122 - Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи (Бакалавр, “Інноваційний кампус”)

Освітня програма «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи» передбачає спеціалізацію в сфері розробки програмного забезпечення інтелектуальних систем, технологій штучного інтелекту, обробки та аналізу даних. Програма орієнтована на партнерство із вітчизняними та закордонними закладами освіти та науки, приватним сектором, науковцями та практиками, участь в міжнародних програмах. Навчання здійснюється з застосуванням інноваційних педагогічних технологій, зокрема – проєктного підходу в навчальній лабораторії «Інноваційний кампус» НТУ «ХПІ», де студенти мають можливість оволодіти практичними навичками розробки та тестування програмного забезпечення, а також розвинути «soft skills», які необхідні сучасному фахівцю з інженерії програмного забезпечення для роботи в ІТ-компаніях та ІТ-підрозділах. Студентам доступні можливості проходження практики в ІТ-компаніях та участі в реальних проєктах, навчання англійською мовою. Програма враховує досвід провідних світових університетів, а також потреби ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

 

Докладніше: https://web.kpi.kharkov.ua/asu/spetsialnosti/bakalavriat/122-komp-yuterni-nauki/

Категорія: Позначка:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ (ІННОВАЦІЙНИЙ КАМПУС)»

Назва освітньої програми:

Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи

Контакти:

Кафедра програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління

Адреса: м. Харків, вул. Кирпичова,2, корпус У-2, 7 поверх.

Телефон: +380 (57) 707-65-20, 707-64-74

E-mail: piitu@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

Ph.D., доцент Копп Андрій Михайлович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр з комп’ютерних наук

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Алгоритмізація та програмування
 • Основи комп’ютерних наук та методів штучного інтелекту
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Операційні системи
 • Алгоритми та структури даних
 • Дискретна математика
 • Чисельні методи
 • Дослідження операцій
 • Бази даних
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Комп’ютерні мережі
 • Основи веб-розробки
 • Методи бізнес-аналізу для управління вимогами
 • Розподілені обчислення та хмарні сервіси
 • Архітектура та проєктування програмного забезпечення
 • Якість, тестування та підтримка програмного забезпечення
 • Основи кібербезпеки
 • Теорія прийняття рішень
 • Математичне моделювання та аналіз систем
 • Методи обчислювального інтелекту
 • Інтелектуальні системи управління та бази знань
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Управління ІТ-проєктами
Вибіркові навчальні траєкторії:

Характеристика вибіркового профілю:

Цей навчальний блок спеціалізується на вивченні Python для застосувань у Data Science, ШІ, обробці текстів і зображень, глибокому навчанні, та розробці чат-ботів. Він надає студентам інструменти для аналізу великих даних, розробки алгоритмів машинного навчання, автоматизації обробки природної мови та текстів, а також створення розуміючих візуальних систем, які можуть аналізувати і розуміти зображення. Курси глибокого навчання дозволяють розробляти складні моделі для прогресивних аналітичних рішень, а знання створення чат-ботів відкриває можливості для створення автоматизованих інтерактивних систем.

Вибіркові дисципліни:

 • Основи Python для Data Science
 • Штучний інтелект з Python
 • Прикладна обробка текстів та Text Mining у Python
 • Обробка зображень та комп’ютерний зір на Python
 • Прикладні задачі глибокого навчання на Python
 • Розробка інтелектуальних чат-ботів з Python

Особливості працевлаштування:

Перспективи працевлаштування включають позиції як аналітики даних, інженери з машинного навчання, спеціалісти з обробки природної мови, розробники комп’ютерного зору та конструктори глибоких нейронних мереж. Випускники також затребувані в індустрії розробки програмного забезпечення, де вони можуть спеціалізуватися на створенні розумних чат-ботів для різних платформ і сервісів. Відкриття від технологічних стартапів до великих корпорацій вимагають професіоналів з таким глибоким знанням Python та його застосуванням у сучасних технологічних рішеннях.

Характеристика вибіркового профілю:

Цей блок навчальних дисциплін покликаний надати студентам глибокі знання і практичні навички в сфері кібербезпеки та штучного інтелекту. Вивчаючи основи Python, студенти зможуть застосувати програмування для розв’язання задач кібербезпеки. Курси з етичного хакінгу та управління ризиками допоможуть розуміти та протидіяти потенційним загрозам. Заняття з основ ШІ в кібербезпеки, захисту та атаки даних розкривають методи захисту інформації та вразливості систем. Курс мережевої безпеки зосереджується на застосуванні ШІ для зміцнення захисту мережевих структур.

