051 - Економіка

Економіка (Бакалавр)

«ЕКОНОМІКА»

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з економіки розроблена для підготовки фахівців у різних сферах економіки. Головною перевагою програми є орієнтація на формування максимально широкого світогляду майбутнього фахівця, здатного вирішувати різнопланові економічні завдання на підприємствах усіх форм власності, в органах державного управління та місцевого самоврядування.

 

Шифр: 051.03B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ЕКОНОМІКА»

Назва спеціалізацій:

економіка та організація бізнесу, економіка підприємства, економіка підприємства сфери послуг, управління персоналом та економіка праці, економічна кібернетика, цифрова економіка

 

Контакти (спеціалізації економіка та організація бізнесу, економіка підприємства, економіка підприємства сфери послуг):

Кафедра економіки та маркетингу, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, корпус У1, 9 поверх, ауд. 902, тел. (057) 707-65-26; (057) 707-62-68,

e-mail: kpikafeim@gmail.com

Завідувач кафедри (спеціалізації економіка та організація бізнесу, економіка підприємства, економіка підприємства сфери послуг): доктор економічних наук, професор, Сисоєв Володимир Вікторович

 

Контакти (спеціалізації управління персоналом та економіка праці):

кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; корпус У-1, к. 1001, вул. Кирпичова 2, м. Харків, Україна, 61002; тел.: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53; е-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри (спеціалізація управління персоналом та економіка праці):

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

 

Контакти (спеціалізації економічна кібернетика, цифрова економіка):

Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Україна, 61002, м.Харків, НТУ”ХПІ”, вул. Кирпичова 2, Навчальний корпус У-2, 6 поверх, аудиторії 601- 605, +38 (057) 707 65 53  , vza@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри (спеціалізації економічна кібернетика, цифрова економіка):

Доктор економічних наук, професор Заруба Віктор Яковлевич

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • економіка підприємства
 • інформаційні системи і бази даних
 • управління персоналом
 • організація власного бізнесу
 • цифрова економіка
 • електронна комерція
 • економіка праці та соціально-економічні відносини
 • економіка інформації
 • управління трудовим потенціалом
 • потенціал і розвиток підприємства
 • інтернет-технології в бізнесі
 • мотивація персоналу
Характеристика спеціалізації:

професія економіста – це найбільш універсальна економічна спеціальність. Характерною особливістю даної програми є її міждисциплінарний характер, що надає випускникам можливість оволодіння широким колом компетентностей на основі системних знань про закономірності функціонування сучасної ринкової економіки та економічної політики, механізми прийняття рішень в виробничій, комерційній, інвестиційній та інноваційній діяльності підприємств та організацій з використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій. Конкурсна пропозиція пропонує абітурієнтам бюджетну та контрактну форму навчання для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері економіки бізнесу, управління персоналом, економічної кібернетики.

Можливості працевлаштування:

Випускники мають професійні можливості створення власного бізнесу та можуть обіймати посади: економіста промислового підприємства, економіста з обліку та аналізу господарської діяльності, економіста-аналітика, спеціаліста з кадрів та управління персоналом, економіста бізнес-процесів, економіста з управління капіталом та інвестиціями, економіста з праці, фахівця з інформаційних технологій та web-дизайну, економіста з матеріально-технічного забезпечення, економіста з планування і збуту в сфері виробництва та торгівлі, менеджера проектів і стартапів, економіста з ризик-менеджменту, економічного радника

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/spetsialnosti-2

http://web.kpi.kharkov.ua/ekmm/ekonomichna-kibernetyka

http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/abituriyentu

 

НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (НЕБЮДЖЕТНА): «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ»

 

Контакти:

Кафедра економіки та маркетингу, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, НТУ «ХПІ», корпус У1, 9 поверх, ауд. 902, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707 65 26;  (057) 707 62 68, (057) 707 61 22; e-mail: kpikafeim@gmail.com

 

Завідувач кафедри: Сисоєв Володимир Вікторович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: Бакалавр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Економіка підприємства

Міжнародна економіка

Сучасні інформаційні технології в економіці

Інвестиційна діяльність підприємства

Економіка інновацій

Економічний аналіз

Бізнес-планування

Сервісологія

Економіка торгівлі та сфери гостинності

Маркетинг послуг

Логістика сфери послуг

Економічні ризики та страхування

Економічний консалтинг

Потенціал і розвиток підприємства

Стратегія підприємства

 

Характеристика спеціалізації:

Конкурсна пропозиція «Економіка підприємств сфери послуг» розрахована на амбітних молодих людей, які розуміють потужний потенціал сфери послуг в розвитку підприємництва, її стратегічне значення для зростання економіки та бачать себе у майбутньому успішними фахівцями у сфері консалтингу, страхових та фінансових послуг, інжинірингу, послуг сфери розваг, а також послуг соціальної сфери.

Актуальність спеціалізації обумовлюється дефіцитом на ринку професіоналів, здатних забезпечити збільшення прибутковості та зменшення витрат компаній сфери ділових послуг, послуг сфери розваг та соціальної сфери.

Особливістю спеціалізації є формування системи професійних компетентностей з економіки сфери послуг, що охоплюють інформаційно-аналітичну, консультативну, управлінську та адміністративно-господарську діяльність.

Програма забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів з гнучким креативним мисленням, які здатні оптимізувати економічні процеси в сфері послуг, сформувати ефективну систему управління ними на основі сучасних наукових підходів та інформаційних технологій, розробляти рекомендації для підвищення ефективності діяльності підприємств сфери послуг.

 

Можливості працевлаштування:

Малі і великі підприємства сфери послуг; комерційні банки; департаменти соціальної політики та житлово-комунального господарства органів державної влади та місцевого самоврядування; страхові компанії; торгові та логістичні фірми; консалтингові фірми; підприємства сфери гостинності; підприємництво (власний бізнес).

Випускник конкурсної пропозиції «Економіка підприємств сфери послуг» може працювати на посадах: економіст; фахівець зі постачання, збуту, оплати праці, планування, ціноутворення, ефективності підприємництва, управління проектами та програмами у сфері послуг; бізнес-консультант; фахівець з розвитку бізнесу. Також спеціалісти в даній сфері мають необхідну кваліфікацію для започаткування власної справи (приватне підприємництво).

 
Медіаконтент:

Сайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/

Бізнес у сфері послуг: https://www.youtube.com/watch?v=iB8nH-NoLy8

Топ-8 бізнес-ідей у сфері послуг: https://www.youtube.com/watch?v=5e0rja87poM

Як формується ціна на товари та послуги: https://www.youtube.com/watch?v=9g_l_ax9i0o

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (НЕБЮДЖЕТНА): «ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ»

 

Контакти:

Кафедра економіки та маркетингу, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, НТУ «ХПІ», корпус У1, 9 поверх, ауд. 902, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, тел. (057) 707 65 26;  (057) 707 62 68, (057) 707 61 22; e-mail: kpikafeim@gmail.com

 

Завідувач кафедри: Сисоєв Володимир Вікторович

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників: Бакалавр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Економіка підприємства

Міжнародна економіка

Сучасні інформаційні технології в економіці

Інвестиційна діяльність підприємства

Економіка інновацій

Економічний аналіз

Бізнес-планування

Організація операційної діяльності

Капітал підприємства

Управління витратами та ціноутворення

Конкурентоспроможність бізнесу

Логістика

Економічні ризики та страхування

Економічна безпека бізнесу

Бізнес стратегія

Організація власного бізнесу

 

Характеристика конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція «Економіка та організація бізнесу» передбачає підготовку фахівців економіко-управлінського профілю з урахуванням особливостей та вимог сучасного етапу розвитку сфери бізнесу. Базується на вивченні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку національної та світової економік. В межах програми вивчаються теоретичні та практичні аспекти аналізу, моделювання та прогнозування впливу макро- та мікроекономічних показників на бізнес. Окрім цього студенти вивчають планування та створення власної справи, а також методи підвищення результативності діяльності бізнес-структур.

Програма навчання бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері економіки, бізнесу та бізнес-аналітики. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-економічного світогляду майбутнього професіонала.

Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки.

Програма ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів.

 

Можливості працевлаштування:

Малі і великі підприємства будь-якої сфери діяльності та форми власності; комерційні банки; департаменти економічного розвитку органів державної влади та місцевого самоврядування; страхові компанії; інвестиційні компанії; аналітичні центри; підприємництво (власний бізнес).

Випускник конкурсної пропозиції «Економіка та організація бізнесу» може працювати на посадах: економіст; фахівець зі збуту, оплати праці, планування, фінансової роботи, ціноутворення, ефективності підприємництва, бізнес-аналітик, фахівець з розвитку бізнесу, фахівець з креативного управління бізнесом. Також спеціалісти в даній сфері мають необхідну кваліфікацію для започаткування власної справи (приватне підприємництво).

 

Медіаконтент:

Сайт кафедри: http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/

10 цікавих фактів про бізнес: https://www.youtube.com/watch?v=HNKYtHjikTA

Як розпочати бізнес з нуля: https://www.youtube.com/watch?v=MrzkL1Cq_bA

ТОП 30 кращих бізнес ідей на 2019 рік: https://www.youtube.com/watch?v=xxVHOtI2rAo

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»

Назва спеціалізації:

Управління персоналом та економіка праці

 

Контакти:

кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин; корпус У-1, к. 1001, вул. Кирпичова 2, м. Харків, Україна, 61002; тел.: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53; е-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • економіка підприємства
 • основи менеджменту
 • економіка праці та соціально-трудові відносини
 • управління персоналом
 • управління трудовим потенціалом
 • нормування і організація праці
 • мотивування персоналу
 • методи прийняття управлінських рішень
 • конфліктологія
 • аудит персоналу
 • діагностика і планування діяльності організації
 • бізнес-планування
Характеристика спеціалізації:

особливість спеціалізації полягає в поєднанні економіки і менеджменту на всіх рівнях організації праці. Це універсальні фахівці, які поєднують в собі розуміння економічних процесів і лідерські якості, уміння працювати з людьми і формувати ефективну роботу з розвитку персоналу. Випускники цієї спеціалізації мають фундаментальну підготовку і практичні навички для ефективної роботи у всіх економічних підрозділах та підрозділах з управління персоналом підприємств та організацій різних форм власності. Це найбільш розповсюджена економічна спеціалізація на ринку праці нашої країни. Фахівці отримують необхідні знання і практичні навички, призначені для: виконання господарсько-економічних та управлінських функцій, обґрунтування та прийняття управлінських рішень, формування кадрового потенціалу підприємства, розвитку системи управління персоналом та підвищення ефективності функціонування підприємства

Можливості працевлаштування:

майбутня діяльність випускників пов’язана з престижними, високооплачуваними посадами у різних сферах економіки: економісти (економіст з планування, економіст-демограф, економіст-статистик, економіст з праці); менеджери (HR-менеджер, коучер, івент-менеджер, тренінг-менеджер, адміністратор офісу, мотиваційний спікер, менеджер освітніх і соціально-політичних проектів); професіонали в галузі праці і зайнятості (аналітик ринку праці та з питань професійної зайнятості, експерт із соціальної відповідальності бізнесу, інженер-нормувальник праці); професійні агенти із зайнятості та трудових контактів (рекрутер, спеціаліст з аутсорсингу персоналу, спеціаліст з лізингу персоналу); фахівці із соціального захисту населення (фахівець з соціального страхування, фахівець з вирішення трудових конфліктів, соціальний працівник)

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/spetsialnosti-2

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА»

Назва спеціалізації: Цифрова економіка

 

Контакти:

Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Україна, 61002, м.Харків, НТУ”ХПІ”, вул. Кирпичова 2, Навчальний корпус У-2, 6 поверх, аудиторії 601- 605, +38 (057) 707 65 53  , ekmm.khpi@gmail.com, vza@kpi.kharkov.ua

 

Завідувач кафедри:

Доктор економічних наук, професор Заруба Віктор Яковлевич

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

•         Маркетинг

•         Менеджмент

•         Фінанси підприємства

•         Бухгалтерський облік

•         Дослідження операцій

•         Прогнозування соціально-економічних процесів

•         Інформаційні системи і бази даних

•         Оптимізаційні методи та моделі

•         Технологія програмування

•         Основи web програмування

•         Імітаційне моделювання

•         Статистичний аналіз даних

•         Цифрова економіка

•         Системи підтримки прийняття рішень

•         Моделі економічної динаміки

•         Маркетинг інформаційних технологій та послуг

•         Цифрові технології в сфері фінансів

 

Характеристика спеціалізації:

Цифрова економіка є сучасним трендом, який виник у результаті останньої (4-ої) технологічної революції. ЇЇ обсяг у світі оцінюється у 4 трильйони доларів. В Україні прийнята концепція розвитку цифрової економіки на 2018-2021 роки. Очікується, що саме цифрова економіка буде основним джерелом росту ВВП України в найближчі роки. Вона буде потребувати все більшої кількості фахівців різного профілю.

Цифрова економіка передбачає цифрове відображення різних сфер людської діяльності зі створенням при цьому значного економічного та соціального ефектів.

Перевагами освітньої програми «Цифрова економіка» є отримання випускниками знань і навичок з використання нових цифрових технологій (електронні розрахунки і транзакції, хмарні обчислення, блокчейн, e-government), цифрових товарів та послуг, методів інтелектуального аналізу даних (Data Mining, Big Data, машинне навчання, штучний інтелект), а також їх застосування в управлінні, у виробництві, бізнесі, фінансових установах, електронної комерції.

За освітньою програмою «Цифрова економіка» готують фахівців, які повинні володіти сучасними знаннями як з економічних наук, так і з ІТ технологій. Програма спрямована на формування у майбутніх фахівців компетенцій, необхідних для швидкого розвитку цифрових технологій та їх впровадження в бізнесі, різних секторах промисловості та державному управлінні для підвищення їх ефективності, забезпечення сталого економічного розвитку країни, зростання благополуччя населення.

Можливості працевлаштування:

Випускники освітньої програми «Цифрова економіка» зможуть працювати в таких престижних компаніях, як наприклад, в міжнародній компанії «AB InBev Efes / Сан ІнБев Україна» -фахівцями і керівниками відділів фінансів, логістики, підтримки продажів, планування і аналізу ефективності виробництва, оптимізації бізнес-процесів, ІТ-фахівцями; в міжнародній IT-компанії «Ciklum» – ІТ-фахівцями, Data Scientist, менеджерами проектів; в міжнародній компанії «Філіп Морріс Україна» – ІТ-фахівцями, Data Scientist; в компанії «Tyco Electronics» (Мюнхен, Німеччина) – фахівцями відділу фінансового аналізу; в компанії «Будмен» – ІТ-фахівцями, а також на багатьох інших підприємствах.

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу аналітиків та розробників інтелектуальних систем аналізу даних підприємств, банків, страхових, консалтингових та ІТ-компаній, органів державного управління тощо.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/ekmm/

https://www.facebook.com/kafedraEKMM

https://uk.wikipedia.org/wiki/Економічна_кібернетика

 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ЭКОНОМИКА»

 

Название специализаций:

экономика и организация бизнеса; экономика предприятий сферы услуг, управление персоналом и экономика труда, экономическая кибернетика, цифровая экономика

 

Контакты (специализации – экономика и организация бизнеса; экономика предприятий сферы услуг):

 

Кафедра экономики и маркетинга, 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, корпус У1, 9 этаж, ауд. 902, тел. 057707 65 26; 057707 62 68

e-mail: kpikafeim@gmail.com

 

Заведующий кафедрой: доктор экономических наук, профессор, Сысоев Владимир Викторович

 

Контакты (специализация – управление персоналом и экономика труда):

кафедра менеджмента инновационного предпринимательства и международных экономических отношений; корпус У-1, к. 1001, ул. Кирпичева 2, г. Харьков, Украина, 61002; тел .: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53; е-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

 

Заведующий кафедрой:

доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич

 

Контакты  (специализации – экономическая кибернетика, цифровая экономика):

Кафедра экономической кибернетики и маркетингового менеджмента, Украина, 61002, г.Харьков, НТУ “ХПИ”, ул. Кирпичева 2 Учебный корпус У-2, 6 этаж, аудитории 601- 605, +38 (057) 707 65 53, vza@kpi.kharkov.ua

 

Заведующий кафедрой:

Доктор экономических наук, профессор Заруба Виктор Яковлевич

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

Бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:

• экономика предприятия

• информационные системы и базы данных

• управление персоналом

• организация собственного бизнеса

• цифровая экономика

• электронная коммерция

• экономика труда и социально-экономические отношения

• диагностика бизнес-процессов

• управление трудовым потенциалом

• потенциал и развитие предприятия

• интернет-технологии в бизнесе

• мотивация персонала

Характеристика специализации:

профессия экономиста – это наиболее универсальная экономическая специальность. Характерной особенностью данной программы является ее междисциплинарный характер, что дает выпускникам возможность овладения широким кругом компетенций на основе системных знаний о закономерностях функционирования современной рыночной экономики и экономической политики, механизмы принятия решений в производственной, коммерческой, инвестиционной и инновационной деятельности предприятий и организаций с использованием современных информационных ресурсов и технологий. Конкурсное предложение предлагает бюджетную и контрактную форму обучения для студентов, которые стремятся стать специалистами в области экономики бизнеса, управление персоналом, экономической кибернетики.

Возможности трудоустройства:

Выпускники имеют профессиональные возможности создания собственного бизнеса и могут занимать должности: экономиста промышленного предприятия, экономиста по учету и анализу хозяйственной деятельности, экономиста-аналитика, специалиста по кадрам и управлению персоналом, экономиста бизнес-процессов, экономиста по управлению капиталом и инвестициями, экономиста по труду , специалиста по информационным технологиям и web-дизайна, экономиста по материально-техническому обеспечению, экономиста по планированию и сбыта в сфере производства и торговли, менеджера проекте в и стартапов, экономиста по риск-менеджменту, экономического советника

Медиаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/golovna/

http://web.kpi.kharkov.ua/ekmm/ekonomichna-kibernetyka

http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/abituriyentu

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/spetsialnosti-z-2016

НЕБЮДЖЕТНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НЕБЮДЖЕТНОЕ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И ЭКОНОМИКА ТРУДА»

Название специализации:

Управление персоналом и экономика труда

 

Контакты:

кафедра менеджмента инновационного предпринимательства и международных экономических отношений; корпус У-1, к. 1001, ул. Кирпичева 2, г. Харьков, Украина, 61002; тел .: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53; е-mail: Kaf.mip-mev@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • экономика предприятия
 • основы менеджмента
 • экономика труда и социально-трудовые отношения
 • управление персоналом
 • управление трудовым потенциалом
 • нормирование и организация труда
 • мотивация персонала
 • методы принятия управленческих решений
 • конфликтология
 • аудит персонала
 • диагностика и планирование деятельности организации
 • бизнес-планирование
Характеристика специализации:

особенность специализации заключается в сочетании экономики и менеджмента на всех уровнях организации труда. Это универсальные специалисты, которые сочетают в себе понимание экономических процессов и лидерские качества, умение работать с людьми и формировать эффективную работу по развитию персонала. Выпускники этой специализации имеют фундаментальную подготовку и практические навыки для эффективной работы во всех экономических подразделениях и подразделениях по управлению персоналом предприятий и организаций различных форм собственности. Это наиболее распространенная экономическая специализация на рынке труда нашей страны. Специалисты получают необходимые знания и практические навыки, предназначенные для: выполнения хозяйственно-экономических и управленческих функций, обоснования и принятия управленческих решений, формирования кадрового потенциала предприятия, развития системы управления персоналом и повышения эффективности функционирования предприятия

Возможности трудоустройства:

будущая деятельность выпускников связана с престижными, высокооплачиваемыми должностями в различных сферах экономики: экономисты (экономист по планированию, экономист-демограф, экономист-статистик, экономист по труду); менеджеры (HR-менеджер, коучер, ивент-менеджер, тренинг-менеджер, администратор офиса, мотивационный спикер, менеджер образовательных и социально-политических проектов); профессионалы в области труда и занятости (аналитик рынка труда и по вопросам профессиональной занятости, эксперт по социальной ответственности бизнеса, инженер-нормировщик труда); профессиональные агенты по занятости и трудовым контактам (рекрутер, специалист по аутсорсингу персонала, специалист по лизингу персонала); специалисты по социальной защите населения (специалист по социальному страхованию, специалист по разрешению трудовых конфликтов, социальный работник)

Медиаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/bapm/uk/spetsialnosti-2

Небюджетное конкурсное предложение «Цифровая экономика»

Название специализации: Цифровая экономика

 

Контакты:

Кафедра экономической кибернетики и маркетингового менеджмента, Украина, 61002, г. Харьков, НТУ “ХПИ”, ул. Кирпичева 2 Учебный корпус У-2, 6 этаж, аудитории 601- 605, +38 (057) 707 65 53, ekmm.khpi@gmail.com, vza@kpi.kharkov.ua

Заведующий кафедрой:

Доктор экономических наук, профессор Заруба Виктор Яковлевич

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:

 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Финансы предприятия
 • Бухгалтерский учет
 • Исследование операций
 • Прогнозирование социально-экономических процессов
 • Информационные системы и базы данных
 • Оптимизационные методы и модели
 • Технология программирования
 • Основы web программирования
 • Имитационное моделирование
 • Статистический анализ данных
 • Цифровая экономика
 • Системы поддержки принятия решений
 • Модели экономической динамики
 • Маркетинг информационных технологий и услуг
 • Цифровые технологии в сфере финансов

 

Характеристика специализации:

Цифровая экономика является современным трендом, который возник в результате последней (четвёртой) технологической революции. Ее объем в мире оценивается в 4 триллиона долларов. В Украине принята концепция развития цифровой экономики на 2018-2021 годы. Ожидается, что именно цифровая экономика будет основным источником роста ВВП Украины в ближайшие годы. Она потребует все большего количества специалистов разного профиля.

Цифровая экономика предполагает цифровое отображение различных сфер человеческой деятельности с созданием при этом значительного экономического и социального эффектов.

Преимуществами образовательной программы «Цифровая экономика» является получение выпускниками знаний и навыков по использованию новых цифровых технологий (электронные расчеты и транзакции, облачные вычисления, блокчейн, e-government), цифровых товаров тв услуг, методов интеллектуального анализа данных (Data Mining, Big Data, машинное обучение, искусственный интеллект), а также их применение в управлении, в производстве, бизнесе, финансовых учреждениях, электронной коммерции.

По образовательной программе «Цифровая экономика» готовят специалистов, которые должны обладать современными знаниями как по экономическим наукам, так и с ИТ технологий. Программа направлена ​​на формирование у будущих специалистов компетенций, необходимых для быстрого развития цифровых технологий и их внедрения в бизнесе, различных секторах промышленности и государственном управлении для повышения их эффективности, обеспечения устойчивого экономического развития страны, роста благосостояния населения.

Возможности трудоустройства:

Выпускники образовательной программы «Цифровая экономика» смогут работать в таких престижных компаниях, например, в международной компании «AB InBev Efes / Сан ИнБев Украина»-специалистов и руководителями отделов финансов, логистики, поддержки продаж, планирование и анализа эффективности производства, оптимизации бизнес процессов, ИТ-специалистами; в международной IT-компании «Ciklum» – ИТ-специалистами, Data Scientist, менеджерами проектов; в международной компании «Филип Моррис Украина» – ИТ-специалистами, Data Scientist; в компании «Tyco Electronics» (Мюнхен, Германия) – специалистами отдела финансового анализа; в компании «Будмен» – ИТ-специалистами, а также на многих других предприятиях.

Выпускники программы способны выполнять профессиональную работу аналитиков и разработчиков интеллектуальных систем анализа данных предприятий, банков, страховых, консалтинговых и ИТ-компаний, органов государственного управления.

Медиаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/ekmm/

https://www.facebook.com/kafedraEKMM

https://uk.wikipedia.org/wiki/Економічна_кібернетика

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:

051 Економіка

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Економіка (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *