@gmail.com, kemkpi113@gmail.com. Відповідальний за роботу з абітурієнтами – доцент Дунєв Олексій Олександрович, моб. тел. 096 909 11 04.

Завідувач кафедри:

Милих Володимир Іванович. Професор, доктор технічних наук, нагороджений знаком «Відмінник освіти України», член спеціалізованої вченої ради із захистів дисертацій, відповідальний редактор серії «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії» наукового видання «Вісник «НТУ ХПІ», керівник госпдоговірних і держбюджетних НДР, автор значної низки підручників, навчальних посібників, монографії, винаходів і наукових статей.

Ступені вищої освіти випускників:

магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв,
 • Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв,
 • Проектування синхронних машин,
 • Проектування машин постійного струму,
 • Технологія виробництва електричних машин змінного струму,
 • Технологія виробництва електричних машин постійного струму,
 • Проектування і технологія виробництва електричних мікромашин,
 • Електричні машини з постійними магнітами,
 • Спеціальні конструкції та режими електричних машин,
 • Шуми і вібрації електричних машин,
 • Дослідження теплових і вентиляційних процесів в електричних машинах,
 • Надійність та діагностика,
 • Технології, проблеми та перспективи розвитку галузі,
 • Основи наукових досліджень.
Характеристика спеціалізації:

Електричні машини – це спеціалізація, яка надає поглиблені знання з проектування, створення технологій виготовлення, дослідження різноманітних електромеханічних перетворювачів енергії. Електромеханічне перетворювання енергії застосовується в усіх галузях техносфери. Дослідження існуючих та створення нових електричних машин сприяє розвитку людської цивілізації. Хоча після створення першої електричної машини М. Фарадеєм минуло майже півтора століття, досі багато питань теорії електромеханічного перетворення енергії чекають свого вирішення.

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри працюють на підприємствах з проектування, виготовлення, експлуатації, досліджування електричних машин  різноманітного призначення. Вони забезпечують виробництво як інженери – технологи, конструктори, випробувачі, дослідники, науковці. Також супроводжують експлуатацію електричних машин, їх діагностику та ремонт. Випускники-магістри електромеханіки обіймають посади інженерів–конструкторів, інженерів–технологів, начальників відділів і цехів, головних інженерів, головних конструкторів, головних технологів, головних енергетиків, директорів великих підприємств, керівників фірм в електротехнічних та електромеханічних проектних та проектно-конструкторських організаціях та  установах. Випускники кафедри працюють на промислових підприємствах різних галузей України та зарубіжжя, у науково-дослідних організаціях та конструкторських бюро, а також в організаціях, пов’язаних з виробництвом та розподіленням електроенергії. Значна частина випускників працює на обслуговуванні електрообладнання комунальної сфери життя. Найбільшими замовниками наших випускників є підприємства Харківщини: ДП «Завод «Електроважмаш», АТ «Електромашина», Харківське агрегатне конструкторське бюро, АТ «СКБ «Укрелектромаш», АТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», ДП «Завод ім. В.О. Малишева», ТОВ «Харківенергоремонт».

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/2485-2/

Назва спеціалізації:

Електричний транспорт

Контакти:

Кафедра електричного транспорту та тепловозобудування; НТУ «ХПІ», головний аудиторний корпус (ГАК), третій поверх, 316 аудиторія; +380577076530, +380577076367; +380509325679 etts-khpi@ukr.net

Завідувач кафедри:

Любарський Борис Григорович, професор, доктор технічних наук

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Електроприводи електрорухомого складу
 • Електрообладнання електрорухомого складу та тягових мереж
 • Мікропроцесорні пристрої
 • Сучасні інформаційні технології на електричному транспорті
 • Системи конструкторсько-технологічного проектування електричного транспорту
Характеристика спеціалізації:

Ми готуємо професіоналів зі створення і експлуатації електричного транспорту (електровози, електропоїзди, метропоїзди й інші) та систем його електропостачання (тягові електричні станції і мережі).

Підготовка студентів по цій спеціальності ведеться, орієнтуючись не лише на традиційні види електричного транспорту для залізниць, але і на перспективні – високошвидкісний колісний, а також високошвидкісний магнітолевітуючий.

Потребу у професіоналах цієї спеціальності відчувають провідні підприємства країни та світу, що створюють електрорухомий склад, а також  експлуатаційні та ремонтні підприємства «Укрзалізниці».

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри працюють на НВО «ДЕВЗ», ПАТ «КВЗ», Полтавському ТРЗ, ДП «Харківський метрополітен», ДП «Завод Електроважмаш», Харківському вагонобудівному заводі, в наукових і освітніх установах, залізничних депо, будують сучасні системи електропостачання швидкісних магістралей України.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/ett/kafrus/www.facebook.com/groups/506311323216346, https://www.instagram.com/kafedra_ett_ntu_khpi/, https://t.me/ntu_khpi_ett, https://vm.tiktok.com/ZMdVEnFhm/

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Електромеханіка (Магістр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.