073 - Менеджмент

Міжнародний бізнес (Бакалавр)

Міжнародний бізнес – це управлінська та підприємницька діяльність в компаніях, які є учасниками міжнародного ринку товарів та послуг.  Міжнародний бізнес охоплює процеси в сфері маркетингу, фінансів, інвестицій, логістики, ланцюгів постачання та управління персоналом і проектами у міжнародному середовищі компанії.

 

Підготовка фахівця з міжнародного бізнесу спрямована на розвиток здатностей менеджменту у міжнародному середовищі в різних країнах світу.

Є групи з навчанням англійською мовою та групи з навчанням українською мовою. Іноземним студентам надається можливість навчання російською мовою. Діють договори з подвійних дипломів та міжнародної студентської мобільності ERASMUS+ з європейськими університетами-партнерами. Навчальний процес орієнтований на взаємодію з міжнародними компаніями, потенційними працедавцями.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 073.07B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації  

073-08 Міжнародний бізнес

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра МЗЕД та фінансів знаходиться за адресою:

м.Харків, вул. Пушкінська,  79/2,

учбовий корпус У-5, кімнати 205, 207, 208

тел.: (057) 707 61 62, (057) 707 61 61, (057) 707 66 68

email: kafedra.finance.zed@gmail.com

Skype: kafedra_mzed

Завідувач кафедри професор, д.е.н. Міщенко Володимир Акимович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни ·         Міжнародний бізнес

·         Міжкультурні комунікації

·         Управління експортно-імпортними операціями

·         Основи міжнародного маркетингу

·         Міжнародний ринок цінних паперів

·         Митне регулювання

·         Дослідження в міжнародному бізнесі

·         Інвестиційна діяльність і страхування в міжнародному бізнесі

·         Міжнародна командна робота та управління спільними підприємствами

·         Управління міжнародними ланцюгами постачання

·         Контролінг на міжнародному підприємстві

·         Фінансовий аналіз міжнародних проектів

Характеристика спеціалізації Підготовка фахівця з міжнародного бізнесу спрямована на розвиток:

·         міжнародних навичок, таких як міжнародні дослідження, робота в міжнародній команді, міжкультурні комунікації,

·         розуміння міжнародного бізнес-середовища,

·         вміння прийняття та виконання управлінських рішень у міжнародному середовищі.

 

Спеціалізованій підготовці передує блок відповідних загальноосвітних дисциплін, а також фундаментальне навчання з економіки та менеджменту.

 

Рівень бакалаврської підготовки надає базові компетенцій з міжнародного бізнесу, які дозволяють обіймати менеджерські позиції в міжнародних компаніях.

Можливості працевлаштування Випускники працюють на управлінських посадах як в українських, так і зарубіжних офісах мультинаціональних компаній,  а також у міжнародних малих та середніх підприємствах за такими функціональними напрямками:

·         міжнародний маркетинг,

·         міжнародні продажі,

·         менеджмент міжнародних проектів,

·         міжнародні фінанси та інвестиції,

·         бізнес-аналітика,

·         менеджмент персоналу,

·         міжнародна логістика.

Медіаконтент: Facebook groups:

–          Кафедра менеджмента ВЭД и финансов https://www.facebook.com/groups/162188650899494/

–          IBOM.Kharkiv: https://www.facebook.com/IBOM.Kharkiv

О специализации Международный бизнес – это управленческая и предпринимательская деятельность в компаниях, являющихся участниками международного рынка товаров и услуг.  Международный бизнес охватывает процессы в сфере маркетинга, финансов, инвестиций, логистики, цепей снабжения и управления персоналом, проектами в международной среде компании.
Короткое описание образовательной программы / специализации Подготовка специалиста по международному бизнесу направлена на развитие компетентностей менеджмента в международной среде в разных странах мира.

Есть группы с обучением на английском языке и группы с обучением на украинском языке. Иностранным студентам предоставляется возможность учиться на русском языке. Действуют договора о двойных дипломах и международной студенческой мобильности ERASMUS+ с европейскими университетами-партнерами. Учебный процесс ориентирован на взаимодействие с международными компаниями, потенциальными работодателями.

Название образовательной программы / специализации 073-08 Международный бизнес
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра Менеджмента ВЭД и финансов находится по адресу:

г.Харьков, ул. Пушкинская,  79/2,

учебный корпус У-5, комнаты 205, 207, 208

тел.: (057) 707 61 62, (057) 707 61 61, (057) 707 66 68

email: kafedra.finance.zed@gmail.com

Skype: kafedra_mzed

Заведующий кафедрой профессор, д.э.н. Мищенко Владимир Акимович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины ●     Международный бизнес

●     Межкультурные коммуникации

●     Управление экспортно-импортными операциями

●     Основы международного маркетинга

●     Международный рынок ценных бумаг

●     Таможенное регулирование

●     Исследования в международном бизнесе

●     Инвестиционная деятельность и страхование в международном бизнесе

●     Международная командная работа и управление совместными предприятиями

●     Управление международными цепями поставок

●     Контроллинг на международном предприятии

●     Финансовый анализ международных проектов

Характеристика специализации Подготовка бакалавра по международному бизнесу направлена на развитие:

●     международных навыков, таких как международные исследования, работа в международной команде, межкультурные коммуникации,

●     понимания международной бизнес-среды,

●     умений принимать и выполнять управленческие решения в международной среде.

Специализированной подготовке предшествует блок соответствующих общеобразовательных дисциплин, а также фундаментальное обучения по экономике и менеджменту.

Уровень бакалаврской подготовки предоставляет базовые компетенции по международному бизнесу, которые позволяют занимать менеджерские позиции в международных компаниях.

Возможности трудоустройства Выпускники работают на управленческих должностях как в украинских, так и зарубежных офисах мультинациональных компаний,  а также в международных малых и средних предприятиях по таким функциональным направлениям:

●     международный маркетинг,

●     международные продажи,

●     менеджмент международных проектов,

●     международные финансы и инвестиции,

●     бизнес-аналитика,

●     менеджмент персонала,

●     международная логистика.

Медиаконтент Facebook groups:

●     Кафедра менеджмента ВЭД и финансов https://www.facebook.com/groups/162188650899494/

●     IBOM.Kharkiv:  https://www.facebook.com/IBOM.Kharkiv

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

073 Менеджмент

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Міжнародний бізнес (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *