122 - Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки (Бакалавр)

Освітня програма «Комп’ютерні науки» – спрямована на підготовку бакалаврів, які мають ґрунтовну математичну підготовку і знання в області програмування, володіють алгоритмічним мисленням. Знають сучасні методи побудови і аналізу ефективних алгоритмів і здатність їх реалізовувати в конкретних додатках. Знають стандарти, методи і засоби управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів IT. Мають знання теоретичних основ, процесів і процедур управління IT-проектами, принципів командної роботи.

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

 

Артикул: 122.08B Категорія: Позначки: ,

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

 

Назва вибіркового профілю:

Управління проектами у сфері інформаційних технологій

Контакти:

Кафедра стратегічного управління, каб. 703, корпус У-2, НТУ «ХПІ», вул. Кирпичева, 2, м. Харків, 61002, Україна. Телефон кафедри: (057) 707-68-24. Телефон завідувача кафедри: (057) 707-67-35. E-mail: Marina.Grynchenko@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

Гринченко Марина Анатоліївна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • програмування,
 • алгоритми і структури даних,
 • об’єктно-орієнтоване програмування,
 • крос-платформне програмування,
 • основи веб-технологій,
 • програмування веб-застосувань Java Script
 • основи Python для Data Science
 • операційні системи та системне програмування,
 • організація баз даних,
 • проектування баз даних та інформаційних систем,
 • дослідження операцій,
 • основи управління проектами,
 • якість і тестування програмного забезпечення,
 • основи інформаційних систем управління проектами,
 • основи фінансового планування,
 • методи моделювання складних систем,
 • системний інжиніринг,
 • штучний інтелект,
 • великі дані,
 • хмарні обчислення.
Характеристика вибіркового профілю:

Спеціалізація призначена для тих, хто хоче освоїти технології створення систем обробки інформації і управляти їх розробкою і впровадженням. У процесі навчання за програмою бакалаврів студенти освоюють необхідні математичні дисципліни, мови програмування С++, С #, JAVA, PHP, Java Script, Python, опановують основи управління IT-проектами. Програма складена з урахуванням вимог IEEE, IPMA, PMI, ISO/IEC 12207, враховує досвід кращих університетів світу. Встановлено тісні зв’язки з Співтовариством IT-директорів України та підприємствами галузі. Навчання методам і засобам управління проектами поєднується з великим обсягом практичної роботи, спрямованої на управління реальними проектами. У викладанні дисциплін з програмування приймають участь провідні фахівці IT-компаній. Студентам надаються широкі можливості для проходження практики і працевлаштування у провідних компаніях галузі.

Можливості працевлаштування:

Випускники працюють в таких компаніях:Nix Solutions, GlobalLogic, Epam, Sigma Sofware, Telenor, OEBS Luxoft, Vaimo, Bridgewater Associates, Promodo і багатьох інших. Вони займають посади Project Manager, Business Analyst, Software Engineer, QA Engineer, Business Development Manager і інші. Компанії LineUp та A-level створили та очолюють наші випускники.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/pm/

https://www.facebook.com/StrategicManagementKhPI/

https://t.me/it_project_management_khpi

https://www.instagram.com/itprojects_khpi

Назва вибіркового профілю:

Інформаційно-аналітичні системи і технології

Контакти:

Кафедра Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій, Навчальний корпус У2, поверх 5, кімната 518, +380 (57) 707-61-03, sait@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

Д. т. н., професор ДОРОФЄЄВ Юрій Іванович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Дисципліни профільованого пакету «Інформаційно-аналітичні системи та технології»:
• Аналіз даних
• Проєктування інформаційних систем
• Комп’ютерна графіка та обробка графічних даних
• Якість та тестування програмного забезпечення
• Розподілені та хмарні інформаційно-аналітичні системи
• Обробка даних засобами Python
• Розпізнавання образів
• Корпоративні інформаційні системи

Характеристика вибіркового профілю:

Інформаційно-аналітичні системи – комплекс апаратних, програмних засобів, інформаційних ресурсів та методів, які використовуються для забезпечення аналізу великих обсягів інформації з метою обґрунтування прийняття управлінських рішень. Метою навчання є підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати у IT-компаніях  в якості програмістів, тестувальників, проектувальників баз даних, а також системними і бізнес-аналітиками на підприємствах будь-якого рівня (державних, комунальних, малого та середнього бізнесу).

Бакалавр з комп’ютерних наук має можливість продовжити навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/say/

https://www.facebook.com/KafedraSAU

http://instagram.com/sait.khpi

https://www.youtube.com/channel/UC5pC1-3J-kt5e5MtYPKsKeA

https://t.me/sait_khpi

Назва вибіркового профілю:

Інженерія даних та знань

Контакти:

Кафедра «Інформатика та інтелектуальна власність», НТУ «ХПІ», адміністративний корпус, вул. Кирпичова, 2, м. Харків, +38(057)706-27-49, +38(057)707-67-47, e-mail: iiv@khpi.edu.ua

facebook.com/groups/kpi.kharkov.iip

http://web.kpi.kharkov.ua/iip/

Завідувач кафедри:

Солощук Михайло Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Сервісно-орієнтоване програмування

Методи та засоби аналізу даних

Сервісно-орієнтована архітектура та хмарні обчислення

Основи візуалізації даних

Технології та засоби машинного навчання

Основи розподілених та паралельних обчислень

Проектування систем консолідованої інформації

 

Характеристика вибіркового профілю:

Об’єктом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних, сервісно-орієнтована архітектура та програмування, методи та засоби м’якої інтеграції та консолідації неоднорідних даних/контенту, аналітичних, алгоритмічних та програмних ресурсів, інтерфейсів, робочих місць та процесів управління програмною інфраструктурою систем обробки даних, методи та програмне забезпечення інтелектуального аналізу та моделювання даних для реалізації Web-сервісів на базі хмарних обчислень, розподілених та мобільних технологій, аналітики Big Data, Data Science і Machine Learning, технологій соціалізації та захисту інформації тощо.

Предметом навчання за спеціалізацією є концептуальне проектування, розробка методів, технологій та засобів інженерії даних та знань для доступу до відкритого як структурованого, так і неструктурованого знання, що має бути спеціальним чином правомірне відібране, відфільтроване від інформаційних шумів, структуроване або/і реструктуроване, виділене, інтерпретоване, стиснуте та збережене, проаналізоване, оцінене, переформатоване та представлене у вигляді знань, придатних для забезпечення прийняття рішень, розв’язання проблем та задовільнення інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно та раціонально звертатися до цього знання тому, що воно важкодоступне у первинній формі та розподілене по багатьом інформаційним ресурсам.

Конкурентними перевагами спеціалізацій кафедри є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних трінінгів:

у спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру (http://it-kharkiv.com/) Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2»

у Науково-освітньому центрі «Цифрова інтелектуальна власність», що створено на кафедрі спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (http://ndiiv.org.ua/ua/golovna/),

в Академічному центрі компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ, якій працює на кафедрі і дає можливість студентам приймати участь у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах ІВМ (https://www.research.ibm.com/university/).

Можливості працевлаштування:

Випускники спеціалізації працюють розробниками програмного забезпечення та баз даних як компонент хмарних сервісів консолідації інформації, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з комп’ютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські  IT – компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також на підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogicCiklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячі поточних вакансій для працевлаштування (https://dou.ua/lenta/articles/top-50-jan-2019/).

Медіаконтент:

 

http://web.kpi.kharkov.ua/iip/

com/groups/kpi.kharkov.iip

Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science – December 20, 2013. – The CS2013 Final Report has been endorsed by ACM and the IEEE Computer Society [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf

Science Magazine IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.computer.org/web/tkde/about;jsessionid=701e6f111ae98a9ef75846b1eb83

Description of Bachelor’s Programme Data Science & Knowledge Engineering in Maastricht University (Netherlands) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://www.maastrichtuniversity.nl/education/bachelor/bachelor-data-science-and-knowledge-engineering

Frederick Mostert. The global digital enforcement of intellectual property. -WIPO Magazine, September, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/si/article_0005.html

 

Назва вибіркового профілю:

Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії

Контакти:

Кафедра «Інформатика та інтелектуальна власність», НТУ «ХПІ», адміністративний корпус, вул. Кирпичова, 2, м. Харків, +38(057)706-27-49, +38(057)707-67-47, e-mail: iiv@khpi.edu.ua

facebook.com/groups/kpi.kharkov.iip

http://web.kpi.kharkov.ua/iip/

Завідувач кафедри:

Солощук Михайло Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Сервісно-орієнтоване програмування

Методи та засоби аналізу даних

Інтелектуальна власність у цифровому суспільстві

Інформаційно-аналітичне забезпечення цифрових інновацій

Правова охорона цифрової інтелектуальної власності

Комерційна таємниця у програмній і комп’ютерній інженерії

 

Характеристика вибіркового профілю:

Об’єктом навчання за спеціалізацією є об’єкти права інтелектуальної власності, у тому числі програмне забезпечення, цифровий мультимедіа контент, винаходи і корисні моделі на програмні, системотехнічні і схемотехнічні рішення, промислові зразки, комерційні таємниці та ноу-хау, знаки для товарів та послуг, комп’ютерні програми, бази даних, веб-сайти, фірмові найменування та доменні імена, топології інтегральних мікросхем та інші «цифрові» об’єкти інтелектуальної власності, які ідентифікують права власності на засоби цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних та його контент.

Предметом навчання за спеціалізацією є методи, технології та засоби ідентифікації об’єктів цифрової інтелектуальної власності, проведення патентних та інформаційно-аналітичних досліджень програмного забезпечення та інформаційних технологій для створення умов охорони прав інтелектуальної власності на ранніх стадіях розробки програмних продуктів та інших об’єктів цифрової інтелектуальної власності з метою їх використання в цифровому середовищі на глобальних інформаційно-технологічних ринках.

Конкурентними перевагами спеціалізацій кафедри є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних трінінгів:

у спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру (http://it-kharkiv.com/) Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2»

у Науково-освітньому центрі «Цифрова інтелектуальна власність», що створено на кафедрі спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (http://ndiiv.org.ua/ua/golovna/),

в Академічному центрі компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ, якій працює на кафедрі і дає можливість студентам приймати участь у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах ІВМ (https://www.research.ibm.com/university/).

Можливості працевлаштування:

Випускники спеціалізації працюють розробниками програмного забезпечення та баз даних як компонент хмарних сервісів консолідації інформації з поглибленими компетенціями у сфері інтелектуальної власності, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з комп’ютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські  IT – компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також на підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogicCiklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячі поточних вакансій для працевлаштування (https://dou.ua/lenta/articles/top-50-jan-2019/).

Медіаконтент:

 

http://web.kpi.kharkov.ua/iip/

com/groups/kpi.kharkov.iip

Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science – December 20, 2013. – The CS2013 Final Report has been endorsed by ACM and the IEEE Computer Society [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf

Science Magazine IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.computer.org/web/tkde/about;jsessionid=701e6f111ae98a9ef75846b1eb83

Description of Bachelor’s Programme Data Science & Knowledge Engineering in Maastricht University (Netherlands) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://www.maastrichtuniversity.nl/education/bachelor/bachelor-data-science-and-knowledge-engineering

Frederick Mostert. The global digital enforcement of intellectual property. -WIPO Magazine, September, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/si/article_0005.html

 

Назва вибіркового профілю:

Штучний інтелект і машинне навчання

Контакти:

Кафедра «Інформатика та інтелектуальна власність», НТУ «ХПІ», адміністративний корпус, вул. Кирпичова, 2, м. Харків, +38(057)706-27-49, +38(057)707-67-47, e-mail: iiv@khpi.edu.ua

facebook.com/groups/kpi.kharkov.iip

http://web.kpi.kharkov.ua/iip/

Завідувач кафедри:

Солощук Михайло Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Сервісно-орієнтоване програмування

Методи та засоби інтелектуального аналізу даних

Штучний інтелект

Основи теорії формальних систем

Штучні нейронні мережі

Технології та засоби глибокого машинного навчання

Проектування інтелектуальних систем консолідованої інформації

 

Характеристика вибіркового профілю:

Об’єктом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення, що відтворює математичні методи та алгоритми когнитивних обчислень.

Предметом навчання за спеціалізацією є методи, алгоритми та засоби обробки неструктурованої інформації та сенсорного сприйняття навколишнього середовища, штучні нейронні мережі, інформаційні технологій консолідації інформації та представлення знань на всіх етапах життєвого циклу даних, інші технології та засоби штучного інтелекту, які в процесі машиного навчання моделюють поведінку людського мозку для прийняття рішень та розпізнавання образів.

Конкурентними перевагами спеціалізацій кафедри є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних трінінгів:

у спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру (http://it-kharkiv.com/) Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2»

у Науково-освітньому центрі «Цифрова інтелектуальна власність», що створено на кафедрі спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (http://ndiiv.org.ua/ua/golovna/),

в Академічному центрі компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ, якій працює на кафедрі і дає можливість студентам приймати участь у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах ІВМ (https://www.research.ibm.com/university/).

Можливості працевлаштування:

Випускники спеціалізації працюють розробниками програмного забезпечення та баз даних як когнітивних обчислювальних компонент хмарних сервісів консолідації інформації, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з комп’ютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські  IT – компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також на підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogicCiklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячи поточних вакансій для працевлаштування (https://dou.ua/lenta/articles/top-50-jan-2019/).

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/iip/

com/groups/kpi.kharkov.iip

Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science – December 20, 2013. – The CS2013 Final Report has been endorsed by ACM and the IEEE Computer Society [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf

Science Magazine IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.computer.org/web/tkde/about;jsessionid=701e6f111ae98a9ef75846b1eb83

Description of Bachelor’s Programme Data Science & Knowledge Engineering in Maastricht University (Netherlands) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://www.maastrichtuniversity.nl/education/bachelor/bachelor-data-science-and-knowledge-engineering

Frederick Mostert. The global digital enforcement of intellectual property. -WIPO Magazine, September, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/si/article_0005.html

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Спрямованість:

Вища IT-освіта

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Комп’ютерні науки (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.