161 - Хімічні технології та інженерія

Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів (бакалавр)

Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів – одночасно і освітня програма, і конкурсна пропозиція (саме сюди Ви будете подавати заяви для вступу). Профілем підготовки є технології виробництва органічних речовин, харчових добавок, косметичних засобів та компонентів, барвників і люмінофорів, фармацевтичних засобів, духмяних та інших органічних речовин. Контроль якості та методи дослідження продуктів. А також розробка нових продуктів. Включає в себе наступні спеціалізації (блоки дисциплін по вибору):

 • Хімічні технології органічних речовин.
 • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобі.

Для того, щоб подати заяву на цю конкурсну пропозицію (освітню програму) Вам необхідно в електронному кабінеті знайти пропозицію «Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів».

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ: Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів

 

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 161.10B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Конкурсна пропозиція* «Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів»

включає наступні блоки дисциплін по вибору (спеціалізації):

Назва спеціалізації:

Хімічні технології органічних речовин

Контакти:
 • Кафедра: «Органічного синтезу і нанотехнологій»
 • Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002 Технічний корпус, 3 поверх, 15 к.
 • Тел.: 057-707-61-41, 050-301-97-02, 096-791-03-64
 • Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/nanochem/
 • e-mail: krichkovska@kpi.kharkov.ua
Завідувач кафедри:

Професор, доктор біологічних наук Кричковська Лідія Василівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:
 • Бакалавр
 • Магістр (освітньо-професійний рівень 1,4 роки)
 • Магістр (освітньо-науковий рівень 1,9 роки)
 • Доктор філософії (PhD)
Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Навчальний матеріал, який використовується для підготовки студентів, знаходиться на стику таких наук, як органічна, аналітична, колоїдна хімії, технологія органічних речовин, технологія тонкого органічного синтезу, проектування виробництв і фармацевтика. Фахівці отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності в хімічній промисловості, що сприяє підвищенню продуктивності праці, прискорює темпи впровадження інновацій на виробництві, підвищення конкурентоспроможності продукції органічного, нафтохімічного та фармацевтичного напрямку. В даний час промисловість органічного та нафтохімічного синтезу країни являє собою одну з стратегічних галузей економіки.

Характеристика спеціалізації:

Хімічні технології органічних речовин – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Профілями підготовки ОП «Хімічні технології органічних речовин» є виробництво органічних речовин, їх синтез і каталіз, виробництво барвників і люмінофорів, фармацевтичних засобів, духмяних та інших органічних речовин.

Про спеціалізацію: метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих універсальних фахівців-інженерів, організація технологічних процесів, орієнтована на успішну діяльність хімічних, фармацевтичних виробництв, що спирається на теоретичні та практичні основи хімічної технології та інженерії, а також створення нових і вдосконалення перспективних хімічних технологій, з урахуванням таких актуальних питань у світі як: розширення сировинної бази, енергозберігаючих та маловідходних технологій і екологічної безпеки.

Можливості працевлаштування:

Види майбутньої діяльності випускників: організаційно-управлінська; технологічна, експлуатаційна, проектна; науково-дослідна; аналітична і експертна. Фахівці цієї спеціалізації потрібні у якості інженерів-технологів, експертів, співробітників лабораторій на підприємствах хімічного та нафтохімічного профілю, у якості співробітників лабораторій інших виробництв.

Наші фахівці працюють в різних організаціях:

 • Хімічна промисловість: ООО «Полімерприлад», «Завод хімічних реактивів»;
 • Парфумерно-косметична промисловість: ТК Procter & Gamble, ООО «Аромат»;
 • Фармацевтична промисловість: ФК «Здоров’я»;
 • Харчова промисловість: Nestle (ТОВ «Техноком» «Мівіна»), «Вітамакс», «Наша Марка»;
 • Органи санітарно-гігієнічного контролю;
 • Управління у справах захисту прав споживачів, сертифікація та контроль якості;
 • Науково-дослідні організації: Національний технічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України Державний науковий центр лікарських препаратів.
 • Та інші.

Студенти, які успішно завершили навчання, отримують можливість вступу до аспірантури.

Медіаконтент:

Наш сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/nanochem

Наші сторінки Facebook: https://www.facebook.com/nanochem.department.ua/

Наш Instagram: https://www.instagram.com/nanochem.department/

Назва спеціалізації:

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобі

Контакти:
 • Кафедра: «Органічного синтезу і нанотехнологій»
 • Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002 Технічний корпус, 3 поверх, 15 к.
 • Тел.: 057-707-61-41, 050-301-97-02, 096-791-03-64
 • Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/nanochem/
 • e-mail: krichkovska@kpi.kharkov.ua
Завідувач кафедри:

Професор, доктор біологічних наук Кричковська Лідія Василівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:
 • Бакалавр
 • Магістр (освітньо-професійний рівень 1,4 роки)
 • Магістр (освітньо-науковий рівень 1,9 роки)
 • Доктор філософії (PhD)
Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Навчальний матеріал, який використовується для підготовки студентів, знаходиться на стику таких наук, як органічна, аналітична, колоїдна хімії, біологія, біохімія, технологія органічних речовин, технологія косметичних засобів, проектування виробництв і фармацевтика. Фахівці отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності в косметичній, хімічній промисловості та на виробництвах пов’язаних із харчовими добавками що сприяє підвищенню продуктивності праці, прискорює темпи впровадження інновацій на виробництвах та підвищує конкурентоспроможність продукції, що випускається. В даний час промисловість пов’язана із спеціалізацією «Хімічні харчових добавок та косметичних засобів» являє собою одну з стратегічних галузей економіки країни.

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів – спеціалізація спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Підготовку веде кафедра органічного синтезу і нанотехнологій.

Характеристика спеціалізації:

Унікальність спеціалізації хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів полягає в тому, що навчальний матеріал, який використовується для підготовки студентів, знаходиться на стику таких наук, як органічна, аналітична, колоїдна хімії, біохімія, біологія, FD&C технологій та косметичних засобів. Фахівці проходять підготовку з технологій виробництва харчових добавок і косметичних засобів різного призначення, а також з технологій, набувають практичних навичок в області аналізу харчових добавок і компонентів косметичних засобів, організації промислового виробництва даних продуктів.

Можливості працевлаштування:

Види майбутньої діяльності випускників: організаційно-управлінська; технологічна, експлуатаційна, проектна; науково-дослідна; аналітична і експертна. Фахівці цієї спеціалізації потрібні у якості інженерів-технологів, експертів, співробітників лабораторій на підприємствах харчового, косметичного та хімічного профілю, у якості співробітників лабораторій інших виробництв.

Наші фахівці працюють в різних організаціях:

 • Харчова промисловість: Nestle (ТОВ «Техноком» «Мівіна»), «Вітамакс», «Наша Марка»;
 • Парфумерно-косметична промисловість: ТК Procter & Gamble, ООО «Аромат»;
 • Фармацевтична промисловість: ФК «Здоров’я»;
 • Хімічна промисловість: ООО «Полімерприлад», «Завод хімічних реактивів»;
 • Органи санітарно-гігієнічного контролю;
 • Управління у справах захисту прав споживачів, сертифікація та контроль якості;
 • Науково-дослідні організації: Національний технічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України Державний науковий центр лікарських препаратів.

Студенти, які успішно завершили навчання, отримують можливість вступу до аспірантури

Медіаконтент:

Наш сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/nanochem

Наші сторінки Facebook: https://www.facebook.com/nanochem.department.ua/

Наш Instagram: https://www.instagram.com/nanochem.department/

 

*Увага! В 2019 році Вступ відбувається на конкурсні пропозиції.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

161 Хімічні технології та інженерія

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Біологія, Математика, Українська мова та література, Хімія

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів (бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *