073 - Менеджмент

Міжнародний бізнес (Бакалавр)

Освітня програма спрямована на вивчення міжнародних економічних відносин, міжнародного бізнесу та управління ним, розвиток ділових, управлінських та соціальних компетенцій для успішної кар’єри у міжнародних компаніях.

 

Артикул: 073.07B Категорія: Позначки: ,

Опис

Вид фінансування: бюджет/контракт

 

Контакти:

Кафедра менеджменту

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корпус У-5, 4 поверх, кімната 401.

Телефон (098) 591-93-03

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail mo@khpi.edu.ua

 

Завідувач кафедри:

Прохоренко Олена Вікторівна

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

менеджмент; маркетинг; управління експортно-імпортними операціями, міжнародна фінансова система, міжнародна командна робота та спільне підприємництво, міжнародна економічна інтеграція, управління інноваціями; стратегічне управління; та інші.

Характеристика спеціалізації:

Спеціалізація «Міжнародний бізнес» спрямована на формування наукових і практичних знань у сфері управління інтернаціональними компаніями, передбачає розвиток компетентностей щодо вивчення особливостей впливу чинників міжнародного середовища на розвиток бізнесу, проведення міжнародних маркетингових і досліджень, виявлення передумов та організовування кооперації діяльності партнерів різних країн у різних сферах економіки, ґрунтуючись на засадах міжкультурності та соціальної відповідальності.

Мова навчання українська або англійська.

Можливості працевлаштування:

Випускники програми можуть виконувати широкий спектр функцій в українських та міжнародних компаніях, обіймати посади менеджерів із зовнішньо-економічної діяльності, менеджерів з розвитку, маркетинг-менеджерів, SMM-менеджерів на зовнішньому ринку, торгівельних та дипломатичних представників українських компаній у міжнародному середовищі, консультантів та аудиторів в міжнародних агенціях.

 

Медіаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/mto/
Facebook: https://www.facebook.com/miontuKHPI
Instagram: https://www.instagram.com/khpimanagement/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ8wBZ95rEos_GFc5DxVWwQ
Telegram: https://t.me/metakhpi
Група про вступ 2022: https://t.me/khpimanagement

Вид финансирования: бюджет/контракт

 

Контакты:

Кафедра менеджмента

Адрес: 61002, Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус У-5, 4 этаж. комната 401.

Телефон (098) 591-93-03

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail mo@khpi.edu.ua

 

Заведующий кафедрой:

Прохоренко Елена Викторовна

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников:

Бакалавр, магистр

 

Основные специальные учебные дисциплины:

менеджмент; маркетинг; управление экспортно-импортными операциями; международная финансовая система; международная командная работа и совместное предпринимательство; международная экономическая интеграция; управление инновациями; стратегическое управление и другие.

 

Характеристика образовательной программы:

Специализация «Международный бизнес» направлена на формирование научных и практических знаний в сфере управления интернациональными компаниями. Предусматривает развитие компетентностей по изучению особенностей влияния факторов международной среды на развитие бизнеса, проведение международных маркетинговых и исследований, выявление предпосылок и организование кооперации деятельности партнеров разных стран в различных сферах экономики на принципах межкультурности и социальной ответственности.

Язык обучения украинский или английский.

 

Возможности трудоустройства:

Выпускники программы могут выполнять широкий спектр функций в украинских и международных компаниях, занимать должности менеджеров по внешнеэкономической деятельности, менеджеров по развитию, маркетинг-менеджеров, SMM-менеджеров на внешнем рынке, торговых и дипломатических представителей украинских компаний в международной среде, консультантов и аудиторов в международных агентствах.

 

Медиаконтент:

Веб-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/mto/
Facebook: https://www.facebook.com/miontuKHPI
Instagram: https://www.instagram.com/khpimanagement/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJ8wBZ95rEos_GFc5DxVWwQ
Telegram: https://t.me/metakhpi
Группа абитуриентов 2022: https://t.me/khpimanagement

Вопросы и ответы о конкурсном предложении: https://www.youtube.com/watch?v=KdEd-zFdF3g

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

073 Менеджмент

Ступінь вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Міжнародний бізнес (Бакалавр)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.