076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Бакалавр)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Це творча організаційно-господарська діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюється для досягнення високих економічних і соціальних результатівв умовах ринкової конкуренції.

 

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 076.03B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

 

Контакти:

Кафедра комерційної, торговельної та підприємницької діяльності, Математичний корпус НТУ «ХПІ» (3-й поверх), вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002, Україна; телефон: +38 (057) 707-63-62, +38 (099)104-22-92; e-mail: ktpd343@gmail.com

Завідувач кафедри:

Шапран Євген Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Фінанси, гроші і кредит
 • Економіка підприємства
 • Економічна статистика
 • Міжнародна економіка
 • Торговельне підприємництво
 • Економетрика
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Облік і аудит
 • Управління персоналом
 • Організація торгівлі
 • Управління ресурсами і витратами
 • Економіка торгівлі
 • Управлінський та податковий облік
 • Ціноутворення
 • Аналіз господарської діяльності
 • Комерційна діяльність
 • Маркетингові дослідження в торгівлі
 • Економіка та організація інноваційної діяльності у торгівлі
 • Світовий ринок товарів та послуг
 • Харчові продукти
 • Непродовольчі товари
 • Оцінювання відповідності
 • Біржова діяльність
Характеристика спеціалізації:

Засвоєння знань, які передбачено навчальною програмою, формує у студентів систему теоретичних знань, прикладних умінь та навичок з використання основ прикладної економіки, методів організації продуктивної економічної діяльності, управління якістю товарів та послуг на рівні організації чи підприємства, спрямованих на досягнення успіху у розв’язанні конкретних економічних завдань, враховуючи виклики сучасного етапу розвитку економіки.

Перевагами фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація: «Товарознавство і торговельне підприємництво»)є:

можливість заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах; можливість реалізації загальних функцій управління підприємством;органічне поєднання вивчення економіки і права, підприємництва, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, а також низку «соціальних» дисциплін, які охоплюють теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування;прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції;функціональна та інформаційна підготовка проектів рішень;оперативне управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління.Все це сприятиме підготовці висококваліфікованих експертів, спроможних конкурувати на регіональному та міжнародному ринках праці.

У студентів також є можливість навчатися у групах, де викладання всіх навчальних дисциплін ведеться англійською мовою.

Випускники бакалаври отримують право навчатися в магістратурі на конкурсній основі (бюджет та контракт).

 

Можливості працевлаштування:

Назва професійної кваліфікації відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

фахівець з ефективності підприємництва; товарознавець; фахівець із якості;

інспектор-товарознавець; інспектор державний з якості товару та торгівлі; інспектор з контролю якості продукції; менеджер (управитель) систем якості; менеджер (управитель) в оптовій торгівлі; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами; фахівець з біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор); маклер біржовий; молодший науковий співробітник (біржові операції); професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/abituriyentu/

https://web.kpi.kharkov.ua/business

НЕБЮДЖЕТНА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ»

Контакти:

Кафедра комерційної, торговельної та підприємницької діяльності, Математичний корпус НТУ «ХПІ» (3-й поверх), вул. Кирпичова, 2, м. Харків, 61002, Україна; телефон: +38 (057) 707-63-62, +38 (099)104-22-92;

e-mail: ktpd343@gmail.com

Завідувач кафедри:

Шапран Євген Миколайович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Фінанси, гроші і кредит
 • Економіка підприємства
 • Економічна статистика
 • Міжнародна економіка
 • Торговельне підприємництво
 • Економетрика
 • Облік і аудит
 • Управління персоналом
 • Організація торгівлі
 • Управління ресурсами і витратами
 • Економіка торгівлі
 • Управлінський та податковий облік
 • Ціноутворення
 • Аналіз господарської діяльності
 • Комерційна діяльність
 • Маркетингові дослідження в торгівлі
 • Економіка та організація інноваційної діяльності у торгівлі
 • Фінансові системизарубіжних країн
 • Венчурне підприємництво і трансфер технологій
 • Страхування
 • Техніко-економічне обґрунтування економічних рішень
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Міжнародна інноваційна діяльність
 • Інформаційні системи і технології у торгівлі
 • Управлінські рішення в торгівлі
 • Розвиток зовнішньої торгівлі України
 • Торговельна логістика
 • Міжнародна торгівля
 • Міжнародний біржовий ринок
Характеристика спеціалізації:

Засвоєння знань, які передбачено навчальною програмою, формує у студентів систему прикладних теоретичних і практичних компетентностей з організації міжнародної торгівлі товарами і послугами, оволодіння практичними навичками project-менеджменту і реалізації міжнародних торгових угод на різних товарних ринках, дозволяє глобально мислити та сприяти ефективності діяльності компаній на міжнародному ринку.

Особливе значення надається здобуття компетенцій з кількісного аналізу міжнародної економіки і торгівлі,знань в галузі міжнародної торгівлі і міжнародного маркетингу, загальних положень та правил міжнародної економіки, мати поняття про соціально-економічний стан країн і регіонів, освоїти стратегію міжнародної економіки і торгівлі, а також придбати навички розв’язання реальних управлінських проблем у світовій економіці і торгівлі, що дозволить займатися аналізом економіки, управлінням, дослідженнями, консультуванням і плануванням та професійно спілкуватися іноземною мовою.

Перевагами фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація: «Міжнародна торгівля») є:

Навчання за даною спеціальністю дозволяє здобути прикладні знання в сфері міжнародної торгівлі, міжнародного бізнесу, міжнародних угод, аналізу іноземного ринку, що сприятиме працевлаштуванню випускників в комерційні міжнародні компанії, що займаються імпортом і експортом товарів і послуг, оптовою та роздрібною торгівлею, компанії, що спеціалізуються в міжнародній торгівлі, в комерційні банки, міжнародні урядові та неурядові організації, залучені в зовнішньо економічні зв’язки.

Отримана освіта створює широкі можливості працевлаштування в управлінських рядах активних підприємств імпорт-експорт, митних офісів, консалтингових фірм, установ і комерційних підприємств, корпорацій, транснаціональних компаній ,що працюють в міжнародному середовищі.

Можливості працевлаштування:

Назва професійної кваліфікації відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

економіст з міжнародної торгівлі; фахівець із якості; інспектор державний з якості товару та торгівлі; інспектор з контролю якості продукції; менеджер (управитель) систем якості; менеджер (управитель) в оптовій торгівлі; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами; фахівець з біржових операцій; молодший науковий співробітник (біржові операції); маклер біржовий;професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів; аукціоніст (ліцитатор).

 

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/business/uk/abituriyentu/

https://web.kpi.kharkov.ua/business

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *