172 - Телекомунікації та радіотехніка

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА (Бакалавр)

Розробка сучасних технологій, засобів, способів і методів обробки, зберігання й обміну інформацією на відстані та застосування електромагнітних коливань і хвиль, зокрема в радіолокації та радіонавігації для контролю і керування машинами, механізмами та технологічними процесами в електронному, медичному обладнанні, вимірювальних пристроях та системах.

 

ДЛЯ ВСТУПУ ОБИРАЙТЕ:

 • КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА»
 • НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ПРОГРАМУВАННЯ У ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ (DevOps)»

 

 

Артикул: 172.02B Категорія: Позначка:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА» ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ:

Назва спеціалізації:

Телекомунікаційні системи та мережі

Контакти:

кафедра «Системи інформації імені В.О. Кравця», вул. Багалія, 13, Харків, Україна, 61002, к. 209, т. 057-70-76-451, e-mail: saa@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

ПУСТОВОЙТОВ ПАВЛО ЄВГЕНОВИЧ

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр (освітньо-професійна програма), магістр (освітньо-наукова програма)

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Основи електроніки
 • Теорія електричного зв’язку
 • Технічна електродинаміка
 • Обчислювальна техніка та мікропроцесори
 • Телекомунікаційні та інформаційні мережі
 • Теорія інформації та кодування
 • Електротехніка та електроніка
 • Інформатика
 • Комп’ютерна графіка
 • Лінії передачі
 • Архітектура комп’ютерних мереж
 • Системи передачі електрозв’язку
 • Системи документального електрозв’язку
 • Системи комутації в електрозв’язку
 • Системи зв’язку з рухомими об’єктами
 • Технологія автоматизованого проектування
 • Оптоелектронне обладнання телекомунікаційних систем
 • Системи доступу
 • Захист інформації в телекомунікаційних системах
 • Цифрова обробка сигналів
 • Радіорелейні і супутникові системи передачі

Характеристика спеціалізації:

Розробка сучасного програмно-апаратного забезпечення радіотехнічних і телекомунікаційних систем та мереж, забезпечення якості обслуговування інфокомунікаційних систем та мереж.

Кваліфікація: бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки

Конкурентні переваги навчання на нашій кафедрі: участь у Європейському гранті Erasmus+ “(dComFra), № 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP”; використання в освіті методології практичного навчання на базі створеної на кафедрі Академії CISCO та науково-методичного центру «Game Study”; можливість на бакалавраті стажування за кордоном – у Литві, Польщі, Чехії, Румунії, Австрії; участь в міжнародних олімпіадах з телекомунікацій та радіотехніки як можливість просування самого себе.

Можливості працевлаштування:

Випускники працюють на посадах електромонтера зв’язку, електромеханіка, інженера зв’язку, інженера мереж, розробника телекомунікаційних та інформаційно-комп’ютерних систем і мереж, радіоелектронних систем, систем управління, розробника і тестувальника програмного забезпечення систем телекомунікації та інформаційно-комп’ютерних систем.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/si/

Наш телеграм-канал:

https://t.me/applicant_CIT_NTUKhPI

Назва спеціалізації:

Засоби телекомунікації в інформаційно-комп’ютерних системах

Контакти:

кафедра «Автоматика та управління в технічних системах», вул. Кирпичова, 2, Харків, Україна, 61002, Електротехнічний корпус (ЕК), перший поверх, ліве крило, к. 51, т. 057-70-76-842 e-mail: kafedra.auts@kpi.kharkov.ua, auts@outlook.com

Завідувач кафедри:

КАЧАНОВ ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр (освітньо-професійна програма)

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Інформатика
 • Комп’ютерна графіка
 • Електроживлення систем зв’язку
 • Теорія електричних та магнітних кіл
 • Теорія цифрових автоматів
 • Теорія електричного зв’язку
 • Електротехніка та електроніка
 • Архітектура комп’ютерних мереж
 • Обчислювальна техніка та мікропроцесори
 • Теорія інформації та кодування
 • Конструювання та технологія виробництва систем телекомунікацій
 • Математичні основи телекомунікацій
 • Телекомунікаційні та інформаційні мережі
 • Елементи і пристрої систем телекомунікацій
 • Теорія імовірностей і математична статистика
 • Надійність і діагностування систем телекомунікацій
 • Захист інформації в телекомунікаційних системах
 • Цифрова обробка сигналів
 • Програмні засоби телекомунікаційних систем
 • Пристрої та засоби телекомунікаційних систем
 • Основи створення високонавантажених телекомунікаційних систем
 • Моделювання телекомунікаційних систем
 • Алгоритми і протоколи телекомунікаційних систем
 • Розподілені телекомунікаційні системи
 • Основи мобільних телекомунікацій

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація, за якою здійснюється підготовка фахівців у сфері проектування та експлуатації мереж телекомунікацій, телекомунікаційної апаратури. У сфері основних компетентностей – розробка проектів від локальних дротових та бездротових комп’ютерних мереж до комплексів транкінгового та мобільного зв’язку із використанням оптоволоконного, сотового, радіорелейного та космічного обладнання як для загального використання, так і для державних та банківських структур. Фахівець має володіти методами та засобами передачі інформації, комутації та захисту від несанкціонованого доступу.

Кваліфікація: бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки

Можливості працевлаштування:

Випускників, які підготовлені за спеціалізацією «Засоби телекомунікації в інформаційно-комп’ютерних системах», запрошують на підприємства, які проектують та монтують системи телекомунікацій (НВП «Хартрон-Аркос», СП “ЭкостарУкраина”, NIX SolutionsLtd., ТОВ НВП «Вертикаль», ВО “ОВЕН”, CDMA Ukraine, Maxymiser-Украина (Oracle) та ін.), та компанії, які активно використовують сучасні інформаційні технології (банки, оператори сотового зв’язку, Internet – провайдери, провайдери кабельного телебачення, телефонії).

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/auts/ua/

 

 

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ПРОГРАМУВАННЯ У ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ (DevOps)» ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ:

Назва спеціалізації:

Програмування у інфокомунікаційних системах (DevOps) (Небюджетна)

 

Контакти:

 • кафедра «Системи інформації імені В.О. Кравця»
 • Харків, Україна, 61002,
 • вул. Багалія, 13,
 • Вечірній корпус, к. 209,
 • т. 057-70-76-451, e-mail: pavlo.pustovoitov@khpi.edu.ua

 

Завідувач кафедри:

ПУСТОВОЙТОВ ПАВЛО ЄВГЕНОВИЧ

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Інформатика
 • Основи програмування
 • Теорія ймовірностей
 • Проектування та адміністрування комп’ютерних мереж
 • Мікросервісні архітектури
 • Методи та засоби захисту інформації у комп’ютерних системах
 • Технології та інструменти DevOps-практик
 • Налаштування  Jenkins та Sonar
 • Патерни проектування
 • Технології збору, зберігання та аналізу даних

 

Деякі дисципліни за вибором студента:
 • Управління конфігурацією проекту
 • Системний аналіз та моделювання систем
 • Теорія прийняття рішень
 • Системи контролю версій проекту
 • Управління IT-проектами
 • Веб-програмування
 • Програмування на Java Enterprise

  

Характеристика спеціалізації:

Організаціям, яким необхідні часті випуски інкрементів до програмного забезпечення, може знадобитися інженер DevOps. Методологія DevOps фокусується на стандартизації оточень розробки з метою швидкого перенесення програмного забезпечення через стадії CI/CD, сприяючи швидкому випуску версій. В ідеалі, системи автоматизації збирання і випуску повинні бути доступні всім розробникам в будь-якому оточенні, і у розробників повинен бути контроль над вибором оточення (версія БД, ОС та ін.), а інформаційно-технологічна інфраструктура повинна фокусуватись на задачах застосунка.

Завдання DevOps-інженерів – зробити процес розробки і постачання програмного забезпечення узгодженим з оточенням майбутньої експлуатації об’єднавши в єдину команду розробників, тестувальників та системних адміністраторів, що дозволяє організувати процеси, які далі можна автоматизувати за допомогою інструментів DevOps.

 

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати у IT сфері на посадах DevOps, системного адміністратора. Знання програмування та СУБД дозволять із легкістю змінювати свою лінію розвитку.

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/si/

Наш телеграм-канал:

https://t.me/applicant_CIT_NTUKhPI

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

17 Електроніка та телекомунікаці

Спеціальність:

172 Телекомунікації та радіотехніка

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Спрямованість:

Вища IT-освіта, Інженерно-технічна освіта

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.