141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханіка (Бакалавр)

(2 відгуків)

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ “ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

 

Назва спеціалізації:

Електричні апарати

Контакти:

Кафедра «Електричні апарати», Електротехнічний корпус, 2-й поверх, к. 217, НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, м. Харків. Тел.: 057 707 6281, 050 653 4982, e-mail – yevhen.baida@khpi.edu.ua, a.m.grechko@gmail.com . Відповідальний за роботу з абітурієнтами – доцент Гречко Олександр Михайлович, моб. тел. 067 359 4696.

Завідувач кафедри:

Байда Євген Іванович, д.т.н., доцент.

Ступені вищої освіти випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Інформатика та програмування, Інформаційні технології
 • Теоретичні основи електротехніки, Теорія електромагнітного поля
 • Електричні машини, Основи електроніки, Основи електропривода
 • Основи метрології та електричних вимірювань, Основи електроенергетики
 • Електропостачання промислових підприємств та цивільних споруд
 • Системи автоматичного проектування, Технологія машинобудування
 • Електромеханічні апарати низької та високої напруги й комплектні пристрої
 • Мікропроцесори та мікроконтролери
 • Програмування мікроконтролерів, Мікропроцесорні пристрої
 • Електромагнітні апарати та індукційно-динамічні системи
 • Напівпровідникові комутаційні апарати та елементи автоматики
 • Моделювання електромеханічних систем
Характеристика спеціалізації:

Електричні апарати – це спеціалізація, яка охоплює величезну групу електро­технічних пристроїв, призначених для розподілення електричної енергії між споживачами; керування електроприймачами; захисту електричних мереж та електроприймачів від надструмів і перенапруг за неприпустимих або аварійних режимів роботи; захисту людей, майна і довкілля від згубної дії електричної енергії; регулювання, вимірювання та контролю електричних і неелектричних параметрів різних пристроїв, машин, механізмів тощо в процесі виробництва, передачі, перетворення, розподілення та споживання електричної енергії.

Спеціалізація «Електричні апарати» є однією із найбільш затребуваних й перспективних, оскільки сучасні електричні апарати являють собою надзвичайно потужну індустрію та динамічний ринок, які весь час розвиваються та потребують висококваліфікованих фахівців з даного напрямку.

Термін підготовки складає 4 роки – для випускників шкіл та ліцеїв та 3 роки для випускників технікумів та коледжів.

Спеціалізація пов’язана з проектуванням, розробкою, дослідженням, виробництвом, експлуатацією та маркетингом сучасної електричної апаратури з використанням комп’ютерних та інформаційних технологій.

Студенти набувають також компетентностей з експлуатації, організації та управління, інженерно-економічної, екологічної та комерційної діяльності, науково-дослідної роботи, вивчають комп’ютерне моделювання і комп’ютерну графіку, системи автоматизованого проектування, способи і методи економії електроенергії, автоматизовані системи керування технологічними процесами з використанням сучасних мікроконтролерів в промисловому виробництві, енергетиці на транспорті, в комунальному секторі, в побутовій сфері.

Кафедра «Електричні апарати» має потужний науково-педагогічний потенціал та оснащена найсучаснішою електричною апаратурою, цифровим вимірювальним обладнанням, мікропроцесорною, комп’ютерною та мультимедійною технікою, що забезпечує підготовку високоосвічених фахівців.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном на другому рівні вищої освіти для отримання освітнього ступеня магістра. Кафедра має плідні наукові та академічні зв’язки з низкою європейських універси­тетів та електротехнічних компаній, зацікавлених у навчанні, стажуванні та працевлашту­ванні кращих випускників нашої кафедри.

Можливості працевлаштування:

Випускники працевлаштовуються на провідних підприємствах України, у державних та приватних компаніях, що спеціалізуються на розробці, виробництві й продажу сучасної електричної апаратури та іншого електротехнічного обладнання.

Наші випускники працюють в НВО «Вертікаль» (керівник проекту), ДП завод «Електроважмаш» (завідувач відділу, начальник випробувально-дослідної станції), НТЦ «Харківрелекомплект» (керівник НТЦ, менеджери з продажу), ПАТ «Харківметропроект» (завідувач сектору), ВАТ «Електромашина», ВАТ «ХТЗ», ДП «Південна залізниця», ПАТ «Укртелеком», СКБ «Укрелектромаш», КП «Харківський метрополітен», ЗАТ «Струм», ЗАТ «Електрощит», ТОВ «Євроіндастрі», ТОВ «Харківліфт», ОКБ комплектних пристроїв «ЕЛКОР» тощо.

Медіаконтент:

Наш сайт http://web.kpi.kharkov.ua/ea/pro-kafedru/

Наша группа у https://www.facebook.com/groups/elapparaty#_=_

Наша презентация на https://www.youtube.com/watch?v=pM2nfFlqC7U&t=13s

Назва спеціалізації:

Електропобутова техніка

 

Контакти:

Кафедра «Електричні апарати», Електротехнічний корпус, 2-й поверх, к. 217, НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, м. Харків. Тел.: 057 707 6281, 050 653 4982, e-mail – yevhen.baida@khpi.edu.ua, a.m.grechko@gmail.com . Відповідальний за роботу з абітурієнтами – доцент Гречко Олександр Михайлович, моб. тел. 067 359 4696.

Завідувач кафедри:

Байда Євген Іванович, д.т.н., доцент.

Ступені вищої освіти випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Інформатика та програмування
 • Теоретичні основи електротехніки, Теорія електромагнітного поля
 • Електричні машини, Електричні апарати
 • Основи електроніки, Основи електропривода
 • Основи метрології та електричних вимірювань, Основи електроенергетики
 • Інформаційні технології
 • Електропостачання промислових підприємств та цивільних споруд
 • Системи автоматичного проектування
 • Основи електропобутової техніки
 • Технологія машинобудування
 • Електромеханічні апарати та розподільні пристрої побутового призначення
 • Електропобутова техніка
 • Програмування мікроконтролерів
 • Мікропроцесорні пристрої
 • Моделювання електромеханічних систем
 • Елементи автоматики в електропобутовій техніці
 • Сервісне обслуговування та ремонт електропобутової техніки
Характеристика спеціалізації:

Електропобутова техніка – це спеціалізація, яка охоплює величезну групу електротехнічних пристроїв що використовуються в побуті і призначені для полегшення домашніх робіт та створення комфорту в повсякденному житті людини. До електропобутової техніки відносяться кухонні прилади для приготування, механічної обробки та зберігання їжі, кліматична техніка, техніка санітарно-гігієнічного призначення, техніка для механізації робіт у побуті тощо, а також інтелектуальні системи розумного дому.

Спеціалізація «Електропобутова техніка» в рамках спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є однією із найбільш затребуваних і перспективних, оскільки сучасна електропобутова техніка являє собою надзвичайно потужну індустрію та динамічний ринок, які весь час розвиваються та потребують висококваліфікованих фахівців з даного напрямку.

Термін підготовки складає 4 роки – для випускників шкіл та ліцеїв та 3 роки для випускників технікумів та коледжів.

Спеціалізація пов’язана з проектуванням, розробкою, дослідженням, виробництвом, інсталяцією, експлуатацією, сервісним обслуговуванням, ремонтом та маркетингом сучасної електропобутової техніки та систем розумного дому з використанням комп’ютерних та інформаційних технологій.

Студенти набувають також компетентності з експлуатації, організації та управління, інженерно-економічної, екологічної та комерційної діяльності, науково-дослідної роботи, розробки та програмування мікропроцесорних пристроїв, вивчають комп’ютерне моделювання і комп’ютерну графіку, системи автоматизованого проектування, способи і методи економії електроенергії, автоматизовані системи керування технологічними процесами з використанням сучасних мікроконтролерів в побутовій сфері та в промисловому виробництві.

Кафедра «Електричні апарати» має потужний науково-педагогічний потенціал та оснащена найсучаснішою електричною апаратурою, цифровим вимірювальним обладнанням, мікропроцесорною, комп’ютерною та мультимедійною технікою, що забезпечує підготовку високоосвічених фахівців.

Студент, який пройшов підготовку за даною освітньою програмою та отримав диплом бакалавра, може продовжити навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном на другому рівні вищої освіти для отримання кваліфікації магістра. Кафедра має плідні наукові та академічні зв’язки з низкою європейських універси­тетів та електротехнічних компаній, зацікавлених у навчанні, стажуванні та працевлашту­ванні кращих випускників нашої кафедри.

Можливості працевлаштування:

Випускники працевлаштовуються на провідних підприємствах України, у державних та приватних компаніях, що спеціалізуються на розробці, виробництві, інсталяції, сервісному обслуговуванні, ремонті й продажу електропобутової техніки, систем розумного дому та іншого електротехнічного обладнання.

Наші випускники працюють у НВО «Вертікаль», ДП завод «Електроважмаш», НТЦ «Харківрелекомплект», ПАТ «Харківметропроект», ВАТ «Електромашина», ВАТ «ХТЗ», ДП «Південна залізниця», ПАТ «Укртелеком», ЗАТ «Струм», ЗАТ «Електрощит», ТОВ «Євроіндастрі», ОКБ комплектних пристроїв «ЕЛКОР», «МакДональдз Юкрейн Лтд» тощо.

Медіаконтент:

Наш сайт http://web.kpi.kharkov.ua/ea/pro-kafedru/

Наша группа у https://www.facebook.com/groups/elapparaty#_=_

Наша презентация на https://www.youtube.com/watch?v=pM2nfFlqC7U&t=13s

Назва спеціалізації:

Електричні машини

Контакти:

Кафедра електричних машин, електротехнічний корпус, к. 113, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», м. Харків. Тел.: (057)707-65-14; (057)707-65-77; (057)707-68-44, e-mail: lexfromkhar1@gmail.com, mvikemkpi@gmail.com, kemkpi113@gmail.com. Відповідальний за роботу з абітурієнтами – доцент Дунєв Олексій Олександрович, моб. тел. 096 909 11 04.

Завідувач кафедри:

Милих Володимир Іванович. Професор, доктор технічних наук, нагороджений знаком «Відмінник освіти України», член спеціалізованої вченої ради із захистів дисертацій, відповідальний редактор серії «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії» наукового видання «Вісник «НТУ ХПІ», керівник госпдоговірних і держбюджетних НДР, автор значної низки підручників, навчальних посібників, монографії, винаходів і наукових статей.

Ступені вищої освіти випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Електричні машини,
 • Електричні машини автоматики та побутової техніки,
 • Конструювання електричних машин,
 • Комп’ютерна графіка електричних машин,
 • Технологія виготовлення електричних машин,
 • Теплові, гідравлічні та аеродинамічні процеси в електричних машинах,
 • Моделювання електромеханічних систем,
 • Електромагнітні комп’ютерні розрахунки електричних машин,
 • Надійність електричних машин,
 • Випробування та діагностика електричних машин,
 • Експлуатація та ремонт електричних машин.
Характеристика спеціалізації:

Електричні машини – це спеціалізація, яка вивчає широкий спектр електромеханічних перетворювачів енергії: від потужних генераторів, що виробляють електричну енергію, до маленьких двигунів в мобільних пристроях, що створюють вібрацію. Електричні машини та трансформатори щільно інтегрувалися в наше повсякденне життя. Немає жодної галузі промисловості та побуту, де б не застосувались електричні машини і трансформатори самих різних розмірів та потужностей, а саме: в енергетиці, в сільському господарстві, в нафтогазовому комплексі, на транспорті, в авіації і космосі, в морському та річковому флоті, в медицині, в побутовій техніці у наших будинках.

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри працюють на підприємствах з проектування, виготовлення, експлуатації електричних машин  різноманітного призначення. Вони забезпечують виробництво як майстри дільниць, технологи, конструктори, випробувачі готових виробів на випробувальних станціях. Також супроводжують експлуатацію електричних машин, їх діагностику та ремонт. Випускники-бакалаври електромеханіки обіймають посади фахівців в службах головного енергетика, головного механіка, головного  конструктора, в електротехнічних та електромеханічних цехах та підрозділах , в галузевих наукових, проектних та проектно-конструкторських організаціях та  установах. Випускники кафедри працюють на промислових підприємствах різних галузей України та зарубіжжя, у науково-дослідних організаціях та конструкторських бюро, а також в організаціях, пов’язаних з виробництвом та розподіленням електроенергії. Значна частина випускників працює на обслуговуванні електрообладнання комунальної сфери. Найбільшими замовниками наших випускників є підприємства Харківщини: ДП «Завод «Електроважмаш», АТ «Електромашина», Харківське агрегатне конструкторське бюро, АТ «СКБ «Укрелектромаш», АТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», ДП «Завод ім. В.О. Малишева», ТОВ «Харківенергоремонт».

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/2485-2/

Назва спеціалізації:

Електричний транспорт

Контакти:

Кафедра електричного транспорту та тепловозобудування; НТУ «ХПІ», головний аудиторний корпус (ГАК), третій поверх, 316 аудиторія; +380577076530, +380577076367; +380509325679 etts-khpi@ukr.net

Завідувач кафедри:

Любарський Борис Григорович, професор, доктор технічних наук

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Інформаційні технології на електричному транспорті
 • Загальний курс електричного транспорту
 • Основи електроенергетики та електропостачання
 • Теорія електричної тяги
 • Моделювання об’єктів електричного транспорту
Характеристика спеціалізації:

Ми готуємо професіоналів зі створення і експлуатації електричного транспорту (електровози, електропоїзди, метропоїзди й інші) та систем його електропостачання (тягові електричні станції і мережі).

Підготовка студентів по цій спеціальності ведеться, орієнтуючись не лише на традиційні види електричного транспорту для залізниць, але і на перспективні – високошвидкісний колісний, а також високошвидкісний магнітолевітуючий.

Потребу у професіоналах цієї спеціальності відчувають провідні підприємства країни та світу, що створюють електрорухомий склад, а також  експлуатаційні та ремонтні підприємства «Укрзалізниці».

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри працюють на НВО «ДЕВЗ», ПАТ «КВЗ», Полтавському ТРЗ, ДП «Харківський метрополітен», ДП «Завод Електроважмаш», Харківському вагонобудівному заводі, в наукових і освітніх установах, залізничних депо, будують сучасні системи електропостачання швидкісних магістралей України.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/ett/kafrus/www.facebook.com/groups/506311323216346, https://www.instagram.com/kafedra_ett_ntu_khpi/, https://t.me/ntu_khpi_ett, https://vm.tiktok.com/ZMdVEnFhm/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

2 відгуки для Електромеханіка (Бакалавр)

 1. Про навчання на Кафедра “Електричні апарати” НТУ “ХПІ”

  Продовження серії публікацій відгуків наших випускників минулих років про навчання на Кафедра “Електричні апарати” НТУ “ХПІ”.

  Сьогодні пропонуємо відгук випускниці кафедри 2010 року групи ЕМБ-24А Татьяна Шерстюкова, що також закінчила навчання із червоним дипломом.

  “Разве человек в 15 лет может осознанно выбирать профессию? Мне кажется, нет. Моя мама училась в Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, и когда я заканчивала 10й класс, именно она предложила пойти сюда учиться. Я прошла подготовительные курсы и поступила на кафедру “Электрические аппараты”.
  Что изучали? Да много чего. Прошло уже 9 лет после окончания института, всего и не вспомнишь! Могу сказать, что благодаря абсолютно разностороннему подходу каждого преподавателя к обучению, приходилось соответственно по-разному и учиться. Кто-то был более требователен, кто-то – лоялен, но каждый преподаватель старался вложить знания о своем предмете. Не хочется никого лично выделять, но ребята, которые поступают, знайте – зав.каф. Борис Владимирович (Борис Клименко) никого из вас в обиду не даст и всегда чем сможет поможет! Boss в самом хорошем смысле этого слова! 🙂 Учеба в дальнейшем поиске работы, несомненно, помогла. Многие из нас начинали работать по специальности или близко к ней после 3-4-го курса. Я проработала менеджером по продажам, а затем и по закупкам, электрооборудования больше 12 лет. Могу смело сказать, что без образования в этой сфере мне было бы в разы тяжелее. Ведь приходилось консультировать клиентов и по техническим вопросам. Фраза для девочек: а когда мужчина на другом конце телефонного провода задает кучу для него непонятных вопросов, которые тебе приходится разжевывать – ооо, чувство собственной важности зашкаливает! Ну и комплименты твоим знаниям всегда приятны! 🙂
  Вывод: “Политех” дает неплохой старт в образовании. Разносторонне развиваясь, к концу учебы уже понимаешь – твое это или нет. И либо продолжаешь работать в этой сфере, либо ищешь для себя что-то другое. Но даже и в этом другом база знаний, полученная в “Политехе”, наверняка будет полезна!”

  Приглашаем и Вас на учебу на кафедру “Електричні апарати”!

 2. про навчання на Кафедра “Електричні апарати”

  Продовження серії публікацій відгуків наших випускників минулих років про навчання на Кафедра “Електричні апарати” НТУ “ХПІ”.

  Сьогодні пропонуємо відгук випускниці кафедри 2010 року групи ЕМБ-24А Татьяна Шерстюкова, що також закінчила навчання із червоним дипломом.

  “Разве человек в 15 лет может осознанно выбирать профессию? Мне кажется, нет. Моя мама училась в Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, и когда я заканчивала 10й класс, именно она предложила пойти сюда учиться. Я прошла подготовительные курсы и поступила на кафедру “Электрические аппараты”.
  Что изучали? Да много чего. Прошло уже 9 лет после окончания института, всего и не вспомнишь! Могу сказать, что благодаря абсолютно разностороннему подходу каждого преподавателя к обучению, приходилось соответственно по-разному и учиться. Кто-то был более требователен, кто-то – лоялен, но каждый преподаватель старался вложить знания о своем предмете. Не хочется никого лично выделять, но ребята, которые поступают, знайте – зав.каф. Борис Владимирович (Борис Клименко) никого из вас в обиду не даст и всегда чем сможет поможет! Boss в самом хорошем смысле этого слова! 🙂 Учеба в дальнейшем поиске работы, несомненно, помогла. Многие из нас начинали работать по специальности или близко к ней после 3-4-го курса. Я проработала менеджером по продажам, а затем и по закупкам, электрооборудования больше 12 лет. Могу смело сказать, что без образования в этой сфере мне было бы в разы тяжелее. Ведь приходилось консультировать клиентов и по техническим вопросам. Фраза для девочек: а когда мужчина на другом конце телефонного провода задает кучу для него непонятных вопросов, которые тебе приходится разжевывать – ооо, чувство собственной важности зашкаливает! Ну и комплименты твоим знаниям всегда приятны! 🙂
  Вывод: “Политех” дает неплохой старт в образовании. Разносторонне развиваясь, к концу учебы уже понимаешь – твое это или нет. И либо продолжаешь работать в этой сфере, либо ищешь для себя что-то другое. Но даже и в этом другом база знаний, полученная в “Политехе”, наверняка будет полезна!”

  Приглашаем и Вас на учебу на кафедру “Електричні апарати”!
  #GoKhPI

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.