122 - Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки (Бакалавр)

Освітня програма «Комп’ютерні науки» – спрямована на підготовку бакалаврів, які мають ґрунтовну математичну підготовку і знання в області програмування, володіють алгоритмічним мисленням. Знають сучасні методи побудови і аналізу ефективних алгоритмів і здатність їх реалізовувати в конкретних додатках. Знають стандарти, методи і засоби управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів IT. Мають знання теоретичних основ, процесів і процедур управління IT-проектами, принципів командної роботи.

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 122.08B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

 

Назва вибіркового профілю:

Управління проектами у сфері інформаційних технологій

Контакти:

Кафедра стратегічного управління, каб. 703, корпус У-2, НТУ «ХПІ», вул. Кирпичева, 2, м. Харків, 61002, Україна. Телефон кафедри: (057) 707-68-24. Телефон завідувача кафедри: (057) 707-67-35. E-mail: kiv@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

Кононенко Ігор Володимирович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • програмування,
 • алгоритми і структури даних,
 • об’єктно-орієнтоване програмування,
 • крос-платформне програмування,
 • основи веб-технологій,
 • програмування веб-застосувань Java Script
 • основи Python для Data Science
 • операційні системи та системне програмування,
 • організація баз даних,
 • проектування баз даних та інформаційних систем,
 • дослідження операцій,
 • основи управління проектами,
 • якість і тестування програмного забезпечення,
 • основи інформаційних систем управління проектами,
 • основи фінансового планування,
 • методи моделювання складних систем,
 • системний інжиніринг,
 • штучний інтелект,
 • великі дані,
 • хмарні обчислення.
Характеристика вибіркового профілю:

Спеціалізація призначена для тих, хто хоче освоїти технології створення систем обробки інформації і управляти їх розробкою і впровадженням. У процесі навчання за програмою бакалаврів студенти освоюють необхідні математичні дисципліни, мови програмування С++, С #, JAVA, PHP, Java Script, Python, опановують основи управління IT-проектами. Програма складена з урахуванням вимог IEEE, IPMA, PMI, ISO/IEC 12207, враховує досвід кращих університетів світу. Встановлено тісні зв’язки з Співтовариством IT-директорів України та підприємствами галузі. Навчання методам і засобам управління проектами поєднується з великим обсягом практичної роботи, спрямованої на управління реальними проектами. У викладанні дисциплін з програмування приймають участь провідні фахівці IT-компаній. Студентам надаються широкі можливості для проходження практики і працевлаштування у провідних компаніях галузі.

Можливості працевлаштування:

Випускники працюють в таких компаніях:Nix Solutions, GlobalLogic, Epam, Sigma Sofware, Telenor, OEBS Luxoft, Vaimo, Bridgewater Associates, Promodo і багатьох інших. Вони займають посади Project Manager, Business Analyst, Software Engineer, QA Engineer, Business Development Manager і інші. Компанії LineUp та A-level створили та очолюють наші випускники.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/pm/

Назва вибіркового профілю:

Інформаційно-аналітичні системи і технології

Контакти:

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій, Навчальний корпус У2, поверх 5, кімната 518, +380 (57) 707-61-03, kuzenko@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри:

КУЦЕНКО Олександр Сергійович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Алгоритми та структури даних
 • Операційні системи та системне програмування
 • Бази даних та інформаційні системи
 • Аналіз даних
 • Захист інформації
 • Розподілені інформаційно-аналітичні системи
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • 3D – моделювання
Характеристика вибіркового профілю:

Інформаційно-аналітичні системи (ІАС) – комплекс апаратних, програмних засобів, інформаційних ресурсів, методик, які використовуються для забезпечення аналізу великих обсягів інформації з метою обґрунтування прийняття управлінських рішень та інших можливих застосувань. Метою спеціалізації є підготовка професіоналів з комплексними і гармонійно сформульованими знаннями в галузі сучасних інформаційних технологій, комп’ютерних методах оперативного аналізу даних (OLAP, Big Data), а також інтелектуального аналізу даних (Data mining).

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати у IT-компаніях  в якості програмістів, тестувальників, проектувальників баз даних, а також системними і бізнес-аналітиками на підприємствах будь-якого рівня (державних, приватних, малого та середнього бізнесу).

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/say/

Назва вибіркового профілю:

Інженерія даних та знань

Контакти:

Кафедра «Інформатика та інтелектуальна власність», НТУ «ХПІ», адміністративний корпус, вул. Кирпичова, 2, м. Харків, +38(057)706-27-49, +38(057)707-67-47, e-mail: iip.kpi@gmail.com

Завідувач кафедри:

Солощук Михайло Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Об’єктно-орієнтоване програмування та WEB-технології
 • Технології оброблення структурованої та неструктурованої інформації
 • Методи і засоби обчислювальної математики, аналізу та візуалізації даних
 • Технології розробки бізнес-логіки WEB-застосунків
 • Технології та засоби обробки великих даних
 • Основи розподіленого та паралельного програмування
 • Проектування систем консолідованої інформації
Характеристика вибіркового профілю:

Об’єктом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних, сервісно-орієнтовані архітектури, методи та засоби м’якої інтеграції та консолідації неоднорідних даних/контенту, аналітичних, алгоритмічних та програмних ресурсів, інтерфейсів, робочих місць та процесів управління програмною інфраструктурою систем обробки даних, методи та програмне забезпечення інтелектуального аналізу та моделювання даних для реалізації Internet-сервісів корпоративного рівня на базі хмарних обчислень, розподілених та мобільних технологій, аналітики Big Data, Data Science і Machine Learning, технологій соціалізації та захисту інформації тощо.

Предметом навчання за спеціалізацією є технології проектування і розробки засобів інженерії даних та знань для доступу до відкритого як структурованого, так і неструктурованого знання, що має бути спеціальним чином правомірно відібране, відфільтроване від інформаційних шумів, структуроване або/і реструктуроване, виділене, інтерпретоване, стиснуте та збережене, проаналізоване, оцінене, переформатоване та представлене у вигляді знань, придатних для забезпечення прийняття рішень, розв’язання проблем та задовільнення інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно та раціонально звертатися до цього знання тому, що воно важкодоступне у первинній формі та розподілене по багатьом інформаційним ресурсам.

Конкурентними перевагами спеціалізації є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних тренінгів у спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру (http://it-kharkiv.com/) Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2», участь  у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах за програмами Академічного центру компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ (https://www.research.ibm.com/university/), якій працює на кафедрі.

Можливості працевлаштування:

Випускники спеціалізації працюють розробниками програмного забезпечення та баз даних як компонент хмарних сервісів консолідації інформації, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з комп’ютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські  IT – компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також на підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogicCiklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячі поточних вакансій для працевлаштування (https://dou.ua/lenta/articles/top-50-jan-2019/).

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/iip/

 1. Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science – December 20, 2013. – The CS2013 Final Report has been endorsed by ACM and the IEEE Computer Society: http://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf
 2. Science Magazine IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering: https://www.computer.org/web/tkde/about;jsessionid=701e6f111ae98a9ef75846b1eb83
 3. Description of Bachelor’s Programme Data Science & Knowledge Engineering in Maastricht University (Netherlands):

https://www.maastrichtuniversity.nl/education/bachelor/bachelor-data-science-and-knowledge-engineering

Назва вибіркового профілю:

Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії

Контакти:

Кафедра «Інформатика та інтелектуальна власність», НТУ «ХПІ», адміністративний корпус, вул. Кирпичова, 2, м. Харків, +38(057)706-27-49, +38(057)707-67-47, e-mail: iip.kpi@gmail.com

Завідувач кафедри:

Солощук Михайло Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр, доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Об’єктно-орієнтоване програмування та WEB-технології
 • Право інтелектуальної власності
 • Патентна інформація та документація
 • Патентна аналітика та прогнозування
 • Теорія та засоби розв’язання винахідницьких задач
 • Глобалізація інтелектуальної власності в цифровій економіці
 • Засоби індивідуалізації в ІТ-підприємництві
Характеристика вибіркового профілю:

Об’єктом навчання за спеціалізацією є об’єкти права інтелектуальної власності, у тому числі програмне забезпечення, цифровий мультимедіа контент, винаходи і корисні моделі на програмні, системотехнічні і схемотехнічні рішення, промислові зразки, комерційні таємниці та ноу-хау, знаки для товарів та послуг, комп’ютерні програми, бази даних, веб-сайти, фірмові найменування та доменні імена, топології інтегральних мікросхем та інші «цифрові» об’єкти інтелектуальної власності, які ідентифікують права власності на засоби цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних та його контент.

Предметом навчання за спеціалізацією є правові механізми регулювання відносин суб’єктів права цифрової інтелектуальної власності в умовах її використання в цифровому середовищі на інформаційно-технологічних ринках, моделі та принципи управління, механізми розпорядження та захисту цифрових прав інтелектуальної власності суб’єктами прав і технологічного підприємництва; підвищення конкурентоспроможності за рахунок формування портфелю цифрової інтелектуальної власності та інтелектуального капіталу компаній; соціальні та економіко-правові аспекти цифрової інтелектуальної власності.

Конкурентними перевагами спеціалізації є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних тренінгів у Науково-освітньому центрі «Цифрова інтелектуальна власність», що створено на кафедрі спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (http://ndiiv.org.ua/ua/golovna/), в спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру (http://it-kharkiv.com/) Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2», участь  у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах за програмами Академічного центру компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ (https://www.research.ibm.com/university/), якій працює на кафедрі.

Можливості працевлаштування:

Випускники спеціалізації працюють розробниками програмного забезпечення та баз даних як компонент хмарних сервісів консолідації інформації з поглибленими компетенціями у сфері інтелектуальної власності, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з комп’ютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські  IT – компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також на підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogicCiklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячі поточних вакансій для працевлаштування (https://dou.ua/lenta/articles/top-50-jan-2019/).

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/iip/

 1. Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Science – December 20, 2013. – The CS2013 Final Report has been endorsed by ACM and the IEEE Computer Society: http://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf
 2. Science Magazine IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering: https://www.computer.org/web/tkde/about;jsessionid=701e6f111ae98a9ef75846b1eb83
 3. Description of Bachelor’s Programme Data Science & Knowledge Engineering in Maastricht University (Netherlands):

https://www.maastrichtuniversity.nl/education/bachelor/bachelor-data-science-and-knowledge-engineering

Назва вибіркового профілю:

Інформаційні технології аналізу великих даних

Контакти:

Кафедра комп’ютерної математики і аналізу даних

61002, г. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПИ», корп. У/2, к. 212. Тел. (057) 707 63 51, (066) 529 56 46, (097) 662 20 33 E-mail: cmds.khpi@ukr.net

Завідувач кафедри:

Любчик Леонід Михайлович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Теорія і проектування алгоритмів та структур даних
 • Бази даних і інформаційні системи
 • Сучасні технології програмування
 • Проектування та розробка програмного забезпечення
 • Проектування баз та сховищ даних
 • Основи машинного навчання
 • Комп’ютерна графіка та обробка зображень
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Паралельні та розподілені обчислення
 • Програмні засоби машинного навчання
 • Технології та засоби аналізу великих даних
 • Інфраструктура та менеджмент даних
Характеристика вибіркового профілю:

Вибірковий профіль спрямований на підготовку фахівців з розробки та підтримки інфраструктури і архітектури великих даних, управління даними підприємств різних галузей, які здатні виконувати обробку невизначених та неструктурованих даних величезних об’ємів для пошуку та вилученню знань, прийняття рішень тощо.

Конкурентні переваги – дуальна система освіти, яка реалізована на базових підприємствах, провідних українських і міжнародних IT-компаніях, заснована на поєднанні фундаментальної підготовки в галузі комп’ютерних наук з практичною підготовкою в області інформаційних технологій та програмної інженерії,  та забезпечує освоєння сучасних технологій програмування та отримання практичних навичок з проектування, розробки і супроводу програмних систем.

Можливості працевлаштування:

Основними споживачами випускників є крупні компанії та організації, що впроваджують практику збору та обробки великих масивів даних, у тому числі, і в зовнішніх дата-центрах, та зацікавлені у використанні великих накопичених масивів інформації для аналізу, прогнозування, прийняття рішень, а також ІТ компанії – розробники програмних продуктів для роботи з великими даними.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/kmmm/

https://www.facebook.com/kmmmds/

https://www.facebook.com/dskhpi/

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Комп’ютерні науки (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *