281 - Публічне управління та адміністрування

Цифрове врядування (Бакалавр)

Забезпечення практичного виконання органами державного управління та органами місцевого самоврядування (державою та суспільством) покладених на них завдань і функцій вимагає наявності спеціально підготовлених фахівців у галузі публічного управління. Класична програма підготовки фахівців відповідного профілю, тобто без визначення спеціалізації, не дозволяє суб’єкту реалізації освітньої програми зосередитись на формуванні у майбутніх фахівців тих з унікальних компетентностей, які дозволять у майбутньому їх власнику бути затребуваним на ринку праці. Запропонована у межах освітньої програми за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» спеціалізація «Цифрове врядування» дозволяє випускнику успішно конкурувати не лише у боротьбі за вакансії в органах державної влади та місцевого самоврядування, а й бути затребуваним у межах будь з яких організаційних структур професійна діяльність яких зосереджена на наданні е-послуг (е-управління, е-навчання, е-маркетінг, е-комунікація, е-PR тощо).

 

За результатами навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «Цифрове врядування») випускники будуть підготовлені до самостійного розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності державного службовця та службовця органів місцевого самоврядування, зокрема у сфері цифрового врядування. Крім того, освітня програма забезпечує гармонійний розвиток особистості, а саме її талантів, інтелектуальних, професійних і творчих здібностей, які сприяють успішній самореалізації набутих під час навчання компетентностей в системі органів публічного управління, а саме тих її структурних підрозділів, метою функціонування яких є забезпечення надання публічних послуг через механізм використання інформацційно-комуннікаційних техноллогіїй (ІКТ). Навчання за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «Цифрове врядування») передбачає проходження студентами спеціальної практики в органах державної влади та (або) місцевого самоврядування, а також в організаціях та установах фокусом професійної уваги яких є надання електронних послуг та (або) використання ІКТ для формування та адміністрування управлінських рішень.

Артикул: 281.01B Категорія: Позначка:

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ (НЕБЮДЖЕТНА): «Публічне управління та адміністрування»

 Назва освітньої програми:

Цифрове врядування (БАКАЛАВР)

Контакти:

Кафедра “Соціології та публічного управління”.

Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», корпус У1, 8 поверх, ауд.807, 808

Тел.: (057) 707-68-36,

Email: socipol2015@gmail.com

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/sp/

ФБ: https://www.facebook.com/sociologia.ntukhpi

Завідувач кафедри:

Професор, доктор наук з державного управління МОРОЗ Володимир Михайлович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
  • Логіка и алгоритми прийняття управлінських рішень,
  • Кібернетика та системний аналіз,
  • Прогнозування та моделювання розвитку соціальних систем,
  • Основи візуально-інформаційного супроводу функціонування органів публічного управління,
  • Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування,
  • Інформаційна безпека публічного управління та захист інформації в системі е-урядування,
  • Інтернет-технології та ресурси,
  • Відкриті та великі дані,
  • Управління базами даних та інші
Характеристика освітньої програми:

Освiтньо-професiйна програма спрямована на набуття студентами знань та yмінь в сферi пyблiчного управлiння та адмiнiстрування, пyблiчного менеджменту, публiчноi служби. Пiдготовка фахiвцiв до професійної діяльності в органах публiчноi влади та виконання завдань щодо забезпечення cyверенитету держави iї соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку, забезпечення прав громадян, надання публiчних послуг, забезпечувати та пiдтримувати дiяльнiсть органiзацiй тощо.

Підготовка бакалаврів здійснюється з активним залученням до формування професійних якостей майбутніх фахівців представників ІТ-галузі, а також фахівців-практиків з органів публічного управління. Одним з важливих аспектів освітньої програми є її спрямованість на підготовку фахівців для забезпечення надання публічних послуг громадянам та бізнесу через механізми використання суб’єктом публічного управління потенціалів ІКТ

Можливості працевлаштування:

Випускники освітньої програми можуть претендувати на посади в органах державного управління та місцевого самоврядування, а саме – спеціаліст II категорії, спеціаліст І категорії, спеціаліст в підрозділах місцевих державних адміністраціях, їх управліннях та відділах, а також в органах місцевого самоврядування. Крім того, випускники освітньої програми можуть обіймати посади рівня фахівців та керівників (посади, виконання функціональних обов’язків за якими передбачає виконання організаційно-розпорядчих функцій) в організаціях та установах не залежно від форми їх власності та сфери професійної діяльності, а також у громадських об’єднаннях, рухах тощо. Наприклад, бакалавр публічного управління та адміністрування може здійснювати трудову діяльність на посадах: радників та (або) консультантів секретаріатів місцевих рад; спеціалістів виконавчих органів місцевих рад, сільських, селищних рад та громад (спеціаліст із державних закупівель; спеціаліст із зв’язків з громадськістю; інспектор з кадрів; адміністративного секретаря тощо); помічника-консультанта народного депутата; помічника керівника підприємства (установи, організації) тощо.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність:

281 Публічне управління та адміністрування

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Цифрове врядування (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.