161 - Хімічні технології та інженерія

Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів (бакалавр)

Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів – одночасно і освітня програма, і конкурсна пропозиція (саме сюди Ви будете подавати заяви для вступу). Профілем підготовки є технології виробництва органічних речовин, харчових добавок, косметичних засобів та компонентів, барвників і люмінофорів, фармацевтичних засобів, духмяних та інших органічних речовин. Контроль якості та методи дослідження продуктів. А також розробка нових продуктів. Включає в себе наступні профілізації (блоки дисциплін по вибору):

 • Хімічні технології органічних речовин.
 • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобі.

Для того, щоб подати заяву на цю конкурсну пропозицію (освітню програму) Вам необхідно в електронному кабінеті знайти пропозицію «Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів».

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ: «ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН, ХАРЧОВИХ ДОБАВОК ТА КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ»  

Опис

Конкурсна пропозиція «Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів».

Освітня програма «Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів».

Спеціальність «Хімічні технології та інженерія».

Інститут Хімічних технологій та інженерії НТУ “ХПІ”.

Випускаюча кафедра органічного синтезу і нанотехнологій.

 

Для Вступу Вам необхідно подати заяву* на конкурсну пропозицію (освітню програму): «Технології органічних речовин, харчових добавок і косметичних засобів». *Саме на конкурсні пропозиції (освітні програми) Ви будете подавати заяви для Вступу в цьому році в своїх електронних кабінетах.

osvitnya-programa-tekhnologii-organichnykh-rechovyn-kharchovykh-dobavok-ta-kosmetychnykh-zasobiv-buklet-khpi-fdnc-2021

 

Завантажити .pdf

 

Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів включає наступні блоки дисциплін по вибору (профілізації):

Назва профілізації:

Хімічні технології органічних речовин

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:
 • Бакалавр
 • Магістр (освітньо-професійний рівень 1,4 роки)
 • Магістр (освітньо-науковий рівень 1,9 роки)
 • Доктор філософії (PhD)
Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Навчальний матеріал, який використовується для підготовки студентів, знаходиться на стику таких наук, як органічна, аналітична, колоїдна хімії, технологія органічних речовин, технологія тонкого органічного синтезу, проектування виробництв і фармацевтика. Фахівці отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності в хімічній промисловості, що сприяє підвищенню продуктивності праці, прискорює темпи впровадження інновацій на виробництві, підвищення конкурентоспроможності продукції органічного, нафтохімічного та фармацевтичного напрямку. В даний час промисловість органічного та нафтохімічного синтезу країни являє собою одну з стратегічних галузей економіки.

Характеристика профілізації:

Хімічні технології органічних речовин – це освітня програма (профілізація) спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Профілями підготовки ОП «Хімічні технології органічних речовин» є виробництво органічних речовин, їх синтез і каталіз, виробництво барвників і люмінофорів, фармацевтичних засобів, духмяних та інших органічних речовин.

Про профілізацію: метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих універсальних фахівців-інженерів, організація технологічних процесів, орієнтована на успішну діяльність хімічних, фармацевтичних виробництв, що спирається на теоретичні та практичні основи хімічної технології та інженерії, а також створення нових і вдосконалення перспективних хімічних технологій, з урахуванням таких актуальних питань у світі як: розширення сировинної бази, енергозберігаючих та маловідходних технологій і екологічної безпеки.

Можливості працевлаштування:

Види майбутньої діяльності випускників: організаційно-управлінська; технологічна, експлуатаційна, проектна; науково-дослідна; аналітична і експертна. Фахівці цієї профілізації потрібні у якості інженерів-технологів, експертів, співробітників лабораторій на підприємствах хімічного та нафтохімічного профілю, у якості співробітників лабораторій інших виробництв.

Наші фахівці працюють в різних організаціях:

 • Хімічна промисловість: ООО «Полімерприлад», «Завод хімічних реактивів»;
 • Парфумерно-косметична промисловість: ТК Procter & Gamble, ООО «Аромат»;
 • Фармацевтична промисловість: ФК «Здоров’я»;
 • Харчова промисловість: Nestle (ТОВ «Техноком» «Мівіна»), «Вітамакс», «Наша Марка»;
 • Органи санітарно-гігієнічного контролю;
 • Управління у справах захисту прав споживачів, сертифікація та контроль якості;
 • Науково-дослідні організації: Національний технічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України Державний науковий центр лікарських препаратів.
 • Та інші.

Студенти, які успішно завершили навчання, отримують можливість вступу до аспірантури.

Назва профілізації:

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобі

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:
 • Бакалавр
 • Магістр (освітньо-професійний рівень 1,4 роки)
 • Магістр (освітньо-науковий рівень 1,9 роки)
 • Доктор філософії (PhD)
Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Навчальний матеріал, який використовується для підготовки студентів, знаходиться на стику таких наук, як органічна, аналітична, колоїдна хімії, біологія, біохімія, технологія органічних речовин, технологія косметичних засобів, проектування виробництв і фармацевтика. Фахівці отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності в косметичній, хімічній промисловості та на виробництвах пов’язаних із харчовими добавками що сприяє підвищенню продуктивності праці, прискорює темпи впровадження інновацій на виробництвах та підвищує конкурентоспроможність продукції, що випускається. В даний час промисловість пов’язана із профілізацією «Хімічні харчових добавок та косметичних засобів» являє собою одну з стратегічних галузей економіки країни.

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів – профілізація спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Підготовку веде кафедра органічного синтезу і нанотехнологій.

Характеристика профілізації:

Унікальність профілізації хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів полягає в тому, що навчальний матеріал, який використовується для підготовки студентів, знаходиться на стику таких наук, як органічна, аналітична, колоїдна хімії, біохімія, біологія, FD&C технологій та косметичних засобів. Фахівці проходять підготовку з технологій виробництва харчових добавок і косметичних засобів різного призначення, а також з технологій, набувають практичних навичок в області аналізу харчових добавок і компонентів косметичних засобів, організації промислового виробництва даних продуктів.

Можливості працевлаштування:

Види майбутньої діяльності випускників: організаційно-управлінська; технологічна, експлуатаційна, проектна; науково-дослідна; аналітична і експертна. Фахівці цієї профілізації потрібні у якості інженерів-технологів, експертів, співробітників лабораторій на підприємствах харчового, косметичного та хімічного профілю, у якості співробітників лабораторій інших виробництв.

Наші фахівці працюють в різних організаціях:

 • Харчова промисловість: Nestle (ТОВ «Техноком» «Мівіна»), «Вітамакс», «Наша Марка»;
 • Парфумерно-косметична промисловість: ТК Procter & Gamble, ООО «Аромат»;
 • Фармацевтична промисловість: ФК «Здоров’я»;
 • Хімічна промисловість: ООО «Полімерприлад», «Завод хімічних реактивів»;
 • Органи санітарно-гігієнічного контролю;
 • Управління у справах захисту прав споживачів, сертифікація та контроль якості;
 • Науково-дослідні організації: Національний технічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України Державний науковий центр лікарських препаратів.

Студенти, які успішно завершили навчання, отримують можливість вступу до аспірантури

 

ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО:

НМТ/ЗНО для вступу на освітню програму “Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів”:

НМТ, що складається в 2022 році:

 1. українська мова;
 2. математика;
 3. історія України.

Або ЗНО 2019-2021 років відповідно до переліків ЗНО зазначених в правилах прийому (станом на рік складання ЗНО).
Або вступ за результатами індивідуальної усної співбесіди для абітурієнтів з особливо небезпечних територій.

 

Відео про випускаючу кафедру:

 

Більше інформації на наших сторінках:

Сайт Сторінка Facebook Паблік Instagram

 

Наші контакти:

 • випускаюча кафедра: «Органічного синтезу і фармацевтичних технологій»
 • адреса:  61002, Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», Технічний корпус, 3 поверх, 15 к.
 • тел.: +38 (063) 471-27-05, +38 (096) 411-99-96
 • сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/nanochem/
 • email: valeriya.ananieva@gmail.com

 


Вам також буде цікаво!

Освітня програма: «Фармація, промислова фармація»

Новини випускаючої кафедри:

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів (бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.