071 - Облік і оподаткування

Облік, аудит і оподаткування (Бакалавр)

Rated 5.00 out of 5 based on 3 customer ratings
(3 відгуків)

Облік, аудит і оподаткування

 

Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування на засадах оволодіння системою компетентностей

 

Шифр: 071.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ОБЛІК, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ»

Назва спеціалізації:

Облік, аудит і оподаткування

Контакти:

Кафедра економічного аналізу та обліку, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, корп. У1, 9 поверх, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, EAO@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

Якименко-Терещенко Наталія Василівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Фінансовий облік
 • Управлінський облік
 • Програмне забезпечення бухгалтерського обліку
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності
 • Економічний аналіз
 • Облік і оподаткування діяльності фінансово-кредитних установах
 • Облік і оподаткування діяльності бюджетних установ
 • Соціально-трудові відносини в організації облікової діяльності
 • Облік і оподаткування діяльності малих підприємств
 • Аналіз діяльності фінансово-кредитних та бюджетних установ
 • Аудит оподаткування суб’єктів господарювання
 • Управлінський аудит
 • Бюджетування податків і зборів на підприємстві

 

Характеристика спеціалізації:

Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування на засадах оволодіння системою компетентностей, що дозволять вести фінансовий, податковий та управлінський облік на різних підприємствах як за національними стандартами обліку, так і за міжнародними стандартами обліку та фінансової звітності, складати та аналізувати звітність, використовувати комп’ютерні програми щодо ведення обліку, здійснювати аналіз показників звітності, розраховувати податки, здійснювати контроль господарських операцій компаній

Можливості працевлаштування:

Працевлаштування в установах і на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми у якості керівників первинного рівня управління або виконавців різноманітних служб апарату управління; структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу.

Випускники можуть працювати на посадах: менеджер (управитель) з бухгалтерського обліку; бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; консультант з податків і зборів; відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи); інспектор фінансовий; спеціаліст-бухгалтер; економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст з податків і зборів; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань; агент податковий; бухгалтер; державний податковий інспектор; ревізор-інспектор податковий тощо

Медіаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/ekonomichnogo-analizu-ta-obliku/

https://www.instagram.com/accounting_education_ntu.khpi/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

https://www.facebook.com/groups/eaiu.hpi

НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (НЕБЮДЖЕТНА): «БІЗНЕС-АНАЛІТИКА ОБЛІКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ»

 

Назва освітньо-професійної програми:

БІЗНЕС-АНАЛІТИКА СУЧАСНИХ ОБЛІКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

 

Контакти:

Кафедра економічного аналізу та обліку, 61002, м. Харків, вул.Кирпичова, 2, корп.У1, 9 поверх, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, EAO@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

Якименко-Терещенко Наталія Василівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік
 • Аудит
 • Облік за видами економічної діяльності
 • Управлінський і податковий облік
 • Контроль і прогнозування ризиків в діяльності підприємства
 • Програмне забезпечення бухгалтерського обліку
 • Основи інформатизації обліково-аналітичної діяльності
 • Блокчейн та фінансовий інтернет
 • Бази даних в обліковій діяльності
 • Основи бізнес-аналізу
 • Моделювання бізнес-процесів і систем
 • Автоматизовані системи бюджетування і контролю
 • Основи проектування облікових інформаційних систем
Характеристика спеціалізації:

Спрямована на підготовку фахівців у сфері бізнес-аналізу облікових інформаційних систем. У ході навчання студенти набувають знань і практичних навичок щодо організації і проведення бухгалтерського обліку на різних підприємствах як за національними стандартами обліку, так і за міжнародними стандартами обліку; складання та аналізу фінансової звітності; застосування сучасних методів і методик формування обліково-аналітичної інформації для цілей прийняття управлінських рішень тощо. Додатково студенти отримують практичні навички щодо формування та використовування великих масивів обліково-аналітичної інформації при прийнятті управлінських рішень щодо удосконалення облікових інформаційних систем підприємств; вміють застосовувати методи та інструменти бізнес-аналізу для оцінки економічних, облікових, фінансових процесів на підприємствах при прийнятті управлінських рішень; розвивають навички моделювання та аналізу бізнес-процесів підприємства, а також отримують необхідні компетенції в напряму ідентифікації проблем у галузі облікових інформаційних систем на основі розуміння основ їх проектування, адаптування та експлуатації з урахуванням особливостей діяльності підприємства.

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати на посадах: аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, аналітик консолідованої інформації, аналітик систем, менеджер з бухгалтерського обліку, менеджер із допоміжної діяльності у сфері фінансів, бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; консультант з податків і зборів; відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи); спеціаліст-бухгалтер, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з податків і зборів; консультант з економічних питань; оглядач з економічних питань, агент податковий, асистент бухгалтера-експерта; бухгалтер; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, фахівець з фінансово-економічної безпеки, державний податковий інспектор; ревізор-інспектор податковий тощо.

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні) усіх галузей і форм власності; структурах, в яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу

Медіаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/ekonomichnogo-analizu-ta-obliku/

https://www.instagram.com/accounting_education_ntu.khpi/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

https://www.facebook.com/groups/eaiu.hpi

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (НЕБЮДЖЕТНА): «ОБЛІК І АУДИТ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ»

 

Назва спеціалізації:

Облік і аудит в міжнародному бізнесі

 

Контакти:

Кафедра економічного аналізу та обліку, 61002, м. Харків, вул.Кирпичова, 2, корп.У1, 9 поверх, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, EAO@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

Якименко-Терещенко Наталія Василівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Міжнародна економіка
 • Фінанси, гроші і кредит
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Аналітичні методи та моделі в управлінні міжнародними бізнес-структурами
 • Облік зовнішньо-економічної діяльності
 • Система оподаткування європейських країн
 • Розрахунки і платежі в міжнародному бізнесі
 • Аналіз ефективності бізнесу та бізнес-моделей
Характеристика спеціалізації:

Підготовка фахівців, що володіють знаннями щодо основних вимог національного та міжнародного регулювання режиму здійснення зовнішньоекономічної діяльності, навичками із застосування міжнародних стандартів для організації процедури складання та трансформації фінансової звітності, а також аналізу та інтерпретації її показників, вміннями організовувати облік відповідних об’єктів підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та проводити аналіз їх ефективності, застосувати необхідні процедури для планування заходів контролю за фактами, господарськими процесами та ресурсами суб’єктів міжнародного ринку

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати у міжнародних та національних аудиторських компаніях, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, комерційних банках, дочірніх та асоційованих підприємствах всесвітньовідомих транснаціональних компаній, обіймаючи при цьому посади від бухгалтерів, які здійснюють облік первинних операцій та помічників аудитора до керівників середньої ланки

Медіаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/ekonomichnogo-analizu-ta-obliku/

https://www.instagram.com/accounting_education_ntu.khpi/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

https://www.facebook.com/groups/eaiu.hpi

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Назва спеціалізації:

ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Контакти:

Кафедра економічного аналізу та обліку, 61002, м. Харків, вул.Кирпичова, 2, корп.У1, 9 поверх, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, EAO@khpi.edu.ua

Завідувач кафедри:

Якименко-Терещенко Наталія Василівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Податкова система
 • Нормативно-правове регулювання оціночної діяльності
 • Оціночна діяльність
 • Інформаційно-комунікаційне забезпечення оціночної діяльності
 • Оцінка вартості майна та бізнесу
 • Фінансовий облік
 • Управлінський облік
 • Програмне забезпечення бухгалтерського обліку
 • Облік і звітність в оподаткуванні
Характеристика спеціалізації:

Підготовка фахівців, що володіють знаннями щодо основних вимог національного  регулювання здійснення оціночної діяльності, навичками із застосування міжнародних стандартів для організації та обліку оціночної діяльності, а також аналізу та інтерпретації її показників, вміннями застосувати необхідні процедури для проведення оцінки під час купівлі, здавання в оренду та інших операціях: нерухомості (цілісні майнові комплекси, будівлі, споруди), машин та обладнання, бізнесу, земельних ділянок. Випускники здатні вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування на засадах оволодіння системою компетентностей, що дозволять вести фінансовий, податковий та управлінський облік на різних підприємствах як за національними , так і за міжнародними стандартами обліку та фінансової звітності.

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати у міжнародних та національних аудиторських компаніях, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, комерційних банках, страхових компаніях

Медіаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/ekonomichnogo-analizu-ta-obliku/

https://www.instagram.com/accounting_education_ntu.khpi/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

https://www.facebook.com/groups/eaiu.hpi

 

 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «УЧЕТ, АУДИТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»

Название специализации:

Учет, аудит и налогообложение

Контакты:

Кафедра экономического анализа и учета, 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, корп.У1, 9 этаж, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, EAO@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

Якименко-Терещенко Наталья Васильевна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • Финансовый учет
 • Управленческий учет
 • Программное обеспечение бухгалтерского учета
 • Учет и отчетность в налогообложении
 • Бухгалтерский учет по видам экономической деятельности
 • Экономический анализ
 • Учет и налогообложение деятельности финансово-кредитных учреждений
 • Учет и налогообложение деятельности бюджетных учреждений
 • Социально-трудовые отношения в организации учетной деятельности
 • Учет и налогообложение деятельности малых предприятий
 • Анализ деятельности финансово-кредитных и бюджетных учреждений
 • Аудит налогообложения субъектов хозяйствования
 • Управленческий аудит
 • Бюджетирование налогов и сборов на предприятии
Характеристика специализации:

Подготовка специалистов, способных решать практические проблемы и сложные специализированные задачи в сфере бухгалтерского учета, аудита, налогообложения на основе овладения системой компетенций, которые позволят вести финансовый, налоговый и управленческий учет на различных предприятиях как по национальным стандартам учета, так и по международным стандартам учета и финансовой отчетности, составлять и анализировать отчетность, использовать компьютерные программы по ведению учета, осуществлять анализ показателей отчетности, рассчитывать налоги, осуществлять контроль хозяйственных операций компаний

Возможности трудоустройства:

Работа в учреждениях и на предприятиях любой организационно-правовой формы в качестве руководителей первичного уровня управления или исполнителей различных служб аппарата управления; структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.

Выпускники могут работать на должностях менеджер (управляющий) по бухгалтерскому учету; бухгалтер-эксперт; бухгалтер-ревизор; консультант по налогам и сборам; ответственный работник банка (филиала (филиала) банка, другого финансового учреждения) инспектор финансовый; специалист-бухгалтер; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по налогам и сборам; консультант по экономическим вопросам; обозреватель по экономическим вопросам; агент налоговый; бухгалтер; государственный налоговый инспектор; ревизор-инспектор налоговый т.д.

Медиаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/ekonomichnogo-analizu-ta-obliku/

https://www.instagram.com/accounting_education_ntu.khpi/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

https://www.facebook.com/groups/eaiu.hpi

НЕБЮДЖЕТНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НЕБЮДЖЕТНОЕ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «БИЗНЕС-АНАЛИТИКА УЧЕТНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Название образовательно-профессиональной программы:

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА УЧЕТНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

 

Контакты:

Кафедра экономического анализа и учета, 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, корп.У1, 9 этаж, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, EAO@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

Якименко-Терещенко Наталья Васильевна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • Бухгалтерський учет
 • Финансовый учет
 • Аудит
 • Учет за видами экономической деятельности
 • Управленческий и налоговый учет
 • Контроль и прогнозирование рисков в деятельности предприятия
 • Программное обеспечение бухгалтерского учета
 • Основы информатизации учетно-аналитической деятельности
 • Блокчейн и финансовый интернет
 • Базы данных в учетной деятельности
 • Основы бизнес-анализа
 • Моделирование бизнес-процессов и систем
 • Автоматизированные системы бюджетирования и контроля
 • Основы проектирования учетных информационных систем
Характеристика специализации:

Направлена ​​на подготовку специалистов в сфере бизнес-анализа учетных информационных систем. В ходе обучения студенты приобретают знания и практические навыки по организации и ведению бухгалтерского учета на различных предприятиях как по национальным, так и по международным стандартам учета; составления и анализа финансовой отчетности; применение современных методов и методик формирования учетно-аналитической информации для целей принятия управленческих решений и т.д. Дополнительно студенты получают практические навыки по формированию и использованию больших массивов учетно-аналитической информации при принятии управленческих решений по совершенствованию учетных информационных систем предприятий; умеют применять методы и инструменты бизнес-анализа для оценки экономических, учетных, финансовых процессов на предприятиях при принятии управленческих решений; развивают навыки моделирования и анализа бизнес-процессов предприятия, а также получают необходимые компетенции в направлении идентификации проблем в области учетных информационных систем на основе понимания основ их проектирования, адаптации и эксплуатации с учетом особенностей деятельности предприятия.

Возможности трудоустройства:

Выпускники могут работать на должностях аналитик по вопросам финансово-экономической безопасности, аналитик консолидированной информации, аналитик систем, менеджер по бухгалтерскому учету, менеджер по вспомогательной деятельности в сфере финансов, бухгалтер-эксперт; бухгалтер-ревизор; консультант по налогам и сборам; ответственный работник банка (филиала банка, другого финансового учреждения) специалист-бухгалтер, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, экономист по налогам и сборам; консультант по экономическим вопросам; обозреватель по экономическим вопросам, агент налоговый, ассистент бухгалтера-эксперта; бухгалтер; учетчик по регистрации бухгалтерских данных, специалист по финансово-экономической безопасности, государственный налоговый инспектор; ревизор-инспектор налоговый и т.д.

Медиаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/ekonomichnogo-analizu-ta-obliku/

https://www.instagram.com/accounting_education_ntu.khpi/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

https://www.facebook.com/groups/eaiu.hpi

НЕБЮДЖЕТНОЕ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «УЧЕТ И АУДИТ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ»

Название специализации:

Учет и аудит в международном бизнесе

 

Контакты:

Кафедра экономического анализа и учета, 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, корп.У1, 9 этаж, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, EAO@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

Якименко-Терещенко Наталья Васильевна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • Международная экономика
 • Финансы, деньги и кредит
 • Учет в зарубежных странах
 • Аналитические методы и модели в управлении международными бизнес-структурами
 • Учет внешнеэкономической деятельности
 • Система налогообложения европейских стран
 • Расчеты и платежи в международном бизнесе
 • Анализ эффективности бизнеса и бизнес-моделей
Характеристика специализации:

Подготовка специалистов, обладающих знаниями по основным требованиям национального и международного регулирования режима осуществления внешнеэкономической деятельности, навыками по применению международных стандартов для организации процедуры составления и трансформации финансовой отчетности, а также анализа и интерпретации ее показателей, умениями организовывать учет соответствующих объектов предприятий – субъектов внешнеэкономической деятельности и проводить анализ их эффективности, применить необходимые процедуры для планирования мероприятий по контролю хозяйственных процессов и ресурсов субъектов международного рынка

Возможности трудоустройства:

Выпускники могут работать в международных и национальных аудиторских компаниях, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, коммерческих банках, дочерних и ассоциированных предприятиях транснациональных компаний, занимая при этом должности начиная от бухгалтеров , осуществляющих учет первичных операций и помощников аудитора к руководителям среднего звена

Медиаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/ekonomichnogo-analizu-ta-obliku/

https://www.instagram.com/accounting_education_ntu.khpi/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

https://www.facebook.com/groups/eaiu.hpi

НЕБЮДЖЕТНОЕ КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  «ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Название специализации:

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

Контакты:

Кафедра экономического анализа и учета, 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, корп.У1, 9 этаж, ауд. 901, 057-707-62-74, 057-707-60-74, EAO@khpi.edu.ua

Заведующий кафедрой:

Якименко-Терещенко Наталья Васильевна

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

Бакалавр

Основные специальные учебные дисциплины:
 • Налоговая система
 • Нормативно-правовое регулирование оценочной деятельности
 • Оценочная деятельность
 • Информационно-коммуникационное обеспечение оценочной деятельности
 • Оценка стоимости имущества и бизнеса
 • Финансовый учет
 • Управленческий учет
 • Программное обеспечение бухгалтерского учета
Характеристика спеціалізації:

Подготовка специалистов, обладающих знаниями по основным требованиям национального регулирования осуществления оценочной деятельности, навыками по применению международных стандартов для организации и учета оценочной деятельности, а также анализа и интерпретации ее показателей, умениями применить необходимые процедуры для проведения оценки при покупке, сдаче в аренду и других операциях: недвижимости (целостные имущественные комплексы, здания, сооружения), машин и оборудования, бизнеса, земельных участков. Выпускники способны решать практические проблемы и сложные специализированные задачи в сфере бухгалтерского учета, аудита, налогообложения на основе овладения системой компетенций, которые позволят вести финансовый, налоговый и управленческий учет на различных предприятиях как по национальным, так и по международным стандартам учета и финансовой отчетности.

Можливості працевлаштування:

Выпускники могут работать в международных и национальных аудиторских компаниях, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, коммерческих банках, страховых компаниях

Медиаконтент:

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/ekonomichnogo-analizu-ta-obliku/

https://www.instagram.com/accounting_education_ntu.khpi/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

https://www.facebook.com/groups/eaiu.hpi

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

071 Облік і оподаткування

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

3 відгуки для Облік, аудит і оподаткування (Бакалавр)

 1. Оцінено в 5 з 5

  Коротких Наталія

  Я закінчив НТУ “ХПІ” за спеціальністю облік. Основне, що запам’яталося – це простота у відносинах з викладачами та керівництвом кафедри. Відкрите та щире ставлення викладачів до нас, студентів, сприяло формуванню дружньої атмосфери у колективі, спрощувало проблемні ситуації та заохочувало до здобуття знань.
  Значним плюсом у навчанні на кафедрі економічного аналізу та обліку є широкий спектр знань, які студенти отримують у ході навчання. Він дозволяє в подальшому, при виборі професії, працювати як за основною спеціальністю, так і за багатьма суміжними, пов’язаними з економікою.
  Моя чинна посада – головний економіст. Специфіка роботи вимагає знання широкого кола питань з різних сфер економіки та ринкових відносин – це і кон’юнктура ринку, ціноутворення, бухгалтерського, податкового та статистичного обліку, оплати праці, аналізу фінансового стану підприємства, аудиту, зовнішньоекономічна діяльність, тощо.
  Здобуттю цих знань я завдячую саме навчанню за обраною спеціальністю.

 2. Оцінено в 5 з 5

  Афоніна Тетяна

  В 2018 році я стала випускницею НТУ “ХПІ”і отримала диплом із відзнакою за спеціальністю “Облік і аудит”.
  Навчання на кафедрі економічного аналізу та обліку для мене було цікавим, насиченим і ефективним. Хочу подякувати викладацькому складу за теоретичну базу, яку я отримала. Бо із здобутим багажем знань, разом із своєю наполегливістю і великим бажанням мені вдалось працевлаштуватись на посаду помічника аудитора у компанію, що є однією з провідних мереж незалежних аудиторських та консалтингових компаній України.

 3. Оцінено в 5 з 5

  Дуже рекомендую!

  З великим задоволенням закінчив у минулому році бакалаврат. Сподобалися всі викладачі своїм професіоналізмом, особливо хочу відзначити Брік С.В. та Мардус Н.Ю., які с повагою та порозумінням відносяться до своїх студентів.
  Усім, кого цікавить єкономічна освіта, рекомендую вчитися саме тут.

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *