141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика (Бакалавр)

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА” ЦЕ:

 • Електричні станції
 • Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології
 • Електричні системи та мережі
 • Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка
 • Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії
 • Цифрова енергетика
 • Технології кібербезпеки в електроенергетиці
 • Відновлювальні джерела енергії та техніка і електрофізика високих напруг

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА”

Назва спеціалізації:

Електричні станції

Контакти:

Кафедра електричних станцій, Електрокорпус, 310 к, тел.: (057) 707-65-65, Email кафедри: es.khpi@gmail.com, Cайт кафедри: http://www.kpi.kharkiv.edu/es

Завідувач кафедри:

ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович, кандидат технічних наук, професор, член Технічного комітету Міжнародної ради з великих електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Електротехнічні матеріали
 • Електричні машини
 • Математичні задачі енергетики
 • Електрична частина станцій та підстанцій
 • Електричні системи і мережі
 • Електромагнітні та електромеханічні перехідні процеси
 • Інформаційно-керуючі комплекси в енергетиці
 • Енергетичні установки
 • Енергоефективний електропривод
 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
 • Силова електроніка і перетворювальна техніка
 • Техніка високих напруг,
 • Електропостачання промислових підприємств та електрозбереження
 • Мікропроцесорна техніка,
 • Експлуатація і режими роботи електрообладнання електричних станцій
Характеристика спеціалізації:

Наш девіз: Ми вчимо і МОДНОМУ, і ВІЧНОМУ! Підготовка зі спеціалізації на кафедрі розпочата в 1930 році. Це визначає важливість і постійну актуальність спеціалізації. Випускники є фахівцями з проектування, монтажу, наладки й експлуатації електричної частини електричних станцій, підстанцій і основного електроенергетичного устаткування підприємств. Це класичні інженери-електрики-енергетики в самому широкому змісті цього слова. Вони вивчають усі види джерел енергії: ТЕЦ, ТЕС, ГЕС, АЕС, поновлювані електростанції, проектують схеми та обладнання сучасних електростанцій та підстанцій,  знайомляться з новими енергоефективними та інформаційними технологіями, вивчають енергетичну автоматику і принципи побудови АСУТП енергетичних об’єктів. Майже всі спеціальні дисципліни орієнтовані на набуття практичних навичок та вмінь. Студенти проходять практику на одній з найсучасніших електричних станцій України – Харківській ТЕЦ-5, на Запорізькій АЕС, станціях компанії ДТЕК та інших об’єктах.

Можливості працевлаштування:

Випускники з успіхом можуть працювати на електроенергетичних і промислових підприємствах в службах головного енергетика, електричних цехах електричних станцій, на підстанціях, в галузевих наукових, проектних організаціях та в установах

Медіаконтент:

http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/4WqsLle3Y6jCjz

Назва спеціалізації:

Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології

Контакти:

Кафедра електричних станцій, Електрокорпус, 310 к, тел.: (057) 707-65-65, Email кафедри: es.khpi@gmail.com, Cайт кафедри: http://www.kpi.kharkiv.edu/es

Завідувач кафедри:

ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович, кандидат технічних наук, професор, член Технічного комітету Міжнародної ради з великих електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Електротехнічні матеріали
 • Електричні машини
 • Основи електроенергетики
 • Електрична частина станцій та підстанцій
 • Електричні системи і мережі
 • Перехідні процеси в електроенергетичних системах
 • Математичні задачі енергетики
 • Теплоенергетичні системи і комплекси
 • Енергоефективний електропривод
 • Основи електропостачання та електрозбереження
 • Основи енергетичного менеджменту
 • Енергетичний аудит
 • Облік та керування електроспоживанням
 • Мікропроцесорна техніка
 • Економічна оцінка задач енергозбереження
 • Основи автоматизованого управління в енергетиці.
Характеристика спеціалізації:

Наш девіз: Ми вчимо і МОДНОМУ, і ВІЧНОМУ! Підготовка зі спеціалізації на кафедрі розпочата в 2000 році після створення в Україні органів державної системи з питань енергоефективності та енергозбереження. Це дуже важливий напрямок підготовки фахівців, що дозволяє знизити потребу в енергоресурсах і собівартість будь-якої продукції. Випускники є фахівцями з питань аналізу споживання енергоресурсів, засобів економії електричної і теплової енергії, проведення енергетичного аудиту, у т.ч. тепловізійного контролю, на підприємствах, в організаціях і у побутовому секторі. Крім того, це класичні інженери-електрики – енергетики в самому широкому змісті цього слова. Вони вивчають усі види джерел енергії, знайомляться з новими енергоефективними та інформаційними технологіями, вивчають енергетичну політику та законодавство. Майже всі спеціальні дисципліни орієнтовані на набуття практичних навичок та вмінь. Студенти проходять практику на найсучасніших енергетичних об’єктах України, у т.ч. об’єктах компанії ДТЕК та ін.

Можливості працевлаштування:

Випускники з успіхом можуть працювати на електроенергетичних і промислових підприємствах в службах з енергозбереження, в державних установах з реалізації питань енергоефективності, енергосервісних компаніях і службах, в галузевих наукових, проектних організаціях та в установах

Медіаконтент:

http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/4WqsLle3Y6jCjz

Електричні системи та мережі

Контакти:

Кафедра передачі електричної енергії, Електрокорпус, 228 к., тел.: (057) 707-62-46, Email кафедри 228ek@i.ua, Cайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/pee/ru/privetstvuem-vas-na-sajte/

Завідувач кафедри:

Шевченко Сергій Юрійович, доктор технічних наук, професор

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи інформаційних технологій в електроенергетичних системах
 • Теорія автоматичного керування
 • Теорія електростатичного поля
 • Електричні системи та мережі
 • Математичні задачі енергетики
 • Електрична частина станцій та підстанцій
 • Електромагнітні перехідні процеси
 • Енергетичні установки
 • Техніка високих напруг
 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
 • Електромеханічні перехідні процеси
 • Мікропроцесорна техніка
 • Системоутворюючі мережі та їх режими
 • Оптимізація режимів роботи електроенергетичних систем
 • Заземлюючі пристрої електроустановок
 • Взаємодія електроенергетичних систем з навколишнім середовищем
 • Перенапруги в електроенергетичних системах
Характеристика спеціалізації:

Навчальний план спеціалізації «Електричні системи і мережі», на сьогоднішній день, є оптимальним з підготовки фахівців електроенергетичної галузі. Так як в період навчання студенти вивчають всі ланки роботи електричних систем і мереж. Теоретичні навички тісно переплітаються з практичною реалізацією отриманих знань. Всі практики, передбачені навчальним планом, проходять на підприємствах і в організаціях електроенергетичної галузі. У цей період студенти беруть участь в роботах з проектування ліній електропередавання, високовольтних підстанцій, працюють у відділах експлуатації та налагодження високовольтного енергетичного устаткування і релейного захисту.

Студенти, яка вчиться на нашій спеціалізації, стають фахівцями, які мають широкий кругозір і працюють у всіх структурах електроенергетичної галузі.

Можливості працевлаштування:

Випускники з успіхом можуть працювати в науково-дослідних інститутах НАН України, галузевих, наукових і проектних організаціях, вищих навчальних закладах МОН України, наукових центрах і компаніях, підприємствах та установах електроенергетичного та електротехнічного профілю, на промислових підприємствах, в службах головного енергетика. Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковим) рівні вищої освіти в аспірантурі кафедри

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/groups/882175205192284/

https://www.facebook.com/groups/ELECTROLIUM/

Цифрова енергетика

Контакти:

Кафедра передачі електричної енергії, Електрокорпус, 228 к., тел.: (057) 707-62-46, Email кафедри 228ek@i.ua, Cайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/pee/ru/privetstvuem-vas-na-sajte/

Завідувач кафедри:

Шевченко Сергій Юрійович, доктор технічних наук, професор

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Основи інформаційних технологій в електроенергетичних системах
 • Математичні основи ІТ технологій в електроенергетиці
 • Розподільчі електричні мережі
 • Основи математичного моделювання електричних систем та мереж
 • Електричні системи та мережі
 • Математичні задачі енергетики
 • Хмарні технології в електроенергетиці
 • Електрична частина станцій та підстанцій
 • Електромагнітні перехідні процеси
 • Цифрові технології в електричних мережах та системах
 • Техніка високих напруг
 • Цифрові системи захисту та управління електричними мережами
 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
 • Електромеханічні перехідні процеси
 • Мікропроцесорна техніка
 • Системоутворюючі мережі та їх режими
 • Експертні системи захисту та управління електричними мережами
 • Цифровізація процесів розподілу та споживання електричної енергії
 • Взаємодія електроенергетичних систем з навколишнім середовищем
 • Цифрові підстанції

Характеристика спеціалізації:

Навчальний план спеціалізації «Цифрова енергетика», на сьогоднішній день, є оптимальним з підготовки фахівців електроенергетичної галузі. Так як в період навчання студенти вивчають всі ланки роботи ІТ та енергетики. Теоретичні навички тісно переплітаються з практичною реалізацією отриманих знань. Всі практики, передбачені навчальним планом, проходять на підприємствах і в організаціях електроенергетичної галузі та ІТ компаніях. У цей період студенти беруть участь в роботах з проектування цифрових систем, цифрових підстанцій, працюють у відділах експлуатації та налагодження високовольтного енергетичного устаткування і релейного захисту.

Студенти, які вчиться на нашій спеціалізації, стають фахівцями в енергетиці та ІТ і працюють у всіх структурах електроенергетичної галузі та ІТ компаніях.

Можливості працевлаштування:

Випускники з успіхом можуть працювати в науково-дослідних інститутах НАН України, галузевих, наукових і проектних організаціях, вищих навчальних закладах МОН України, наукових центрах і компаніях, підприємствах та установах електроенергетичного та електротехнічного профілю, на промислових підприємствах, в службах головного енергетика. Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковим) рівні вищої освіти в аспірантурі кафедри.

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/groups/882175205192284/

https://www.facebook.com/groups/ELECTROLIUM/

Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка

Контакти:
м. Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», кафедра «Електроізоляційна та кабельна техніка», електротехнічний корпус, к.138, телефон (057) 707 – 66   – 63, 707 – 60  – 10, agurin@kpi.kharkov.ua
Завідувач кафедри:

Кєсаєв Олександр Геннадійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Прикладне програмування в електроізоляційній, кабельній та оптоволоконній техніці; Електротехнічні матеріали; Техніка високих напруг, розрахунок та конструювання електроізоляційних систем; Основи електроізоляційної техніки; Технологічні лінії для виготовлення силових та оптичних кабелів; Фізика діелектриків; Математичне моделювання в електроізоляційній, кабельній та оптоволоконній техніці; Розрахунок та конструювання  оптичних, силових кабелів та проводів; Основи кабельної та оптоволоконної техніки;  Монтаж та експлуатація високовольтних та оптичних кабельних систем.

Характеристика спеціалізації:

Випускники спеціалізації – висококваліфіковані фахівці з проектування конструкцій та застосування інноваційних технологій виготовлення сучасних електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем.  Характерними рисами спеціалізації є впровадження, монтаж та експлуатація  високотехнологічних ефективних електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем для  електроенергетики а також поєднання теоретичного та практичного вивчення процесів та явищ в сучасних конструкціях електроізоляційної, кабельної та оптоволоконної техніки: силових та оптичних кабелях; високовольтних вводах; трансформаторах; високовольтних ізоляторах; турбо-, гідрогенераторах та тягових електричних машинах, як на стадії виготовлення, так і в процесі експлуатації. Отримання практичних знань в області комп’ютерного моделювання та проектування електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних  систем з урахуванням впливу технології виготовлення та режимів експлуатації із використанням сучасних програмних продуктів і засобів дозволяє випускниками спеціалізації в повному обсязі відповідати вимогам сучасного ринку праці.

Можливості працевлаштування:

Випускники мають 100% працевлаштування в електротехнічних та електроенергетичних компаніях і організаціях усіх форм власності:  спеціалісти з експлуатації та діагностики електроізоляційних систем електроенергетичного обладнання АТ «Харківобленерго» (м. Харків), інженери-технологи  з виробництва електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем (ПрАТ «Завод «Південкабель» (м. Харків), Асоціація «Укркабель» (м. Киів), ПАТ «Одескабель» (м. Одеса), ПАТ УКРНІІКП (м. Бердянськ), ПАТ «Азовська кабельна компанія» (м. Бердянськ), ПАТ «Інтеркабель» (м. Київ), Слов’янський завод високовольтних ізоляторів (м. Слов’янск), ДП «Електроважмаш» (м. Харків)), шеф-інженери по нагляду за впровадженням та монтажем електроізоляційних, високовольтних силових та оптичних кабельних систем, інженери-випробувальники електротехнічних лабораторій.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/eikt/main-ua/

Назва спеціалізації:
141-03 Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії Контакти:

Кафедра автоматизації та кібербезпеки енергосистем.

Наша адреса: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», Електротехнічний корпус, ауд. 224;

Тел.: (057) 707-65-51 (кафедра),

067-768-08-38 (відповідальний за профорієнтаційну роботу Швець Сергій Вікторович).

Email: ae_khpi@ukr.net

Завідувач кафедри:

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор Гриб Олег Герасимович.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Очна форма: бакалавр (4 роки).

Заочна форма: бакалавр (4 роки).

Заочно-дистанційна форма: бакалавр (4 роки).

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи проектування релейного захисту енергосистем;
 • Автоматизація енергосистем;
 • Системи обліку та контролю якості електричної енергії;
 • Основи електропостачання та енергозбереження;
 • Електромагнітні та електромеханічні перехідні процеси.
Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» являє собою найбільш сучасну, універсальну й ґрунтовну програму підготовки кваліфікованих фахівців для вирішення виробничих задач електроенергетичної галузі.

Основу професійної підготовки фахівців складають фундаментальні знання у питаннях управління режимами роботи енергосистем, розподілі електричної енергії, особлива увага приділяється комп’ютерному проектуванню електричних систем і мереж, систем релейного захисту і автоматики, оперативно-диспетчерському управлінню системами електропостачання, а також автоматизації контролю та обліку електроспоживання.

Можливості працевлаштування:

Випускник кафедри є майбутнім інженером-електриком, енергетиком і фахівцем з автоматики та релейного захисту. Спеціалізація має універсальні властивості з працевлаштування та великі перспективи у кар’єрному зростанні:

– найбільш затребувані – високооплачувані фахівці служби релейного захисту та автоматики;

– фахівці з контролю режимів роботи цифрових підстанцій та магістральних повітряних ліній за допомогою БПЛА (безпілотних літальних апаратів);

– фахівці в енергогенеруючих та енергопостачальних компаніях, АЕС, ГЕС, ТЕС, енергоінспекціях, енергонагляді, управліннях електротранспорту, монтажно-налагоджувальних організаціях, проектно-конструкторських бюро;

– консультант супермаркету, менеджер з продажу електротоварів

Назва спеціалізації:
141-15 Технології кібербезпеки в електроенергетиці
Контакти:

Кафедра автоматизації та кібербезпеки енергосистем.

Наша адреса: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», Електротехнічний корпус, ауд. 224;

Тел.: (057) 707-65-51 (кафедра),

067-768-08-38 (відповідальний за профорієнтаційну роботу Швець Сергій Вікторович).

Email: ae_khpi@ukr.net

Завідувач кафедри:

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор Гриб Олег Герасимович.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Очна форма: бакалавр (4 роки).

Заочна форма: бакалавр (4 роки).

Заочно-дистанційна форма: бакалавр (4 роки).

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • – Програмно-апаратні засоби забезпечення інформаційної безпеки енергосистем;
 • – Захист інформації;
 • – Безпека комп’ютерних мереж.
Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Технології кібербезпеки в електроенергетиці» передбачає вивчення студентами всіх особливостей інтелектуальних електричних мереж нового покоління «Smart Grid» та їх захисту. Надаються необхідні знання для використання сучасних комп’ютерних технологій в галузі моніторингу стану мереж, підвищення живучості об’єднаних електричних систем в надзвичайних ситуаціях, застосування елементів штучного інтелекту та складових експертних систем при підтримці рішень оперативно-диспетчерської служби в умовах кіберзагроз.

Можливості працевлаштування:

Випускник кафедри є майбутнім фахівцем з кіберзахисту, інженером-електриком, енергетиком і фахівцем з автоматики та релейного захисту. Фахівець із захисту енергетичного кіберпростору завжди знайде гідне місце на ринку праці.

Існує можливість займати широке коло посад, серед яких є:

– фахівець з апаратно-програмного забезпечення силових елементів цифрових підстанцій та автоматизованих систем управління;

– найбільш високооплачувані фахівці служб інформаційної безпеки в енергогенеруючих та енергопостачальних компаніях, на АЕС, ГЕС, ТЕС;

– фахівець з інформаційної безпеки підприємств енергозбуту, органів державної влади, силових міністерств і відомств, податкової та митної служб, підрозділів захисту інформації підприємств і банківських установ;

– технік із системного адміністрування, фахівець з організації захисту інформації з обмеженим доступом, менеджер з телекомунікаційних послуг.

Назва спеціалізації:

Відновлювальні джерела енергії та техніка і електрофізика високих напруг

Контакти:

Кафедра інженерної електрофізики

НТУ «ХПІ», 61002, м. Харків, вул. Кирпичева, 2, (математичний корпус, 2-й під’їзд, 3 поверх).

(097)89-230-88, (050)134-43-63, (057)70-76-052

Email: iefkafedra@gmail.com

Завідувач кафедри:

Резинкін Олег Лук’янович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови;
 • Теоретичні основи електротехніки;
 • Електричні системи та мережі;
 • Техніка високих напруг;
 • Електрична частина станцій та підстанцій;
 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем;
 • Теоретичні основи теплотехніки;
 • Електричні апарати;
 • Високовольтні вимірювання;
 • Система автоматизованого проектування (САПР);
 • Математична фізика;
 • Надійність та діагностика електрообладнання;
 • Акумулювання та передача енергії;
 • Силова електроніка;
 • Енергетичне обладнання установок електроенергетики;
 • Основи проектування високовольтних імпульсних установок;
 • Біоенергетичні комплекси;
 • Вітрова енергетика;
 • Електрофізичні технологічні установки.
Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація є однією із найбільш затребуваних і перспективних у електротехнічній та електроенергетичній галузях. Це зумовлено тим, що вона пов‘язана з розробкою, проектуванням, дослідженням обладнання як традиційної так і відновлюваної електроенергетики. Для забезпечення конкурентоспроможності фахівців з відновлювальних джерел енергії та імпульсної високовольтної техніки, навчальний процес на кафедрі організовано відповідно до потреб ринку праці – окрім загальних дисциплін електротехнічного напрямку, навчання відбувається із застосуванням сучасних засобів та методів програмування. Студенти навчаються проектувати, виготовляти та експлуатувати установки, що використовують енергію сонця, вітру, землі, біомаси, а також розробляти високовольтне імпульсне випробувальне і технологічне обладнання: магнітно-імпульсне та електрогідравлічне, установки для знезараження води та обробки рідких продуктів харчування, спрямованого впливу імпульсних електромагнітних полів на біологічні об’єкти, устаткування і методи діагностики та сертифікації електрообладнання стратегічних об’єктів, систем блискавкозахисту та ін.

Можливості працевлаштування:

Перелік місць працевлаштування є широким і щорічно доповнюється. Наразі до нього входять, наприклад: Компанія «БУРЕНЕРГО», інжинірингова компанія «Золотий переріз», ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», НДКПІ «Молнія» НТУ «ХПІ», ПАТ «Завод «Південкабель», Державне підприємство Науково-дослідний інститут високих напруг, Інститут імпульсних процесів і технологій  НАН України, Акційне товариство  «Львівський ізоляційний завод», Державна установа «Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України», ООО «Харківенергоприлад», Національний науковий центр «Інститут метрології», Корпорація «Триол», ООО «Бост-теплосервіс», ООО «Спецтехніка-Україна», Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.И. Веркіна

Медіаконтент:

Посилання на різні медіа, які дозволяють  краще зрозуміти спеціальність

https://web.kpi.kharkov.ua/ief

https://www.youtube.com/channel/UCNpz78ABWkdDA3lwucc2zbQ

https://www.facebook.com/groups/iefkhpi/

https://t.me/iefkhpi

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Електроенергетика (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.