174 - Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ (Бакалавр)

(1 відгук)

Програма підготовки бакалаврів розроблена для студентів, які прагнуть стати спеціалістами в галузі автоматизації технологічних та виробничих процесів з використанням найсучасніших інформаційних комп’ютерних технологій. Головною перевагою програми є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала поряд з набуттям практичних знань і навичок з використання сучасної комп’ютерної техніки і електронних компонентів, необхідних мов програмування і необхідного професійного інструментарію.

Освітня програма передбачає підготовку інженерних кадрів з проектування, розробки та експлуатації комп’ютерно-інтегрованих систем управління для різних галузей промисловості. У процесі підготовки фахівці отримують комплекс теоретичних знань технічних засобів автоматизації та практичних навичок з розробки та впровадження програмного забезпечення з використанням:

– сучасних мов програмування високого рівня (С++, С#, Java, Python, ASP);

– середовищ прикладного програмування (CoDeSys, WinPLC, FsT);

– програмних систем для вирішення технічних задач (MATLAB, Mathcad);

– систем автоматизованого проектування (AutoCad, SolidWorks);

– систем управління базами даних (MS ACCESS).

Програма підготовки бакалаврів розроблена для студентів, які прагнуть стати спеціалістами в галузі автоматизації технологічних та виробничих процесів з використанням найсучасніших інформаційних комп’ютерних технологій. Головною перевагою програми є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала поряд з набуттям практичних знань і навичок з використання сучасної комп’ютерної техніки і електронних компонентів, необхідних мов програмування і необхідного професійного інструментарію.

Освітня програма передбачає підготовку інженерних кадрів з проектування, розробки та експлуатації комп’ютерно-інтегрованих систем управління для різних галузей промисловості. У процесі підготовки фахівці отримують комплекс теоретичних знань технічних засобів автоматизації та практичних навичок з розробки та впровадження програмного забезпечення з використанням:

– сучасних мов програмування високого рівня (С++, С#, Java, Python, ASP);

– середовищ прикладного програмування (CoDeSys, WinPLC, FsT);

– програмних систем для вирішення технічних задач (MATLAB, Mathcad);

– систем автоматизованого проектування (AutoCad, SolidWorks);

– систем управління базами даних (MS ACCESS).

Програма збалансована за рівнями соціально-гуманітарної та фундаментальної підготовки і містить достатню вибіркову компоненту за фахом.

 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування»

 

Опис

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування»

Назва спеціалізації:

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Контакти:

кафедра «Автоматика та управління в технічних системах», вул. Кирпичова, 2, Харків, Україна, 61002, Електротехнічний корпус (ЕК), перший поверх, ліве крило, к. 51, т. 057-70-76-842 e-mail: kafedra.auts@kpi.kharkov.ua, auts@outlook.com

Завідувач кафедри:

ЗУЄВ  АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр (освітньо-професійна програма), магістр (освітньо-наукова програма)

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Інформатика
 • Конструювання та технологія виробництва систем автоматики
 • Інформаційні технології та програмування
 • Теорія електричних та магнітних кіл
 • Метрологія та основи вимірювань
 • Теорія імовірностей і математична статистика
 • Програмні засоби систем управління
 • Теорія автоматичного керування
 • Основи електроніки
 • Комп’ютерна графіка
 • Теорія інформації
 • Елементи і пристрої автоматики і систем управління
 • Надійність і діагностування систем керування
 • Теорія цифрових автоматів
 • Аналогова та цифрова мікро- та наноелектроніка
 • Технічні засоби автоматизації
 • Цифрова обробка сигналів
 • Мікропроцесорні засоби автоматики
 • Автоматичні пристрої на основі надвеликих інтегральних схем
 • Системи управління базами даних
 • Основи збору, обробки і передачі інформації
 • Системи та мережі передачі даних
 • Комп’ютерно-інтегровані технології

Характеристика спеціалізації:

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика – це спеціалізація, за якою здійснюється підготовка фахівців у сфері розробки управляючих програм та управляючих комп’ютеризованих комплексів для промисловості, транспорту, енергетики, служб безпеки та ін. У сфері основних компетентностей таких фахівців – розробка ефективних програмно-апаратних управляючих комплексів на базі RISC – процесорів, сучасних мікроконтролерних та мікроелектронних компонентів.

Кваліфікація: бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Можливості працевлаштування:

Випускників, які підготовлені за спеціалізацією «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика», запрошують на підприємства, які розробляють та випускають електронні управляючі пристрої та комплекси (наприклад: ПАТ «ХАРТРОН», СП “ЭкостарУкраина”, ВАТ НДІ радіотехнічних вимірювань, ХКБМ ім. А.А. Морозова, ВО “ОВЕН”, ТОВ НВП «Стальенерго», ТОВ НВП «Вертикаль», ДП Харківський науково-дослідний інститут комплексної автоматизації (ХНІКА), ТОВ НВФ «Діагностичні системи», НВО систем автоматичного управління та ін.), та компанії, які активно використовують прилади автоматики, обладнання з числовим програмним управлінням.

Медіаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/auts/ua/

https://scholar.google.com.ua/citations?user=l523MQsAAAAJ&hl=ru

Назва спеціалізації:

Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне  програмування

Контакти:
Контакти:

кафедра «Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу», вул. Кирпичова, 2, 2-ий технічний корпус, під’їзд 2, поверх 3, к. 37, тел. 057-70-76-687, 057-70-76-676, 057-70-76-272, e-mail: axts_ekm@ukr.net

Завідувач кафедри:

ПОДУСТОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр (освітньо-професійна програма)

Основні спеціальні навчальні дисципліни:
 • Інформатика (мови програмування),
 • Інформаційні технології та програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Системи автоматизованого проектування
 • Технологічні вимірювання і прилади
 • Теорія автоматичного керування
 • Проектування систем автоматизації
 • Комп’ютерне моделювання процесів та систем
 • Інформаційні системи і комплекси
 • Технічні засоби автоматизації
 • Комп’ютерно-інтегровані технології
 • Програмне забезпечення мікропроцесорних систем.
Характеристика спеціалізації:

Комп’ютерно-інтегровані технології або виробництва – це управління технологічними процесами або виробництвами на базі комп’ютерної та мікропроцесорної техніки. Прикладне програмування – це створення програмного забезпечення, яке реалізує управляючі алгоритми та моделі об’єктів управління для промислових контролерів, що входять до комп’ютерно-інтегрованих систем управління.

За спеціалізацією “Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування” передбачена підготовка сучасних фахівців із розробки та обслуговування комп’ютерно-інтегрованих систем управління та їх програмного забезпечення. Вона орієнтована на сучасні технології, здійснення яких неможливо без інтегрального застосування мікропроцесорної і комп’ютерної техніки, що забезпечує розв’язання задач координації функціонування окремих підсистем, використання інтелектуальних підсистем прийняття рішень на основі баз даних та знань із застосуванням сучасного програмного забезпечення.

Для надбання студентами навичок практичної роботи кафедра має в достатній кількості сучасне комп’ютерне і мережеве обладнання та промислові контролери виробництва ОВЕН, VIPA, ABB, SIEMENS та FESTO, що забезпечує індивідуальну роботу кожного студента. Виробнича практика проводиться в провідних науково-дослідних установах, на підприємствах з розробки систем управління та програмного забезпечення, промислових підприємствах різних галузей м. Харкова та України.

Студенти, що навчаються за такою сучасною та затребуваною спеціалізацією, як комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування, набувають широкого кола знань та навичок. Завдяки цьому фахівці даної спеціалізації знаходять широке поле діяльності в багатьох сферах виробництва.

 

Кваліфікація: бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

 

Можливості працевлаштування:

Наші випускники – фахівці з комп’ютерно-інтегрованих технологій працюють: програмістами, веб-мейкерами, QА-інженерами, проектувальниками систем автоматизації, інженерами та керівниками відділів КВП і А, АСУТП, КІСУ.

Серед постійних “замовників” наших випускників такі промислові підприємства, як: Запорізька АЕС, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська ГРЕС, “Шебелінкагазовидобування”, ТОВ “Богодухівський молзавод”, ПАО “Харківський тракторний завод”, завод ім. Малишева, ВАТ “Турбоатом”; науково-дослідні, науково-виробничі, проектні установи: ПАТ “Манометр-Харків”, ТОВ “ВО ОВЕН”, ДП “ГИПРОКОКС”, ДНПП “Об’єднання Комунар”, ДП УКРНТЦ “Енергосталь”, фірм “Nix Solution”, ТОВ “Системи автоматизації сервіс” та інш.

Кафедра є базою підготовки кадрів для ТОВ “ВО ОВЕН”, яка є розробником засобів та систем управління, промислових контролерів та програмного забезпечення.

Кафедрою створена технічна лабораторія на базі промислових контролерів виробництва ОВЕН, VIPA, ABB, SIEMENS та FESTO, де проходять навчання, як студенти, так і співробітники відділів КВП і А та АСУТП фірм та підприємств України.

Медиаконтент:

http://web.kpi.kharkov.ua/acem/uk/welcome/

https://youtu.be/8zE7-CtZ1-A

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Спеціальність:

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Спрямованість:

Вища IT-освіта, Інженерно-технічна освіта

1 відгук для АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ (Бакалавр)

 1. Олег

  Одна з найкращих спеціальностей. Кафедра має власні лабораторії, що оснащені комп’ютерною та мікропроцесорною технікою. Доброзичливі викладачі та куратори груп, що піклуються про довірених їм студентів. Практично всі, хто поступив на перший курс отримують диплом бакалавра. Високий рівень підготовки по комп’ютерним дисциплынам

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.