072 - Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і банківська справа (Бакалавр)

Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 відгук)

Фінанси і кредит – це сфера діяльності, пов’язана із рухом грошових засобів на всіх рівнях національної економіки: держави, місцевих органів влади, банківської системи, різноманітних суб’єктів бізнесу, страхових компаній, фондового ринку тощо.

 

Освітня програма «Фінанси і кредит» розрахована на тих, хто хоче оволодіти системою компетентностей щодо аналізу, планування та бюджетування доходів й витрат, надходжень й витрачання фінансових ресурсів різноманітних суб’єктів господарювання, обґрунтування оперативних та тактичних рішень їх фінансових проблем тощо.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 072.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Фінанси і кредит
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корпус У-5, 2 поверх. кімната 205.

Телефон (057)707-66-68

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/finance/golovna/

Е-mail: kafedra.finance.zed@gmail.com

Завідувач кафедри  

Міщенко Володимир Акимович, д.е.н. проф.

Телефон (057)707-61-62

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Перший (бакалаврський) рівень:

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни Фінанси, гроші і кредит; бюджетна система; банківська система; страхування; фінанси підприємств; фінансове планування та бюджетування; фінансовий контроль і аудит; міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції та інші.
Характеристика спеціалізації Спеціалізація «Фінанси і кредит» має за мету підготовку фахівців, здатних здійснювати професійну діяльність у сфері державних, корпоративних фінансів й фінансів інших суб’єктів бізнесу та функціонування фінансового ринку. Область професійної діяльності бакалавра з фінансів і кредиту – організація формування, розподілу та ефективного використання фондів грошових засобів різноманітних суб’єктів господарювання, зокрема: розробка фінансових планів та бюджетів; формування адекватної фінансової інформації та використання сучасних аналітичних методів її дослідження; обґрунтування окремих напрямів фінансової політики, інвестиційних та інноваційних проектів й джерел їх фінансування.
Можливості працевлаштування Випускники можуть працювати на первинних посадах фахівців в органах державного фінансового управління і контролю, у банках і кредитних спілках, страхових та інвестиційних компаніях, у сфері фінансового посередництва, недержавного пенсійного страхування, у підприємствах різних форм власності, а також започатковувати власний бізнес.
Медіаконтент: Відео для абітурієнтів: https://www.youtube.com/channel/UC0pq2HbEGQZg6iy8W1rWGyA

Сторінка кафедри у Fb: https://www.facebook.com/Кафедра менеджмента ВЭД и финансов

О специализации Финансы и кредит – это сфера деятельности, связанная с движением денежных средств на всех уровнях национальной экономики: государства, местных органов власти, банковской системы, разнообразных субъектов бизнеса, страховых компаний, фондового ринка и др.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа «Финансы и кредит» рассчитана на тех, кто хочет овладеть системой компетентностей по анализу, планированию и бюджетированию доходов и затрат, поступлений и расходования финансовых ресурсов разнообразных субъектов хозяйствования, обоснованию оперативных и тактических решений их финансовых проблем  и т.п.
Название образовательной программы / специализации Финансы и кредит
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности и финансов

Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус У-5, 2 этаж, комната 205.

Телефон (057)707-66-68

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/finance/golovna/

Е-mail: kafedra.finance.zed@gmail.com

Заведующий кафедрой  

Мищенко Владимир Акимович, д.э.н. проф.

Телефон (057)707-61-62

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Первый (бакалаврский) уровень:

 

Основные специальные учебные дисциплины Финансы, деньги и кредит; бюджетная система; банковская система; страхование; финансы предприятий; финансовое планирование и бюджетирование; финансовый контроль и аудит; международные кредитно-расчётные и валютные операции и др.
Характеристика специализации Специализация «Финансы и кредит» целенаправлена на подготовку специалистов, способных осуществлять профессиональную деятельность в сфере государственных, корпоративных финансов и финансов других субъектов бизнеса, а также  функционирования финансового ринка. Область профессиональной деятельности бакалавра по финансам и кредиту – организация формирования, распределения и эффективного использования фондов денежных средств разнообразных субъектов хозяйствования, а именно: разработка финансовых планов и бюджетов; формирование адекватной финансовой информации и использование современных аналитических методов ее исследования; обоснование отдельных направлений финансовой политики, инвестиционных и инновационных проектов и источников их финансирования.
Возможности трудоустройства Выпускники могут работать на первичных должностях специалистов в органах государственного финансового управления и контроля, банках и кредитных союзах, страховых и инвестиционных компаниях, в сфере финансового посредничества, негосударственного пенсионного страхования, в предприятиях разных форм собственности, а также начать собственный бизнес.
Медиаконтент Видео для абитуриентов: https://www.youtube.com/channel/UC0pq2HbEGQZg6iy8W1rWGyA

Страница кафедры в Fb: https://www.facebook.com/Кафедра менеджмента ВЭД и финансов

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів"

1 відгук для Фінанси і банківська справа (Бакалавр)

  1. Оцінено в 5 з 5

    Найкраща спеціальність!!!

    Найкраща спеціальність серед тих, з яких я обирала при вступі!
    Майже всі одногрупники працюють за фахом, дуже вдячна викладачам кафедри за сприяння у працевлаштуванні!

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *