142 - Енергетичне машинобудування

Енергетика (Бакалавр)

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ЕНЕРГЕТИКА» ЦЕ:

 • Двигуни внутрішнього згоряння
 • Експлуатація, діагностування та організація ремонту ДВЗ
 • Енергогенеруючі технології та установки
 • Комп’ютерна інженерія турбомашин
 • Теплові процеси в енергетичному обладнанні
 • Кріогенна та холодильна техніка

 

Шифр: 142.01B-1 Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ЕНЕРГЕТИКА»

 

Назва спеціалізації:

Двигуни внутрішнього згоряння

Контакти:

Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, НТУ “ХПІ”, Лабораторний корпус, 2 поверх, вул.Кирпичова, 2, м.Харків, Україна, 61002, +38 (057) 707-63-14, +38 (057) 707-68-48, dvs@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

Пильов Володимир Олександрович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Теорія ДВЗ;
 • Конструкції двигунів внутрішнього згоряння
 • Хімотологія та альтернативні палива;
 • Автоматичне регулювання ДВЗ;
 • Сучасні системи керування та засоби діагностики ДВЗ;
 • Екологія;
 • Інформаційні технології та САПР ДВЗ;
 • Технології виготовлення ДВЗ;
 • Випробування ДВЗ;
 • Перспективні енергетичні установки з ДВЗ та тюнінг;
 • Експлуатація, сервіс та ремонт ДВЗ.
Характеристика спеціалізації:

Кафедра готує фахівців за відповідними спеціалізаціями для виробничо-технічної, проектно-конструкторської, організаційно-керівної, науково-дослідної та педагогічної діяльності, в напрямах розробки, виробництва, забезпечення екологічних норм, а також експлуатації та ремонту усіх типів ДВЗ та гібридних силових установок, з урахуванням новітніх тенденцій розвитку світового моторобудування. В навчальний процес висококваліфікованими викладачами кафедри впроваджено оригінальні методики. Вони орієнтовані на рівень підготовки абітурієнтів сучасної середньої школи та націлені на активізацію творчої діяльності студентів. Передбачено можливість вивчення іноземних мов, стажування в університетах Німеччини, подальше навчання в магістратурі, у тому числі за програмою подвійних дипломів протягом року у Варшавській політехніці.

Можливості працевлаштування:

Існують значні потреби у фахівцях спеціалізацій кафедри в Україні та за кордоном: на заводах, в КБ, НДІ, на підприємствах з ремонту і обслуговування ДВЗ, в салонах з продажу автотехніки, на автобазах, тепловозних депо, машино-тракторних станціях, на суднах, підприємствах з добичі та транспортування нафти та газу тощо. При кафедрі діє аспірантура.

Медіаконтент:

Посилання на різні медіа, які дозволяють  краще зрозуміти спеціальність

http://web.kpi.kharkov.ua/diesel

www.facebook.com/KafDVS/

Назва спеціалізації:

Експлуатація, діагностування та організація ремонту ДВЗ

Контакти:

Кафедра двигунів внутрішнього згоряння, НТУ “ХПІ”, Лабораторний корпус, 2 поверх, вул.Кирпичова, 2, м.Харків, Україна, 61002, +38 (057) 707-63-14, +38 (057) 707-68-48, dvs@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

Пильов Володимир Олександрович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Теорія ДВЗ;
 • Конструкції двигунів внутрішнього згоряння
 • Хімотологія та альтернативні палива;
 • Автоматичне регулювання ДВЗ;
 • Сучасні системи керування та засоби діагностики ДВЗ;
 • Екологія;
 • Інформаційні технології та САПР ДВЗ;
 • Технології виготовлення ДВЗ;
 • Випробування ДВЗ;
 • Перспективні енергетичні установки з ДВЗ та тюнінг;
 • Експлуатація, сервіс та ремонт ДВЗ.
Характеристика спеціалізації:

Кафедра готує фахівців за відповідними спеціалізаціями для виробничо-технічної, проектно-конструкторської, організаційно-керівної, науково-дослідної та педагогічної діяльності, в напрямах розробки, виробництва, забезпечення екологічних норм, а також експлуатації та ремонту усіх типів ДВЗ та гібридних силових установок, з урахуванням новітніх тенденцій розвитку світового моторобудування. В навчальний процес висококваліфікованими викладачами кафедри впроваджено оригінальні методики. Вони орієнтовані на рівень підготовки абітурієнтів сучасної середньої школи та націлені на активізацію творчої діяльності студентів. Передбачено можливість вивчення іноземних мов, стажування в університетах Німеччини, подальше навчання в магістратурі, у тому числі за програмою подвійних дипломів протягом року у Варшавській політехніці.

Можливості працевлаштування:

Існують значні потреби у фахівцях спеціалізацій кафедри в Україні та за кордоном: на заводах, в КБ, НДІ, на підприємствах з ремонту і обслуговування ДВЗ, в салонах з продажу автотехніки, на автобазах, тепловозних депо, машино-тракторних станціях, на суднах, підприємствах з добичі та транспортування нафти та газу тощо. При кафедрі діє аспірантура.

Медіаконтент:

Посилання на різні медіа, які дозволяють  краще зрозуміти спеціальність

http://web.kpi.kharkov.ua/diesel

www.facebook.com/KafDVS/

Назва спеціалізації:

Енергогенеруючі технології та установки

Контакти:

Кафедра парогенераторобудування, вул. Фрунзе, 21, Харків, 61002, Україна, телефон: 057 707 66 10, e-mail: LabSGB@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

Єфімов Олександр В’ячеславович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Комп’ютерні науки в енергетиці;
 • Програмна інженерія в енергетиці;
 • Теплотехнічні вимірювання та прилади;
 • Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів; Технічна термодинаміка;
 • Гідрогазодинаміка;
 • Математичні методи та моделі енергетичного обладнання в розрахунках на електронних обчислюваних машинах;
 • Програмне забезпечення автоматизованого проектування;
 • Тепломасообмін;
 • Водопідготовка і водний режим котельних установок;
 • Топочні процеси та пристрої; Теплові та атомні електростанції;
 • Теплогідравлічні процеси в котлах та реакторах;
 • Парові та газові турбіни;
 • Технологія виробництва котлів і реакторів;
 • Основи конструювання котлів;
 • Автоматизація технологічних процесів енергогенеруючих об’єктів;
 • Реактори та парогенератори атомних електричних станцій;
 • Математичні основи систем автоматизованого проектування
Характеристика спеціалізації:

Бакалаври, які отримають освіту  за спеціалізацією «Енергогенеруючі технології та установки», здатні за допомогою сучасних комп’ютерних, інформаційних та інших передових технологій розраховувати, проектувати, експлуатувати, виготовляти, монтувати, налагоджувати та ремонтувати енергетичне устаткування та впроваджувати енергоефективні та енергозберігаючі технології в тепловій та ядерній енергетиці, промисловості, транспорті, комунально-побутовому та аграрному секторах економіки. Головною перевагою освітньої програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала.

Можливості працевлаштування:

Науково-дослідні, конструкторські, технологічні та виробничі підрозділи енергомашинобудівних фірм в Україні та за кордоном (Areva, Siemens, Westinghouse EC та подібні). Науково-дослідні установи НАН та галузевих міністерств України, країн ЄС, США, КНР. Університети України, країн ЄС, США, КНР. Теплові та атомні електростанції в Україні (НАЕК “ЕНЕРГОАТОМ”, Харківська ТЕЦ-5 та інші), країнах ЄС та Близького Сходу, КНР. Державні підприємства та приватні фірми, що займаються проектуванням, реалізацією та монтажем побутових енергогенеруючих установок (міськгаз, міські теплові мережі, будівельні супермаркети та інші)

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/pgs/uk/kafedra-parogeneratorobuduvannya

Назва спеціалізації:

Комп’ютерна інженерія турбомашин

Контакти:

Кафедра турбінобудування, адреса: ул. Кирпичова,2, Харків, 61002, Україна,
НТУ «ХПІ», телефон: 057 707 60 88, 057 707 63 11, e-mail: alpaus@ukr.net turbine_ntu_khpi@ukr.net

Завідувач кафедри:

Усатий Олександр Павлович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи програмування інженерних задач в енергетиці
 • Комп’ютерні технології в проектуванні
 • Технічна термодинаміка
 • Тепломасообмін
 • Теплотехнічні вимірювання та прилади
 • Газодинаміка турбомашин
 • Теплові розрахунки в турбомашинах
 • Газотурбінні установки
 • Розрахунки на міцність елементів турбомашин
 • Теорія компресорів
 • Змінні режими роботи газотурбінних установок
 • Теплові та атомні електричні станції
 • Конструкції парових та газових турбін
 • Комп’ютерне моделювання теплових схем турбоустановок (AxCYCLED)
 • Змінні режими роботи парових турбін
 • Технологія турбінобудування
Характеристика спеціалізації:

«Комп’ютерна інженерія турбомашин» це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» з підготовки сучасних інженерів-енергетиків з найширшим використанням комп’ютерних технологій при проектуванні, конструюванні і виробництві турбомашин різного призначення.

ОП «Комп’ютерна інженерія турбомашин» надає знання щодо конструкцій і основ проектування турбомашин, які використовуються в енергетиці, авіації, морському транспорті, металургії, газотранспорті, комунальному господарстві.

Метою освітньої програми є підготовка фахівців-інженерів для енергетичної галузі. Отримані комп’ютерні навички дозволяють професійно володіти сучасними програмами: AutoCAD, MathCAD, КОМПАС, SolidWorks, AxSTREAM, AxCYCLED, TurboOptProject та програмувати на мовах С і C++ в середовищі VisualStudio і QT. Виконання лабораторних робіт проходить в лабораторії з державним статусом «Національне надбання України».

Можливості працевлаштування:
Наші випускники працюють в наступних компаніях:
SoftInWay (США), АТ «Турбоатом», НТУ «ХПІ», «Нафтогаз України», НТУ «КПІ» ім. І. Сикорського, ПАТ «Турбогаз», «TDM», «Nicmas», НАН України, електростанціях, підприємствах  металургії, газового транспорту, комунального господарства та інші.
Медіаконтент:

Сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/turbine/ru/

ФБ: https://www.facebook.com/turbine2018/?ref=bookmarks

http://www.softinway.com/…/the-national-technical-universi…/

Назва спеціалізації:

Теплові процеси в енергетичному обладнанні

Контакти:

Кафедра турбінобудування, адреса: ул. Кирпичова,2, Харків, 61002, Україна,
НТУ «ХПІ», телефон: 057 707 60 88, 057 707 63 11, e-mail: alpaus@ukr.net turbine_ntu_khpi@ukr.net

Завідувач кафедри:

Усатий Олександр Павлович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи програмування інженерних задач в енергетиці
 • Комп’ютерні технології в проектуванні
 • Технічна термодинаміка
 • Тепломасообмін
 • Теплотехнічні вимірювання та прилади
 • Газодинаміка турбомашин
 • Теплові розрахунки в турбомашинах
 • Газотурбінні установки
 • Методи дослідження процесів теплообміну
 • Конструкція та міцність турбомашин
 • Тепло і масообмінні процеси, апарати та установки
 • Теплові та атомні електричні станції
 • Комп’ютерне моделювання теплових схем турбоустановок (AxCYCLED)
 • Вогнетехнічні процеси та установки
 • Змінні режими роботи парових турбін
Характеристика спеціалізації:

Теплові процеси в енергетичному обладнанні – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» з підготовки сучасних інженерів-теплоенергетиків з широким використанням комп’ютерних технологій і сучасних комп’ютерних програм для проектування теплоенергетичного обладнання. ОП «Теплові процеси в енергетичному обладнанні» надає знання щодо теплових процесів в теплотехнічному та енергетичному обладнанні, яке використовується у багатьох галузях промисловості. Метою освітньої програми є підготовка фахівців-інженерів, які мають знання щодо конструкцій теплоенергетичного обладнання та особливостей теплофізичних процесів в ньому, вміння моделювати теплофізичні процеси, проектувати теплоенергетичні установки різного призначення: теплообмінні апарати енергетичних установок, систем теплопостачання, холодильні і теплонасосні установки та інші.  Виконання лабораторних робіт проходить в лабораторії з державним статусом «Національне надбання України».  Комп’ютерна підготовка дає можливість оволодіти сучасними програмами: AutoCAD, MathCAD, КОМПАС, AxCYCLED і ін., отримати уміння програмувати на мовах С і C++ в середовищі Visual Studio і QT.

 

Можливості працевлаштування:
Наші випускники працюють в наступних компаніях:
SoftInWay (США), АТ «Турбоатом», НТУ «ХПІ», «Нафтогаз України», НТУ «КПІ» ім. І. Сикорського, ПАТ «Турбогаз», «TDM», «Nicmas», НАН України, електростанціях, підприємствах  металургії, газового транспорту, комунального господарства та інші.
Медіаконтент:

Сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/turbine/ru/

ФБ: https://www.facebook.com/turbine2018/?ref=bookmarks

http://www.softinway.com/…/the-national-technical-universi…/

Назва спеціалізації:

142.06

«Кріогенна та холодильна техніка»

Контакти:

Кафедра технічноїкріофізики,61002, м. Харків, вул. Кірпічова, 2, НТУ «ХПІ»,

Корпус У2, 6 поверх, кімн. 609 – 616. Тел.: 7076-330, 7076-730

Vadim.v.starikov@gmail.com
Завідувач кафедри:

Стариков Вадим Володимирович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Технічна термодинаміка;
 • Гідрогазодинаміка
 • Тепломасообмін;
 • Теоретичні основи холодильної та кріогенної техніки;
 • Компресорні та розширювальні машини;
 • Криогенні системи скраплення та розділення газових сумішей;
 • Інформаційні технології у кріогенній та холодильній техніці;
 • Сучасні низькотемпературні та кріогенні пристрої;
 • Пристрої та автоматизація холодильних та кріогенних систем;
 • Експлуатація, сервіс та ремонт холодильної техніки.
Характеристика спеціалізації:
Кріогенна та холодильна техніка – це техніка та технології для створення та використання наднизьких кріогенних температур (0 – 150 К) та помірного холоду (150 – 300 К). Метою програми є підготовка фахівців, здатних моделювати, розраховувати, проектувати, експлуатувати, виготовляти, монтувати, налагоджувати і ремонтувати устаткування та впроваджувати енергоефективні, енергозберігаючі та нанотехнології для кріогенної та холодильної техніки, систем кондиціонування та життєзабезпечення, кріобіології та кріомедицини, наукових досліджень.
Можливості працевлаштування:

Гарантоване працевлаштування (вже на старших курсах):

Наукові організації:  ФТІНТ, ІРЕХФТІІнститут кріобіології та кріомедицини

Промислові підприємства: фабрики морозива “Холодопром” і “Полюс“, Харківський м’ясокомбінат № 2Кисневий завод,  Харківський автогенний завод.

Комерційні фірми: “Кріокон“, “Інсолар“, “Ютам-Харків“, АТ “РОСС“, ТОВ “Європейське торгове обладнання”ДП “Електроніка”АТЗТ НВП “Холод”, ТОВ”Ексергія”, «Фриос»«Данфосс», “Кріотехніка, “Конвент-Плюс,“Експрес-клімат“, UBC group, “ТандемПлюс“, Компанія «ЄВРОКЛИМА»

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/krio

www.facebook.com/tkf.khpi.ua

https://www.youtube.com/watch?v=D8EUHPsK8Cg

https://www.youtube.com/watch?v=tpPe3MuYtZ0

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

142 Енергетичне машинобудування

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Енергетика (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *