122 - Комп’ютерні науки

Управління проектами у сфері інформаційних технологій (Магістр)

Управління проектами у сфері інформаційних технологій – це освітня програма, яка призначена підготувати фахівців зі створення систем обробки інформації та управління розробкою і впровадженням інформаційних технологій. Магістранти засвоять світові стандарти і ефективні методології з управління портфелями, програмами і проектами, навчаться використовувати їх на практиці.

 

В результаті навчання у нас ви зможете управляти проектами, програмами, портфелями з розробки та впровадження інформаційних технологій у будь-якій країні світу.

Шифр: 122.01M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня програма «Управління проектами у сфері інформаційних технологій»

 

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Підготовку проводить кафедра стратегічного управління. Адреса: каб. 703 (7-й поверх), корпус У-2, НТУ «ХПІ», вул. Кирпичева, 2, м. Харків, 61002, Україна

Телефон кафедри: (057) 707-68-24

Телефон завідувача кафедри: (057) 707-67-35

E-mail: kiv@kpi.kharkov.ua, web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/pm/uk/, e-mail: kiv@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, КОНОНЕНКО Ігор Володимирович. Телефон (057) 707-67-35.

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни «Стратегічне управління і методи прогнозування», «Методологія та методи управління проектами», «Економіка управління проектами», «Методології управління проектами у сфері інформаційних технологій», «Управління програмами та портфелями», «Управління якістю в проектах», «Поведінкові компетенції в управлінні проектами», «Сучасні Web-технології», «Візуалізація даних», «Організація виробництва і маркетинг».
Характеристика спеціалізації Програма призначена для тих, хто хоче освоїти технології створення систем обробки інформації і управляти їх розробкою і впровадженням. У процесі навчання за програмою бакалаврів студенти освоюють необхідні математичні дисципліни, мови програмування С++, С #, JAVA, PHP, опановують основи управління IT-проектами. При навчанні за програмою магістрів студенти вивчають методології управління IT-проектами, аналіз та проектування інформаційних систем, управління програмами та портфелями, управління якістю, економіку управління проектами. Програма складена з урахуванням вимог Міжнародної асоціації з управління проектами (IPMA), PMI, SWEBOK, ISO 21500. Ряд дисциплін викладається англійською мовою. Встановлено тісні зв’язки з Співтовариством IT директорів України та підприємствами галузі. Навчання методам і засобам управління проектами поєднується з великим обсягом практичної роботи, спрямованої на управління проектами, програмами та портфелями. Випускники програми мають можливість здати іспит та отримати міжнародний сертифікат IPMA.
Можливості працевлаштування Наші випускники працюють у таких компаніях: Nix Solutions, GlobalLogic, Epam, Sigma Sofware, Telenor, OEBS Luxoft, Ronis Business Tools, TrendLine, Vaimo, Bridgewater Associates, Promodo, Пайп-ікс та багатьох інших. Вони займають посади Project Manager, Business Analyst, Software Engineer, QA Engineer, Business Development Manager та інші. Компанії LineUp і A-level створили і очолюють також наші випускники.
О специализации Управление проектами в области информационных технологий – это образовательная программа, которая предназначена подготовить магистров в области создания систем обработки информации, управления разработкой и внедрением информационных технологий. Магистранты усвоят мировые стандарты и эффективные методологии по управлению портфелями, программами и проектами,научатся использовать их на практике.
Короткое описание образовательной программы / специализации В результате обучения у нас вы сможете управлять проектами, программами, портфелями по разработке и внедрению информационных технологий в любой стране мира.
Название образовательной программы / специализации Специальность 122 «Компьютерные науки»

Образовательная программа «Управление проектами в области информационных технологий»

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Подготовку проводит кафедра стратегического управления. Адрес: каб. 703 (7-й этаж), корпус У-2, НТУ «ХПИ», ул. Кирпичева, 2, г. Харьков, 61002, Украина

Телефон кафедры: (057) 707-68-24

Телефон заведующего кафедрой: (057) 707-67-35

E-mail: kiv@kpi.kharkov.ua,

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/pm/uk/

Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой – доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, кавалер ордена “За заслуги” III степени, Кононенко Игорь Владимирович. Телефон (057) 707-67-35.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников магистр
Основные специальные учебные дисциплины «Стратегическое управление и методы прогнозирования», «Методология и методы управления проектами», «Экономика управления проектами», «Методологии управления проектами в сфере информационных технологий», «Управление программами и портфелями», «Управление качеством в проектах», «Поведенческие компетенции в управлении проектами», «Современные Web-технологии», «Визуализация данных», «Организация производства и маркетинг».
Характеристика специализации Программа предназначена для тех, кто хочет освоить технологии создания систем обработки информации и управлять их разработкой и внедрением. При обучении по программе магистров студенты изучают методологии управления IT-проектами, анализ и проектирование информационных систем, управление программами и портфелями, управление качеством, экономику управления проектами. Программа составлена ​​с учетом требований Международной ассоциации по управлению проектами (IPMA), PMI, SWEBOK, ISO 21500. Ряд дисциплин преподается на английском языке. Установлены тесные связи с сообществом IT директоров Украины и предприятиями отрасли. Обучение методам и средствам управления проектами сочетается с большим объемом практической работы, направленной на управление проектами, программами и портфелями. Выпускники имеют возможность получить международный сертификат IPMA.
Возможности трудоустройства Наши выпускники работают в таких компаниях: Nix Solutions, GlobalLogic, Epam, Sigma Sofware, Telenor, OEBS Luxoft, Ronis Business Tools, TrendLine, Vaimo, Bridgewater Associates, Promodo, Пайп-Икс и многих других. Они занимают должности Project Manager, Business Analyst, Software Engineer, QA Engineer, Business Development Manager и другие. Компании LineUp и A-level создали и возглавляют так же наши выпускники.

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Стратегічного управління"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Управління проектами у сфері інформаційних технологій (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *