161 - Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології неорганічних речовин; Керамічні, композиційні, скло- та наноматеріали для техніки, будівництва, медицини та арт-дизайну; Технологія одержання функціональних виробів і матеріалів з полімерів та еластомерів; Технологія полімерів для медичної, фармацевтичної, харчової галузей та побуту; Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить) (бакалавр)

Освітня програма «Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології неорганічних речовин; Керамічні, композиційні, скло- та наноматеріали для техніки, будівництва, медицини та арт-дизайну; Технологія одержання функціональних виробів і матеріалів з полімерів та еластомерів; Технологія полімерів для медичної, фармацевтичної, харчової галузей та побуту; Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить)» є базовою для хімічної промисловості України. Навчання за цією програмою дає можливість вивчати способи і процеси виробництва продуктів, що відбуваються за участю хімічних перетворень технічно, економічно та соціально доцільним шляхом.

 

БЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ: «Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології неорганічних речовин; Керамічні, композиційні, скло- та наноматеріали для техніки, будівництва, медицини та арт-дизайну; Технологія одержання функціональних виробів і матеріалів з полімерів та еластомерів; Технологія полімерів для медичної, фармацевтичної, харчової галузей та побуту; Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить)»

 

Опис

Назва спеціалізації:

Хімічні технології неорганічних речовин

Контакти:

Кафедра “Хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології”. м. Харків, вул. Кирпичова, 2, технічний корпус, 2 поверх. Тел. (057) 707 66 97; (067) 973-58-54; е mail: xtnr.k.e@gmail.com

Завідувач кафедри:

Казаков Валентин Васильович, д.т.н., доцент

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Теоретичні основи технологій неорганічних речовин,
 • Технології питної води та водопідготовка у виробництвах неорганічних речовин,
 • Хімічні технології неорганічних речовин,
 • Каталіз в хімії та хімічній технології,
 • Устаткування галузі,
 • Технології мінеральних добрив та солей,
 • Технології зв’язаного азоту та мінеральних кислот,
 • Технології соди, лугів та глинозему

Характеристика спеціалізації:

спеціалізація «Хімічні технології неорганічних речовин» є однією з найбільш перспективних спеціалізацій за якими відбувається підготовка бакалаврів в НТУ «ХПІ». В процесі навчання студенти отримують знання з дисциплін загальної підготовки (вища математика, фізика, загальна та неорганічна хімія, екологія та ін.) та з дисциплін професійної підготовки за спеціалізацією, що дозволить їм в подальшій трудовій діяльності проводити розробку, оптимізацію і управління технологічними процесами хімічної переробки сировинних мінеральних компонентів на цільові продукти; здійснювати експертизу технологічних процесів з метою їх інтенсифікації та зменшення впливу полютантів на довкілля; проводити аналітичний контроль складу, структури і властивостей сировинних компонентів, проміжних речовин, цільових продуктів технологічних процесів; проводити проектування та розрахунки промислового обладнання. Перевагами спеціалізації є перспективність, великий попит на спеціалістів, унікальність отриманих знань.

Можливості працевлаштування:

технолог на хімічних, фармацевтичних, харчових, аграрних та інших підприємствах будь-якої форми власності; менеджер хімічної і харчової технології; спеціаліст з якості продукції; експерт в державній службі з надзвичайних ситуацій, на об’єктах військового, оборонного комплексу та митницях; фахівець з оптової торгівлі хімічною продукцією.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/xtnv

 

Назва спеціалізації:

Керамічні, композиційні, скло- та наноматеріали для техніки, будівництва, медицини та арт-дизайну

Контакти:

Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей,

адреса, НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна 61002

Телефон: (057) 707-63-92, e-mail: pyarn11@ukr.net

Завідувач кафедри:

Пітак Ярослав Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 1. Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 2. Теплові процеси в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів
 3. Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 4. Кристалографія та мінералогія
 5. Механічне обладнання підприємств
 6. Теплотехнічне обладнання підприємств
 7. Виробництво кераміки та вогнетривів
 8. Виробництво скла, емалей, захисних покриттів
 9. Виробництво в’яжучих матеріалів
 10. Інформаційні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 11. Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
 12. Ресурсо- та енергозбереження в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Характеристика спеціалізації:

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

 • це випробуваний часом та завжди актуальний напрямок хімічного матеріалознавства з необмеженими можливостями для інновацій і подальшого розвитку;
 • це гарантоване працевлаштування, творча праця та висока зарплатня на сучасних, стабільно працюючих підприємствах галузі, що постійно розвиваються;
 • це знання, вміння і досвід, необхідні для створення керамічних, композиційних в’яжучих, скловидних і гібридних матеріалів та покриттів для будівельної індустрії, машинобудування, ядерної енергетики, космосу і авіації, вогнетривів для металургії, монокристалів і наноматеріалів для високих технологій; керамічних та склокристалічних імплантатів для і медицини (стоматології та ортопедії);
 • це прогресивні технології виробництва традиційних, новітніх та унікальних матеріалів для потреб сучасної науки і техніки, розвитку промисловості та життєзабезпечення суспільства;
 • це професіоналізм професорсько-викладацького складу кафедри,
  100 % якого представлені докторами і кандидатами наук за даною спеціалізацією.

Якщо Ви мрієте стати успішними висококваліфікованими фахівцями: науковцями, підприємцями, або волієте створити власну справу – Ваш шлях до успіху починається у нас.

Можливості працевлаштування:

Кафедра плідно співпрацює щодо працевлаштування випускників з багатьма підприємствами та науково – дослідними закладами:

ПРАТ «Zeus Ceramica»

 • ПРАТ «Харківський плитковий завод» у складі Golden Tile Ceramic group
 • ТОВ «Cersanit Invest»
 • ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»
 • НТЦ «Інститут монокристалів» АН України
 • ПАТ «Український НДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного»
 • ПАТ «Полтавський завод медичного скла»
 • ТОВ «Керамейя»
 • ПРАТ «Geberit Ceramic Production»
 • ПАТ «Біомедскло»
 • АТ «Стома»
 • ПАТ «Південьцемент» групи  Dyckerhoff
 • ПАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ» та інші.

На початковому етапі випускники кафедри працюють на посадах інженерно-технічного персоналу підприємств: технологами, майстрами та начальниками ділянок і цехів, а також науковими співробітниками в наукових установах: спецыалыстами- розробниками іноваційних технологій та дослідниками нових матеріалів для техніки, промисловості і медицини. Чимало випускників стали успішними керівниками виробництв, відомими вченими та провідними фахівцями міжнародних компаній. Наші дипломовані спеціалісти також знаходять себе як менеджери технічних відділів, консультанти торгівельних компаній, експерти консалтингових фірм, служб екологічного моніторингу і митного контролю, фахівці з сертифікації продукції тощо.

Докладніше про можливості працевлаштування на сторінці сайту кафедри

http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/ru/trudoustrojstvo/
Медіаконтент:

Для кращого розуміння спеціалізації запрошуємо відвідати сайт кафедри

http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/ru/podrobnee-o-spetsialnosti/

http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/uk/vydeoteka-kafedry-2/

https://www.facebook.com/pg/ceramicskhpi/photos/?ref=page_internal

а також передивитись відео з підприємств і наукових установ, де працюють наші випускники:

https://goldentile.com.ua/ru/about-us/

http://www.zeusceramica.com/ru/about

https://kerameya.com.ua/

https://www.geberit.ua/ru/

http://www.medicalglass.com.ua/

http://www.isc.kharkov.com/

https://www.kipt.kharkov.ua/

Назва спеціалізації:

Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить

Контакти:

Кафедра органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить, Харків НТУ “ХПІ”вул. Кирпичова, 2,  +380663946760; +380504026223, 0577076863, 0577076929,  kafedratpkm@gmail.com

Завідувач кафедри:

Циганков Олександр Валерійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

– Основи хімії та фізики полімерів;

– Основи технології полімерів;

– Полімери на основі рослинних олій;

– Фізико-хімія пігментів;

– Основи колориметрії;

– Хімія та технологія плівкоутворювачів;

– Основи фізико-хімії та технології пігментованих лакофарбових матеріалів;

– Фізико-хімія формування полімерних покрить;

– Художні та друкарські фарби;

– Обладнання виробництва полімерних композиційних матеріалів;

– Основи біохімії у технології одержання полімерних покрить;

– Біологічно орієнтовані сполуки;

– Відновлювальна сировина хімічних технологій.

Характеристика спеціалізації:

Єдина спеціалізація в Україні, за якою відбувається універсальна класична та сучасна підготовка фахівців у сфері технологій виробництва полімерів (основної складової лакофарбових матеріалів); у сфері технологій виробництва лакофарбових матеріалів; у сфері технологій одержання захисно-декоративних полімерних покрить.

Лакофарбова промисловість є реальним сектором економіки України та провідною частиною хімічної промисловості, яка перебуває в стані постійного розвитку.

Фахові знання, які надає спеціалізація, є поєднанням класичних та сучасних світових тенденцій розвитку хімічних технологій, що забезпечує широку можливість працевлаштування. Протягом навчання індивідуальний та інтерактивний підхід до кожного студента (з урахуванням їх особистих інтересів) з метою формування здатностей прогнозування властивостей полімерних матеріалів і покрить та застосуванням новітніх екологічних технологій у виробництві; додаткова можливість займатися науково-дослідною роботою в сфері органічної та біохімії; практика на провідних підприємствах із сертифікованими лабораторіями з можливістю дуальної форми освіти.

Перспективне працевлаштування:
 • На підприємствах із виробництва лакофарбової продукції (більш 200 в Україні);
 • На підприємствах, що пов’язані з одержанням захисно-декоративних полімерних покрить у сфері таких технологій: оздоблення і дизайн у будівництві та архітектурі з застосуванням сучасних технологій декорування; одержання захисно-декоративних покрить із застосуванням сучасних технологій фарбування у машино-,турбіно-, літакобудуванні, електротехнічній та меблевій промисловості.
 • На підприємствах поліграфічної промисловості з застосуванням технологій високошвидкісного друку;
 • На станціях технічного обслуговування автомобілів із застосуванням технологій ремонтного фарбування;
 • У лабораторіях метрологічного контролю та сертифікації;
 • У чисельних комерційних структурах, що спрямовані на менеджмент лакофарбової продукції;
 • На чисельних підприємствах малого та середнього бізнесу, що пов’язані з виготовленням та застосуванням полімерних композиційних матеріалів, з виробництвом металевих, дерев’яних та полімерних меблів, вікон, дверей, усіх видів пакувальної продукції тощо.

 

Медіаконтент:

https://youtu.be/fyTxJEvrIqw

https://youtu.be/77glQdAWtOE

https://youtu.be/vdHLi98LidM

https://youtu.be/xJtPyOIKKuk

Назва спеціалізації:

Технологія одержання функціональних виробів і матеріалів з полімерів та еластомерів

Контакти:

Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів, місто Харків, вул. Кирпичова, 2, технічний корпус, вхід з боку радіокорпусу, другий поверх, Тел.: (057) 707-61-09. Факс (057) 707-61-09, Веб-сайт кафедри http://www.kpi.kharkiv.edu/tpm, E-mail: Avramenko@kpi.kharkov.ua.

Завідувач кафедри:

АВРАМЕНКО Вячеслав Леонідович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Хімія і технологія мономерів;
 • Хімія і фізика високомолекулярних сполук;
 • Хімія біополімерів;
 • Реологія і міцність полімерів;
 • Теоретичні основи переробки пластичних мас;
 • Технологія і обладнання переробки пластичних мас;
 • Полімерне матеріалознавство;
 • Основи проектування хімічних виробництв;
 • Метрологія і сертифікація продукції галузі;
 • Нанотехнології і ресурсозбереження в переробці полімерів.
Характеристика спеціалізації:

В рамках цієї спеціалізації кафедра веде підготовку бакалаврів для медичної, фармацевтичної, харчової та технічних галузей промисловості і побуту, сучасних галузей культури, друку, кіно, радіо і телебачення. Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів – це створення сучасних технологічних процесів переробки полімерів за принципом безвідходних, малоенергоємних і високопродуктивних технологій з метою використання отриманих виробів в таких галузях, як медицина, фармація, будівництво, радіоелектроніка, приладобудування, машинобудування, авіація, сільське господарство, харчова промисловість, косметологія, побут. Хімічна технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів це уміння аналізувати вплив технологічних параметрів переробки полімерів на якість отриманого продукту, це здійснювання якісного та кількісного аналізу сировини та отриманої продукції, це уміння виконувати матеріальні, інженерні розрахунки технологічних процесів переробки полімерів, здійснювати вибір потрібного обладнання, проводити економічний аналіз розробленого техпроцесу, розуміти екологічні та соціальні наслідки професіональної діяльності. Спеціалізація охоплює сучасні методи переробки пластичних мас (екструзія, лиття під тиском, пресування, пневмо- та вакуумформування, ротаційне формування та ін.), виробництва плівок, технічних виробів, труб для всіх галузей промисловості, будівництва, медицини, фармації, транспорту та ін.

Можливості працевлаштування:

Підприємства хімічної, машинобудівної, прила­добудівної, електротехнічної промисловості; підприємства транспорту, зв’язку, будівництва, фармацевтичної та медичної промисловості, науково-дослідні установи. В м. Харкові немає жодного підприємства, де б не працювали випускники кафедри. Посади: нача­льники змін, майстри, технологи, головні технологи, проектувальники, начальники цехів, інженери, головні інженери, наукові співробітники та ін.

Медіаконтент:

https://www.facebook.com/groups/kafTpa/

https://www.youtube.com/channel/UCtI6BcklHGrWg20F4Yc1luQ?disable_polymer=true

https://www.instagram.com/polymers_kpi_kharkov/

Назва спеціалізації:

Технологія полімерів для медичної, фармацевтичної, харчової галузей та побуту

Контакти:

Кафедра технології пластичних мас і біологічно активних полімерів, місто Харків, вул. Кирпичова, 2, технічний корпус, вхід з боку радіокорпусу, другий поверх, Тел.: (057) 707-61-09. Факс (057) 707-61-09, Веб-сайт кафедри http://www.kpi.kharkiv.edu/tpm, E-mail: Avramenko@kpi.kharkov.ua.

Завідувач кафедри:

АВРАМЕНКО Вячеслав Леонідович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Хімія і технологія мономерів;
 • Хімія і фізика високомолекулярних сполук;
 • Хімія біополімерів;
 • Реологія і міцність полімерів;
 • Технологія виробництва високомолекулярних сполук;
 • Основи проектування хімічних виробництв;
 • Сучасне обладнання для виробництва пластмас;
 • Нанотехнології та ресурсозбереження у виробництві полімерів;
 • Метрологія та сертифікація продукції галузі.
Характеристика спеціалізації:

В рамках цієї спеціалізації кафедра веде підготовку бакалаврів для медичної, фармацевтичної, харчової та технічних галузей промисловості і побуту, сучасних галузей культури, друку, кіно, радіо і телебачення. Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів – це створення сучасних технологічних процесів виробництва полімерів та еластомерів за принципом безвідходних, малоенергоємних і високопродуктивних технологій з метою використання отриманих матеріалів в таких галузях, як медицина, фармація, будівництво, радіоелектроніка, приладобудування, машинобудування, авіація, сільське господарство, харчова промисловість, косметологія, побут. Хімічна технологія синтетичних і природних полімерів та еластомерів – це уміння аналізувати вплив технологічних параметрів синтезу полімерів на якість отриманого матеріалу, це здійснювання аналізу сировини та готової продукції, це уміння виконувати матеріальні, та інженерні розрахунки технологічних процесів виробництва пластмас, здійснювати вибір потрібного обладнання, проводити економічний аналіз розробленого виробництва, розуміти екологічні та соціальні наслідки професіональної діяльності. Спеціалізація охоплює процеси виробництва полімеризаційних (поліолефіни, поліакрилати, полістирольні, полівінілацетатні пластики та ін.) та поліконденсаційних (ПЕТФ (поліетилентерефталат), феноло-формальдегідні, сечовино-формальдегідні, поліестерні та ін.) полімерів для застосування у всіх галузях промисловості, будівництва, медицини, фармації і ін.

Можливості працевлаштування:

Підприємства хімічної, машинобудівної, прила-добудівної, електротехнічної промисловості; підприємства транспорту, зв’язку, будівництва, медичної та фармацевтичної промисловості, підприємства галузей культури, друк, кіно, радіо, телебачення; підприємства харчової промисловості, науково-дослідні установи. В м. Харкові немає жодного підприємства, де б не працювали випускники кафедри. Посади: начальники змін, майстри, технологи, головні технологи, проектувальники, начальники цехів, інженери, головні інженери, наукові співробітники та ін.

 Медіаконтент:

https://www.facebook.com/groups/kafTpa/

https://www.youtube.com/channel/UCtI6BcklHGrWg20F4Yc1luQ?disable_polymer=true

https://www.instagram.com/polymers_kpi_kharkov/

 

 

 

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

161 Хімічні технології та інженерія

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології неорганічних речовин; Керамічні, композиційні, скло- та наноматеріали для техніки, будівництва, медицини та арт-дизайну; Технологія одержання функціональних виробів і матеріалів з полімерів та еластомерів; Технологія полімерів для медичної, фармацевтичної, харчової галузей та побуту; Технологія лакофарбових матеріалів та полімерних покрить) (бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.