072 - Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і банківська справа (Бакалавр)

(5 відгуків)

Освітня програма спрямована на розвиток фінансових і управлінських компетенцій для успішної кар’єри у міжнародних та вітчизняних бізнес-структурах та банківських установах. Підготовка має широке фінансово-економічне підґрунтя, вимагає аналітичного мислення, розуміння ефективного напряму розвитку фінансової діяльності та нарощення фінансового потенціалу суб’єктів господарювання.

 

Артикул: 072.01B Категорія: Позначка:

Опис

(англійською, українською мовою навчання)

Вид фінансування: бюджет/контракт

 

 

Контакти:

Кафедра обліку і фінансів

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корпус У-5, 2 поверх, кімната 207.

Телефон: +38 (068) 057 71 02 (мобільний оператор: Київстар)

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/acctfin/main/

Е-mail: AF@khpi.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/af.khpi/

 

Завідувач кафедри:

Манойленко Олександр Володимирович

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр, Phd

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

фінанси; гроші та кредит; фінанси підприємств; банки та банківська справа; фінансова звітність та фінансовий аналіз; бюджетна система; податкова система; інвестиційна та інноваційна діяльність; проектний аналіз та бізнес-планування; фінансовий контролінг; фінансові ринки та інші.

 

Характеристика спеціалізації:

Освітня програма «Фінанси і банківська справа» спрямована на підготовку фінансових менеджерів із критичним мисленням, які добре структурують й обґрунтовувати рішення оперативних та тактичних фінансових проблем бізнес-середовища, здатні абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.; розробляти і реалізовувати бізнес-плани та фінансові стратегії; організовувати власну підприємницьку діяльність і забезпечувати раціональне  фінансове управління у сфері бізнесу.

Мова навчання українська, англійська.

 

Можливості працевлаштування:

Випускники програми можуть виконувати широкий спектр фінансово-аналітичних обов’язків на підприємствах банківського та страхового бізнесу та займати посади спеціалістів апарата НБУ, банкірів, фінансових аналітиків, фахівців з управління фінансовими ризиками, фінансових менеджерів, керівників підприємств тощо.

 

Медіаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/acctfin/main/

Facebook: https://www.facebook.com/af.khpi/ 

Instagram: https://instagram.com/accounting.finance.ntu.khpi

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Telegram: https://t.me/acctfin

Група про вступ 2022:  https://t.me/acctfin

Запитання і відповіді про конкурсну пропозицію: https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

(украинский, английский язык обучения)

Вид финансирования: бюджет/контракт

 

Контакты:

Кафедра учета и финансов

Адрес: 61002, Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус У-5, 4 этаж. комната 207.

Телефон: +38 (068) 057 71 02 (мобильный оператор: Киевстар)

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/acctfin/main/

Е-mail: AF@khpi.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/af.khpi/

 

Заведующий кафедрой:

Манойленко Александр Владимирович

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

бакалавр, магистр, доктор философии

 

Основные специальные учебные дисциплины:

финансы; деньги и кредит; финансы предприятий; банки и банковское дело; финансовая отчетность и финансовый анализ; бюджетная система; налоговая система; инвестиционная и инновационная деятельность; проектный анализ и бизнес-планирование; финансовый контроллинг; финансовые рынки и др.

 

Характеристика специализации:

Конкурсное предложение «Финансы и банковское дело» (украинский, английский язык обучения)» направлена на подготовку финансовых менеджеров с критическим мышлением, хорошо структурирующих и обосновывающих решение оперативных и тактических финансовых проблем бизнес-среды, способны абстрактно мыслить, применять анализ и синтез для выявления ключевых характеристик финансовых систем, а также особенностей поведения их субъектов; разрабатывать и реализовывать бизнес-планы и финансовые стратегии; организовывать свою предпринимательскую деятельность и обеспечивать рациональное финансовое управление в сфере бизнеса.

Язык обучения: украинский, английский.

 

Возможности трудоустройства:

Выпускники программы могут выполнять широкий спектр финансово-аналитических обязанностей на предприятиях банковского и страхового бизнеса, занимать должности специалистов в НБУ, банковских работников, финансовых аналитиков, специалистов по управлению финансовыми рисками, финансовых менеджеров, руководителей предприятий и другие в финансово-инвестиционной сфере частного бизнеса и государственного управления.

 

Медиаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/acctfin/main/

Facebook: https://www.facebook.com/af.khpi/ 

Instagram: https://instagram.com/accounting.finance.ntu.khpi

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Telegram: https://t.me/acctfin

 

Группа абитуриентов 2022: https://t.me/acctfin

Вопросы и ответы о конкурсном предложении: https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

5 відгуків для Фінанси і банківська справа (Бакалавр)

 1. Найкраща спеціальність!!!

  Найкраща спеціальність серед тих, з яких я обирала при вступі!
  Майже всі одногрупники працюють за фахом, дуже вдячна викладачам кафедри за сприяння у працевлаштуванні!

 2. Крутые преподаватели!

  Реально помогают студентам и идут на встречу во время учёбы!

 3. Мар’яна

  Позитивне ставлення викладачів, допомога та підтримка – ніколи не пожалкувала про вступ на цю кафедру!

 4. Данило

  Гарні викладачі, людське ставлення та допомога, студенторієнтованість.

 5. Макс

  Кафедра супер!!!

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.