141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика (Магістр)

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА” ЦЕ:

 • Електричні станції
 • Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології
 • Електричні системи та мережі
 • Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка
 • Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії
 • Технології кібербезпеки в електроенергетиці
 • Відновлювальні джерела енергії
 • Техніка і електрофізика високих напруг

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА”

 

Назва спеціалізації:

Електричні станції

 

Контакти:

Кафедра електричних станцій, Електрокорпус, 310 к, тел.: (057) 707-65-65, Email кафедри: es.khpi@gmail.com, Cайт кафедри: http://sites.kpi.kharkov.ua/es/

Завідувач кафедри:

ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович, кандидат технічних наук, професор, член Технічного комітету Міжнародної ради з великих електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи наукових досліджень
 • Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв
 • Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв
 • Технології, проблеми та перспективи розвитку галузі
 • Надійність та діагностика
 • Технології акумулювання і маневрування в енергосистемах
 • Системи власних потреб електричних станцій
 • Диспетчерське керування та АСУТП електричних станцій
 • Оптимізаційні задачі енергетики
 • Енергетичний менеджмент
 • Екологічні аспекти енергетики

 

Характеристика спеціалізації:

Наш девіз: Ми вчимо і МОДНОМУ, і ВІЧНОМУ! Підготовка зі спеціалізації на кафедрі розпочата в 1930 році. Це визначає важливість і постійну актуальність спеціалізації. Випускники є фахівцями з проектування, модернізації та експлуатації електричної частини електричних станцій, підстанцій і основного електроенергетичного устаткування підприємств. Це класичні інженери-електрики – дослідники. Вони вивчають сучасні методи комп’ютерного моделювання енергетичних процесів і об’єктів, сучасні процедури проектування схем та систем з застосуванням сучасного енергоефективного обладнання та технологій, вивчають принципи побудови систем управління енергетичними об’єктами за концепціями Smart Grid, Smart Energy, енергетичної та кібербезпеки. Студенти виконують реальні дипломні проекти та роботи з актуальних тем за вихідними даними режимів роботи сучасних електричних станцій та інших об’єктів України.

 

Можливості працевлаштування:

Випускники з успіхом можуть працювати в науково-дослідних інститутах НАН України, галузевих, наукових і проектних організаціях, вищих навчальних закладах МОН України, наукових центрах і компаніях, підприємствах та установах електроенергетичного і електротехнічного профілю, на промислових підприємствах, в службах головного енергетика. Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в аспірантурі кафедри

 

Медіаконтент:

http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/4WqsLle3Y6jCjz

Назва спеціалізації:

Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

 

Контакти:

Кафедра електричних станцій, Електрокорпус, 310 к, тел.: (057) 707-65-65, Email кафедри: es.khpi@gmail.com, Cайт кафедри: http://sites.kpi.kharkov.ua/es/

Завідувач кафедри:

ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович, кандидат технічних наук, професор, член Технічного комітету Міжнародної ради з великих електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи наукових досліджень
 • Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв
 • Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв
 • Технології, проблеми та перспективи розвитку галузі
 • Надійність та діагностика
 • Системи відновлювальної енергетики та вторинні енергоресурси
 • Енергетичний менеджмент та аудит
 • Енергетична політика України та маркетинг енергії
 • Якість електричної енергії та керування якістю
 • Екологічні аспекти енергетики
 • Облік і вимірювання параметрів енергоносіїв.

 

Характеристика спеціалізації:

Наш девіз: Ми вчимо і МОДНОМУ, і ВІЧНОМУ! Підготовка зі спеціалізації на кафедрі розпочата в 2000 році після створення в Україні органів державної системи з питань енергоефективності та енергозбереження. Це дуже важливий напрямок підготовки фахівців, що дозволяє знизити потребу в енергоресурсах і собівартість будь-якої продукції.  Випускники є фахівцями з проектування, модернізації, розробки  та фінансової оцінки інвестиційних енергосервісних проектів, складання енергетичних паспортів. Крім того, це класичні інженери-електрики – дослідники. Вони вивчають сучасні методи комп’ютерного моделювання енергетичних процесів і об’єктів, сучасні методики проектування енергоефективних систем енергозабезпечення як промислових підприємств, так і непромислового (побутового) сектору  з застосуванням сучасного обладнання та приладів для проведення енергетичного аудиту, вивчають правила розрахунків та складання норм споживання енергоресурсів на підприємствах та в організаціях. Студенти виконують реальні дипломні проекти та роботи з актуальних тем за вихідними даними енергообстежень сучасних підприємств, закладів освіти, побутових будівель та інших об’єктів України.

 

Можливості працевлаштування:

Випускники з успіхом можуть працювати в науково-дослідних інститутах НАН України, галузевих, наукових і проектних організаціях, вищих навчальних закладах МОН України, наукових центрах і компаніях, підприємствах та установах електроенергетичного і електротехнічного профілю, на промислових підприємствах в службах енергозбереження, розрахунку нормативних показників споживання та в енергосервісних компаніях. Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в аспірантурі кафедри

 

Медіаконтент:

http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/4WqsLle3Y6jCjz

Назва спеціалізації:

Електричні системи та мережі

 

Контакти:

Кафедра передачі електричної енергії, Електрокорпус, 228 к., тел.: (057) 707-62-46, Email кафедри 228ek@i.ua, Cайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/pee/ru/privetstvuem-vas-na-sajte/

Завідувач кафедри:

Шевченко Сергій Юрійович, доктор технічних наук, професор

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр, доктор філософії

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи наукових досліджень
 • Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв
 • Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв
 • Технології, проблеми та перспективи розвитку галузі
 • Надійність та діагностика
 • Організація енергоспоживання
 • Керування режимами електроенергетичних систем
 • Математичні основи технічної діагностики
 • Основи енергетичної безпеки
 • Диспетчерське керування та інформаційно-керуючі системи
 • Основи експлуатації об’єктів електричних систем та мереж

 

Характеристика спеціалізації:

Навчальний план спеціалізації «Електричні системи і мережі», на сьогоднішній день, є оптимальним з підготовки фахівців електроенергетичної галузі. Так як в період навчання студенти вивчають всі ланки роботи електричних систем і мереж. Теоретичні навички тісно переплітаються з практичною реалізацією отриманих знань. Всі практики, передбачені навчальним планом, проходять на підприємствах і в організаціях електроенергетичної галузі. У цей період студенти беруть участь в роботах з проектування ліній електропередавання, високовольтних підстанцій, працюють у відділах експлуатації та налагодження високовольтного енергетичного устаткування і релейного захисту.

Студенти, яка вчиться на нашій спеціалізації, стають фахівцями, які мають широкий кругозір і працюють у всіх структурах електроенергетичної галузі.

 

Можливості працевлаштування:

Випускники з успіхом можуть працювати в науково-дослідних інститутах НАН України, галузевих, наукових і проектних організаціях, вищих навчальних закладах МОН України, наукових центрах і компаніях, підприємствах та установах електроенергетичного та електротехнічного профілю, на промислових підприємствах, в службах головного енергетика. Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковим) рівні вищої освіти в аспірантурі кафедри

 

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/groups/882175205192284/

https://www.facebook.com/groups/ELECTROLIUM/

Профільований пакет дисциплін «Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка»

 

Контакти:

м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», кафедра «Електроізоляційна та кабельна техніка», електротехнічний корпус, к.138, телефон (097) 400 – 40 – 47 (Viber, Telegram, WhatsApp), (095) 013 – 75 – 46, Kiessaiev.Oleksandr@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

Кєссаєв Олександр Геннадійович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Магістр за освітньо-професійною програмою, магістр за освітньo-науковою програмою

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Високовольтні електроізоляційні системи;
 • Фізичні основи оптоволоконної техніки;
 • Електромагнітні та теплофізичні процеси в електроізоляційних та кабельних системах;
 • Техніка випробувань електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем;
 • Інформаційні технології в електроізоляційній, кабельній та оптоволоконній техніці;
 • Обладнання сучасних електроізоляційних лабораторій.

 

Характеристика профільованого пакету дисциплін:

Діагностика високовольтних електроізоляційних конструкцій та систем на стадії виготовлення та експлуатації, розробка та впровадження волоконно-оптичних кабельних систем для створення цифрової інтелектуальної інфраструктури, аналіз електромагнітних та теплофізичних процесів для визначення оптимальних умов експлуатації високовольтних електроізоляційних та кабельних систем, проведення та узагальнення результатів   випробувань як на стадії виготовлення, так і при експлуатації електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем – ось далеко не весь перелік задач в електроізоляційній, кабельній та оптоволоконній техніці. У процесі навчання здобувачі ознайомляться з системним підходом до проєктування та впровадження сучасних комбінованих з оптичними волокнами силових кабельних систем, а також на практиці ознайомляться з принципами роботи електроізоляційних лабораторій з сертифікованим обладнанням, сучасним програмним забезпеченням та автоматизованими системами керування.

 

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування фахівців в електротехнічних та електроенергетичних компаніях та науково-дослідних інститутах – різноманітне, в тому числі і з наданням житла і гарантованого соціального пакету:  інженери – технологи, наукові співробітники, менеджери з виробництва та продажу, шеф-інженери по впровадженню електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем: ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» (м. Харків), ТОВ «Кабельний завод» (м. Кам’янець-Подільський), Асоціація «Укрелектрокабель» (м. Київ), ПАТ «Одескабель» (м. Одеса), ПАТ «Інтеркабель» (м. Київ), ТОВ «ЄВРОПАН» (м. Київ), ТОВ «Алай» (м. Київ), ТОВ «Запорізький завод кольорових металів» (м. Івано-Франківськ).

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/eikt/main-ua/

Назва спеціалізації:

Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

 

Контакти:

Кафедра автоматизації та кібербезпеки енергосистем.

Тел.: (057) 707-65-51 (кафедра), +38(067)-768-08-38 (відповідальний за профорієнтаційну роботу Швець Сергій Вікторович)

Email: serhii.shvets@khpi.edu.ua

Наша адреса: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», Електротехнічний корпус, ауд. 224;

Завідувач кафедри:

Доктор технічних наук, доцент, Гапон Дмитро Анатолійович.

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Очна форма: магістр (1,4 роки та 1,9 років)

Заочна форма: магістр (1,4 роки)

Заочно-дистанційна: магістр (1,4 роки)

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Моделювання та проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв;
 • Сучасні технології та способи побудови систем релейного захисту та автоматики;
 • Автоматика енергосистем;
 • Основи інформаційної безпеки в електроенергетиці;
 • Автоматизовані системи управління в електроенергетиці;
 • САПР інтелектуальних енергосистем

 

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» являє собою найбільш сучасну, універсальну й ґрунтовну програму підготовки кваліфікованих фахівців для вирішення управлінських та виробничих задач електроенергетичної галузі, які забезпечують якісне управління енергосистемою та процеси керування виробництвом і розподілом електроенергії з використанням найбільш розповсюджених методів та засобів моніторингу, захисту, автоматики й їх інформаційного забезпечення.

В основу циклу професійної підготовки фахівців покладено формування  фундаментальних знань на основі новітніх інформаційних технологій у питаннях управління режимами роботи енергосистем, розподілом електричної енергії, проектування систем релейного захисту і автоматики, застосування систем автоматизованого проектування електричних систем і мереж, дослідженню питань автоматизації контролю та обліку електроспоживання, а також передачі інформації в електроенергетиці.

 

Можливості працевлаштування:

Ґрунтовна і всебічна підготовка випускників кафедри дозволяє їм плідно працювати майбутніми керівниками вищого рівня, викладачами навчальних закладів, інженерами-електриками, енергетиками і фахівцями з автоматики та релейного захисту.

Спеціалізація є дуже перспективною у плані працевлаштування в електроенергетичній галузі.

Серед майбутніх посад, які можуть обійматися після закінчення навчання, є:

– інженери-проектувальники та розробники документації для побудови нових, або модернізації існуючих електроенергетичних об’єктів.

– інженерні та керівні посади в енергогенеруючих та енергопостачальних вітчизняних та міжнародних компаніях, підприємствах з виготовлення електрообладнання;

– керівні посади у найбільш фінансово-мотивованих службах релейного захисту та автоматики більшості вагомих підприємств енергетичного сектору України;

– посади наукових співробітників у проектних та науково-дослідних інститутах;

– продовження навчання за найвищім освітнім рівнем та отримання наукового ступеня доктора філософії (PhD).

Назва спеціалізації:

Технології кібербезпеки в електроенергетиці

 

Контакти:

Кафедра автоматизації та кібербезпеки енергосистем.

Тел.: (057) 707-65-51 (кафедра), +38(067)-768-08-38 (відповідальний за профорієнтаційну роботу Швець Сергій Вікторович)

Emailserhii.shvets@khpi.edu.ua

Наша адреса: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», Електротехнічний корпус, ауд. 224;

Завідувач кафедри:

Доктор технічних наук, доцент, Гапон Дмитро Анатолійович.

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Очна форма: магістр (1,4 роки та 1,9 років)

Заочна форма: магістр (1,4 роки)

Заочно-дистанційна: магістр (1,4 роки)

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Моделювання та проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв;
 • Сучасні технології та способи побудови систем релейного захисту та автоматики;
 • Автоматика та кібербезпека енергосистем;
 • Основи інформаційної безпеки в електроенергетиці;
 • Автоматизовані системи управління в електроенергетиці та їх кібербезпека;
 • САПР інтелектуальних енергосистем

 

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Технології кібербезпеки в електроенергетиці» передбачає вивчення студентами всіх особливостей інтелектуальних електричних мереж покоління «Цифрова підстанція», принципів «Smart Grid» (Розумна мережа) та їх захисту.. Поряд з питаннями застосування сучасних інформаційних технологій надаються необхідні знання для роботи в області аналізу, планування, управління та оптимізації енергосистем, використання сучасних комп’ютерних технологій в галузі моніторингу стану мереж, підвищення живучості об’єднаних електричних систем в надзвичайних ситуаціях, застосування елементів штучного інтелекту та складових експертних систем при підтримці рішень оперативно-диспетчерської служби в умовах кіберзагроз.

За напрямком спеціалізації здійснюється інтегрована підготовка фахівців до вирішення завдань у сфері інформаційної безпеки, що передбачає розроблення, впровадження та експлуатацію технічних, телекомунікаційних, інформаційних складових комплексних систем захисту  об’єктів енергосистем.

 

Можливості працевлаштування:

Фахівець із захисту енергетичного кіберпростору в умовах становлення системи кібербезпеки енергосистеми України завжди знайде гідне місце на ринку праці.

Випускник кафедри є майбутнім фахівцем з кіберзахисту, інженером-електриком, енергетиком і фахівцем з автоматики та релейного захисту.

Існує можливість займати широке коло посад, серед яких є:

– інженер та керівник служби інформаційної безпеки та апаратно-програмного забезпечення силових елементів цифрових підстанцій та автоматизованих систем управління;

– високооплачуваний фахівець служби інформаційної безпеки в енергогенеруючих та енергопостачальних вітчизняних та міжнародних компаніях, на АЕС, ГЕС, ТЕС;

– керівник служби з інформаційної безпеки підприємств енергозбуту, органів державної влади, силових міністерств і відомств, податкової та митної служб, підрозділів захисту інформації підприємств і банківських установ;

– керівник служби з організації захисту інформації з обмеженим доступом;

– продовження навчання за найвищім освітнім рівнем та отримання наукового ступеня доктора філософії (PHD).
Назва спеціалізації:

Відновлювальні джерела енергії

 

Контакти:

Кафедра інженерної електрофізики

НТУ «ХПІ», 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, (математичний корпус, 2-й під’їзд, 3 поверх).

(050) 139-31-62 , (057)70-76-052

Email: serhii.mostovyi@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

Мостовий Сергій Петрович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр, доктор філософії

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Воднева енергетика та нанотехнології;
 • Екологічні аспекти енергетики;
 • Експериментальні дослідження електрофізичних процесів;
 • Моделювання електрофізичного та електроенергетичного обладнання та процесів;
 • Основи наукових досліджень;
 • Основи термоелектрики та її застосування;
 • Проектування електрофізичного та електроенергетичного устаткування;
 • Техніка та планування експерименту;
 • Фотоелектричні перетворювачі.

 

Характеристика спеціалізації:

Випускники кафедри за спеціалізацією «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії» є висококваліфікованими різнобічними фахівцями, яких зажадають для роботи в науково-дослідних інститутах, конструкторських бюро, проектних організаціях, підприємствах Мінпаливенерго (електростанції і підстанції, переважно на поновлюваних джерелах енергії), електролабораторіях заводів, житлово-експлуатаційних підприємств, приватних фірм і структур різних форм власності. Актуальність спеціальності обумовлена високими темпами скорочення запасів традиційних джерел енергії і реальною перспективою їх зникнення, а також погіршенням екології в зв’язку з високими темпами їх використання. Студенти вивчають джерела таких видів відновлюваної енергії, як вітрова, сонячна, біоенергія, геотермальна, припливів і відливів, воднева і інші; можливість як їх прямого використання, так і методи і засоби їх перетворення в електричну енергію. До навчального процесу залучаються також викладачі інших спеціальних кафедр університету, щоі спеціалізуються за конкретними видами енергії: теплової, механічної, хімічної. У сфері інтересів спеціальності питання дослідження і розробки обладнання для отримання, акумулювання і перетворення енергії поновлюваних і нетрадиційних джерел енергії в інші види енергії, перш за все – в електричну, можливості передачі її на відстань, дослідження і отримання нових енергоносіїв з частковим використанням електричної енергії, створення комбінованих систем енергопостачання на основі відновлюваних джерел енергії, експлуатація нетрадиційних джерел енергії. Дослідження, що проводяться на кафедрі в області розробки ефективних альтернативних і поновлюваних джерел енергії, перш за все орієнтовані на природно – кліматичні умови, а також характерні ресурсні особливості України і, зокрема, Харківської області. Крім напрямків, які отримали у всьому світі вже досить широке поширення (перетворення енергії вітру, сонячної та водневої енергетики) актуальними розробками, реалізованими на кафедрі, є отримання біогазу і проектування теплових насосів.

 

Можливості працевлаштування:

Перелік місць працевлаштування досить великий та щороку доповнюється. Зараз він складається з таких підприємств: Компанія «БУРЕНЕРГО», інжинірингова компанія «Золотий переріз», ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», ПАТ «Завод «Південкабель», Державне підприємство Науково-дослідний інститут високих напруг, Інститут імпульсних процесів і технологій  НАН України, Акційне товариство  «Львівський ізоляційний завод», Державна установа «Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України»ООО «Харківенергоприлад», Національний науковий центр «Інститут метрології», Корпорація «Триол», ООО «Бост-теплосервіс», ООО «Спецтехніка-Україна», Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.И. Веркіна Національної академії наук України.

 

Медіаконтент:

https://web.kpi.kharkov.ua/ief

https://www.youtube.com/channel/UCNpz78ABWkdDA3lwucc2zbQ

Назва спеціалізації:

Техніка і електрофізика високих напруг

 

Контакти:

Кафедра інженерної електрофізики

НТУ «ХПІ», 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, (математичний корпус, 2-й під’їзд, 3 поверх).

(050) 139-31-62 , (057)70-76-052

Email: serhii.mostovyi@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

Мостовий Сергій Петрович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

магістр, доктор філософії

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Експериментальні дослідження електрофізичних процесів;
 • Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв;
 • Основи наукових досліджень;
 • Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв;
 • Розрахунок та проектування магнітно-імпульсних установок Фізика електростатичних процесів та технологій;
 • Струми високої частоти та ультразвук в техніці;
 • Техніка та планування експерименту;
 • Техніка сильних електричних та магнітних полів;
 • Фізика електростатичних процесів та технологій.

 

Характеристика спеціалізації:

Випускники кафедри за спеціалізацією «Техніка та електрофізика високих напруг» є висококваліфікованими електриками-високовольтниками; фахівцями з кваліфікацією, необхідною для плідної роботи в науково-дослідних інститутах, конструкторських бюро, проектних організаціях, підприємствах Мінпаливенерго (електростанції і підстанції), електролабораторіях заводів, приватних фірм і структур різних форм власності. Актуальність спеціальності зумовлена універсальністю електричної енергії для використання в усіх напрямах діяльності людства – єдиного виду енергії, здатного миттєво передаватися на великі відстані і в великих кількостях, скеровано змінювати свою форму та потужність, генеруватися та використовуватися не порушуючи екологію. Кваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри (три професори, шість доцентів, висококваліфіковані науковці) забезпечують якісну підготовку студентів для розробки і проектування, експлуатації високовольтних випробувальних установок, ефективних високовольтних технологічних установок, вимірювальних засобів, вирішення питань захисту від електромагнітних завад, дослідження і діагностики електричної ізоляції, оцінки стану заземлений і їх коригування, забезпечення грозозахисту, мінімізації впливу шкідливих факторів  на навколишнє середовище. У сфері інтересів спеціальності розглядаються питання дослідження і розробки ізоляційних матеріалів, ізоляційних систем силових трансформаторів, вимикачів, конденсаторів та іншого високовольтного обладнання, а також досліджуються фізичні процеси при високій напрузі і великих енергіях. Навчальні заняття проводяться на унікальній, єдиній в Україні експериментально-виробничій науковій базі Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту “Молнія” НТУ “ХПІ” – одного з провідних світових лідерів у галузі високовольтної імпульсної техніки.

 

Можливості працевлаштування:

Спеціалізація входить до переліку дефіцитних для вітчизняного народного господарства. Перелік місць працевлаштування щорічно доповнюється. Наразі до нього входять: Компанія «БУРЕНЕРГО», ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», НДКПІ «Молнія» НТУ «ХПІ», ПАТ «Завод «Південкабель», Державне підприємство Науково-дослідний інститут високих напруг, Інститут імпульсних процесів і технологій  НАН України, Акційне товариство  «Львівський ізоляційний завод», Державна установа «Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України», ООО «Харківенергоприлад», Національний науковий центр «Інститут метрології», Корпорація «Триол», ООО «Бост-теплосервіс», ООО «Спецтехніка-Україна», Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.И. Веркіна Національної академії наук України.

 

Медіаконтент:

https://web.kpi.kharkov.ua/ief

https://www.youtube.com/channel/UCNpz78ABWkdDA3lwucc2zbQ

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Ступінь вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Електроенергетика (Магістр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.