Вибіркові дисципліни:

 • Основи Python для ШІ
 • Етичний хакінг
 • Управління ризиками кібербезпеки
 • Основи ШІ та кібербезпеки
 • Захист та атака даних за допомогою
 • Мережева безпека та ШІ

Особливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати як спеціалісти з кібербезпеки, етичні хакери, аналітики безпеки, інженери з кібербезпеки, консультанти з питань безпеки, розробники систем безпеки та менеджери з кібербезпеки. Ці професії затребувані в різноманітних галузях, включаючи фінансові установи, урядові агенції, IT-компанії та консалтингові фірми, де їхні навички можуть використовуватися для захисту важливих даних і систем від кіберзагроз.

Характеристика вибіркового профілю:

Цей навчальний блок зосереджений на підготовці студентів до запуску та управління власним ІТ-бізнесом через розуміння основ підприємництва, бізнес-моделювання, прототипування, планування стартапів, інтернет-маркетингу та бізнес-аналітики. Курси надають знання та навички для розробки інноваційних бізнес-моделей, створення дієвих прототипів продуктів, планування стратегічного розвитку бізнесу, ефективного просування через цифрові канали, а також використання аналітичних інструментів для вимірювання успіху стартапів.

Вибіркові дисципліни:

 • Основи підприємництва
 • Бізнес-моделювання
 • Основи прототипування
 • Бізнес-планування стартапу
 • Інтернет-маркетинг
 • Бізнес-аналітика стартапу

Особливості працевлаштування:

Випускники цих курсів мають широкі можливості для працевлаштування в ролі підприємців, консультантів з бізнес-розвитку, менеджерів з маркетингу, бізнес-аналітиків або управлінців ІТ-стартапів. Ці навички високо цінуються в інноваційних індустріях та венчурному інвестуванні, де потрібне глибоке розуміння бізнес-процесів та здатність швидко адаптуватися до змін на ринку. Крім того, навички цифрового маркетингу та аналізу даних відкривають двері для кар’єри в онлайн-торгівлі та цифрових медіа.

Характеристика вибіркового профілю:

Цей освітній напрям розроблений для підготовки фахівців у галузі корпоративних інформаційних систем, охоплюючи все від розробки та баз даних до архітектури систем і управління проєктами. Студенти навчаються створювати масштабовані, ефективні корпоративні системи, що підтримують великі обсяги даних і високий рівень запитів, з особливим акцентом на забезпеченні безперебійної роботи та інтеграції з іншими бізнес-процесами. Курси також включають практичні аспекти проєктного менеджменту та формування команд, що є ключовими для успішного впровадження IT-проєктів у корпоративному середовищі.

Вибіркові дисципліни:

 • Розробка корпоративних інформаційних систем
 • Бази даних для корпоративних інформаційних систем
 • Архітектура корпоративних інформаційних систем
 • Проєктний практикум
 • Формування та розвиток команд ІТ-проєкту

Особливості працевлаштування:

Завдяки отриманим знанням і навичкам, випускники можуть працевлаштуватися як системні аналітики, архітектори корпоративних систем, розробники баз даних, проєктні менеджери або керівники IT-проєктів. Їхній професійний профіль підходить для роботи в різноманітних секторах, включаючи фінансові установи, технологічні компанії, урядові агенції та консалтингові фірми, де потрібні висококваліфіковані спеціалісти для розробки та управління складними інформаційними системами.

Особливості освітньої програми:
 • участь в міжнародних програмах обміну та стажуваннях;
 • проєктний підхід, peer-to-peer, гейміфікація в навчальній лабораторії «Інноваційний кампус» НТУ «ХПІ»;
 • участь у програмі подвійних дипломів з RWTH Aachen University (Німеччина);
 • можливість навчання англійською мовою;
 • скорочена форма навчання (після коледжу).
Можливості працевлаштування:
 • розробник програмного забезпечення (Software Engineer);
 • аналітик даних, дослідник даних (Data Analyst, Data Scientist);
 • розробник інтелектуальних систем (AI / Machine Learning Engineer);
 • бізнес-аналітик, системний аналітик (Business / IT Systems Analyst);
 • фахівець з управління ІТ-проєктами (Software / IT Project Manager);
 • та на інших посадах, пов’язаних з розробкою, супроводом та тестуванням програмного забезпечення, зокрема, інтелектуальних систем.
Медіаконтент:

Телеграм-чат: https://t.me/vstup_piitu_khpi/

Лендінг: https://piitu.education/

Веб-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/asu/uk/

Instagram: https://www.instagram.com/kafedra_piitu/

Facebook: https://www.facebook.com/piitu.kafedra

YouTube: https://www.youtube.com/@piitu_khpi

TikTok: https://www.tiktok.com/@piitu_khpi

Інформаційний чат-бот: https://t.me/AboutPIITU_bot

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Спрямованість:

Вища IT-освіта, Інноваційний кампус

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи (Бакалавр, “Інноваційний кампус”)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.