Відображається 1-12 з 34 результатів

 • Автомобілі та автомобільне господарство Бакалавр

  Автомобільний транспорт (бакалавр)

  Освітня програма розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями в області інженерної і наукової діяльності в галузі автомобільного транспорту, і орієнтована на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Бізнес-аналітика Бакалавр

  Бізнес-аналітика (Бакалавр)

  Бізнес-аналітика – система сучасних методів і методик формування обліково-аналітичної інформації для цілей прийняття управлінських рішень

   

  Освітня програма спрямована на підготовку фахівців у сфері бізнес-аналізу. У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок щодо організації і проведення бізнес-аналізу, а також вміння, що дозволяють їм: вести бухгалтерський облік на різних підприємствах як за національними стандартами обліку, так і за міжнародними стандартами обліку та фінансової звітності, складати та аналізувати звітність, використовувати комп’ютерні програми щодо ведення обліку, проведення бізнес-аналізу, узагальнювати інформацію і  формувати різні види аналітичної звітності, застосувати сучасні методи і методики формування обліково-аналітичної інформації для цілей прийняття управлінських рішень тощо

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Відновлювані джерела енергії та техніка і електрофізика високих напруг (Бакалавр)

  Відновлювальні джерела енергії – це: обладнання, що використовує природні ресурси, які мають невичерпні запаси енергії, а саме – енергію Сонця (фотоелектричні перетворювачі, геліоконцентратори та геліоустановки); енергію вітру (вітроенергетичні установки), енергію біомаси (біопаливо, біогаз); геотермальну енергію (теплові насоси), а також інші перспективні сучасні екологічно чисті енергетичні технології.

  Техніка і електрофізика високих напруг – це: сучасні електрофізичні технології для використання у галузях промисловості та сільського господарства; засоби забезпечення електромагнітної безпеки електронних приладів, комп’ютерних систем та мереж зв’язку; блискавкозахисту літальних апаратів, атомних електростанцій і інших технічних об’єктів; створення та експлуатації новітнього високовольтного обладнання.

   

  Освітня програма спрямована на оволодіння студентами сучасних знань і умінь щодо усіх видів відновлювальних джерел енергії, проектування енергетичних комплексів та удосконалення традиційних енергетичних систем за рахунок нових технологій.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Галузеве машинобудування (бакалавр)

  Освітня програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної діяльності за спеціальністю «Галузеве машинобудування» і орієнтована на формування широкого науково-технічного світогляду.

   

  КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

   

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Двигуни внутрішнього згоряння (Бакалавр)

  Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) є невід’ємною вагомою частиною енергетичного комплексу будь-якої розвиненої держави. Загальна потужність двигунів внутрішнього згоряння покриває понад 80% світового потенціалу механічної енергії. Галузь двигунобудування сьогодні швидко розвивається у напрямах використання нових конструкцій і технологій, альтернативних палив і матеріалів, методів проектування, керування, діагностики тощо. Для вирішення цих питань необхідною є підготовка фахівців відповідної кваліфікації, що володіють широким спектром сучасних знань.

   

  Програмою передбачено вивчення комплексу дисциплін, що забезпечують сучасний рівень комп’ютерної та всебічної фахової підготовки, яка дозволяє реалізувати себе в сферах проектування, технологічної підготовки виробництва, виготовлення, випробувань, експлуатації, діагностики та ремонтів перспективних двигунів, ефективно працювати в суміжних областях енергетики.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Експлуатація, діагностування та організація ремонту двигунів внутрішнього згоряння (Бакалавр)

  Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) є невід’ємною вагомою частиною енергетичного комплексу будь-якої розвиненої держави. Загальна потужність двигунів внутрішнього згоряння покриває понад 80% світового потенціалу механічної енергії. Галузь двигунобудування сьогодні швидко розвивається. Необхідною є підготовка фахівців відповідної кваліфікації, що володіють широким спектром сучасних знань.

   

  Програмою передбачено вивчення комплексу дисциплін, що забезпечують сучасний рівень комп’ютерної та всебічної фахової підготовки, яка дозволяє реалізувати себе в сферах випробувань, експлуатації, діагностики, сервісного обслуговування та ремонтів перспективних двигунів, а також проектування, технологічної підготовки виробництва, виготовлення ДВЗ, ефективно працювати в суміжних областях енергетики. Програма розрахована на випускників технікумів споріднених до енергетичного машинобудування спеціальностей.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Електричний транспорт (Бакалавр)

  Електричний транспорт (Бакалавр)

  Електрический транспорт – это название специализации специальности 141 – Электроэнергетика, электротехника и электромеханика в области  знаний       14 – Электрическая инженерия

   

  За спеціалізацією «Електричний транспорт» фахівців готує кафедра електричного транспорту и тепловозобудування. Вона має глибокі історичні коріння – заснована у 1892 р.  Творчий потенціал та інтелектуальна потужність університету формують фахівців з глибокими та різноманітними знаннями фундаментальних і інженерних дисциплін, а також інформатики та комп’ютерних технологій.

  Наші випускники працюють не тільки на залізницях (локомотиво- и вагонобудівні, ремонтні заводи та депо, метрополітени, системи їх електропостачання), але й в промисловості (енергетичне, автомобільне, сільськогосподарське машинобудування, промисловий та міський транспорт, об’єкти електроенергетики та електропостачання підприємств, міст та сіл).

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Електричні апарати (Бакалавр)

  Електричні апарати – це величезна група електротехнічних пристроїв, призначених для розподілення електричної енергії між споживачами; керування електроприймачами; захисту електричних мереж та електроприймачів від надструмів і перенапруг за неприпустимих або аварійних режимів роботи; захисту людей, майна і довкілля від згубної дії електричної енергії; зміни, регулювання, вимірювання та контролю електричних і не електричних параметрів різних пристроїв, машин, механізмів тощо в процесі виробництва, передачі, перетворення, розподілення та споживання електричної енергії.

   

  Спеціалізація «Електричні апарати» в рамках спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є однією із найбільш затребуваних й перспективних, оскільки сучасні електричні апарати являють собою надзвичайно потужну індустрію та динамічний ринок, які весь час розвиваються та потребують висококваліфікованих фахівців з даного напрямку.

  Термін підготовки складає:

  4 роки – для випускників шкіл та ліцеїв,

  3 роки для випускників технікумів та коледжів.

  Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном на другому рівні вищої освіти для отримання кваліфікації магістра.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Електричні машини (Бакалавр)

  Електричні машини (Бакалавр)

  Електричні машини – генератори і двигуни – це серця та мускули техносфери, без яких неможливе існування сучасного розвиненого суспільства. Електричні машини і супутні ним трансформатори електроенергії мають надзвичайно широке розповсюдження. Практично вся електроенергія у світі виробляється електричними генераторами, перетворюється і передається трансформаторами і споживається переважно різноманітними електричними двигунами, що забезпечують роботу значної частини усього того, що переміщується і обертається.

   

  Випускники кафедри «Електричні машини» в процесі освоєння однойменної освітньої програми бакалавра отримують глибокі професійні знання і практичні навички з електричних машин і апаратів, трансформаторів, електроніки і мікросхемотехніки, електроприводу, сучасних інформаційних технологій, систем автоматизованого проектування та ін. Одночасне освоєння сучасної комп’ютерної техніки дозволяє випускникові добре розбиратися в програмуванні і сучасних 3D програмах з розрахунків і проектування електричних машин, що допомагає їм в успішній кар’єрі в майбутньому.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Електричні системи і мережі (Бакалавр)

  Електричні системи і мережі – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Спеціалізація «Електричні системи та мережі» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців з проектування, монтажу, та експлуатації електричних систем та мереж.

   

  Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для здобувачів вищої освіти, які прагнуть стати фахівцями у сферах електроенергетики, електротехнічних та електромеханічних систем. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на фундаментальні знання та формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього фахівця. В процесі навчання студенти отримують повний комплекс знань щодо процесу передачі та розподілення електричної енергії від виробників електричної енергії до споживачів.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • Електричні станції (Бакалавр)

  Електричні станції (Бакалавр)

  Електричні станції – це класична спеціалізація з підготовки інженерів-електриків в галузі електроенергетики в частині процесу виробництва електроенергії на різних видах електростанцій, в т.ч. на поновлюваних (сонячних, вітрових та ін.) та широких фахівців в системах електропостачання різноманітних підприємств.

   

  Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра зі спеціалізації «Електричні станції» розроблена для здобувачів вищої освіти, які прагнуть стати фахівцями у сферах інженерної та наукової діяльності в електроенергетиці. Головною перевагою програми підготовки  є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала та вивчення  самих сучасних технологій виробництва, передачі і розподілу електроенергії, сучасного обладнання та схем побудови електричних станцій і підстанцій, інформаційних технологій проектування, систем контролю і керування енергетичними об’єктами, основ енергозбереження та охорони навколишнього середовища. Програма дає можливість далі навчатись на кваліфікаційному рівні магістра, крім основної, за будь-якою спеціалізацією спеціальності 141.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019
 • ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНА, КАБЕЛЬНА ТА ОПТОВОЛОКОННА ТЕХНІКА (БАКАЛАВР)

  Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка (Бакалавр)

  Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка – це унікальна можливість отримати комплексну підготовку в області основних принципів електричної інженерії для ефективно працюючих підприємств та динамічного ринку за єдиною спеціалізацією  в Україні!

  Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка – це набуття фахових знань та навичок кваліфіковано розробляти, впроваджувати та обслуговувати існуючи і новітні ефективні технології та електроізоляційні конструкції,  сучасні  силові кабельні системи для вітроенергетичних та фотоелектричних установок, захищені проводи для компактованих ліній електропередачі, оптичні кабелі для  структурованих кабельних систем.

   

  Інноваційний підхід до навчання та традиції  гарантують отримання базових та професійних знань. Будучи студентом, опануєте комп’ютерні та інформаційні технології. Як випускник, зможете звернутися до основ електроізоляційної техніки, монтажу  та експлуатації високовольтних силових та оптичних кабельних систем. Маєте виняткову перспективу наочно бачити передові технології, сучасні конструкції та технологічне обладнання.  Проведення   лабораторних занять, виконання курсових   проектів на філії кафедри  ПАТ «Завод «Південкабель» – одному із підприємств освітнього кластеру –  дає можливість набути унікальний практичний досвід, отримати рекомендації та гарантоване місце майбутньої роботи.

  Посилання:

  Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

  Вступ 2019