142 - Енергетичне машинобудування

Енергетика (Бакалавр)

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ЕНЕРГЕТИКА (Двигуни та гібридні енергетичні установки транспортних засобів; Кріогенна та холодильна техніка; Теплові та ядерні енергоустановки і комп’ютерні технології техногенної енергобезпеки; Цифрова інженерія енергетичних машин та обладнання)» ЦЕ:

 • Двигуни та гібридні енергетичні установки транспортних засобів
 • Кріогенна та холодильна техніка
 • Теплові та ядерні енергоустановки і комп’ютерні технології техногенної енергобезпеки
 • Цифрова інженерія енергетичних машин та обладнання

 

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ЕНЕРГЕТИКА (Двигуни та гібридні енергетичні установки транспортних засобів; Кріогенна та холодильна техніка; Теплові та ядерні енергоустановки і комп’ютерні технології техногенної енергобезпеки; Цифрова інженерія енергетичних машин та обладнання)»

 

Назва спеціалізації:

Двигуни та гібридні енергетичні установки транспортних засобів

Контакти:

Кафедра двигунів та гібридних енергетичних установок, НТУ “ХПІ”, Лабораторний корпус, 2 поверх, вул. Кирпичова, 2, м.Харків, Україна, 61002, +38 (097) 992-90-56, +38 (066) 993-62-56, +38 (057) 707-63-14, +38 (057) 707-68-48, dvs@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

кандидат технічних наук, доцент Осетров Олександр Олександрович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Комп’ютерні технології в силових агрегатах транспортних засобів
 • Хімотологія та нуль-вуглеводневі джерела живлення
 • Системи автоматизованого проектування
 • Конструкції енергетичних установок транспортних засобів
 • Теорія двигунів внутрішнього згоряння
 • Електричні двигуни транспортних засобів
 • Динаміка та міцність силових агрегатів транспортних засобів
 • Експлуатація та ремонт силових агрегатів транспортних засобів
 • Транспортні засоби з двигунами та гібридними силовими установками
 • Випробування силових агрегатів транспортних засобів

 

Характеристика спеціалізації:

«Двигуни та гібридні енергетичні установки транспортних засобів» – напрям підготовки фахівців з проектування, діагностування, експлуатації та ремонту транспортної техніки з традиційними і гібридними енергетичними установками.
Навчальний процес передбачає отримання теоретичних знань і практичних навичок з використанням сучасних інформаційних технологій проектування, математичних і графічних пакетів (Delphi, Lazarus, AVL, Компас, SolidWorks, MatLAB та ін.), проведенням лабораторних робіт на моторних стендах кафедри та її філії на двох СТО, використанням технологій дуальної підготовки та ігрового проектування. На кафедрі діє студентський гурток з автомобільної електроніки.
Міжнародні зв’язки кафедри надають студентам можливості долучитися до програми Erasmus+, програми двох дипломів НТУ «ХПІ» і Варшавської політехніки

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри працюють на машинобудівних підприємствах, в КБ, НДІ, організаціях з продажу, ремонту та обслуговуванню техніки з двигунами та гібридними силовими установками, автобазах, тепловозних депо, машино-тракторних станціях, на суднах, підприємствах з добичі та транспортування нафти та газу тощо (АТ “Українські енергетичні машини”, ДП ХМЗ «ФЕД», ДП «Завод ім. Малишева», ДП «Харківський бронетанковий завод», ТОВ «Автомобільний Дом Соллі Плюс», ТОВ СП «В.М.С.», ТОВ «АТЛ», ТОВ «Харківський Автоцентр», ТОВ «Авто Граф М», СТО «Мотор-сервіс», компанія «Бавария Моторс» та інш.).

 

Медіаконтент:

Посилання на різні медіа, які дозволяють  краще зрозуміти спеціальність

http://web.kpi.kharkov.ua/diesel

www.facebook.com/KafDVS/

Назва спеціалізації:

«Кріогенна та холодильна техніка»

Контакти:

Кафедра технічноїкріофізики,61002, м. Харків, вул. Кірпічова, 2, НТУ «ХПІ»,

Корпус У2, 6 поверх, кімн. 609 – 616. Тел.: 7076-330, 7076-730

Vadim.v.starikov@gmail.com
Завідувач кафедри:

Стариков Вадим Володимирович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Технічна термодинаміка;
 • Гідрогазодинаміка
 • Тепломасообмін;
 • Теоретичні основи холодильної та кріогенної техніки;
 • Компресорні та розширювальні машини;
 • Криогенні системи скраплення та розділення газових сумішей;
 • Інформаційні технології у кріогенній та холодильній техніці;
 • Сучасні низькотемпературні та кріогенні пристрої;
 • Пристрої та автоматизація холодильних та кріогенних систем;
 • Експлуатація, сервіс та ремонт холодильної техніки.
Характеристика спеціалізації:
Кріогенна та холодильна техніка – це техніка та технології для створення та використання наднизьких кріогенних температур (0 – 150 К) та помірного холоду (150 – 300 К). Метою програми є підготовка фахівців, здатних моделювати, розраховувати, проектувати, експлуатувати, виготовляти, монтувати, налагоджувати і ремонтувати устаткування та впроваджувати енергоефективні, енергозберігаючі та нанотехнології для кріогенної та холодильної техніки, систем кондиціонування та життєзабезпечення, кріобіології та кріомедицини, наукових досліджень.
Можливості працевлаштування:

Гарантоване працевлаштування (вже на старших курсах):

Наукові організації:  ФТІНТ, ІРЕХФТІІнститут кріобіології та кріомедицини

Промислові підприємства: фабрики морозива “Холодопром” і “Полюс“, Харківський м’ясокомбінат № 2Кисневий завод,  Харківський автогенний завод.

Комерційні фірми: “Кріокон“, “Інсолар“, “Ютам-Харків“, АТ “РОСС“, ТОВ “Європейське торгове обладнання”ДП “Електроніка”АТЗТ НВП “Холод”, ТОВ”Ексергія”, «Фриос»«Данфосс», “Кріотехніка, “Конвент-Плюс,“Експрес-клімат“, UBC group, “ТандемПлюс“, Компанія «ЄВРОКЛИМА»

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/krio

www.facebook.com/tkf.khpi.ua

https://www.youtube.com/watch?v=D8EUHPsK8Cg

https://www.youtube.com/watch?v=tpPe3MuYtZ0

Назва спеціалізації:

Теплові та ядерні енергоустановки і комп’ютерні технології техногенної енергобезпеки

Контакти:

Кафедра парогенераторобудування, вул. Фрунзе, 21, Харків, 61002, Україна, телефон: 057 707 66 10, e-mail: LabSGB@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

Єфімов Олександр В’ячеславович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Комп’ютерні науки в енергетиці;
 • Програмна інженерія в енергетиці;
 • Теплотехнічні вимірювання та прилади;
 • Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів; Технічна термодинаміка;
 • Гідрогазодинаміка;
 • Математичні методи та моделі енергетичного обладнання в розрахунках на електронних обчислюваних машинах;
 • Програмне забезпечення автоматизованого проектування;
 • Тепломасообмін;
 • Водопідготовка і водний режим котельних установок;
 • Топочні процеси та пристрої; Теплові та атомні електростанції;
 • Теплогідравлічні процеси в котлах та реакторах;
 • Парові та газові турбіни;
 • Технологія виробництва котлів і реакторів;
 • Основи конструювання котлів;
 • Автоматизація технологічних процесів енергогенеруючих об’єктів;
 • Реактори та парогенератори атомних електричних станцій;
 • Математичні основи систем автоматизованого проектування
Характеристика спеціалізації:

Бакалаври, які отримають освіту  за спеціалізацією «Енергогенеруючі технології та установки», здатні за допомогою сучасних комп’ютерних, інформаційних та інших передових технологій розраховувати, проектувати, експлуатувати, виготовляти, монтувати, налагоджувати та ремонтувати енергетичне устаткування та впроваджувати енергоефективні та енергозберігаючі технології в тепловій та ядерній енергетиці, промисловості, транспорті, комунально-побутовому та аграрному секторах економіки. Головною перевагою освітньої програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала.

Можливості працевлаштування:

Науково-дослідні, конструкторські, технологічні та виробничі підрозділи енергомашинобудівних фірм в Україні та за кордоном (Areva, Siemens, Westinghouse EC та подібні). Науково-дослідні установи НАН та галузевих міністерств України, країн ЄС, США, КНР. Університети України, країн ЄС, США, КНР. Теплові та атомні електростанції в Україні (НАЕК “ЕНЕРГОАТОМ”, Харківська ТЕЦ-5 та інші), країнах ЄС та Близького Сходу, КНР. Державні підприємства та приватні фірми, що займаються проектуванням, реалізацією та монтажем побутових енергогенеруючих установок (міськгаз, міські теплові мережі, будівельні супермаркети та інші)

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/pgs/uk/kafedra-parogeneratorobuduvannya

Назва спеціалізації:

Цифрова інженерія енергетичних машин та обладнання

Контакти:

Кафедра турбінобудування, адреса: ул. Кирпичова,2, Харків, 61002, Україна,
НТУ «ХПІ», телефон: 057 707 60 88, 057 707 63 11, e-mail: alpaus@ukr.net turbine_ntu_khpi@ukr.net

Завідувач кафедри:

Усатий Олександр Павлович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи програмування інженерних задач в енергетиці
 • Комп’ютерні технології в проектуванні
 • Технічна термодинаміка
 • Тепломасообмін
 • Теорія парових турбін
 • Газотурбінні установки
 • Теорія компресорів
 • Теплові, атомні  та сонячні електричні станції
 • Конструкції парових та газових турбін
 • Комп’ютерне моделювання теплових схем турбоустановок (AxCYCLED)
 • Змінні режими роботи парових турбін
 • Технологія турбінобудування

 

Характеристика спеціалізації:

Профільна підготовка за блоком дисциплін «Цифрова інженерія енергетичних машин та обладнання» надає знання          з програмування та комп’ютерного моделювання і проектування сучасного енергетичного обладнання; з конструкцій парових і газових турбін, газотурбінних двигунів, промислового та енергетичного теплообмінного обладнання,  аналізу та розуміння термогазодинамічних процесів в цьому обладнанні; вміння використовувати отримані знання для проектувальних розрахунків енергетичного обладнання з використанням сучасних комп’ютерних програмних комплексів; з розуміння принципів роботи і експлуатації теплових, атомних, сонячних та вітроелектростанцій; вміння розраховувати теплові схеми електростанцій в цілому і окремого їх обладнання. Комп’ютерна підготовка дозволяє студентам отримати необхідні навички програмування і вміння користуватися сучасним математичним забезпеченням для автоматизованого проектування складних технічних систем і енергетичного обладнання. Отримані комп’ютерні навички дозволяють професійно володіти сучасними програмами: AutoCAD, MathCAD, КОМПАС, SolidWorks, AxSTREAM, AxCYCLED, TurboOptProject та навичками програмування мовами високого рівня. Виконання лабораторних робіт проходить в лабораторії з державним статусом «Національне надбання України».

Закріплення отриманих компетентностей відбувається шляхом навчальної практики, яка проводиться:           на турбінних заводах в конструкторських бюро та цехах з сучасним  станочним обладнанням з програмним управлінням;  в філії компанії «SoftInWay» (США) де створюється та використовується найсучасніше програмне забезпечення для турбобудівної та ракетної галузей; на електростанціях де використовується сучасне теплоенергетичне устаткування; на підприємствах комунальної енергетики з модерним високоекологічним обладнанням.

 

Можливості працевлаштування:

Наші випускники працюють в наступних компаніях:

SoftInWay (США), АТ «Українські енергетичні машини», НТУ «ХПІ», «Нафтогаз України», НТУ «КПІ» ім. І. Сикорського, ПАТ «Турбогаз», «TDM», «Nicmas», НАН України, електростанціях, підприємствах  металургії, газового транспорту, комунального господарства та інші.

 

Медіаконтент:

Сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/turbine/uk/

ФБ: https://www.facebook.com/alpausukr

Компанія SoftInWay : http://www.softinway.com/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

142 Енергетичне машинобудування

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Енергетика (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.